Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Skidutrustning
Underställ
- Överdel
- Underdel
Ytterplagg
- Skaljacka // Vindtät iallafall
- Täckbyxor
Övrigt
- Handskar // som inte drar till sig snö
- Varm mössa
- Skor // Kängor typ
- OPTIONAL: balaclava för kalla dagar
- Termos //jävligt nice mitt i backen
- Sockor
Skidutrustning
- ALLTID: Skidglasögon
- ALLTID: Hjälm // om man har något att skydda
- ALPINT: Skidor
- ALPINT: Pjäxor
- SNOWBOARD: Ryggskydd
- SNOWBOARD: Bräda
- SNOWBOARD: Snowboardboots
- OPTIONAL: Liftkortshållare // Ficka på armen
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.