Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Dynamic Return Type

HowTo

  • nainstaluj plugin DynamicReturnType
  • do projektu přidej soubor dynamicReturnTypeMeta.json.
  • soubor bohužel musí být v projektu, proto doporučujeme složku .idea
  • zační používat a IDE začne napovídat.
{
"methodCalls": [
{
"class": "\\Slevomat\\Entity\\EntityManager",
"method": "create",
"position": 0
},
{
"class": "\\Slevomat\\Entity\\EntityManager",
"method": "getByPrimary",
"position": 0
},
{
"class": "\\Slevomat\\Entity\\EntityManager",
"method": "getByParams",
"position": 0
},
{
"class": "\\Slevomat\\Entity\\EntityManager",
"method": "getAllByParams",
"position": 0,
"mask": "%s[]\\DibiFluent"
},
{
"class": "\\Slevomat\\Entity\\EntityManager",
"method": "getByDatabaseData",
"position": 0
},
{
"class": "\\Nette\\DI\\Container",
"method": "getByType",
"position": 0
}
]
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment