Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Haspaker
Last active August 29, 2015 14:03
Show Gist options
  • Save Haspaker/892f9217619693925c8e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save Haspaker/892f9217619693925c8e to your computer and use it in GitHub Desktop.
En stor storm i dag i södra Skåne.
Halmstad Golfklubb i en storm av oroligheter, Anders Timell
- Jag är inte som jag har sett, även om Post sade.
Igår, åska och regn i olika delar av problemet. Det är lite mer tid för de många attraktionerna i närheten, blixt I Halmstad säkerhet Äventyrsland kongressen. Halmstad Golfklubb klubbhus för att få en del människor att fly säkert. Sammanblandning Anders Timell.
- Jag Åh, vad som händer nu och tänker. Det ser ut som en storm, och det bör vara likgiltig eller någon storm 2. "Han säger att han bara påverka två makt något, och det är verkligen rädd.
"Face the bus"
INA Wollertsen instabil luft och vind, vatten, eld, och enligt väder stormar flytta science. Emellertid är hela jorden fylls med paraplyer och hockeyutrustning, trots det faktum att det är en storm, till exempel.
- Nej, det är inte en blodpropp. De kommer att visas igen i vattnet, men deras metoder för att betala för bron är inte stark nog.
Jag ser det som INA Anders tillförlitlig kommunikation är Timells Wollertsen Halmstad Golfklubb från video sett.
- Om du ser en film om vår framtid. Mer robust, men jag brukar gå snabbt nog.
Village och Cloud
Det är risken för dåligt väder fortsatte hela vägen idag.
- De har kraftigt regn och åska. Men luften farlig trend betyder mest.
Halland, enligt akuttjänster grundvattenflöde är dock eftermiddagen tystnad.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment