Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@albert-tomanek
Last active September 23, 2021 08:07
Show Gist options
  • Save albert-tomanek/d54747f22b061ce011354fc382805bf2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save albert-tomanek/d54747f22b061ce011354fc382805bf2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Trivial news marked as breaking
Processing articles...
Exception occured during loading of TN.cz.
Count: 160
distance: 0.0
current articles: [Covid pas prezidenta…, Macronův covid pas…]
new articles: []
closest theme in history: [Covid pas prezidenta…, Macronův covid pas…]
distance: 0.00037027595468548875
current articles: [Hamáček se v…, Hamáček se v…]
new articles: []
closest theme in history: [Hamáček se v…, Hamáček se v…]
distance: 0.0016401624786554921
current articles: [Litva vyzvala, ať…, Litva vyzvala své…]
new articles: []
closest theme in history: [Litva vyzvala, ať…, Litva vyzvala své…, Telefony Xiaomi mohou…]
done.
Processing articles...
Exception occured during loading of TN.cz.
Count: 160
distance: 0.06437537652660945
current articles: [Lidstvo musí dospět,…, Lidstvo musí dospět…]
new articles: [Lidstvo musí dospět,…, Lidstvo musí dospět…]
closest theme in history: [,Česko se chová…, Češi se chovali…]
!!! Found breaking news: Lidstvo musí dospět, chová se jak šestnáctiletý člověk, prohlásil Johnson
distance: 0.00037027595468548875
current articles: [Hamáček se v…, Hamáček se v…]
new articles: []
closest theme in history: [Hamáček se v…, Hamáček se v…]
distance: 0.16114290103748383
current articles: [Letní teploty se…, Letní teploty se…]
new articles: [Letní teploty se…, Letní teploty se…]
closest theme in history: [Covid pas prezidenta…, Macronův covid pas…]
!!! Found breaking news: Letní teploty se ještě na pár dnů vrátí, o víkendu bude až 25 stupňů
done.
Processing articles...
Exception occured during loading of TN.cz.
Count: 160
distance: 0.0009558792341632234
current articles: [Lidstvo musí dospět…, Lidstvo musí dospět,…, Johnson vyzval lidstvo,…, Lidstvo musí dělat…, O záchranu planety…]
new articles: []
closest theme in history: [Lidstvo musí dospět…, Lidstvo musí dospět,…, O záchranu planety…, Johnson vyzval lidstvo,…, Lidstvo musí dospět…]
distance: 0.0636070535470975
current articles: [Morawiecki prý nepojede…, Morawiecki nepojede na…, Polský premiér se…]
new articles: [Morawiecki prý nepojede…, Morawiecki nepojede na…, Polský premiér se…]
closest theme in history: [Roztržka kvůli jaderným…, Konec roztržky kvůli…, Biden se v…]
!!! Found breaking news: Morawiecki nepojede na summit do Budapešti. Podle médií se kvůli sporu o Turów nechce sejít s Babišem
distance: 0.001170627673862226
current articles: [Podzim si dá…, Letní teploty se…]
new articles: []
closest theme in history: [Letní teploty se…, Letní teploty se…]
distance: 0.0250723482132728
current articles: [Po střetu kamionu…, Smrt na dálnici…]
new articles: [Smrt na dálnici…]
closest theme in history: [U Prostějova se…, Po střetu kamionu…]
done.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment