Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Sigurd Schoeler Zikoat

  • Norway
View GitHub Profile
@Zikoat
Zikoat / README.md
Last active Aug 12, 2019
last ned bøker fra Brettboka.no
View README.md

Brettboka Downloader

Nedlastingsverktøy for brettboka.no

Laster ned hver side som et bilde

Boken må være kjøpt

HVORDAN LASTE NED BØKER

  1. logg inn på web-versjonen av brettboka.no, og åpne boken du vil laste ned
@Zikoat
Zikoat / percolation.html
Last active Jan 13, 2020
calculate percolation threshold with javascript
View percolation.html
<script type="text/javascript">
// Download the ZIP(on github), and open this HTML file in the browser.
// Open the console, and you should see the result of runTest(20, 100);
// try writing "runTest(1000,10)" in the console
runTest(20, 100);
// the Percolation and WeightedQuickUnionUF functions come from this article:
// http://michaeltoth.me/using-javascript-to-visualize-a-percolation-system.html