Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Prezentacja "Wikipedia dla początkujących"
<!--
Based on Google IO 2012/2013 HTML5 Slide Template
URL: https://code.google.com/p/io-2012-slides
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Wikipedia</title>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<base target="_blank">
<link rel="stylesheet" media="all" href="http://tools.wikimedia.pl/~yarl/slide/theme/css/default.css">
<link rel="stylesheet" media="only screen and (max-device-width: 480px)" href="http://tools.wikimedia.pl/~yarl/slide/theme/css/phone.css">
<script data-main="http://tools.wikimedia.pl/~yarl/slide/js/slides" src="http://tools.wikimedia.pl/~yarl/slide/js/require-1.0.8.min.js"></script>
<script>
var SLIDE_CONFIG = {
settings: {
title: 'Wikipedia', subtitle: 'dla początkujących',
eventInfo: {title: 'Katowice', date: '2013'},
useBuilds: true, usePrettify: true, enableSlideAreas: true, enableTouch: true,
fonts: ['Open Sans:regular,semibold,italic,italicsemibold', 'Source Code Pro'],
},
presenters: [{
name: 'Karol Głąb, Paweł Marynowski', company: 'Stowarzyszenie Wikimedia Polska'
}]
};
</script>
<style>
cite {
line-height: 40px;
font-style: italic;
margin-bottom: 50px;
display: block;
margin-left: 40px;
}
aside.gdbar img {
width: auto;
}
article a {
text-decoration: none;
color: white;
}
article h3 {
font-size: 35px;
line-height: 1.5em;
}
article p, article ul li {
line-height: 1.5em;
}
article img {
display: block;
height: auto;
margin: 0 auto;
max-height: 450px;
}
slides > slide:not(.nobackground):before {
background: url(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Wikipedia-logo-v2.svg/32px-Wikipedia-logo-v2.svg.png) no-repeat;
}
table td, table tr > td:first-child {
line-height: 30px;
font-size: 1em;
font-weight: 300;
}
</style>
</head>
<body style="opacity: 0">
<slides class="layout-widescreen">
<slide class="title-slide segue nobackground">
<aside class="gdbar"><img src="http://i.imgur.com/UAtfQRa.png"></aside>
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikimedia/pl/b/bc/Wiki.png" width="20%" align="right"/>
<hgroup class="auto-fadein">
<h1 data-config-title></h1><h2 data-config-subtitle></h2><p data-config-presenter></p>
</hgroup>
</slide>
<!------------------------------------------------------------------------------------------------
Czym jest Wikipedia
------------------------------------------------------------------------------------------------->
<slide class="segue dark nobackground">
<aside class="gdbar"><img src="http://i.imgur.com/UAtfQRa.png"></aside>
<hgroup class="auto-fadein"><h2>Czym jest Wikipedia?</h2></hgroup>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>O Wikipedii</h2>
<h3>Czym jest Wikipedia?</h3>
</hgroup>
<article>
<cite>„Wyobraź sobie świat, w którym każda osoba na naszej planecie ma wolny dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Do tego właśnie dążymy.”<br/><p align="right">Jimmy „Jimbo” Wales – współzałożyciel Wikipedii</p></cite>
<p>Wikipedia to wolny, wielojęzyczny, otwarty projekt encyklopedyczny prowadzony przez Wikimedia Foundation. Jej nazwa to kombinacja słów „wiki” i „encyklopedia”. Uruchomiona w styczniu 2001 roku stała się największym, najszybciej rozrastającym się i najbardziej popularnym zbiorem wiedzy dostępnym bezpłatnie przez Internet.</p>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Wolna encyklopedia</h2>
<h3>Czym jest Wikipedia?</h3>
</hgroup>
<article>
<table>
<tr>
<th width=50% >Wolna dla twórców</th>
<th>Wolna dla czytelników</th>
</tr>
<tr>
<td><ul>
<li>Każdy może wziąć udział w tworzeniu encyklopedii</li>
<li>Każdy może dodawać nowe artykuły i poprawiać treść istniejących</li>
<li>Poza specjalnymi przypadkami nie ograniczamy możliwości edycji</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>Treść Wikipedii może wykorzystać każdy w dowolnym celu</li>
<li>Dlatego też Wikipedia korztysta z tzw. otwartych licenji umożliwiających kopiowanie treści najczęściej wyłącznie za podaniem źródła i autorów</li></td>
</ul>
</tr>
</table>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Wikipedia a inne encyklopedie</h2>
<h3>Czym jest Wikipedia?</h3>
</hgroup>
<article>
<ul>
<li>Liczą się nie ludzie, a zasady edycyjne.</li>
<li>Zwykłe encyklopedie np. PWN redagują eksperci.</li>
<li>Wikipedię redaguje każdy, pod warunkiem, że trzyma się kilku elementarnych zasad. Te właśnie zasady mają zapewnić właściwą jakość projektu.</li>
</ul>
</article>
</slide>
<!------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasady
------------------------------------------------------------------------------------------------->
<slide class="segue dark nobackground">
<aside class="gdbar"><img src="http://i.imgur.com/UAtfQRa.png"></aside>
<hgroup class="auto-fadein"><h2>Zasady</h2></hgroup>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Weryfikowalność</h2>
<h3>Zasady</h3>
</hgroup>
<article>
<ul>
<li>Wszystko co może być podważone, musi mieć źródło.</li>
<li>Publikujemy tylko opublikowane już fakty.</li>
<ul>
<li>Preferowane są źródła naukowe, tylko w ostateczności przyjmowane amatorskie, internetowe itd.</li>
<li>Wikipedia nie służy do publikacji wyników własnych badań naukowych.</li>
</ul>
<li>Częste źródło nieporozumień.</li>
<ul>
<li>np. z naukowcami, którzy zaczynają edytować Wikipedię,</li>
<li>przyjmujemy fakty oparte na źródłach, a nie słowu eksperta.</li>
</ul>
</ul>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Neutralność</h2>
<h3>Zasady</h3>
</hgroup>
<article>
<ul>
<li>Artykuły nie mogą preferować jednego punktu widzenia.</li>
<li>Celem Wikipedii nie jest znalezienie „prawdy”, tylko przedstawienie faktów na temat różnych opinii.</li>
</ul>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Encyklopedyczność</h2>
<h3>Zasady</h3>
</hgroup>
<article>
<ul>
<li>Wikipedia nie ma ograniczeń encyklopedii papierowych...</li>
<li>...ale nie wszystko może się w niej znaleźć – tylko rzeczy, które były odpowiednio znaczące.</li>
</ul>
</article>
</slide>
<!------------------------------------------------------------------------------------------------
Metody zapewnienia jakości
------------------------------------------------------------------------------------------------->
<slide class="segue dark nobackground">
<aside class="gdbar"><img src="http://i.imgur.com/UAtfQRa.png"></aside>
<hgroup class="auto-fadein"><h2>Metody zapewnienia jakości</h2></hgroup>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Wersje przejrzane</h2>
<h3>Metody zapewnienia jakości</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="http://i.imgur.com/ABxMkQh.png" />
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Wyróżniona zawartość Wikipedii</h2>
<h3>Metody zapewnienia jakości</h3>
</hgroup>
<article>
<ul>
<li>Artykuły i listy na medal</li>
<li>Dobre artykuły</li>
<li>Ilustracje na medal</li>
</ul>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Szablony błędów</h2>
<h3>Metody zapewnienia jakości</h3>
</hgroup>
<article>
Przykłady najczęciej używanych szablonów:
<ul>
<li>„NPA” (<b>N</b>aruszenie <b>P</b>raw <b>A</b>utorskich)</li>
<li>„Linki”</li>
<li>„Do weryfikacji”</li>
<li>„DNU” (<b>D</b>yskusja <b>N</b>ad <b>U</b>sunięciem)</li>
<li>„Dopracować”</li>
<li>„POV” od „NPOV” z ang. „Neutral Point of View” czyli „neutralny punkt widzenia”</li>
</ul>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Szablon „NPA”</h2>
<h3>Metody zapewnienia jakości</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="http://i.imgur.com/1dYKOID.png"/>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Szablon „Dopracować”</h2>
<h3>Metody zapewnienia jakości</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="http://i.imgur.com/uvUHT9z.png"/>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Szablon „POV”</h2>
<h3>Metody zapewnienia jakości</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="http://i.imgur.com/ZKzQX0N.png"/>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Szablon „Dopracować” oraz „Do weryfikacji”</h2>
<h3>Metody zapewnienia jakości</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="http://i.imgur.com/H8VvKle.png"/>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Szablon „DNU”, „Linki” i „Dopracować”</h2>
<h3>Metody zapewnienia jakości</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="http://i.imgur.com/vVLcO8V.png"/>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Dyskusje nad usunięciem</h2>
<h3>Metody zapewnienia jakości</h3>
</hgroup>
<article>
<p>Na stronie Poczekalni zaleca się zgłaszanie artykułów, szablonów, portali i kategorii, których encyklopedyczność budzi zastrzeżenia, albo które w obecnej formie nie spełniają wymagań Wikipedii, ale zasługują na ostatnią szansę na poprawę przed usunięciem.</p>
<p>Można zgłaszać również artykuły, co do których encyklopedyczności nie ma zastrzeżeń, ale ich forma odbiega od przyjętych standardów Wikipedii.</p>
</article>
</slide>
<!------------------------------------------------------------------------------------------------
Edytowanie
------------------------------------------------------------------------------------------------->
<slide class="segue dark nobackground">
<aside class="gdbar"><img src="http://i.imgur.com/UAtfQRa.png"></aside>
<hgroup class="auto-fadein"><h2>Edytowanie</h2></hgroup>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Interfejs</h2>
<h3>Edytowanie</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Interface_help%2C_example_of_article.png" />
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Interfejs</h2>
<h3>Edytowanie</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Interface_help%2C_top_part.png" />
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Historia edycji</h2>
<h3>Edytowanie</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Pomoc-historia-%28vector%29.png" />
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>VisualEditor</h2>
<h3>Edytowanie</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Visual_Editor_%28linking%29.png" />
</article>
<footer class="source">https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:VisualEditor</footer>
</slide>
<!------------------------------------------------------------------------------------------------
Społeczność
------------------------------------------------------------------------------------------------->
<slide class="segue dark nobackground">
<aside class="gdbar"><img src="http://i.imgur.com/UAtfQRa.png"></aside>
<hgroup class="auto-fadein"><h2>Społeczność</h2></hgroup>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Wikipedyci, ilu ich jest?</h2>
<h3>Społeczność</h3>
</hgroup>
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Konferencja_WMPL_2013_Grupowe_1.jpg" width="35%" align="right"/>
<article>
<p>Liczba członków społeczności jest zmienna: jedni przychodzą, inni odchodzą, a jeszcze inni czasowo zawieszają lub wznawiają działalność w Wikipedii. Stąd nie da się jednoznacznie powiedzieć, ile osób tworzy Wikipedię.</p>
<h3>Statystki z dnia 18 grudnia 2013 godz. 2:00:</h3>
<ul>
<li>591424 konta uniwersalne;</li>
<li>4165 użytkowników (w tym botów i osób nieznających języka polskiego) wykonało co najmniej jedną edycję w ciągu ostatnich 30 dni;</li>
<li>1845 osób zadeklarowało się jako wikipedyci;</li>
<li>ok. 500 osób włącza się w życie społecznoci.</li>
</ul>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Grupy użytkowników</h2>
<h3>Społeczność</h3>
</hgroup>
<article>
<ul>
<li>automatycznie zatwierdzani użytkownicy</li>
<li>redaktorzy</li>
<li>administratorzy</li>
<li>biurokraci</li>
<li>CheckUser</li>
<li>Steward</li>
<li>boty</li>
</ul>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Tablica Ogłoszeń i Kawiarenka Wikipedystów</h2>
<h3>Społeczność</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Nuvola_apps_klipper.png/60px-Nuvola_apps_klipper.png" width="10%" align="left">
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Taza_de_caf%C3%A9.png" width="10%" align="right">
<img src="http://i.imgur.com/2zZEoLu.png" width="55%" align="top"/><br />
<p>To miejsca w Wikipedii, które są przeznaczone do kontaktowania się między innymi wikipedystami. Służą do publikowania ważnych ogłoszeń lub prowadzenia dyskusji na okrełone tematy związane z projektem.</p>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Dyskusje</h2>
<h3>Społeczność</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Chat_bubbles.svg/100px-Chat_bubbles.svg.png" width="10%" align="right">
<p>Dyskusje są dedykowanymi miejscami do rozmów. Tworzą odrębną przestrzeń, w której można wymieniać się informacjami.</p>
</article>
</slide>
<!------------------------------------------------------------------------------------------------
Nawigacja
------------------------------------------------------------------------------------------------->
<slide class="segue dark nobackground">
<aside class="gdbar"><img src="http://i.imgur.com/UAtfQRa.png"></aside>
<hgroup class="auto-fadein"><h2>Nawigacja</h2></hgroup>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Kategorie</h2>
<h3>Nawigacja</h3>
</hgroup>
<article>
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Directed_graph_with_back_edge.svg width="30%" align="right"/>
<p>Przestrzeń nazw Kategoria składa się ze stron, z których każda odpowiada danej kategorii. Strona danej kategorii jest pod pewnymi względami taka sama jak inne strony w Wikipedii, można ją edytować i dodawać do niej tekst. Różnica polega przede wszystkim na tym, że po wyświetleniu, w jej końcowej części znajdzie się automatycznie wygenerowane zestawienie stron/artykułów należących do tej kategorii.</p>
</article>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Szablony nawigacyjne</h2>
<h3>Nawigacja</h3>
</hgroup>
<article>
<p>To typ szablonów mający za zadanie ułatwienie użytkownikowi poruszania się wewnątrz określonego zbioru artykułów. Przeważnie szablon nawigacyjny ma postać niewielkiej tabeli zawierającej linki do powiązanych tematycznie artykułów. Szablony tego typu należy umieszczać tylko w tych artykułach, do których linki znajdują się w szablonie, nie wyłączając z tej grupy tytułowego artykułu.</p>
</article>
</slide>
<!------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomoc
------------------------------------------------------------------------------------------------->
<slide class="segue dark nobackground">
<aside class="gdbar"><img src="http://i.imgur.com/UAtfQRa.png"></aside>
<hgroup class="auto-fadein"><h2>Pomoc</h2></hgroup>
</slide>
<slide>
<hgroup>
<h2>Gdzie znaleźć pomoc?</h2>
<h3>Pomoc</h3>
</hgroup>
<article>
<ul>
<li>Pomoc:Spis treści</li>
<li>Pomoc:Słowniczek</li>
<li>Pomoc:FAQ</li>
</ul>
</article>
</slide>
<slide class="thank-you-slide dark nobackground">
<aside class="gdbar right"><img src="http://i.imgur.com/UAtfQRa.png"></aside>
<article class="flexbox vleft auto-fadein">
<h2>Dziękujemy</h2>
<p>Slajdy:<br /><a href="http://gist.github.com/Karol007/7931440">gist.github.com/Karol007/7931440</a></p>
</article>
<p class="auto-fadein" data-config-contact>
</p>
</slide>
<slide class="backdrop"></slide>
</slides>
<!--[if IE]>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/chrome-frame/1/CFInstall.min.js"></script>
<script>CFInstall.check({mode: 'overlay'});</script>
<![endif]-->
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment