Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am lukemeszar on github.
 • I am lukemeszar (https://keybase.io/lukemeszar) on keybase.
 • I have a public key whose fingerprint is 4544 219F 6519 2F4C D5C6 8D8D 91F1 7A7B CD5D 5D0C

To claim this, I am signing this object:

{
 "body": {
  "key": {
   "eldest_kid": "01015958c84d3f524b9638bfb067d0903d133b18d1506ad51e4cdaedf056e6f118f40a",
   "fingerprint": "4544219f65192f4cd5c68d8d91f17a7bcd5d5d0c",
   "host": "keybase.io",
   "key_id": "91f17a7bcd5d5d0c",
   "kid": "01015958c84d3f524b9638bfb067d0903d133b18d1506ad51e4cdaedf056e6f118f40a",
   "uid": "c5e94ff333ee1be04191b4cd5979e919",
   "username": "lukemeszar"
  },
  "service": {
   "name": "github",
   "username": "lukemeszar"
  },
  "type": "web_service_binding",
  "version": 1
 },
 "ctime": 1503006629,
 "expire_in": 157680000,
 "prev": "05164658277f45b74918af89274d6b3d53a024c6cb4b2a59c23d9162a6392d74",
 "seqno": 17,
 "tag": "signature"
}

with the key 4544 219F 6519 2F4C D5C6 8D8D 91F1 7A7B CD5D 5D0C, yielding the signature:

-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: Keybase OpenPGP v2.0.73
Comment: https://keybase.io/crypto

yMIZAnicrVJbSFRBGF6zlDZlXcuoKMgDEYjZmXOZc2YxqTDKTCh6cDNxPXNmjp7U
s9veyuwqlVGJhCGFWBHdIAuxzIfoZuJDEktRFIESFZRlFxOycIvmiL1FT808DPPN
9318/z9/b2qiw5mw7teH+p1bvY0J/feORxybWlzn6zjsJ7Wcp46rohMHrSY0FPZV
mYTzcDzggYxkVVclIhqyIGEERRUbmIcK4REvEiCKGKgEyDzUiAyopBONEoOXIYUG
AKoh8RqXzRmmVUGDgaBphZmtJEuSAJABZYAEg0lkHapEJQgYQNEUzAC2eZ0JK/0h
W8HCYS1Ec0w/w9jFNxHvL/z/nDsyYafLFEmGIYoipQBTXgIIYDs2UhBFANnEEA1a
Wg1l7OpIFa2hoR1akNuVzTE8aurUbu3ke4UZrozgf2nCtQEb3Eaxb1Luw6ZFWA+Z
KkqDIdNvcR7AmHrYtPWsDJHnIRRQNke3B8wg9Zk2Q1agyrOVzQWCNGo3RgZQgrIq
KIohyViREFA1Q0WCIhGIRSKLGi9IOtSxhAVNRrogsl+BggZFJBBF4uyCtlp+5q2w
nFoF8wyZFZYWjgQpt6vnbulUR4LTkTRtij1cDuf0tD8j5z6Z/CunveRc3udrs/NJ
elvvskvO55ECM1Z69EebN/ZzoPmCIVz+1tNc7F5S4xz/uj6nvMlf6kqNa67EzPKs
xxv3JSa7Z35/uCfLe33FnWedt1fCkrEmtaOvrLxk99Dm3Oj96JGrcz3W6aHxRfsH
miuFve+z/L6Xn9BIa+ax0c6WB9Pm1we8eQtPeBxdZ51FeQXp0wdeLY29iZurumOt
B3NW5F5p3PDgwOJeT4/iGvEZb/tTDnnHnnZ38l+EU1Zh2ZzVh/tmNYQLkzr24YvP
lUDtk+6mYXXBaP6NW9W7hzM6Gh4NvvZG1fiMtPakd/O2nLGW3+wffJpStDajL+PF
3I9d8eI17t+NdD1p
=G+9k
-----END PGP MESSAGE-----

And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.

My publicly-auditable identity:

https://keybase.io/lukemeszar

From the command line:

Consider the keybase command line program.

# look me up
keybase id lukemeszar
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment