Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Bu gizlilik ilkeleri KÜKRER Bilişim tarafından, KÜKRER Bilişim’in gizlilik konusundaki sorumluluklarının tesbiti için hazırlanmıştır.
Aşağıdaki maddeler "Edepli - YKS Edebiyat Soru Bankası" uygulaması üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.
Bu gizlilik ilkesinin geçerliliği sadece Edepli - YKS Edebiyat Soru Bankası Mobil uygulamasının 1.0 sürümü için geçerlidir.
1. İş bu uygulama, mevcut sürümü ( 1.0 ) itibariyle kullanıcıdan aldığı hiç bir bilgiyi depolamaz, üçüncü taraflar ile paylaşmaz.
Dolayısıyla, KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu )'na uygundur.
Tüm Sorularınız İçin
E-posta Adresi : s.kukrer92@gmail.com
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment