Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
closed
www.earlymusic.sk/
www.bisla.sk/sk
www.vsbm.sk/
www.muzeumlevice.sk/
www.muzeumkn.sk/
www.geologickaspolocnost.sk/
www.snk.sk/
dikda.snk.sk/
www.spytajtesakniznice.sk/
www.spevackezbory.sk/
www.svkpo.sk/
www.zsmuzeum.sk/
www.zahorskemuzeum.sk/
www.kniznicasl.sk/
www.banmuz.sk/
www.slpk.sk/
www.specialnaporadna.sk/
www.hradlubovna.sk/
www.muzeumpezinok.sk/
www.ldmzvolen.sk/
www.starlib.sk/
www.kniznica-cadca.sk/
www.spgk.sk/
kniznica.nrsr.sk/
www.kjszkom.sk/
www.kniznicasvit.sk/
www.nklc.sk/
www.mskcentrum.sk/kniznica/
www.galantskakniznica.sk/
www.zahorskakniznica.eu/
www.kniznicalevice.sk/
www.gutgesel.sk/
www.abkniznica.sk/
www.kniznicagfb.sk/
www.kniznica-rv.sk/
www.goethe.de/ins/sk/sk/
www.svkk.sk/
www.kniznicads.sk/
www.kniznicatrnava.sk/
www.kjkk.sk/
www.vkmk.sk/
www.oravskakniznica.sk/
www.kniznica-poh.sk/
www.kniznicapetrzalka.sk/
kniznica.kezmarok.sk/
www.kniznica.mskchc.sk/
www.hnk-vk.sk/
www.library.umb.sk/
www.slpk.uniag.sk/
www.uniag.sk/sk
fapz.uniag.sk/sk/
www.fem.uniag.sk/
tf.uniag.sk/sk/
fbp.uniag.sk/sk/
fesrr.uniag.sk/sk/
bz.uniag.sk/sk/
vydavatelstvo.uniag.sk/sk/
moodle.uniag.sk/
ves-spu.uniag.sk/
www.agrobiotech.sk
sites.google.com/site/agrojustice/
is.uniag.sk/
www.fzki.uniag.sk/sk/
www.hnkpd.sk/o-kniznici.html?page_id=160
www.dikda.eu/
www.goethe.de/ins/sk/sk/kul/bib.html
www.bystrianka.sk/
www.tatragaleria.sk/
www.ssgbb.sk/
www.pgu.sk/
www.galerialm.sk/
www.sgpresov.sk/
www.muzeum.sk/
www.karpatanin.sk/
www.rodi.sk/
www.rodi.sk/misc/
www.rodi.sk/blog/
www.kniznicatopolcany.sk/
www.pulib.sk/
www.unipo.sk/
www.zkgz.sk/
www.nitrianskyhrad.sk/
www.hradiska.sk/
zeliezovcemuzeum.webnode.sk/
www.hrady-zamky.sk/
@Webdepozit

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@Webdepozit Webdepozit commented Jan 23, 2017

Spolu za 2016 - 220 oslovení WWW (z toho 41 opätovne oslovených z 2015). E-Borny (a ich oslovenia) sa na WWW zbery spolupr. inštitúcií nevzťahujú - 14 zmlúv. Podobne zber Parlamentné voľby 2016 - 9 zmlúv.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment