Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@ananimas-ligivon
Last active January 27, 2024 22:08
Show Gist options
 • Save ananimas-ligivon/51b5c7e0df900b31c5ca42e1ec3f83eb to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save ananimas-ligivon/51b5c7e0df900b31c5ca42e1ec3f83eb to your computer and use it in GitHub Desktop.

Правила dollchan.net/ukr/

 1. Забороняється писати під "фальшивим прапором", прикидуючись "своїм" з метою інформаційно-психологічних операцій ("нахрюків").
 2. Обходити бани, використовуючи проксі, тощо.
 3. Дошка для українців, а не про українців. Модерація залишає за собою право запитати у вас докази в вигляді супу з паспортом України.
 4. В ВІЙНИ З ЙОБАНИМИ МОСКАЛЯМИ ТРІД забороняється систематичне спонукання політичних дискусій, що призводять до паралізування треду. Першоджерелом мотивації є здорова дискусія. Тож субʼєктом порушення правил є саме перешкоджання здорової дискусії. В будь-якому іншому треді, політичні дискусії дозволяються.
 5. Забороняються пости, що порушують закони України, чи агітують до порушення таких законів.
 6. Забороняється спам та завантаження матеріалу порнографічного характеру.
 7. Забороняється постити будь-що, що призводить до хвилі скарг від інших користувачів. В такому випадку, ви можете отримати бан-попередження з розʼясненням до контексту порушення, а в випадку ігнорування самого контексту – згідно правил.
 8. В ВІЙНИ З ЙОБАНИМИ МОСКАЛЯМИ ТРІД забороняється дискредитація ЗСУ (як окремих представників так і в цілому). Під дискредитацію мається на увазі приниження, ображення, висвітлення як таких, що не заслуговують на довіру, тощо.
 9. Забороняється постити з IP, який постійно змінюється між постами (використовуючи TOR чи просто дуже динамічний IP), так як це ускладнює процес модерації.

Драбина відповідальності

Порушення першого та другого правил – перманентний бан по підмережі. Інші порушення, мають йти наступним шляхом:

 1. (Опціонально) бан-попередження з розʼясненням до контексту порушення
 2. Бан на 2 дня
 3. Бан на 7 днів/місяць
 4. Перманентний бан

Правила для модерації

 1. Забороняється писати особисту думку від імені модерації (з плашкою ## Mod).
 2. Забороняється банити за дії, які не описані в правилах. Скаргу на дії модерації ви можете залишити в треді модерації.

Репорти (скарги) – ваш найкращий інструмент

Якщо ви стали свідком порушення правил, замість долучення до перепалки, натомість залиште скаргу "репорт". Модерація маєм реагувати на скарги в реальному часі. Своїми скаргами ви покращуєте дискусію для всіх.

Апеляція до банів

 1. Будь-який бан можна апелювати в треді модерації.
 2. В цьому треді дозволяється робити запит до адміністрації.
 3. Будь-яка конструктивна критика дозволяється.
 4. Агресивна критика (щось що ви би не направили листом колезі по роботі) не дозволяється, та може призвезти то бану вже в треді апелації, який ви вже не зможете обговорити.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment