Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Promenadvideoklubben

Observationer om Insta360 ONE X

linser

Håll linserna rengjorda. Undvik fingeravtryck. Putsduk och rengöringsvätska finns hos alla optiker.

filstorlek

74 GB free space gives you ~100 minutes of video. Meaning you can get about 160 minutes of video onto an empty 128GB card.

batteritid

Lite under 60 minuter. Kan avhjälpas medelst powerbank. Min Anker 20100mAh drog ur mindre än 25% på 45 minuter, och laddade då upp kameran till runt 60% samtidigt som den spelade in. Laddkabeln kan synas i bild, det hjälper om man virar kabeln runt stativet.

  • jag noterade inte problemet att data försvinner när batteriet tar slut

carry

Jag satte stativet i ryggsäcken. Det verkar fungera ok, förutom att man ser ens huvud i bildens kant med jämna mellanrum. Ju längre stativet är utdraget, desto bättre. Provade även att hålla stativet i handen, men det är inte helt hållbart i längden. Bumpercam innehåller mycket rörelse och fötter, och det blir mer jobb att keyframe:a bort rörelserna vid export. Ledlampan blinkar grönt sålänge inspelningen är ok, och lyser blått när minnet är fullt. Är lampan släckt har batteriet tagit slut.

orientering

Kameran har gyro som håller koll på hur den vrids. När du exporterar video kan detta användas för att ignorera kamerans rotation och istället förankra videons orientering. Detta är inte lämpligt för promenadvideos, om man inte råkar gå endast rakt framåt utan att någonsin svänga. I Insta360 studio finns en checkbox med texten "Lock Direction", som med fördel bör hållas ikryssad. I Insta360 Studio kan man sätta "keyframes" som förankrar kamerans rotation. Med lock direction avstängt behöver man keyframe:a när vägen svänger, om man vill att kameran fortfarande ska peka rakt fram. Med lock direction påslaget måste man istället keyframe:a om man råkar stöta till stativet, eller om kameran råkar vrida sig.

export

Editing software for exporting 360 video to regular video can be downloaded at https://www.insta360.com/download/insta360-onex This is helpful if you can't get the mobile app to work. På tal om det, att få mobilappen att fungera är jättestörigt. Försök inte exportera direkt från minneskortet, för mig blev exporten avbruten om och om igen pga läsfel. Börja med att kopirea filerna till lokal disk.

tl;dr

Vid inspelning: Sätt kameran på stativet, koppla in en powerbank model kraftigare, vira laddkabeln runt stativet, sätt alltihop i ryggsäcken så kameran sticker upp ovanför ditt huvud. Förankra kameran gärna så att den inte råkar vrida sig. Starta inspelning (5.7K, 30fps, auto iso), och gå en promenad i 120 minuter. (Håll in lilla knappen på kameran för att starta, tryck på lilla knappen för att växla meny, och klicka på stora knappen för att starta inspelning.) Om man har med sig extra powerbanks och extra minneskort kan man säkert gå längre.

Vid export, ta ut minneskortet och koppla in i datorn, kopiera över videofilerna (.insv) till din hårddisk. Öppna i Insta360 Studio, kryssa i "Lock Direction", välj också "FreeCapture". Skrubba igenom videon och sätt keyframes på de ställen där kameran råkat vrida sig. Med lite tur krävs bara två-tre stycken keyframes igenom hela videon. Klicka export, dra ner bitrate till typ 20 för att få vettigare filstorlek. Klicka export. Vänta.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment