Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Zikoat

Zikoat/README.md

Last active Aug 12, 2019
Embed
What would you like to do?
last ned bøker fra Brettboka.no

Brettboka Downloader

Nedlastingsverktøy for brettboka.no

Laster ned hver side som et bilde

Boken må være kjøpt

HVORDAN LASTE NED BØKER

 1. logg inn på web-versjonen av brettboka.no, og åpne boken du vil laste ned
 2. trykk f12 for å åpne konsollen
 3. gå til den første siden i boka (side 1)
 4. kopier koden fra brettboka-dl.js til konsollen og trykk enter
 5. den vil nå bla gjennom alle sidene og laste ned hver side som et bilde
 6. når den er ferdig er det bare å lukke fanen
 7. alle bildene er i nedlastingsmappen

HVORDAN GJØRE BILDENE TIL EN PDF-FIL

 1. gå til mappen hvor du har lastet ned bildene (nedlastinger)
 2. sjekk at alle bildene er der
 3. velg alle bildene
 4. høyreklikk DET FØRSTE bildet
 5. velg "print"
 6. gå gjennom menyen, og velg *printer:"Microsoft Print to PDF" *paper size:"letter" *options-> *sharpen for printing off *only show options that are compatible with my printer off *printer properties-> *orientation:"portrait" *ok
 7. trykk print
// open README for instructions
(function() {
var t = {},
e = !0;
if ("object" == typeof this.artoo && (artoo.settings.reload || (artoo.log.verbose("artoo already exists within this page. No need to inject him again."), artoo.loadSettings(t), artoo.exec(), e = !1)), e) {
var o = document.getElementsByTagName("body")[0];
o || (o = document.createElement("body"), document.documentElement.appendChild(o));
var a = document.createElement("script");
console.log("artoo.js is loading..."),
a.src = "//medialab.github.io/artoo/public/dist/artoo-latest.min.js",
a.type = "text/javascript",
a.id = "artoo_injected_script",
a.setAttribute("settings", JSON.stringify(t)),
o.appendChild(a)
}
}).call(this);
function eventFire(el, etype){
if (el.fireEvent) {
el.fireEvent('on' + etype);
} else {
var evObj = document.createEvent('Events');
evObj.initEvent(etype, true, false);
el.dispatchEvent(evObj);
}
}
var timerId = setInterval(()=>{
var prevPage = document.getElementsByClassName("currentPageFrame")[0];
for (var i = 0; i <= 3; i++) {
eventFire(document.getElementsByClassName("zoomInButton---ltZQz")[0], 'click');
}
for (var i = 0; i <= 1; i++) {
if(document.getElementsByClassName("currentPageFrame")[0].firstChild.children[i] !== undefined)
artoo.saveResource(document.getElementsByClassName("currentPageFrame")[0].firstChild.children[i].children[1].style.backgroundImage.slice(5, -2));
}
eventFire(document.getElementsByClassName("nextPageButton---3TQQ9")[0], 'click');
if(prevPage == document.getElementsByClassName("currentPageFrame")[0]){
clearInterval(timerId);
console.log("stopped");
}
console.log("next page");
}, 500);
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.