Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Werkov
Last active October 12, 2021 21:42
 • Star 0 You must be signed in to star a gist
 • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save Werkov/4b39446a90f4170648625798d1d0947e to your computer and use it in GitHub Desktop.

Ve Zkratce

 • studium brožurky, naučení se nového slova klát, jako třeba Křivoklát :-)
 • ze startovních šifer nejdéle odolává morseovkový strom, nakonec vyluštíme akorát v 9.45, kdy naroste fronta
 • aha, chyták, v jednom pásu není 6 ale 7 čtverečků, takže máme těch 25
 • psí louka? -> mapy.cz
 • zlobr není bobr, hele, tam byla i šifra Navíc
 • odříkáváme abecedu a hledáme shody, je to překvapivě těžké
 • obranu i útok máme, místo útoku zkoušíme obléhací stroje, tj. přikládat úhly zbraní na "rohy" hradů, PRAk takhle dává nadějné KLE, ale z ostatních zbraní už moc dalších písmenek nemáme; že jde o střelbu pochopujeme až z koupené nápovědy (zde se také propadáme oproti nasazení)
 • přece po nás nemůžou chtít řešit logickou úlohu s tolika stupni volnosti :-) frekvenčkou odhalujeme F-M roh a po pár špatných tipech dostáváme validní seskládání, tajenka nás utvrzuje, že i organizátorské
 • tyhle barevné rozklady už umíme, pěkné doplnění na okraji
 • těšíme se z toho, jak pěkně poslepovanou jsme měli tabulku, koukáme, že Aleš asi ne
 • pár princezen jsem museli vygooglit a úvodní slova nás trknou až po pořádném přečtení posledního odstavce, ale dobré
 • kreslíme si cestičky a přemýšlíme, co z úvodní šifry máme použít, když žádná s kombinací písmenek + posunů v kartičkách nám nevychází, mno, už se stmívá, a tak bereme druhou nápovědu
 • cílový sprint, neriskujeme se skládáním v hlavě a písmenka s více než jedním ohybem radši stříháme, i když to není tvrdý papír
 • jsme v cíli, ale HESLO nám systém nebere, a tak ještě jednou vytahujeme kartičky
 • na zahrádce už je docela kosa (a uvnitř plno), ale jelikož chceme sanovat nápovědy, tak nejdeme domů a luštíme bonusy; víte, že v seskládáné tabulce z CTVRTAKa se vyskytuje Q (KV) ve sedmi směrech z osmi? takže Q si dáme do toho zbývajícího, zkoušíme tak po třech minutách: západ, vlevo, doleva, ale bohužel
 • povedené šifry (za záseky si můžeme sami), pěkná trasa, celkově dobře strávený den, díky za hru!
 • P.S. Z cíle jsem sjel domů na bikesharovaném kole, z čehož mívám amorální pocit, a tak jsem rád, že i start byl v podobné nadmořské výšce, čímž jsem tento poklesek odčinil jiným kolem cestou na start.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment