Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
:electron:
Coding

Harun Adıgüzel mrnirva

:electron:
Coding
View GitHub Profile
View Arayuzler.java
package interfaces;
public class Arayuzler {
public static void main(String[] args) {
Kopekler kopek = new Kopekler();
kopek.yemekYe();
}
View Arayuzler.java
package interfaces;
public class Arayuzler {
public static void main(String[] args) {
Kopekler kopek = new Kopekler();
Koyunlar koyun = new Koyunlar();
kopek.yemekYe();
View SoyutSinif.java
package abstractclass;
public class SoyutSinif {
public static void main(String[] args) {
Baliklar balik = new Baliklar();
Kuslar kus = new Kuslar();
balik.yemekYe();
View SoyutSinif.java
package abstractclass;
public class SoyutSinif {
public static void main(String[] args) {
// Hayvanlar hayvanlar = new Hayvanlar();
// Bu kesinlikle hata verecektir
// Soyut sınıftan nesne oluşturulamaz
View CokBicimlilik.java
package polymorphism;
public class CokBicimlilik {
public static void main(String[] args) {
Hayvan hayvan = new Hayvan();
Hayvan kedi = new Kedi();
Hayvan kopek = new Kopek();
View CokBicimlilik.java
package polymorphism;
public class CokBicimlilik {
public static void main(String[] args) {
Hayvan hayvan = new Hayvan();
Hayvan kedi = new Kedi();
Hayvan kopek = new Kopek();
View Kalitim.java
package inheritance;
public class Kalitim {
public static void main(String[] args) {
// Her iki sınıftanda nesne oluşturduk
Arac arac = new Arac();
Kamyon kamyon = new Kamyon();
View Kalitim.java
package inheritance;
public class Kalitim {
public static void main(String[] args) {
// Her iki sınıftanda nesne oluşturduk
Arac arac = new Arac();
Kamyon kamyon = new Kamyon();
View Kalitim.java
class Arac{
}
// Önce ana sınıfın adı girilir
// Daha sonra extends kelimesi
// Son olarak miras alınacak sınıf girilir
class Kamyon extends Arac{
View Kapsulleme.java
package encapsulation;
public class Kapsulleme {
public static void main(String[] args) {
Araba araba = new Araba();
araba.setRenk("Mavi");
araba.setRenk("Siyah");