Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View RobinBoers's full-sized avatar
denial is a river in egypt

Robin RobinBoers

denial is a river in egypt
View GitHub Profile
@RobinBoers
RobinBoers / elementary OS config.md
Last active February 26, 2024 08:05
My way of configuring and customizing Elementary OS (linux)

Elementary OS config

This is a simple guide for myself about how to replicate my current eOS setup if I ever need to. These are my themes, customazations and tweaks to the OS, categorized and clearly written down for future me if he ever needs it.

Install software

Install updates

Always update when installing an new OS.

@RobinBoers
RobinBoers / virus.vbs
Created January 3, 2021 19:54
Simple fake virus
Option Explicit
Dim wsh : Set wsh = CreateObject("Wscript.Shell")
Dim passwd
Dim x
x=0
Do While x=0
passwd=inputbox("This application is locked. Please provide a password to unlock:","Error opening application", "")
Option Explicit
Dim wsh : Set wsh = CreateObject("Wscript.Shell")
Dim Sapi : Set Sapi = Wscript.CreateObject("SAPI.SpVoice")
Dim fso : Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim passwd
Dim windowsDir
Dim Wallpaper
Dim x
x=0
@RobinBoers
RobinBoers / not-a-virus-at-all-sir.vbs
Created January 9, 2021 16:12
Third version of my fake virus
Option Explicit
Dim wsh : Set wsh = CreateObject("Wscript.Shell")
Dim Sapi : Set Sapi = Wscript.CreateObject("SAPI.SpVoice")
Dim fso : Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim passwd
Dim windowsDir
Dim Wallpaper
Dim x
x=0
._1CyMivLdH2a8dA, ._32kNZW8b-DAcUd, ._3Z6i0FBUukKNYK, ._27QKbGhxDkdNHq, ._2x-vl1QLZ6Q3-O {
display: none;
}
.home-left-sidebar-container {
display: none;
}
.boards-page-board-section-header-options {
display: none;
}
@RobinBoers
RobinBoers / tablegenerator.html
Last active March 9, 2021 13:14
Simple javascript script to generate tables: https://code.geheimesite.nl/demo/tablegenerator
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<script src="script.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
@RobinBoers
RobinBoers / set_random_passwd.sh
Created April 18, 2021 08:43
Set the passwor for a user to a line from a big password file (in my case rockyou.txt)
(pwd=$(openssl passwd -1 "$(shuf -n 1 rockyou.txt)"); echo $pwd; echo $pwd) | passwd bob
@RobinBoers
RobinBoers / spaceinvaders.py
Last active June 16, 2021 19:07
Space invaders style game on the micro:bit
# Simple spaceinvaders style python game for the micro:bit
from microbit import *
import random, music
timer = 0
moveTimer = 0
playerMoveTimer = 0
moveSpeedEnemie = 3 #higher is slower
playerMoveSpeed = 2 #higher is slower
levelTimer = 0
@RobinBoers
RobinBoers / userChrome.css
Created April 25, 2021 15:02
To enable userChrome.css in Thunderbird turn `toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets` on in the Config Editor.
/* Set default namespace to XUL */
@namespace
url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");
/* Set font size in folder pane */
#folderTree >treechildren::-moz-tree-cell-text {
font-size: 12pt !important;
}
/* Set font size in thread pane */
@RobinBoers
RobinBoers / learn-programming.md
Last active May 31, 2021 10:20
Handleiding voor de basis van programmeren

Waarom is programmeren belangrijk

Dit zullen veel van jullie je misschien afvragen. Waarom moeten we kunnen programmeren, anderen kunnen het toch ook voor ons doen. De realiteit is helaas dat digitale apparaten een steeds grotere rol in ons leven spelen. Denk er maar eens over na: je winkelt vaak online via webshops, betaalt met een online betaalsysteem, bankiert online, speelt multiplayer spelletjes, gebruikt social media via je smartphone en binchwatched netflix op je smart tv. Het is belangrijk dat we in iedergeval tot op een zeker niveau begrijpen hoe deze apparaten werken. Hoe kan jij anders in je toekomstige werk met computers werken en beslissingen maken over technologie. Juist de onwetendheid van veel mensen zorgt voor enorme ICT problemen in de overheid omdat de mensen die erover beslissen er geen vestand van hebben.


De basis van programmeren

Hier een korte uitleg over de basisbeginselen van programmeren. Geschreven door Robin Boers voor Digitale Geletterdheid. Enjoy!

Variabelen en co