Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@a12k
Created November 7, 2017 01:32
Show Gist options
 • Star 0 You must be signed in to star a gist
 • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
 • Save a12k/221f37a33ef21566ed54d5f34b8f7108 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save a12k/221f37a33ef21566ed54d5f34b8f7108 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am a12k on github.
 • I am a12k (https://keybase.io/a12k) on keybase.
 • I have a public key ASAS2lMeR7araLmE1Zz1fzDlGSjWmJxJ5gIUjVoJ7LoKDAo

To claim this, I am signing this object:

{
 "body": {
  "key": {
   "eldest_kid": "012012da531e47b6ab68b984d59cf57f30e51928d6989c49e602148d5a09ecba0a0c0a",
   "host": "keybase.io",
   "kid": "012012da531e47b6ab68b984d59cf57f30e51928d6989c49e602148d5a09ecba0a0c0a",
   "uid": "0af4570be64f498012b1b2b5c8207919",
   "username": "a12k"
  },
  "merkle_root": {
   "ctime": 1510018294,
   "hash": "2beb1404642a3a74feded0763b692774076a9947f5dfada294b322b3318c89426f38ebe4d3d9b740eb6ab62a660071d6d70b243cfdd16440594443b37e1d3cd8",
   "hash_meta": "c8da120ef095c4a7615be16da6a142b5b15ad0a42100aaafa8bdcb3288297939",
   "seqno": 1674701
  },
  "service": {
   "name": "github",
   "username": "a12k"
  },
  "type": "web_service_binding",
  "version": 1
 },
 "client": {
  "name": "keybase.io go client",
  "version": "1.0.34"
 },
 "ctime": 1510018302,
 "expire_in": 504576000,
 "prev": "fc564565dd7fea95f186727068258323a350b8054d0fcb0e06b5b1627408d977",
 "seqno": 7,
 "tag": "signature"
}

with the key ASAS2lMeR7araLmE1Zz1fzDlGSjWmJxJ5gIUjVoJ7LoKDAo, yielding the signature:

hKRib2R5hqhkZXRhY2hlZMOpaGFzaF90eXBlCqNrZXnEIwEgEtpTHke2q2i5hNWc9X8w5Rko1picSeYCFI1aCey6CgwKp3BheWxvYWTFAzR7ImJvZHkiOnsia2V5Ijp7ImVsZGVzdF9raWQiOiIwMTIwMTJkYTUzMWU0N2I2YWI2OGI5ODRkNTljZjU3ZjMwZTUxOTI4ZDY5ODljNDllNjAyMTQ4ZDVhMDllY2JhMGEwYzBhIiwiaG9zdCI6ImtleWJhc2UuaW8iLCJraWQiOiIwMTIwMTJkYTUzMWU0N2I2YWI2OGI5ODRkNTljZjU3ZjMwZTUxOTI4ZDY5ODljNDllNjAyMTQ4ZDVhMDllY2JhMGEwYzBhIiwidWlkIjoiMGFmNDU3MGJlNjRmNDk4MDEyYjFiMmI1YzgyMDc5MTkiLCJ1c2VybmFtZSI6ImExMmsifSwibWVya2xlX3Jvb3QiOnsiY3RpbWUiOjE1MTAwMTgyOTQsImhhc2giOiIyYmViMTQwNDY0MmEzYTc0ZmVkZWQwNzYzYjY5Mjc3NDA3NmE5OTQ3ZjVkZmFkYTI5NGIzMjJiMzMxOGM4OTQyNmYzOGViZTRkM2Q5Yjc0MGViNmFiNjJhNjYwMDcxZDZkNzBiMjQzY2ZkZDE2NDQwNTk0NDQzYjM3ZTFkM2NkOCIsImhhc2hfbWV0YSI6ImM4ZGExMjBlZjA5NWM0YTc2MTViZTE2ZGE2YTE0MmI1YjE1YWQwYTQyMTAwYWFhZmE4YmRjYjMyODgyOTc5MzkiLCJzZXFubyI6MTY3NDcwMX0sInNlcnZpY2UiOnsibmFtZSI6ImdpdGh1YiIsInVzZXJuYW1lIjoiYTEyayJ9LCJ0eXBlIjoid2ViX3NlcnZpY2VfYmluZGluZyIsInZlcnNpb24iOjF9LCJjbGllbnQiOnsibmFtZSI6ImtleWJhc2UuaW8gZ28gY2xpZW50IiwidmVyc2lvbiI6IjEuMC4zNCJ9LCJjdGltZSI6MTUxMDAxODMwMiwiZXhwaXJlX2luIjo1MDQ1NzYwMDAsInByZXYiOiJmYzU2NDU2NWRkN2ZlYTk1ZjE4NjcyNzA2ODI1ODMyM2EzNTBiODA1NGQwZmNiMGUwNmI1YjE2Mjc0MDhkOTc3Iiwic2Vxbm8iOjcsInRhZyI6InNpZ25hdHVyZSJ9o3NpZ8RAQmBrjMvF5Lsl/q+jU93gkxnX1vAt0piwk7lDLDT1hY/kbnl5+iKqhh6wZWhcRCeYDf+Mpz11Oo/RlRIcA9aNBKhzaWdfdHlwZSCkaGFzaIKkdHlwZQildmFsdWXEILE9dr3T5QEMA+FAtFhK05Flnaze/Ks6OdyOx0zzo99Po3RhZ80CAqd2ZXJzaW9uAQ==

And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.

My publicly-auditable identity:

https://keybase.io/a12k

From the command line:

Consider the keybase command line program.

# look me up
keybase id a12k
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment