Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@andreasvc
Last active February 1, 2022 15:10
Show Gist options
  • Save andreasvc/5a24937fa5a6a8b8ae9595a34266cf9b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save andreasvc/5a24937fa5a6a8b8ae9595a34266cf9b to your computer and use it in GitHub Desktop.
DBNLti_id DBNLpers_id YearFirstPublished YearEditionPublished Edition Woman Born Died AuthorOrigin DBNLgeb_land_code DBNLgenre DBNLsubgenre Author Title Filename ti_id_set WPAuthor AuthorInCanon2002 TitleInCanon2002 InBasisbibliotheek2008 AuthorDBRDMatches AuthorNLWikipedia2019Matches DBNLSecRefsAuthor DBNLSecRefsTitle holding lending GNTpages
kist001leve01 kist001 1800 1800 1ste druk 0 1758 1841 Woerden proza roman Willem Kist Het leven, gevoelens en zonderlinge reize van den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk (2 delen) kist001leve01_01.xml kist001leve01 0 0 0 0 1 19 1 0 0 4
wolf016gesc01 deke001 1802 1802 1ste druk 1 1741 1804 Amstelveen proza roman Aagje Deken Geschrift eener bejaarde vrouw wolf016gesc01_01.xml wolf016gesc01 Aagje Deken 1 0 0 1 21 131 6 0 0 0
stre001char01 stre001 1804 1804 1ste druk 1 1760 1828 Amsterdam proza briefroman Naatje van Streek-Brinkman Charakters en lotgevallen van Adelson, Héloïse en Elius stre001char01_01.xml stre001char01 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
daal002will01 daal002 1805 1805 1ste druk 0 1758 1818 Amsterdam proza roman Bruno Daalberg Willem Hups. Eene anecdote uit de XVII eeuw; ongelooflijk zelfs in de onze daal002will01_01.xml daal002will01 Petrus de Wacker van Zon 0 0 0 0 0 19 2 0 0 2
loos005hist01 loos005 1806 1806 1ste druk 0 1761 1818 Den Hoorn (Texel) proza briefroman Adriaan Loosjes Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 1 loos005hist01_01.xml loos005hist01 Adriaan Loosjes 0 0 0 0 6 68 3 0 0 4
loos005hist02 loos005 1806 1806 1ste druk 0 1761 1818 Den Hoorn (Texel) proza briefroman Adriaan Loosjes Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 2 loos005hist02_01.xml loos005hist02 Adriaan Loosjes 0 0 0 0 6 68 0 0 0 4
loos005hist03 loos005 1806 1806 1ste druk 0 1761 1818 Den Hoorn (Texel) proza briefroman Adriaan Loosjes Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 3 loos005hist03_01.xml loos005hist03 Adriaan Loosjes 0 0 0 0 6 68 0 0 0 4
loos005hist04 loos005 1807 1807 1ste druk 0 1761 1818 Den Hoorn (Texel) proza briefroman Adriaan Loosjes Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 4 loos005hist04_01.xml loos005hist04 Adriaan Loosjes 0 0 0 0 6 68 0 0 0 4
loos005hist05 loos005 1807 1807 1ste druk 0 1761 1818 Den Hoorn (Texel) proza briefroman Adriaan Loosjes Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 5 loos005hist05_01.xml loos005hist05 Adriaan Loosjes 0 0 0 0 6 68 0 0 0 4
loos005hist06 loos005 1807 1807 1ste druk 0 1761 1818 Den Hoorn (Texel) proza briefroman Adriaan Loosjes Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst. Deel 6 loos005hist06_01.xml loos005hist06 Adriaan Loosjes 0 0 0 0 6 68 0 0 0 4
loos005leve01 loos005 1808 1808 1ste druk 0 1761 1818 Den Hoorn (Texel) proza roman Adriaan Loosjes Het leven van Maurits Lijnslager loos005leve01_01.xml loos005leve01 Adriaan Loosjes 0 0 0 0 6 68 8 0 0 4
loos005leve02 loos005 1814 1814 1ste druk 0 1761 1818 Den Hoorn (Texel) proza roman Adriaan Loosjes Het leven van Hillegonda Buisman loos005leve02_01.xml loos005leve02 Adriaan Loosjes 0 0 0 0 6 68 2 0 0 4
broe009jell03 broe009 1815 1992 1ste druk 0 1767 1826 Gent proza roman Karel Broeckaert Jellen en Mietje broe009jell03_01.xml broe009jell03,broe009jell01 Karel Broeckaert 0 0 0 0 1 6 3 0 0 4
moen006dank01 moen006 1815 1815 1ste druk 1 1762 1843 Kubaard proza,jeugdliteratuur roman Petronella Moens De dankbare Willem, of Het huisgezin van den heer Lausbach moen006dank01_01.xml moen006dank01 Petronella Moens 0 0 0 0 6 90 0 0 0 8
loos005leve03 loos005 1816 1816 1ste druk 0 1761 1818 Den Hoorn (Texel) proza roman Adriaan Loosjes Het leven van Johannes Wouter Blommesteyn loos005leve03_01.xml loos005leve03 Adriaan Loosjes 0 0 0 0 6 68 1 0 0 4
daal002janp01 daal002 1817 1817 1ste druk 0 1758 1818 Amsterdam proza roman Bruno Daalberg Jan Perfect of De weg der volmaking, vertoond in het leven en de zonderlinge lotgevallen van een voornaam wijsgeer daal002janp01_01.xml daal002janp01 Petrus de Wacker van Zon 0 0 0 0 0 19 2 0 0 2
mast002wilh01 mast002 1818 1818 1ste druk 1 1788 1826 Sneek proza roman Fenna Mastenbroek Wilhelmina Noordkerk. Eene geschiedenis ter aanprijzing van oud vaderlandsche zeden, voor Nederlandsche vrouwen en meisjes mast002wilh01_01.xml mast002wilh01 Fenna Mastenbroek 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
moen006jong02 moen006 1820 1837 2de druk 1 1762 1843 Kubaard proza roman Petronella Moens De jonge Sofia moen006jong02_01.xml moen006jong01,moen006jong02 Petronella Moens 0 0 0 0 6 90 0 0 0 8
moen006mevr01 moen006 1824 1824 1ste druk 1 1762 1843 Kubaard proza,jeugdliteratuur roman Petronella Moens Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen moen006mevr01_01.xml moen006mevr01 Petronella Moens 0 0 0 0 6 90 0 0 0 8
neuf002klei01 neuf002 1824 1824 1ste druk 1 1775 1856 Amsterdam proza briefroman Margaretha Jacoba de Neufville De kleine pligten (4 delen) neuf002klei01_01.xml neuf002klei01 Margaretha Jacoba de Neufville 0 0 0 0 0 1 1 4 0 6
neuf002schi01 neuf002 1829 1829 1ste druk 1 1775 1856 Amsterdam proza historische roman Margaretha Jacoba de Neufville De schildknaap neuf002schi01_01.xml neuf002schi01 Margaretha Jacoba de Neufville 0 0 0 0 0 1 4 0 0 6
dros003herm01 dros003 1832 1939 1ste druk 0 1810 1834 Amsterdam proza historische roman,roman (populair/bestseller) Aernout Drost Hermingard van de Eikenterpen dros003herm01_01.xml dros003herm01 Aarnout Drost 0 0 1 0 1 41 16 0 0 7
hall003gede01 hall003 1832 1832 1ste druk 0 1768 1858 Vianen proza roman,satire M.C. van Hall Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel hall003gede01_01.xml hall003gede01 Maurits Cornelis van Hall 0 0 0 0 16 35 1 0 0 3
lenn006plee01 lenn006 1833 1833 1ste druk 0 1802 1868 Amsterdam proza roman Jacob van Lennep De pleegzoon (2 delen) lenn006plee01_01.xml lenn006plee01 Jacob van Lennep 1 0 0 3 77 198 8 0 0 19
schu025gala01 schu025 1833 1833 1ste druk 0 1783 1836 Amsterdam proza roman Jan Ernst Schut Galama of de bevrijding van Vriesland schu025gala01_01.xml schu025gala01 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
beet005jose01 beet005 1834 1838 2de druk 0 1814 1903 Haarlem proza historische roman Nicolaas Beets Jose, een Spaansch verhaal beet005jose01_01.xml beet005jose02,beet005jose01 Nicolaas Beets 1 0 0 1 57 250 4 0 0 2
oltm001slot06 oltm001 1834 1887 7de druk 0 1806 1854 Den Haag proza historische roman J.F. Oltmans Kompleete werken. Het slot Loevestein in 1570. Deel 1 oltm001slot06_01.xml oltm001slot04,oltm001slot06 Jan Frederik Oltmans 0 0 0 0 6 14 0 4 3 3
oltm001slot07 oltm001 1834 1887 7de druk 0 1806 1854 Den Haag proza historische roman J.F. Oltmans Kompleete werken. Het slot Loevestein in 1570. Deel 2 oltm001slot07_01.xml oltm001slot05,oltm001slot07 Jan Frederik Oltmans 0 0 0 0 6 14 0 3 3 3
beet005kuse01 beet005 1835 1835 1ste druk 0 1814 1903 Haarlem proza roman Nicolaas Beets Kuser beet005kuse01_01.xml beet005kuse01 Nicolaas Beets 1 0 0 1 57 250 3 0 0 2
bure003magd01 bure003 1835 1835 1ste druk 0 1801 1874 Amsterdam proza historische roman Anne Diederik van Buren Schele Magdalena Moons, of het Beleg van Leyden bure003magd01_01.xml bure003magd01 0 0 0 0 0 12 1 0 0 1
lenn006roos01 lenn006 1836 2003 1ste druk 0 1802 1868 Amsterdam proza roman Jacob van Lennep De roos van Dekama lenn006roos01_01.xml lenn006roos01,lenn006roos03 Jacob van Lennep 1 1 1 3 77 198 13 34 152 19
neuf002elis01 neuf002 1836 1836 1ste druk 1 1775 1856 Amsterdam proza roman Margaretha Jacoba de Neufville Elisabeth Basmooth, of eene Engelsche plant op Hollandschen bodem. Deel 1 neuf002elis01_01.xml neuf002elis01 Margaretha Jacoba de Neufville 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
neuf002elis02 neuf002 1836 1836 1ste druk 1 1775 1856 Amsterdam proza roman Margaretha Jacoba de Neufville Elisabeth Basmooth, of eene Engelsche plant op Hollandschen bodem. Deel 2 neuf002elis02_01.xml neuf002elis02 Margaretha Jacoba de Neufville 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
beet005guyv01 beet005 1837 1837 1ste druk 0 1814 1903 Haarlem poëzie historische roman Nicolaas Beets Guy de Vlaming beet005guyv01_01.xml beet005guyv01 Nicolaas Beets 1 0 0 1 57 250 9 0 0 2
blom013iwei01 blom013 1837 1842 1ste druk 0 1808 1871 Gent proza roman Ph. Blommaert Iwein van Aelst (1128); Het blijspel van Mevrouw de Caumartin blom013iwei01_01.xml bosb002mark01,blom013iwei01,bosb002lord01,bosb002vers01,bosb002alma01 Philip Blommaert 0 0 0 0 4 13 2 0 0 0
cons001intw01 cons001 1837 1837 1ste druk 0 1812 1883 Antwerpen proza historische roman Hendrik Conscience In 't Wonderjaer cons001intw01_01.xml cons001intw01 Hendrik Conscience 0 0 0 7 93 230 6 0 0 1
bosb002graa04 bosb002 1838 1900 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint De graaf van Devonshire bosb002graa04_01.xml bosb002alkm02,bosb002alkm01,bosb002graa01,bosb002fami01,bosb002graa04 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 7 0 0 0
cons001leeu01 cons001 1838 1838 1ste druk 0 1812 1883 Antwerpen proza historische roman Hendrik Conscience De leeuw van Vlaenderen cons001leeu01_01.xml cons001leeu01 Hendrik Conscience 0 0 1 7 93 230 25 0 0 1
hase001tela01 hase001 1838 1838 1ste druk 1 1811 1887 Leiden proza roman Betsy Hasebroek Te laat hase001tela01_01.xml hase001tela01 Elisabeth Johanna Hasebroek 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
lenn006onze01 lenn006 1838 1838 1ste druk 0 1802 1868 Amsterdam proza historische roman Jacob van Lennep Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 1. Alwart. Brinio lenn006onze01_01.xml lenn006onze01 Jacob van Lennep 1 0 0 3 77 198 6 0 0 19
beet005came07 beet005 1839 1871 7de, herziene en vermeerderde druk 0 1814 1903 Haarlem proza roman Nicolaas Beets Camera Obscura beet005came07_01.xml beet005came07,beet005came06,beet005wvan01 Nicolaas Beets 1 0 0 1 57 250 40 51 223 2
beet005wvan01 beet005 1839 1998 1ste druk 0 1814 1903 Haarlem proza roman Nicolaas Beets Camera Obscura beet005wvan01_01.xml beet005came07,beet005came06,beet005wvan01 Nicolaas Beets 1 0 0 1 57 250 40 51 223 2
bosb002enge02 bosb002 1839 1906 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Engelschen te Rome. Romantische épisode uit de regering van paus Sixtus V bosb002enge02_01.xml bosb002enge01,bosb002enge02 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 4 0 0 0
gijs016will01 gijs016 1839 1842 1ste druk 0 1809 1854 proza roman A. Gijsberti Hodenpijl Willem van Bergen, student aan de Leydsche hoogeschool gijs016will01_01.xml gijs016will01 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
hase001eliz02 hase001 1839 2004 1ste druk 1 1811 1887 Leiden proza roman Betsy Hasebroek Elize hase001eliz02_01.xml hase001eliz01,hase001eliz02 Elisabeth Johanna Hasebroek 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0
lenn006onze02 lenn006 1839 1839 1ste druk 0 1802 1868 Amsterdam proza historische roman Jacob van Lennep Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 2. Chariëtto. De Saxische weezen. De Friezen te Rome lenn006onze02_01.xml lenn006onze02 Jacob van Lennep 1 0 0 3 77 198 0 0 0 19
bosb002huis01 bosb002 1840 1840 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman,roman (populair/bestseller) A.L.G. Bosboom-Toussaint Het huis Lauernesse bosb002huis01_01.xml bosb002huis01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 1 0 6 127 6 6 0 0
hase001twee01 hase001 1840 1840 1ste druk 1 1811 1887 Leiden proza roman Betsy Hasebroek Twee vrouwen hase001twee01_01.xml hase001twee01 Elisabeth Johanna Hasebroek 0 0 0 0 0 13 1 1 0 0
hase002waar01 hase002 1840 1896 9de druk 0 1812 1896 Leiden proza roman J.P. Hasebroek Waarheid en droomen (onder pseudoniem Jonathan) hase002waar01_01.xml hase002waar02,hase002waar01 Johannes Petrus Hasebroek 0 0 0 0 4 63 7 2 0 14
lenn006lotg01 lenn006 1840 1840 1ste druk 0 1802 1868 Amsterdam proza historische roman Jacob van Lennep De lotgevallen van Ferdinand Huyck lenn006lotg01_01.xml lenn006lotg01 Jacob van Lennep 1 0 0 3 77 198 13 3 4 19
gewi001reis01 gewi001 1841 1841 1ste druk 0 1812 1873 Rotterdam proza reisverhalen,roman Bernard Gewin Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden (onder pseudoniem Vlerk) gewi001reis01_01.xml gewi001reis01 0 0 0 0 1 8 2 2 0 2
kerc007voll06 kerc007 1841 1870 1ste druk 0 1818 1857 Antwerpen proza,poëzie roman,gedichten / dichtbundel Pieter Frans van Kerckhoven Volledige werken. Deel 5 kerc007voll06_01.xml kerc007voll06,kerc007twee01,kerc007goze01,kerc007koop01 Pieter Frans van Kerckhoven 0 0 0 0 3 15 5 0 0 35
lenn006onze03 lenn006 1841 1841 1ste druk 0 1802 1868 Amsterdam proza historische roman Jacob van Lennep Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 3. De koorknaap. De Hunenborg lenn006onze03_01.xml lenn006onze03 Jacob van Lennep 1 0 0 3 77 198 0 0 0 19
bosb002kroo01 bosb002 1842 1842 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Eene kroon voor Karel den Stouten bosb002kroo01_01.xml bosb002kroo01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 1 1 0 0
kerc007voll02 kerc007 1842 1869 1ste druk 0 1818 1857 Antwerpen proza,poëzie roman,gedichten / dichtbundel Pieter Frans van Kerckhoven Volledige werken. Deel 1 kerc007voll02_01.xml kerc007lief01,kerc007voll02,kerc007jaek01 Pieter Frans van Kerckhoven 0 0 0 0 3 15 2 0 0 35
laet002huis01 laet002 1842 1842 1ste druk 0 1815 1891 Antwerpen proza roman J.A. de Laet Het huis van Wesenbeke laet002huis01_01.xml laet002huis01 Jan Jacob Alfried de Laet 0 0 0 0 0 23 2 0 0 0
lenn006onze04 lenn006 1842 1842 1ste druk 0 1802 1868 Amsterdam proza historische roman Jacob van Lennep Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 4. De gestoorde bruiloft. Ulrich de zanger. De Friesche bouwmeester. De bedevaartganger lenn006onze04_01.xml lenn006onze04 Jacob van Lennep 1 0 0 3 77 198 0 0 0 19
rons001pedr01 rons001 1842 1842 1ste druk 0 1806 1862 Oudenaarde proza historische roman Joseph Ronsse Pedro en Blondina rons001pedr01_01.xml rons001pedr01 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
bosb002prin02 bosb002 1843 1899 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint De prinses Orsini en Maria van Oosterwijk bosb002prin02_01.xml bosb002prin02,bosb002mari01,bosb002prin01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 1 0 0 0
bosb002trio01 bosb002 1844 1870 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza novelle(n) A.L.G. Bosboom-Toussaint De triomf van Pisani en Eene vertelling aan de kaptafel bosb002trio01_01.xml bosb002vert01,bosb002trio02,bosb002trio01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
bosb002xime01 bosb002 1844 1844 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza novelle(n) A.L.G. Bosboom-Toussaint Ximenes. Alba. Orsini. Drie novellen uit Spanje. Deel 1 bosb002xime01_01.xml bosb002xime01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
bosb002xime02 bosb002 1844 1844 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza novelle(n) A.L.G. Bosboom-Toussaint Ximenes. Alba. Orsini. Drie novellen uit Spanje. Deel 2 bosb002xime02_01.xml bosb002xime02 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
lenn006onze05 lenn006 1844 1844 1ste druk 0 1802 1868 Amsterdam proza historische roman Jacob van Lennep Onze voorouders in verschillende taferelen geschetst. Deel 5. De reisgenooten lenn006onze05_01.xml lenn006onze05 Jacob van Lennep 1 0 0 3 77 198 2 0 0 19
ecre001bokk01 ecre001 1845 1845 1ste druk 0 1804 1879 Obbicht, bij Sittard proza roman Pieter Ecrevisse De bokkenryders in het land van Valkenberg ecre001bokk01_01.xml ecre001bokk01 Pieter Ecrevisse 0 0 0 0 4 0 3 1 0 7
hass001dorp01 hass001 1845 1845 1ste druk 0 1806 1874 Maastricht non-fictie roman André van Hasselt Het dorp der goudmakers hass001dorp01_01.xml hass001dorp01 André van Hasselt 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3
kerc007voll03 kerc007 1845 1869 1ste druk 0 1818 1857 Antwerpen proza reisverhalen,roman Pieter Frans van Kerckhoven Volledige werken. Deel 2 kerc007voll03_01.xml kerc007dani01,kerc007fern01,kerc007voll03 Pieter Frans van Kerckhoven 0 0 0 0 3 15 1 0 0 35
rons001arno01 rons001 1845 1845 1ste druk 0 1806 1862 Oudenaarde proza roman Joseph Ronsse Arnold van Schoorisse, episode uit den opstand der Gentenaers (1382-1385). Deel 1 rons001arno01_01.xml rons001arno01 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
rons001arno02 rons001 1845 1845 1ste druk 0 1806 1862 Oudenaarde proza historische roman Joseph Ronsse Arnold van Schoorisse, episode uit den opstand der Gentenaers (1382-1385). Deel 2 rons001arno02_01.xml rons001arno02 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
rons001arno03 rons001 1845 1845 1ste druk 0 1806 1862 Oudenaarde proza historische roman Joseph Ronsse Arnold van Schoorisse, episode uit den opstand der Gentenaers (1382-1385). Deel 3 rons001arno03_01.xml rons001arno03 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
rons001arno04 rons001 1845 1845 1ste druk 0 1806 1862 Oudenaarde proza historische roman Joseph Ronsse Arnold van Schoorisse, episode uit den opstand der Gentenaers (1382-1385). Deel 4 rons001arno04_01.xml rons001arno04 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
bosb002mejo02 bosb002 1846 1900 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Mejonkvrouwe De Mauléon en Diana bosb002mejo02_01.xml bosb002dian01,bosb002mejo02,bosb002mejo01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 3 8 28 0
ecre001vier01 ecre001 1846 1979 1ste druk 0 1804 1879 Obbicht, bij Sittard proza novelle(n) Pieter Ecrevisse Vier verhalen uit het land van Zwentibold ecre001vier01_01.xml ecre001koni01,ecre001meil01,ecre001vade01,ecre001vier01,ecre001tafe01 Pieter Ecrevisse 0 0 0 0 4 0 1 0 0 7
boek013arno01 boek013 1847 1847 1ste druk 0 1811 1867 proza historische roman Caspar Hendrik van Boekel Arnold van Rummen boek013arno01_01.xml boek013arno01 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
gerr002zoon01 gerr002 1847 1847 1ste druk 0 1827 1873 Antwerpen proza historische roman Lodewijk Gerrits Zoon des volks gerr002zoon01_01.xml gerr002zoon01 0 0 0 0 1 6 1 0 0 6
limb006lees01 limb006 1847 1847 1ste druk 0 1795 1847 Dordrecht proza roman P. van Limburg Brouwer Het leesgezelschap te Diepenbeek limb006lees01_01.xml limb006lees01 Pieter van Limbourg-Brouwer 0 0 0 0 2 48 7 0 0 0
zett001bern01 zett001 1847 1847 1ste druk 0 1826 1855 Antwerpen proza roman Eugeen Zetternam Bernhart de Laet zett001bern01_01.xml zett001bern01 Eugeen Zetternam 0 0 0 0 3 23 3 0 0 21
kerc007voll04 kerc007 1848 1869 1ste druk 0 1818 1857 Antwerpen proza roman Pieter Frans van Kerckhoven Volledige werken. Deel 3 kerc007voll04_01.xml kerc007ziel01,kerc007voll05,kerc007voll04 Pieter Frans van Kerckhoven 0 0 0 0 3 15 2 0 0 35
kerc007voll05 kerc007 1848 1869 1ste druk 0 1818 1857 Antwerpen proza roman Pieter Frans van Kerckhoven Volledige werken. Deel 4 kerc007voll05_01.xml kerc007ziel01,kerc007voll05,kerc007voll04 Pieter Frans van Kerckhoven 0 0 0 0 3 15 2 0 0 35
zett001mijn01 zett001 1848 1848 1ste druk 0 1826 1855 Antwerpen proza roman Eugeen Zetternam Mijnheer Luchtervelde zett001mijn01_01.xml zett001mijn01 Eugeen Zetternam 0 0 0 0 3 23 3 0 0 21
bosb002dona01 bosb002 1849 1899 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza novelle(n),historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Don Abbondio II. Historische novellen. Een arme die rijk maakt bosb002dona01_01.xml bosb002dona02,bosb002hist01,bosb002dona01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 1 0 0 0
bosb002huis02 bosb002 1849 1849 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza roman,historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Het huis Honselaarsdijk in 1638. Deel 1 bosb002huis02_01.xml bosb002huis02 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 6 0 0
bosb002huis08 bosb002 1849 1849 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza roman,historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Het huis Honselaarsdijk in 1638. Deel 2 bosb002huis08_01.xml bosb002huis08 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 6 0 0
bosb002vrou02 bosb002 1849 1900 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar poëzie historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint De vrouwen van het Leycestersche tijdvak. Deel 1 bosb002vrou02_01.xml bosb002vrou02,bosb002vrou01,bosb002vrou03 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 2 0 0 0
bosb002vrou03 bosb002 1849 1900 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint De vrouwen van het Leycestersche tijdvak. Deel 2 bosb002vrou03_01.xml bosb002vrou02,bosb002vrou01,bosb002vrou03 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 2 0 0 0
bosb002alkm02 bosb002 1850 1860 3de druk 1 1812 1886 Alkmaar proza novelle(n) A.L.G. Bosboom-Toussaint De Alkmaarsche wees en eenige andere novellen bosb002alkm02_01.xml bosb002alkm02,bosb002alkm01,bosb002graa01,bosb002fami01,bosb002graa04 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 7 0 0 0
cons001baes01 cons001 1850 1850 1ste druk 0 1812 1883 Antwerpen proza roman Hendrik Conscience Baes Gansendonck cons001baes01_01.xml cons001baes01 Hendrik Conscience 0 0 0 7 93 230 1 0 0 1
cons001lote01 cons001 1850 1850 1ste druk 0 1812 1883 Antwerpen proza roman Hendrik Conscience De loteling cons001lote01_01.xml cons001lote01 Hendrik Conscience 0 0 0 7 93 230 6 0 0 1
duys003leve01 duys003 1850 1850 1ste druk 0 1822 Dennenburg proza,jeugdliteratuur roman Peter Duys Levensschetsen van jeugdige Christenen duys003leve01_01.xml duys003leve01 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0
lenn006eliz01 lenn006 1850 1850 1ste druk 0 1802 1868 Amsterdam proza historische roman Jacob van Lennep Elizabeth Musch (3 delen) lenn006eliz01_01.xml lenn006eliz01 Jacob van Lennep 1 0 0 3 77 198 1 0 0 19
bril009waar01 bril009 1851 1880 herdruk 0 1810 1852 Leiden proza,jeugdliteratuur roman H.J. Brill Waar liefde woont gebiedt de Heer den zegen bril009waar01_01.xml bril009waar02,bril009waar01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
snie001arme01 snie001 1851 1851 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders De arme schoolmeester snie001arme01_01.xml snie001arme01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 1 1 0 26
snie001burg02 snie001 1851 1926 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 20. Burgerdeugd snie001burg02_01.xml snie001burg02,snie001burg01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
bosb002medi02 bosb002 1852 1899 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Media-Noche. Een tafereel uit den Nijmeegschen vredehandel, 1678 bosb002medi02_01.xml bosb002medi01,bosb002medi03,bosb002medi02 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 3 0 0 0
cons001gier01 cons001 1852 1852 1ste druk 0 1812 1883 Antwerpen proza roman Hendrik Conscience De gierigaard cons001gier01_01.xml cons001gier01 Hendrik Conscience 0 0 0 7 93 230 0 0 0 1
snie002kind02 snie002 1852 1930 ? 0 1812 1888 Bladel proza roman Jan Renier Snieders Het kind met den helm snie002kind02_01.xml snie002kind02,snie002kind01 Renier Snieders 0 0 0 0 6 8 0 0 0 7
zett001arno01 zett001 1852 1852 1ste druk 0 1826 1855 Antwerpen proza roman Eugeen Zetternam Arnold de Droomer zett001arno01_01.xml zett001arno01 Eugeen Zetternam 0 0 0 0 3 23 3 0 0 21
calc002star02 calc002 1853 1861 ? 1 1822 1904 Amsterdam proza roman,historische roman Elise van Calcar Eene star in den nacht (2 delen) calc002star02_01.xml calc002star01,calc002star02 Elise van Calcar 0 0 0 0 11 29 1 0 0 1
cons001boer01 cons001 1853 1853 1ste druk 0 1812 1883 Antwerpen proza historische roman Hendrik Conscience De boerenkryg (1798). Deel 1 cons001boer01_01.xml cons001boer01 Hendrik Conscience 0 0 0 7 93 230 0 0 0 1
cons001boer02 cons001 1853 1853 1ste druk 0 1812 1883 Antwerpen proza historische roman Hendrik Conscience De boerenkryg (1798). Deel 2 cons001boer02_01.xml cons001boer02 Hendrik Conscience 0 0 0 7 93 230 0 0 0 1
geir001free01 geir001 1853 1853 1ste druk 0 1828 1902 Gent proza roman Pieter Geiregat Freê-altyd-wys geir001free01_01.xml geir001free01 Pieter Geiregat 0 0 0 0 0 5 1 0 0 8
hoev006were01 hoev006 1853 1857 2de druk 0 1803 1898 Amsterdam proza roman Adriaan Hendrik van der Hoeve De wereld in 't klein hoev006were01_01.xml hoev006were02,hoev006were01 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
kind005valv01 kind005 1853 1853 1ste druk 0 1804 1876 Amsterdam proza historische roman J.C. Kindermann De val van het laatste bolwerk der protestanten: La Rochelle in 1627 kind005valv01_01.xml kind005valv01 0 0 0 0 0 12 3 0 0 0
snie001dorp02 snie001 1853 1876 herdruk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders De dorpspastoor snie001dorp02_01.xml snie001dorp02,snie001dorp01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie001land02 snie001 1853 1927 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 29. De landverrader snie001land02_01.xml snie001land02,snie001land01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie002hutv02 snie002 1853 1930 ? 0 1812 1888 Bladel proza roman Jan Renier Snieders De hut van Wartje Nulph snie002hutv02_01.xml snie002hutv02,snie002hutv01 Renier Snieders 0 0 0 0 6 8 0 0 0 7
bosb002gide02 bosb002 1854 1900 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Gideon Florensz. Romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland. Deel 1 bosb002gide02_01.xml bosb002gide04,bosb002gide03,bosb002gide06,bosb002gide02,bosb002gide05 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
bosb002gide03 bosb002 1854 1900 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Gideon Florensz. Romantisch-historische épisode uit het laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland. Deel 2 bosb002gide03_01.xml bosb002gide04,bosb002gide03,bosb002gide06,bosb002gide02,bosb002gide05 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
gerr002oude01 gerr002 1854 1854 1ste druk 0 1827 1873 Antwerpen proza historische roman Lodewijk Gerrits De oude Belgen. Deel 1 gerr002oude01_01.xml gerr002oude01 0 0 0 0 1 6 0 0 0 6
gerr002oude02 gerr002 1854 1854 1ste druk 0 1827 1873 Antwerpen proza historische roman Lodewijk Gerrits De oude Belgen. Deel 2 gerr002oude02_01.xml gerr002oude02 0 0 0 0 1 6 0 0 0 6
oost027heer01 oost027 1854 1854 1ste druk 0 1806 1877 Brakel proza,jeugdliteratuur roman H.M.C. van Oosterzee De heer van Hagen en zijne kinderen. Leerzaam lettergeschenk voor de Nederlandsche jeugd oost027heer01_01.xml oost027heer01 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0
bosb002graa05 bosb002 1855 1899 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Graaf Pepoli. De roman van een rijke edelman bosb002graa05_01.xml bosb002graa05,bosb002graa03 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 2 6 0 0
bosb002verr02 bosb002 1855 1899 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint De verrassing van Hoey in 1595 bosb002verr02_01.xml bosb002verr01,bosb002verr02 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
cour006roza02 cour006 1855 1888 2de druk 1 1811 1890 Oudegem proza roman Johanna Desideria Courtmans-Berchmans Roza van den boschkant cour006roza02_01.xml cour006roza01,cour006roza02 Johanna Courtmans-Berchmans 0 0 0 0 2 29 0 0 0 2
drie015vero01 drie015 1855 1857 1ste druk 0 1824 1897 Zele proza roman Emmanuel van Driessche De veroordeelde drie015vero01_01.xml drie015vero01 Emmanuel Van Driessche 0 0 0 0 1 4 1 0 0 4
rott005doch01 rott005 1855 1855 1ste druk 0 1825 1877 Antwerpen proza roman Jan Baptist Antoon van Rotterdam De dochter des visschers rott005doch01_01.xml rott005doch01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
snie001bloe01 snie001 1855 1855 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Het bloemengraf snie001bloe01_01.xml snie001bloe01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 1 0 0 26
snie001gast01 snie001 1855 1855 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders De gasthuisnon. Deel 1 snie001gast01_01.xml snie001gast01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie001gast02 snie001 1855 1855 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders De gasthuisnon. Deel 2 snie001gast02_01.xml snie001gast02 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie002mees01 snie002 1855 1855 1ste druk 0 1812 1888 Bladel proza roman Jan Renier Snieders De meesterknecht snie002mees01_01.xml snie002mees01 Renier Snieders 0 0 0 0 6 8 1 0 0 7
crem001betu01 crem001 1856 1856 1ste druk 0 1827 1880 Arnhem proza novelle(n) J.J. Cremer Betuwsche novellen crem001betu01_01.xml crem001betu01 Jacob Jan Cremer 0 0 0 0 7 40 5 0 0 0
crem001dani01 crem001 1856 1856 1ste druk 0 1827 1880 Arnhem proza roman J.J. Cremer Daniël Sils crem001dani01_01.xml crem001dani01 Jacob Jan Cremer 0 0 0 0 7 40 2 0 0 0
drie015moed02 drie015 1856 1856 1ste druk 0 1824 1897 Zele proza roman Emmanuel van Driessche Moeder Lysbeth drie015moed02_01.xml drie015moed02 Emmanuel Van Driessche 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4
drie015watm01 drie015 1856 1856 1ste druk 0 1824 1897 Zele proza roman Emmanuel van Driessche Wat een meisje vermag drie015watm01_01.xml drie015watm01 Emmanuel Van Driessche 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4
snie001vers02 snie001 1856 1932 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza novelle(n),schetsen August Snieders Werken. Deel 44. De verstooteling. Stomme Nora. Kreupele Dorus snie001vers02_01.xml snie001vers01,snie001vers02 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
calc002dert01 calc002 1857 1857 1ste druk 1 1822 1904 Amsterdam proza roman Elise van Calcar De dertiende (3 delen) calc002dert01_01.xml calc002dert01 Elise van Calcar 0 0 0 0 11 29 2 0 0 1
gerr002eliz01 gerr002 1857 1857 1ste druk 0 1827 1873 Antwerpen proza roman Lodewijk Gerrits Eliza Devries gerr002eliz01_01.xml gerr002eliz01 0 0 0 0 1 6 0 0 0 6
muld014janf01 muld014 1857 1857 1ste druk 0 1822 1907 Den Haag proza historische roman Lodewijk Mulder Jan Faessen muld014janf01_01.xml muld014janf01 Lodewijk Mulder 0 0 0 0 2 21 3 3 0 0
bosb002leid02 bosb002 1858 1885 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza novelle(n),historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Een Leidsch student in 1593 / Het kasteel Westhoven in Zeeland bosb002leid02_01.xml bosb002kast01,bosb002leid01,bosb002leid02 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 1 0 0
gerd001inde01 gerd001 1858 1858 1ste druk 0 1821 1898 Kleef duits01 proza,jeugdliteratuur historische roman Eduard Gerdes In de duinen gerd001inde01_01.xml gerd001inde01 Eduard Gerdes 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0
snie001fort02 snie001 1858 1926 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 25. De fortuinzoekers snie001fort02_01.xml snie001fort02,snie001fort01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 1 0 0 26
gerd001uitd03 gerd001 1859 1879 4de druk 0 1821 1898 Kleef duits01 proza,jeugdliteratuur roman Eduard Gerdes Uit de duinen. Een verhaal uit den Spaanschen tijd gerd001uitd03_01.xml gerd001uitd03,gerd001uitd02 Eduard Gerdes 0 0 0 0 3 8 0 3 1 0
kell004huis01 kell004 1859 1859 1ste druk 0 1829 1899 Gouda proza roman Gerard Keller Het huisgezin van den praeceptor kell004huis01_01.xml kell004huis01 Gerard Keller 0 0 0 0 2 31 1 0 0 3
andr018zoon01 andr018 1860 1900 7de druk 0 1815 1877 Den Haag jeugdliteratuur roman P.J. Andriessen De zoon van den zeeroover andr018zoon01_01.xml andr018zoon01,andr018zoon02 Pieter Jacob Andriessen 0 0 0 0 5 15 1 4 0 0
bosb002frit01 bosb002 1860 1900 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Frits Millioen en zijne vrienden bosb002frit01_01.xml bosb002frit02,bosb002frit01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
bosb002lang01 bosb002 1860 1897 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Langs een omweg bosb002lang01_01.xml bosb002lang02,bosb002lang01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 4 0 0
delc003fern01 delc003 1860 1860 1ste druk 1 1826 1897 Deinze proza roman Jeanette Delcroix Fernandina en Frederika, of der vrouwen peerlen delc003fern01_01.xml delc003fern01 Jeanette Delcroix 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
mult001maxh14 mult001 1860 1900 9de druk 0 1820 1887 Amsterdam proza roman Multatuli Max Havelaar of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy mult001maxh14_01.xml mult001maxh14,mult001maxh15,mult001maxh01 Eduard Douwes Dekker 1 0 1 38 309 482 204 3 0 1
snie001avon02 snie001 1860 1930 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza novelle(n) August Snieders Werken. Deel 37. Avond en morgen snie001avon02_01.xml snie001avon02,snie001avon01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 1 0 0 26
snie001wolf01 snie001 1860 1860 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders De wolfjager. Deel 1 snie001wolf01_01.xml snie001wolf01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie001wolf02 snie001 1860 1860 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders De wolfjager. Deel 2 snie001wolf02_01.xml snie001wolf02 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie002leli02 snie002 1860 1925 ? 0 1812 1888 Bladel proza roman Jan Renier Snieders De lelie van 't gehucht snie002leli02_01.xml snie002leli01,snie002leli02 Renier Snieders 0 0 0 0 6 8 0 0 0 7
andr018weez01 andr018 1861 1900 6de druk 0 1815 1877 Den Haag jeugdliteratuur roman P.J. Andriessen De weezen van Vlissingen, of Hoe onze republiek onafhankelijk werd andr018weez01_01.xml andr018weez04,andr018weez01 Pieter Jacob Andriessen 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0
goej001doch02 goej001 1861 1878 3de druk 1 1833 1893 Lippenhuizen proza,jeugdliteratuur historische roman Reinoudina de Goeje De dochter van den kozak. Een historisch verhaal voor meisjes goej001doch02_01.xml goej001doch02,goej001doch01 Reinoudina de Goeje 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
hoev006mens01 hoev006 1861 1861 1ste druk 0 1803 1898 Amsterdam proza roman Adriaan Hendrik van der Hoeve Menschenwaan en Christendom hoev006mens01_01.xml hoev006mens01 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
pier003inti01 pier003 1861 1861 1ste druk 0 1831 1896 Amsterdam proza roman Allard Pierson Intimis pier003inti01_01.xml pier003inti01 Allard Pierson 0 0 0 1 40 88 2 3 0 5
slee003ints01 slee003 1861 1861 1ste druk 0 1818 1901 Antwerpen proza roman Domien Sleeckx In 't schipperskwartier. Deel 1 slee003ints01_01.xml slee003ints01 Domien Sleeckx 0 0 0 0 3 22 0 0 0 29
slee003ints02 slee003 1861 1861 1ste druk 0 1818 1901 Antwerpen proza roman Domien Sleeckx In 't schipperskwartier. Deel 2 slee003ints02_01.xml slee003ints02 Domien Sleeckx 0 0 0 0 3 22 0 0 0 29
andr018schi01 andr018 1862 1862 1ste druk 0 1815 1877 Den Haag proza,jeugdliteratuur historische roman P.J. Andriessen De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel andr018schi01_01.xml andr018schi01 Pieter Jacob Andriessen 0 0 0 0 5 15 0 3 0 0
pott003robe01 pott003 1862 1862 1ste druk 0 1834 1904 Gent proza roman Frans de Potter Robert van Valois te Gent pott003robe01_01.xml pott003robe01 Frans de Potter 0 0 0 0 0 23 0 0 0 5
snie001arme03 snie001 1862 1930 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 35. Arme Julia snie001arme03_01.xml snie001arme02,snie001arme03 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
bosb002laat02 bosb002 1863 1900 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza historische roman A.L.G. Bosboom-Toussaint Het laatste bedrijf van een stormachtig leven en Laura's keuze bosb002laat02_01.xml bosb002laur01,bosb002laat02,bosb002laat01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 1 0 0
crem001fabr01 crem001 1863 1863 1ste druk 0 1827 1880 Arnhem proza non-fictie/pamflet-brochure,roman J.J. Cremer Fabriekskinderen crem001fabr01_01.xml crem001fabr01,crem001roma04 Jacob Jan Cremer 0 0 1 0 7 40 2 0 0 0
koet003fant01 koet003 1863 1863 1ste druk 0 1807 1893 Rotterdam proza novelle(n),schetsen C.E. van Koetsveld Fantasie en waarheid (2 delen) koet003fant01_01.xml koet003fant01 Cornelis Eliza van Koetsveld 0 0 0 0 4 51 1 0 0 0
slee003ekst01 slee003 1863 1863 1ste druk 0 1818 1901 Antwerpen proza novelle(n) Domien Sleeckx Op 't Eksterlaar slee003ekst01_01.xml slee003ekst01 Domien Sleeckx 0 0 0 0 3 22 2 0 0 29
snie001jank02 snie001 1863 1930 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 36. Het Jan-Klaassen-spel snie001jank02_01.xml snie001jank02,snie001jank01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
andr018kind01 andr018 1865 1908 5de druk 0 1815 1877 Den Haag jeugdliteratuur roman P.J. Andriessen De kinderen van den zoetelaar andr018kind01_01.xml andr018kind01,andr018kind02 Pieter Jacob Andriessen 0 0 0 0 5 15 0 1 0 0
cour006hutv01 cour006 1865 1865 1ste druk 1 1811 1890 Oudegem proza roman Johanna Desideria Courtmans-Berchmans De hut van tante Klara cour006hutv01_01.xml cour006hutv01 Johanna Courtmans-Berchmans 0 0 0 0 2 29 1 0 0 2
lumm001smid01 lumm001 1865 1865 1ste druk 0 1815 1877 Amersfoort proza,jeugdliteratuur roman Hendrik Jan van Lummel De smidsgezel van Utrecht lumm001smid01_01.xml lumm001smid01 Hendrik Jan van Lummel 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
brin017oost01 brin017 1866 1893 6de druk 0 1834 1901 Appingedam proza novelle(n) Jan ten Brink Oost-Indische dames en heeren. Deel 1 brin017oost01_01.xml brin017oost01,brin017oost03 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 1 6 0 3
brin017oost02 brin017 1866 1893 6de druk 0 1834 1901 Appingedam proza novelle(n) Jan ten Brink Oost-Indische dames en heeren. Deel 2 brin017oost02_01.xml brin017oost02,brin017oost04 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 0 6 0 3
kepp002onge01 kepp002 1866 1868 2de druk 0 1842 1919 Amsterdam proza roman George Lodewijk Kepper Een ongeluksvogel kepp002onge01_01.xml kepp002onge01,kepp002onge02 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
lenn006klaa01 lenn006 1866 1866 2de druk? 0 1802 1868 Amsterdam proza roman Jacob van Lennep Klaasje Zevenster lenn006klaa01_01.xml lenn006klaa01,lenn006lotg02 Jacob van Lennep 1 0 0 3 77 198 13 0 0 19
pier003adri01 pier003 1866 1866 1ste druk 0 1831 1896 Amsterdam proza roman Allard Pierson Adriaan de Mérival pier003adri01_01.xml pier003adri01 Allard Pierson 0 0 0 1 40 88 4 0 0 5
snie001intv02 snie001 1867 1932 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 42. In 't vervallen huis snie001intv02_01.xml snie001intv01,snie001intv02 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie002wond01 snie002 1867 1867 1ste druk 0 1812 1888 Bladel proza roman Jan Renier Snieders Het wonder van Saint-Hubert. Uit het dagboek van den gerechts-dokter snie002wond01_01.xml snie002wond01 Renier Snieders 0 0 0 0 6 8 0 0 0 7
brin017vuur02 brin017 1868 1868 1ste druk 0 1834 1901 Appingedam proza roman Jan ten Brink Het vuur, dat niet wordt uitgebluscht brin017vuur02_01.xml brin017vuur02 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 0 0 0 3
busk001lide01 busk001 1868 1868 1ste druk 0 1826 1886 Den Haag proza roman Cd. Busken Huet Lidewyde busk001lide01_01.xml busk001lide01 Conrad Busken Huet 1 0 1 2 31 262 16 0 0 1
cour006nico01 cour006 1868 1868 1ste druk 1 1811 1890 Oudegem proza roman Johanna Desideria Courtmans-Berchmans Nicolette. Lotgevallen eener vondeling cour006nico01_01.xml cour006nico01 Johanna Courtmans-Berchmans 0 0 0 0 2 29 0 0 0 2
gram004madj01 gram004 1868 1868 1ste druk 0 1823 1888 Maastricht proza historische roman J.S.G. Gramberg Madjapahit: historisch-romantisch tafereel uit de geschiedenis van Java gram004madj01_01.xml gram004madj01 Jan Simon Gerardus Gramberg 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
slee003plan01 slee003 1868 1868 1ste druk 0 1818 1901 Antwerpen proza roman Domien Sleeckx De plannen van Peerjan slee003plan01_01.xml slee003plan01 Domien Sleeckx 0 0 0 0 3 22 0 0 0 29
gerd001verl04 gerd001 1869 1910 6de druk 0 1821 1898 Kleef duits01 proza,jeugdliteratuur roman Eduard Gerdes De verloren schuldbekentenis gerd001verl04_01.xml gerd001verl04,gerd001verl02 Eduard Gerdes 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0
meer010zoow01 meer010 1869 1869 1ste druk 0 1831 1905 Amsterdam proza roman Henry van Meerbeeke Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer meer010zoow01_01.xml meer010zoow01 Martinus Wilhelmus van der Aa 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0
snie001opde01 snie001 1869 1869 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza historische roman August Snieders Op den toren snie001opde01_01.xml snie001opde01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 1 1 0 26
snie002nard02 snie002 1869 1925 1ste druk 0 1812 1888 Bladel proza roman Jan Renier Snieders Narda snie002nard02_01.xml snie002nard02,snie002nard01 Renier Snieders 0 0 0 0 6 8 0 0 0 7
berg062twee02 berg062 1870 1935 1ste druk 0 1835 1874 Lier proza novelle(n) Anton Bergmann Twee Rijnlandsche novellen berg062twee02_01.xml berg062brig01,berg062brig02,berg062twee01,berg062vers01,berg062twee02 Anton Bergmann 0 0 0 0 7 24 1 0 0 0
berg062vers01 berg062 1870 1875 1ste druk 0 1835 1874 Lier proza novelle(n),schetsen Anton Bergmann Verspreide schetsen en novellen berg062vers01_01.xml berg062brig01,berg062brig02,berg062twee01,berg062vers01,berg062twee02 Anton Bergmann 0 0 0 0 7 24 1 0 0 0
boek014veld01 boek014 1870 1870 1ste druk 0 1832 1896 Groningen proza roman Rinse Koopmans van Boekeren De veldwachter van Laterveer boek014veld01_01.xml boek014veld01 Rinse Koopmans Van Boekeren 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
bosb002delf02 bosb002 1870 1898 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza roman A.L.G. Bosboom-Toussaint De Delftsche wonderdokter. Deel 1 bosb002delf02_01.xml bosb002delf02 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
bosb002delf03 bosb002 1870 1899 ? 1 1812 1886 Alkmaar proza roman A.L.G. Bosboom-Toussaint De Delftsche wonderdokter. Deel 2 bosb002delf03_01.xml bosb002delf03,bosb002delf07 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
gram001fami01 gram001 1870 1870 1ste druk 0 1833 1914 Den Haag proza roman Johan Gram De familie Schaffels gram001fami01_01.xml gram001fami01 Johan Gram 0 0 0 0 0 19 0 1 0 1
kerc007voll07 kerc007 1870 1870 1ste druk 0 1818 1857 Antwerpen proza roman Pieter Frans van Kerckhoven Volledige werken. Deel 6 kerc007voll07_01.xml kerc007wond01,kerc007voll07 Pieter Frans van Kerckhoven 0 0 0 0 3 15 0 0 0 35
kerc007voll09 kerc007 1870 1870 1ste druk 0 1818 1857 Antwerpen proza roman Pieter Frans van Kerckhoven Volledige werken. Deel 8 kerc007voll09_01.xml kerc007voll09 Pieter Frans van Kerckhoven 0 0 0 0 3 15 0 0 0 35
schi018gezi01 schi018 1870 1870 1ste druk 0 1823 1906 's-Graveland proza roman H.J. Schimmel Het gezin van baas Van Ommeren. Deel 1 schi018gezi01_01.xml schi018gezi01 Hendrik Jan Schimmel 0 0 0 0 6 67 3 0 0 1
schi018gezi02 schi018 1870 1870 1ste druk 0 1823 1906 's-Graveland proza roman H.J. Schimmel Het gezin van baas Van Ommeren. Deel 2 schi018gezi02_01.xml schi018gezi02 Hendrik Jan Schimmel 0 0 0 0 6 67 0 0 0 1
snie001spee02 snie001 1870 1876 herdruk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders De speelduivel. Uit het leven van een kassier snie001spee02_01.xml snie001spee01,snie001spee02 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie001voet02 snie001 1870 1929 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza historische roman August Snieders Werken. Deel 33. De voetbranders snie001voet02_01.xml snie001voet02,snie001voet01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
berg062brig01 berg062 1871 1900 1ste druk 0 1835 1874 Lier proza novelle(n) Anton Bergmann Brigitta berg062brig01_01.xml berg062brig01,berg062brig02,berg062twee01,berg062vers01,berg062twee02 Anton Bergmann 0 0 0 0 7 24 1 0 0 0
brin017scho01 brin017 1871 1893 4de druk 0 1834 1901 Appingedam proza roman Jan ten Brink De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen. Deel 1 brin017scho01_01.xml brin017scho03,brin017scho01 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 1 0 0 3
brin017scho02 brin017 1871 1893 4de druk 0 1834 1901 Appingedam proza roman Jan ten Brink De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen. Deel 2 brin017scho02_01.xml brin017scho04,brin017scho02 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 0 0 0 3
veer004fran01 veer004 1871 1871 1ste druk 0 1829 1890 Sommelsdijk proza roman Hendrik de Veer Frans Holster veer004fran01_01.xml veer004fran01 Hendrik de Veer 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
calc002kind01 calc002 1872 1872 1ste druk 1 1822 1904 Amsterdam proza roman Elise van Calcar Kinderen der eeuw calc002kind01_01.xml calc002kind01 Elise van Calcar 0 0 0 0 11 29 1 0 0 1
limb005akba01 limb005 1872 1872 1ste druk 0 1829 1873 Luik proza roman (populair/bestseller) P.A.S. van Limburg Brouwer Akbar, een oostersche roman limb005akba01_01.xml limb005akba01 Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer 0 0 1 2 1 16 4 1 0 0
crem001hann01 crem001 1873 1900 6de druk 0 1827 1880 Arnhem proza roman J.J. Cremer Hanna de freule crem001hann01_01.xml crem001hann01,crem001hann02 Jacob Jan Cremer 0 0 0 0 7 40 2 0 0 0
krus003huwe01 krus003 1873 1873 1ste druk 1 1839 1922 Velp proza roman Mina Kruseman Een huwelijk in Indië krus003huwe01_01.xml krus003huwe01 Mina Kruseman 0 0 0 0 14 23 5 0 0 3
love001nove01 love001 1874 1887 2de druk 1 1834 1875 Nevele proza novelle(n) Rosalie Loveling Novellen love001nove01_01.xml love001nove01,love001nove02 Rosalie Loveling 0 0 0 0 9 27 3 0 0 4
bosb002majo01 bosb002 1875 1875 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza novelle(n) A.L.G. Bosboom-Toussaint Majoor Frans bosb002majo01_01.xml bosb002majo01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 5 1 0 0
daum001hvan01 daum001 1875 1890 1ste druk 0 1850 1898 Den Haag proza roman P.A. Daum H. van Brakel, ing. B.O.W. (onder ps. Maurits) daum001hvan01_01.xml daum001hvan01 Paul Adriaan Daum 1 0 0 1 5 30 3 0 0 11
louw005best02 louw005 1875 1917 5de, verbeterde druk 0 1840 1908 Oost-Souburg proza,jeugdliteratuur roman Pieter Louwerse Bestevaêr Tromp, of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden louw005best02_01.xml louw005goed01,louw005best02 Pieter Louwerse 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0
mela002jonk02 mela002 1875 1877 2de druk 1 1853 1927 Semarang indon01 proza roman Melati van Java De jonkvrouwe van Groenerode mela002jonk02_01.xml mela002jonk01,mela002jonk02 Melati van Java 0 0 0 0 1 27 3 0 0 0
schi018sinj01 schi018 1875 1897 6de druk 0 1823 1906 's-Graveland proza historische roman H.J. Schimmel Sinjeur Semeyns schi018sinj01_01.xml schi018sinj01,schi018sinj02 Hendrik Jan Schimmel 0 0 0 0 6 67 4 4 0 1
snie002geuz01 snie002 1875 1875 1ste druk 0 1812 1888 Bladel proza roman Jan Renier Snieders De geuzen in de Kempen. Deel 1 snie002geuz01_01.xml snie002geuz01 Renier Snieders 0 0 0 0 6 8 0 0 0 7
snie002geuz02 snie002 1875 1875 1ste druk 0 1812 1888 Bladel proza roman Jan Renier Snieders De geuzen in de Kempen. Deel 2 snie002geuz02_01.xml snie002geuz02 Renier Snieders 0 0 0 0 6 8 0 0 0 7
andr018holl01 andr018 1876 1876 1ste druk 0 1815 1877 Den Haag proza,jeugdliteratuur roman P.J. Andriessen De Hollandsche Robinson Crusoë andr018holl01_01.xml andr018holl01 Pieter Jacob Andriessen 0 0 0 0 5 15 0 2 0 0
love001nieu01 love002 1876 1876 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza novelle(n) Virginie Loveling Nieuwe novellen love001nieu01_01.xml love001nieu01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 4 0 0 13
snie001anne03 snie001 1876 1877 herdruk 0 1825 1904 Bladel proza historische roman August Snieders Anne-Dieu-le-Veut snie001anne03_01.xml snie001anne01,snie001anne03 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie001antw01 snie001 1876 1876 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Antwerpen in brand snie001antw01_01.xml snie001antw01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie001oran02 snie001 1876 1926 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza historische roman August Snieders Werken. Deel 26. Oranje in de Kempen snie001oran02_01.xml snie001oran02,snie001oran01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie001orge02 snie001 1876 1925 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 13. De orgeldraaier snie001orge02_01.xml snie001orge02,snie001orge01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
vitr005darw01 vitr005 1876 1876 1ste druk 0 1827 1901 Harderwijk proza roman Anne Johannes Vitringa Darwinia vitr005darw01_01.xml vitr005darw01 Anne Johannes Vitringa 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
brin017jean02 brin017 1877 1877 1ste druk 0 1834 1901 Appingedam proza roman Jan ten Brink Jeannette en Juanito brin017jean02_01.xml brin017jean02 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 1 5 0 3
foor001kolo01 foor001 1877 1877 1ste druk 1 1847 1890 Tiel proza roman Annie Foore De koloniaal en zijn overste (2 delen) foor001kolo01_01.xml foor001kolo01 Annie Foore 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0
gram001haag01 gram001 1877 1877 1ste druk 0 1833 1914 Den Haag proza roman Johan Gram Een Haagsch fortuin gram001haag01_01.xml gram001haag01 Johan Gram 0 0 0 0 0 19 0 0 0 1
snie001mari02 snie001 1878 1933 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza historische roman,verhalen,lezing / voordracht August Snieders Werken. Deel 46. Maria Stuart snie001mari02_01.xml snie001mari02,snie001mari01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
brin017verl02 brin017 1879 1879 1ste druk 0 1834 1901 Appingedam proza roman Jan ten Brink Het verloren kind brin017verl02_01.xml brin017verl02 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 1 0 0 3
eman001drie01 eman001 1879 1879 1ste druk 0 1848 1923 Voorburg proza novelle(n) Marcellus Emants Een drietal novellen eman001drie01_01.xml eman001drie01 Marcellus Emants 1 0 0 3 13 102 7 0 0 20
love002drie01 love002 1879 1879 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza novelle(n) Virginie Loveling Drie novellen love002drie01_01.xml love002drie01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 1 0 0 13
maur005uitv01 maur005 1879 1910 10de druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n) Justus van Maurik Uit het volk maur005uitv01_01.xml maur005uitv02,maur005uitv01 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 3 0 0 5
mela002ange03 mela002 1879 1926 7de druk 1 1853 1927 Semarang indon01 proza,jeugdliteratuur roman Melati van Java Angeline's beloften mela002ange03_01.xml mela002ange03,mela002ange02 Melati van Java 0 0 0 0 1 27 1 0 0 0
snie001kraa02 snie001 1879 1914 herdruk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders De kraaien zullen 't uitbrengen snie001kraa02_01.xml snie001kraa01,snie001kraa02 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
veer004half01 veer004 1879 1879 1ste druk 0 1829 1890 Sommelsdijk proza roman Hendrik de Veer Halfbloed veer004half01_01.xml veer004half01 Hendrik de Veer 0 0 0 0 0 22 2 0 0 0
waze001vlaa01 waze001 1879 1881 2de druk 0 1840 1906 Eksaarde, Waasland proza roman Wazenaar Een Vlaamsche jongen waze001vlaa01_01.xml waze001vlaa01,waze001vlaa02 Amand de Vos 0 0 0 0 0 19 10 0 0 0
woud008haar02 woud008 1879 1896 3de, herziene druk 1 1853 1904 Tiel proza roman Johanna van Woude Hare roeping getrouw woud008haar02_01.xml woud008haar01,woud008haar02 Johanna van Woude 0 0 0 0 1 17 1 0 0 1
bosb002raym01 bosb002 1880 1880 1ste druk 1 1812 1886 Alkmaar proza novelle(n) A.L.G. Bosboom-Toussaint Raymond de schrijnwerker bosb002raym01_01.xml bosb002raym01 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 4 0 0 0
brin017fami01 brin017 1880 1894 3de druk 0 1834 1901 Appingedam proza roman Jan ten Brink De familie Muller-Belmonte brin017fami01_01.xml brin017fami01,brin017fami02 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 2 0 0 3
corn100beli01 corn100 1880 1908 7de druk 1 proza,jeugdliteratuur roman Cornelia Belijdenis en leven corn100beli01_01.xml corn100beli02,corn100beli01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kess045naar01 kess045 1880 1880 1ste druk 0 1858 1932 Heerlen proza historische roman,limburg M.J.H. Kessels Naar 't concours. Een historisch verhaal in luimig gewaad kess045naar01_01.xml kess045naar01 Mathijs Joseph Hubertus Kessels 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
louw005vlis01 louw005 1880 1880 1ste druk 0 1840 1908 Oost-Souburg proza,jeugdliteratuur reisbeschrijving,historische roman Pieter Louwerse Vlissinger Michiel louw005vlis01_01.xml louw005vlis01 Pieter Louwerse 0 0 0 0 10 8 0 1 0 0
seip002kape02 seip002 1880 1977 1ste druk 0 1837 1896 Roermond proza roman Emile Seipgens De kapelaan van Bardelo seip002kape02_01.xml seip002kape01,seip002kape02 Emile Seipgens 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0
snie001alle02 snie001 1880 1925 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 10. Alleen in de wereld. Deel 1 snie001alle02_01.xml snie001alle03,snie001alle01,snie001alle02 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie001alle03 snie001 1880 1925 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 11. Alleen in de wereld. Deel 2 snie001alle03_01.xml snie001alle03,snie001alle01,snie001alle02 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
veer004malt01 veer004 1880 1880 1ste druk 0 1829 1890 Sommelsdijk proza roman Hendrik de Veer Malthusia veer004malt01_01.xml veer004malt01 Hendrik de Veer 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
vosm001amaz01 vosm001 1880 1880 1ste druk 0 1826 1888 Den Haag proza roman Carel Vosmaer Amazone vosm001amaz01_01.xml vosm001amaz01 Carel Vosmaer 0 0 0 0 10 118 11 1 0 6
brin017schi01 brin017 1881 1894 3de druk 0 1834 1901 Appingedam proza roman Jan ten Brink Eene schitterende 'carrière' brin017schi01_01.xml brin017schi01,brin017schi02 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 1 0 0 3
eman001jong02 eman001 1881 1983 2de druk 0 1848 1923 Voorburg proza roman Marcellus Emants Jong Holland eman001jong02_01.xml eman001jong02,eman001jong03 Marcellus Emants 1 0 0 3 13 102 4 0 0 20
maur005vana02 maur005 1881 1881 1ste druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n),schetsen Justus van Maurik Van allerlei slag maur005vana02_01.xml maur005vana01,maur005vana02 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 1 0 0 5
seip002uitl01 seip002 1881 1881 1ste druk 0 1837 1896 Roermond proza novelle(n),schetsen Emile Seipgens Uit Limburg seip002uitl01_01.xml seip002uitl01 Emile Seipgens 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0
kell004test01 kell004 1882 1882 1ste druk 0 1829 1899 Gouda proza roman Gerard Keller Het testament van mevrouw De Tonnette kell004test01_01.xml kell004test01 Gerard Keller 0 0 0 0 2 31 1 0 0 3
snie001zoow02 snie001 1882 1926 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk snie001zoow02_01.xml snie001zoow02,snie001zoow01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
maur005metz01 maur005 1883 1883 1ste druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n),schetsen Justus van Maurik Met z'n achten maur005metz01_01.xml maur005metz01 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 2 2 0 5
wall010vors01 wall010 1883 1883 1ste druk 1 1857 1925 Utrecht proza historische roman A.S.C. Wallis Vorstengunst wall010vors01_01.xml wall010vors01 Adèle Sophia Cordelia Opzoomer 0 0 0 0 0 13 3 0 0 0
maur005burg01 maur005 1884 1901 8ste druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n) Justus van Maurik Burgerluidjes maur005burg01_01.xml maur005burg01,maur005burg02 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 1 4 1 5
snie001nach02 snie001 1884 1932 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 45. De nachtraven snie001nach02_01.xml snie001nach01,snie001nach02 August Snieders 0 0 0 0 9 31 1 0 0 26
stij007armv01 stij007 1884 1884 1ste druk 0 1850 1905 Mullem proza roman Reimond Stijns Arm Vlaanderen stij007armv01_01.xml stij007armv01 Reimond Stijns 0 0 0 0 10 12 7 0 0 7
love002soph01 love002 1885 1885 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza roman Virginie Loveling Sophie (2 delen) love002soph01_01.xml love002soph01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 9 0 0 13
maur005krat01 maur005 1885 1910 6de druk 0 1846 1904 Amsterdam proza roman Justus van Maurik Krates, een levensbeeld maur005krat01_01.xml maur005krat02,maur005krat01 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 1 1 0 5
maur005vers00 maur005 1885 1885 4de druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n) Justus van Maurik Verspreide novellen maur005vers00_01.xml maur005vers01,maur005vers00 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 1 0 0 5
prin003uitl02 prin003 1885 1925 2de druk 0 1860 1922 Schiedam proza roman Arij Prins Uit het leven prin003uitl02_01.xml prin003uitl02,prin003uitl01 Arij Prins 0 0 0 0 4 43 7 0 0 8
woud008zijn02 woud008 1885 1885 1ste druk 1 1853 1904 Tiel proza roman Johanna van Woude Zijn ideaal. Deel 1 woud008zijn02_01.xml woud008zijn02 Johanna van Woude 0 0 0 0 1 17 0 0 0 1
woud008zijn03 woud008 1885 1885 1ste druk 1 1853 1904 Tiel proza roman Johanna van Woude Zijn ideaal. Deel 2 woud008zijn03_01.xml woud008zijn03 Johanna van Woude 0 0 0 0 1 17 0 0 0 1
heyt009wono01 heyt009 1886 1886 1ste druk 0 1841 1899 Batavia indon01 proza roman Pieter Heyting Wonosari. Deel 1 (onder ps. P.H. van der Hoog) heyt009wono01_01.xml heyt009wono01 Pieter Heyting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
heyt009wono02 heyt009 1886 1886 1ste druk 0 1841 1899 Batavia indon01 proza roman Pieter Heyting Wonosari. Deel 2 (onder ps. P.H. van der Hoog) heyt009wono02_01.xml heyt009wono02 Pieter Heyting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maur005uite01 maur005 1886 1908 6de druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n),schetsen,verhalen Justus van Maurik Uit één pen maur005uite01_01.xml maur005uite01 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 2 0 0 5
pere002babo01 pere002 1886 1886 1ste druk 0 1831 1901 Maastricht proza roman M.T.H. Perelaer Baboe dalima. Opium roman. Deel 1 pere002babo01_01.xml pere002babo01 Michael Théophile Hubert Perelaer 0 0 0 0 0 8 2 0 0 3
pere002babo02 pere002 1886 1886 1ste druk 0 1831 1901 Maastricht proza roman M.T.H. Perelaer Baboe dalima. Opium roman. Deel 2 pere002babo02_01.xml pere002babo02 Michael Théophile Hubert Perelaer 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3
serr005betz01 serr005 1886 1886 1ste druk 0 1835 1898 Gent proza historische roman Constant A. Serrure Betzy of Antwerpen in 1830 (onder ps. Vera Diximus) serr005betz01_01.xml serr005betz01 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
woud008verw01 woud008 1886 1886 1ste druk 1 1853 1904 Tiel proza roman Johanna van Woude Verwante zielen woud008verw01_01.xml woud008verw01 Johanna van Woude 0 0 0 0 1 17 0 0 0 1
albe002koni01 albe002 1887 1895 3de druk 1 1848 1908 Amsterdam proza roman Catharina Alberdingk Thijm Een koninklijke misdaad albe002koni01_01.xml albe002koni04,albe002koni01 Catharina Alberdingk Thijm 0 0 0 0 0 5 2 0 0 6
deys001lief01 deys001 1887 1887 1ste druk 0 1864 1952 Amsterdam proza roman Lodewijk van Deyssel Een liefde deys001lief01_01.xml deys001lief01 Lodewijk van Deyssel 1 1 1 5 45 391 24 0 0 3
eede003klei02 eede003 1887 1887 1ste druk 0 1860 1932 Haarlem proza non-fictie/autobiografie-memoires,novelle(n) Frederik van Eeden De kleine Johannes. Deel 1 eede003klei02_01.xml eede003klei02 Frederik van Eeden 1 0 0 6 87 301 5 28 486 46
maal001uitd01 maal001 1887 1934 2de druk 0 1851 1891 Borculo proza roman Daniel Martinus Maaldrink Uit de Graafschap. Schetsen uit het Geldersche dorpsleven maal001uitd01_01.xml maal001uitd01,maal001uitd02 Daniel Martinus Maaldrink 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0
seip002inen01 seip002 1887 1887 1ste druk 0 1837 1896 Roermond proza novelle(n),plaatwerk / prentenboek Emile Seipgens In en om het kleine stadje. Limburgsche schetsen en novellen seip002inen01_01.xml seip002inen01 Emile Seipgens 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0
snie001fata02 snie001 1887 1931 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 39. Fata morgana. Deel 1 snie001fata02_01.xml snie001fata01,snie001fata02,snie001fata03 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
snie001fata03 snie001 1887 1931 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 40. Fata morgana. Deel 2 snie001fata03_01.xml snie001fata03,snie001fata02,snie001fata01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
daum001hoeh01 daum001 1888 1888 1ste druk 0 1850 1898 Den Haag proza roman P.A. Daum Hoe hij Raad van Indië werd (onder ps. Maurits) daum001hoeh01_01.xml daum001hoeh01 Paul Adriaan Daum 1 0 0 1 5 30 3 0 0 11
love002land01 love002 1888 1896 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza roman Virginie Loveling Het land der verbeelding love002land01_01.xml love002land01,love002opbo01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 2 0 0 13
maur005papi01 maur005 1888 1910 6de druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n) Justus van Maurik Papieren kinderen maur005papi01_01.xml maur005papi01,maur005papi02 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 1 0 0 5
perk001wees01 perk001 1888 1888 1ste druk 1 1833 1906 Delft proza historische roman Betsy Perk De wees van Averilo perk001wees01_01.xml perk001wees01 Betsy Perk 0 0 0 0 9 16 1 0 0 1
schi018kapi04 schi018 1888 1888 1ste druk 0 1823 1906 's-Graveland proza roman H.J. Schimmel De kapitein van de lijfgarde. Deel 1 schi018kapi04_01.xml schi018kapi04 Hendrik Jan Schimmel 0 0 0 0 6 67 0 0 0 1
schi018kapi05 schi018 1888 1888 1ste druk 0 1823 1906 's-Graveland proza roman H.J. Schimmel De kapitein van de lijfgarde. Deel 2 schi018kapi05_01.xml schi018kapi05 Hendrik Jan Schimmel 0 0 0 0 6 67 0 0 0 1
schi018kapi06 schi018 1888 1888 1ste druk 0 1823 1906 's-Graveland proza roman H.J. Schimmel De kapitein van de lijfgarde. Deel 3 schi018kapi06_01.xml schi018kapi06 Hendrik Jan Schimmel 0 0 0 0 6 67 0 0 0 1
vosm001inwi01 vosm001 1888 1889 2de druk 0 1826 1888 Den Haag proza roman Carel Vosmaer Inwijding vosm001inwi01_01.xml vosm001inwi01,vosm001inwi02 Carel Vosmaer 0 0 0 0 10 118 5 0 0 6
vrie229janh01 vrie229 1888 1890 2de druk 0 1852 1935 proza,jeugdliteratuur roman W.P. de Vries Jan Harink. Episode uit den worstelwedstrijd tegen Spanje vrie229janh01_01.xml vrie229janh02,vrie229janh01 Wytze de Vries 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
woud008holl01 woud008 1888 1895 6de druk 1 1853 1904 Tiel proza roman Johanna van Woude Een Hollandsch binnenhuisje woud008holl01_01.xml woud008holl03,woud008holl01,woud008holl02 Johanna van Woude 0 0 0 0 1 17 5 0 0 1
bodd003stur01 bodd003 1889 1889 1ste druk 1 1844 1914 Middelburg proza,jeugdliteratuur briefroman,historische roman Marie Agathe Boddaert Sturmfels bodd003stur01_01.xml bodd003stur01 Marie Boddaert 0 0 0 0 3 12 2 3 0 0
coup002elin01 coup002 1889 1889 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus Eline Vere coup002elin01_01.xml coup002elin01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 35 96 603 2
daum001lvan01 daum001 1889 1889 1ste druk 0 1850 1898 Den Haag proza roman P.A. Daum L. van Velton-van der Linden (onder ps. Maurits) daum001lvan01_01.xml daum001lvan01 Paul Adriaan Daum 1 0 0 1 5 30 3 0 0 11
daum001vand01 daum001 1889 1889 1ste druk 0 1850 1898 Den Haag proza roman P.A. Daum De Van der Lindens c.s. (onder ps. Maurits) daum001vand01_01.xml daum001vand01 Paul Adriaan Daum 1 0 0 1 5 30 3 0 0 11
heim004will01 heim004 1889 1889 1ste druk 0 1861 1914 Zwolle proza,jeugdliteratuur roman Eli Heimans Willem Roda heim004will01_01.xml heim004will01 Eli Heimans 0 0 0 0 30 9 1 0 0 0
mela002ring01 mela002 1889 1900 2de, herziene druk 1 1853 1927 Semarang indon01 proza novelle(n) Melati van Java De ring der grootvorstin mela002ring01_01.xml mela002ring02,mela002ring01 Melati van Java 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0
woud008tome02 woud008 1889 1923 ? 1 1853 1904 Tiel proza,jeugdliteratuur roman Johanna van Woude Tom en ik woud008tome02_01.xml woud008tome01,woud008tome02 Johanna van Woude 0 0 0 0 1 17 1 0 0 1
brin017jans01 brin017 1890 1890 1ste druk 0 1834 1901 Appingedam proza novelle(n) Jan ten Brink Jan Starter en zijn wijf brin017jans01_01.xml brin017jans01 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 3 0 0 3
daum001numm02 daum001 1890 1978 3de druk 0 1850 1898 Den Haag proza roman P.A. Daum Nummer elf (onder ps. Maurits) daum001numm02_01.xml daum001numm02,daum001numm01 Paul Adriaan Daum 1 0 0 1 5 30 1 0 0 11
gerd001twee01 gerd001 1890 1890 1ste druk 0 1821 1898 Kleef duits01 proza,jeugdliteratuur roman Eduard Gerdes Twee zwervelingen, of Jood en Christen gerd001twee01_01.xml gerd001twee01 Eduard Gerdes 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0
groe024mart01 groe024 1890 1982 4de druk 0 1866 1894 Ommen proza roman Aug. P. van Groeningen Martha de Bruin groe024mart01_01.xml groe024mart01,groe024mart03 August Pieter van Groeningen 0 0 0 0 2 19 5 2 1 0
kiev001fran01 kiev001 1890 1918 4de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet Frans van Dorentil kiev001fran01_01.xml kiev001fran01,kiev001fran02 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
kiev001twee01 kiev001 1890 1923 6de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet De twee neven kiev001twee01_01.xml kiev001twee17,kiev001twee01 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 3 1 0
klar003wimb01 klar003 1890 1890 1ste druk 0 proza,jeugdliteratuur roman W. Klarenbeek Wimbert de Vries, of De bestorming van Damiate en De page van Pasais klar003wimb01_01.xml klar003wimb01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
love002wint01 love002 1890 1890 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza reisverhalen,roman Virginie Loveling Een winter in het Zuiderland love002wint01_01.xml love002wint01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 2 0 0 13
mari020morr01 mari020 1890 1890 1ste druk 1 1840 1927 proza roman Mario De Morrisons mari020morr01_01.xml mari020morr01 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
maur005amst01 maur005 1890 1896 ? 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n) Justus van Maurik Amsterdam bij dag en nacht maur005amst01_01.xml maur005amst03,maur005amst01 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 2 0 0 5
maur005stil01 maur005 1890 1909 2de druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n) Justus van Maurik Stille menschen maur005stil01_01.xml maur005stil01,maur005stil02 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 1 2 0 5
sorg001porc02 sorg001 1890 1890 1ste druk 0 1844 1898 Zuilen proza roman W.G.F.A. van Sorgen Porcelein. Deel 1 sorg001porc02_01.xml sorg001porc02 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
sorg001porc03 sorg001 1890 1890 1ste druk 0 1844 1898 Zuilen proza roman W.G.F.A. van Sorgen Porcelein. Deel 2 sorg001porc03_01.xml sorg001porc03 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
alet002zust01 alet002 1891 1891 1ste druk 0 1858 1916 Amsterdam proza roman Arnold Aletrino Zuster Bertha alet002zust01_01.xml alet002zust01 Arnold Aletrino 0 0 0 0 6 44 2 0 0 10
coup002nood02 coup002 1891 1990 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus Noodlot coup002nood02_01.xml coup002nood01,coup002nood02 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 12 3 0 2
hond012nove01 hond012 1891 1891 1ste druk 0 1865 1938 Sint-Denijs-Westrem proza novelle(n),schetsen Gustaaf D' Hondt Novellen en schetsen hond012nove01_01.xml hond012nove01 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
love002dure01 love002 1891 1892 ? 1 1836 1923 Nevele proza roman Virginie Loveling Een dure eed love002dure01_01.xml love002dure02,love002dure01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 4 0 0 13
love002idon01 love002 1891 1891 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza roman Virginie Loveling Idonia love002idon01_01.xml love002idon01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 1 0 0 13
wage014pass01 wage014 1891 1891 1ste druk 0 1859 1944 Amsterdam proza roman Maurits Wagenvoort Een passie (onder ps. Vosmeer de Spie) wage014pass01_01.xml wage014pass01 Maurits Wagenvoort 0 0 0 0 4 30 3 0 0 7
woud008verl01 woud008 1891 1891 1ste druk 1 1853 1904 Tiel proza roman Johanna van Woude Een verlaten post woud008verl01_01.xml woud008verl01 Johanna van Woude 0 0 0 0 1 17 0 0 0 1
coen006verv01 coen006 1892 1892 1ste druk 0 1866 1936 Amsterdam proza roman Frans Coenen Verveling coen006verv01_01.xml coen006verv01 Frans Coenen 0 0 1 0 13 54 3 0 0 13
coup002exta02 coup002 1892 1990 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus Extaze. Een boek van geluk coup002exta02_01.xml coup002exta02,coup002exta01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 9 18 141 2
eede003joha02 eede003 1892 1979 2de druk 0 1860 1932 Haarlem proza roman Frederik van Eeden Johannes Viator eede003joha02_01.xml eede003joha02,eede003joha01 Frederik van Eeden 1 0 0 6 87 301 10 0 0 46
eede003klei03 eede003 1892 1905 1ste druk 0 1860 1932 Haarlem proza non-fictie/autobiografie-memoires,novelle(n) Frederik van Eeden De kleine Johannes. Deel 2 eede003klei03_01.xml eede003klei03 Frederik van Eeden 1 0 0 6 87 301 3 28 486 46
eede003klei04 eede003 1892 1906 1ste druk 0 1860 1932 Haarlem proza non-fictie/autobiografie-memoires,novelle(n) Frederik van Eeden De kleine Johannes. Deel 3 eede003klei04_01.xml eede003klei04 Frederik van Eeden 1 0 0 6 87 301 4 28 486 46
eman001lich02 eman001 1892 1983 2de druk 0 1848 1923 Voorburg proza novelle(n) Marcellus Emants Lichte kost eman001lich02_01.xml eman001lich01,eman001lich02 Marcellus Emants 1 0 0 3 13 102 1 0 0 20
hove006insa01 hove006 1892 1892 1ste druk 1 1860 1941 Den Haag proza roman Thérèse Hoven In sarong en kabaai hove006insa01_01.xml hove006insa01 Thérèse Hoven 0 0 0 0 0 28 0 0 0 1
hove006vrou01 hove006 1892 1892 1ste druk 1 1860 1941 Den Haag proza roman Thérèse Hoven Vrouwen lief en leed onder de tropen hove006vrou01_01.xml hove006vrou01 Thérèse Hoven 0 0 0 0 0 28 1 0 0 1
huyg004hoog02 huyg004 1892 1892 1ste druk 1 1848 1902 Haarlemmerliede proza roman Cornélie Huygens Hoogenoord. Deel 1 huyg004hoog02_01.xml huyg004hoog02 Cornélie Huygens 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4
huyg004hoog03 huyg004 1892 1892 1ste druk 1 1848 1902 Haarlemmerliede proza roman Cornélie Huygens Hoogenoord. Deel 2 huyg004hoog03_01.xml huyg004hoog03 Cornélie Huygens 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4
kiev001fulc01 kiev001 1892 1903 2de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman,historische roman C.J. Kieviet Fulco de minstreel kiev001fulc01_01.xml kiev001fulc05,kiev001fulc01 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 1 0 6 11 3 0 0 0
reyn017zust01 reyn017 1892 1892 1ste druk 1 1844 1919 proza roman J.P. Reynvaan Zuster Clara. Schetsen uit het leven eener verpleegster in een stedelijk gasthuis reyn017zust01_01.xml reyn017zust01 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
buys009rech02 buys009 1893 1972 4de druk 0 1859 1932 Nevele proza roman Cyriel Buysse Het recht van de sterkste buys009rech02_01.xml buys009scho01,buys009rech02,buys009wroe01,buys009rech01,buys009optb01,buys009daar01,buys009surs01,buys009nlee01,buys009meac01,buys009verz01 Cyriel Buysse 0 0 0 4 38 166 24 1 20 7
coup002maje02 coup002 1893 1991 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus Majesteit coup002maje02_01.xml coup002maje01,coup002maje02 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 7 0 0 2
derm004inko02 derm004 1893 1893 1ste druk 0 proza roman J. Dermout In de koffie. Deel 1 derm004inko02_01.xml derm004inko02 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
derm004inko03 derm004 1893 1893 1ste druk 0 proza roman J. Dermout In de koffie. Deel 2 derm004inko03_01.xml derm004inko03 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
lapi001goet01 lapi001 1893 1893 1ste druk 0 1861 1932 Ursem proza roman Frits Lapidoth Goëtia lapi001goet01_01.xml lapi001goet01 0 0 0 0 2 21 3 0 0 5
nets002egoi02 nets002 1893 1893 1ste druk 0 1864 1923 Den Haag proza roman Frans Netscher Egoïsme. Deel 1 nets002egoi02_01.xml nets002egoi02 Frans Netscher 0 0 0 0 8 55 0 0 0 15
nets002egoi03 nets002 1893 1893 1ste druk 0 1864 1923 Den Haag proza roman Frans Netscher Egoïsme. Deel 2 nets002egoi03_01.xml nets002egoi03 Frans Netscher 0 0 0 0 8 55 0 0 0 15
terw003corr01 terw003 1893 1893 1ste druk 0 1838 1910 Utrecht proza roman Wilhelmus Albertus Terwogt Corrie's Tjisai. Deel 1 terw003corr01_01.xml terw003corr01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
terw003corr02 terw003 1893 1893 1ste druk 0 1838 1910 Utrecht proza roman Wilhelmus Albertus Terwogt Corrie's Tjisai. Deel 2 terw003corr02_01.xml terw003corr02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
verm043gehe01 verm043 1893 1893 1ste druk 0 1857 1944 Kortrijk proza roman René Vermandere Geheugenissen verm043gehe01_01.xml verm043gehe01 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
witm001klav01 witm001 1894 1894 1ste druk 1 1870 1899 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Tine van Berken Een klaverblad van vier witm001klav01_01.xml witm001klav01 Tine van Berken 0 0 0 0 2 6 2 1 0 0
daum001aboe02 daum001 1894 1894 1ste druk 0 1850 1898 Den Haag proza roman P.A. Daum Aboe Bakar. Deel 1 (onder ps. Maurits) daum001aboe02_01.xml daum001aboe02 Paul Adriaan Daum 1 0 0 1 5 30 1 6 6 11
daum001aboe03 daum001 1894 1894 1ste druk 0 1850 1898 Den Haag proza roman P.A. Daum Aboe Bakar. Deel 2 (onder ps. Maurits) daum001aboe03_01.xml daum001aboe03 Paul Adriaan Daum 1 0 0 1 5 30 1 6 6 11
deys001blan01 deys001 1894 1894 1ste druk 0 1864 1952 Amsterdam proza novelle(n) Lodewijk van Deyssel Blank en geel (onder ps. A.J.) deys001blan01_01.xml deys001blan01 Lodewijk van Deyssel 1 0 0 5 45 391 3 0 0 3
eman001nage01 eman001 1894 1894 1ste druk 0 1848 1923 Voorburg proza roman Marcellus Emants Een nagelaten bekentenis eman001nage01_01.xml eman001nage01 Marcellus Emants 1 1 1 3 13 102 23 0 0 20
kiev001woel07 kiev001 1894 1906 3de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur historische roman C.J. Kieviet In woelige dagen kiev001woel07_01.xml kiev001woel08,kiev001woel07 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
mela002jean01 mela002 1894 1894 1ste druk 1 1853 1927 Semarang indon01 proza roman Melati van Java Jeanne d'Arc. De maagd van Orleans (onder ps. Mathilde) mela002jean01_01.xml mela002jean01 Melati van Java 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0
alet002mart01 alet002 1895 1895 1ste druk 0 1858 1916 Amsterdam proza roman Arnold Aletrino Martha alet002mart01_01.xml alet002mart01 Arnold Aletrino 0 0 0 0 6 44 1 0 0 10
witm001bere01 witm001 1895 1915 4de, herziene druk 1 1870 1899 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Tine van Berken De Berewoudjes witm001bere01_01.xml witm001bere01,witm001fami01 Tine van Berken 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
witm001kibb01 witm001 1895 1910 2de druk 1 1870 1899 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Tine van Berken Kibbelaarstertje witm001kibb01_01.xml witm001kibb02,witm001kibb01 Tine van Berken 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
coup002were02 coup002 1895 1991 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus Wereldvrede coup002were02_01.xml coup002were02,coup002were01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 5 0 0 2
kiev001badr03 kiev001 1895 1909 3de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet Het badreisje van Cor Slung kiev001badr03_01.xml kiev001badr02,kiev001badr03 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
macl001poor01 macl001 1895 1895 1ste druk 1 1852 1928 Hasselt proza historische roman Margaretha Wijnanda Maclaine Pont De poorterszoon van Hoorn macl001poor01_01.xml macl001poor01 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0
maur005oude01 maur005 1895 1909 2de druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n) Justus van Maurik Oude kennissen maur005oude01_01.xml maur005oude02,maur005oude01 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 0 0 0 5
wage014feli01 wage014 1895 1895 1ste druk 0 1859 1944 Amsterdam proza roman Maurits Wagenvoort Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie) wage014feli01_01.xml wage014feli01 Maurits Wagenvoort 0 0 0 0 4 30 1 2 0 7
witm001mijn03 witm001 1896 1908 2de druk 1 1870 1899 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Tine van Berken Mijn zusters en ik witm001mijn03_01.xml witm001mijn03,witm001mijn02 Tine van Berken 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
cler063cont02 cler063 1896 1896 1ste druk 0 proza roman A. le Clerq De controleur van Tjiworo. Deel 1 cler063cont02_01.xml cler063cont02 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
cler063cont03 cler063 1896 1896 1ste druk 0 proza roman A. le Clerq De controleur van Tjiworo. Deel 2 cler063cont03_01.xml cler063cont03 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
coen006zwak01 coen006 1896 1906 2de druk 0 1866 1936 Amsterdam proza roman Frans Coenen Een zwakke coen006zwak01_01.xml coen006zwak01 Frans Coenen 0 0 0 0 13 54 1 0 0 13
coup002hoog02 coup002 1896 1991 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza novelle(n) Louis Couperus Hooge troeven coup002hoog02_01.xml coup002hoog02,coup002hoog01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 0 6 4 2
coup002verz03 coup002 1896 1992 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza novelle(n),vertaling: Frans / Nederlands Louis Couperus De verzoeking van den H. Antonius coup002verz03_01.xml coup002verz03,coup002verz02 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 1 0 0 2
kiev001jong04 kiev001 1896 1927 2de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet De jonge musicus kiev001jong04_01.xml kiev001jong04,kiev001jong05 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
oord001irme01 oord001 1896 1923 2de druk 0 1865 1910 Dresden duits01 proza historische roman Adriaan van Oordt Irmenlo. Deel 1 oord001irme01_01.xml oord001irme04,oord001irme01 Adriaan van Oordt 0 0 0 0 1 22 0 0 0 4
oord001irme02 oord001 1896 1923 2de druk 0 1865 1910 Dresden duits01 proza historische roman Adriaan van Oordt Irmenlo. Deel 2 oord001irme02_01.xml oord001irme02,oord001irme05 Adriaan van Oordt 0 0 0 0 1 22 0 0 0 4
paap002jean02 paap002 1896 1896 1ste druk 0 1856 1923 Winschoten proza roman Willem Paap Jeanne Collette. Deel 1 paap002jean02_01.xml paap002jean02 Willem Paap 0 0 0 0 11 37 0 1 0 2
paap002jean03 paap002 1896 1896 1ste druk 0 1856 1923 Winschoten proza roman Willem Paap Jeanne Collette. Deel 2 paap002jean03_01.xml paap002jean03 Willem Paap 0 0 0 0 11 37 0 1 0 2
savo001vraa01 savo001 1896 1896 1ste druk 1 1868 1930 Assen proza roman Anna de Savornin Lohman Vragensmoede savo001vraa01_01.xml savo001vraa01 Catharina Anna Maria de Savornin Lohman 0 0 0 0 2 98 2 0 0 9
sche034drog01 sche034 1896 1896 1ste druk 0 1874 1946 Batavia indon01 proza roman Arthur van Schendel Drogon sche034drog01_01.xml alco002minn01,sche034berg01,sche034pand01,sche034tris01,sche034safi01,sche034zwer02,sche034rose01,sche034verh01,sche034verz02,sche034ouit01,sche034angi01,sche034shak01,sche034mens01,sche034verz03,sche034drog01,sche034scho01,sche034blan01,sche034blid01,sche034zwer01 Arthur van Schendel 1 1 0 2 17 165 56 0 0 1
snij011kitt01 snij011 1896 1896 1ste druk 1 1864 1945 proza novelle(n) Marie Snijder van Wissenkerke Kitty snij011kitt01_01.xml snij011kitt01 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
brin017mada01 brin017 1897 1897 1ste druk 0 1834 1901 Appingedam proza novelle(n) Jan ten Brink Madame de Fontenay brin017mada01_01.xml brin017mada01 Jan ten Brink 0 0 0 3 13 87 0 0 0 3
coup002meta01 coup002 1897 1897 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus Metamorfoze coup002meta01_01.xml coup002meta01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 11 17 50 2
huyg004bart01 huyg004 1897 1897 1ste druk 1 1848 1902 Haarlemmerliede proza roman Cornélie Huygens Barthold Meryan huyg004bart01_01.xml huyg004bart01 Cornélie Huygens 0 0 0 0 0 10 4 0 0 4
jong063hild01 jong063 1897 1897 1ste druk 1 1866 1944 Alkmaar proza roman (populair/bestseller) Cécile de Jong van Beek en Donk Hilda van Suylenburg jong063hild01_01.xml jong063hild01 Cécile de Jong van Beek en Donk 0 0 1 0 3 2 6 0 8 0
kok_017loul03 kok_017 1897 1920 5de druk 1 1869 1949 Hilversum jeugdliteratuur roman Truida Kok Loula Almerus kok_017loul03_01.xml kok_017loul03,kok_017loul04 Truida Kok 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
lapi001vrij01 lapi001 1897 1897 1ste druk 0 1861 1932 Ursem proza roman Frits Lapidoth Vrij? lapi001vrij01_01.xml lapi001vrij01 0 0 0 0 2 21 0 0 0 5
love002made01 love002 1897 1897 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza roman Virginie Loveling Madeleine love002made01_01.xml love002made01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 2 0 0 13
penn006held04 penn006 1897 1897 1ste druk 0 1854 1927 Waardhuizen proza roman Louwrens Penning De helden van Zuid-Afrika penn006held04_01.xml penn006held04 Louwrens Penning 0 0 0 0 1 10 0 0 0 2
prin003koni01 prin003 1897 1924 2de, vermeerderde druk 0 1860 1922 Schiedam proza roman Arij Prins Een koning prin003koni01_01.xml prin003koni03,prin003koni01 Arij Prins 0 0 0 0 4 43 4 0 0 8
robb002roma02 robb002 1897 1915 5de druk 0 1868 1937 Rotterdam proza roman Herman Robbers De roman van Bernard Bandt robb002roma02_01.xml robb002roma02,robb002roma07 Herman Robbers 0 0 0 0 13 51 2 0 0 9
sabb002aant01 sabb002 1897 1968 2de druk Vlaamse Pockets 0 1873 1938 Brugge proza novelle(n) Maurits Sabbe Aan 't Minnewater sabb002aant01_01.xml sabb002aant01,sabb002aant02 Maurits Sabbe 0 0 0 0 20 71 3 0 0 1
savo001eene01 savo001 1897 1897 1ste druk 1 1868 1930 Assen proza roman Anna de Savornin Lohman Het ééne noodige savo001eene01_01.xml savo001eene01 Catharina Anna Maria de Savornin Lohman 0 0 0 0 2 98 1 0 0 9
savo001leve01 savo001 1897 1897 1ste druk 1 1868 1930 Assen proza roman Anna de Savornin Lohman Levens-ernst savo001leve01_01.xml savo001leve01 Catharina Anna Maria de Savornin Lohman 0 0 0 0 2 98 0 0 0 9
abra007veer01 abra007 1898 1921 4de druk 0 1867 1924 Amsterdam proza,jeugdliteratuur reisbeschrijving,historische roman Simon Abramsz. Veertien dagen op een ijsschots abra007veer01_01.xml abra007veer01,abra007veer02 Simon Abramsz 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0
witm001booz01 witm001 1898 1922 3de druk 1 1870 1899 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Tine van Berken Een booze stiefmoeder! witm001booz01_01.xml witm001booz02,witm001booz01 Tine van Berken 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
bom_001wrak01 bom_001 1898 1938 ? 0 1868 1953 Antwerpen proza roman Emmanuel de Bom Wrakken bom_001wrak01_01.xml bom_001wrak01,bom_001wrak02 Emmanuel de Bom 0 0 0 0 5 39 3 0 0 18
bore002jong01 bore002 1898 1898 1ste druk 0 1869 1933 Dordrecht proza roman Henri Borel Het jongetje bore002jong01_01.xml bore002jong01 Henri Borel 0 0 0 0 15 48 2 2 2 13
busk001joze01 busk001 1898 1898 1ste druk 0 1826 1886 Den Haag proza roman Cd. Busken Huet Jozefine busk001joze01_01.xml busk001joze01 Conrad Busken Huet 1 0 0 2 31 262 3 0 0 1
busk001robe01 busk001 1898 1898 1ste druk 0 1826 1886 Den Haag proza roman Cd. Busken Huet Robert Bruce's leerjaren busk001robe01_01.xml busk001robe01 Conrad Busken Huet 1 0 0 2 31 262 6 0 0 1
gogh002rijk01 gogh002 1898 1918 4de druk 1 1869 1960 Velsen proza roman Anna van Gogh-Kaulbach Het rijke leven gogh002rijk01_01.xml gogh002rijk01,gogh002rijk02 Anna van Gogh-Kaulbach 0 0 0 0 2 67 0 0 0 5
heij011kame01 heij011 1898 1922 10de druk 0 1864 1924 Rotterdam proza roman Herman Heijermans Kamertjeszonde heij011kame01_01.xml heij011kame01,heij011kame03 Herman Heijermans 1 0 0 0 58 86 4 0 0 1
oord002mooi01 oord002 1898 1898 1ste druk 0 1856 1918 Kaapstad zuida01 proza historische roman Joan Frederik van Oordt Mooi Annie of de schipbreukelinge oord002mooi01_01.xml oord002mooi01 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
paap002vinc01 paap002 1898 1908 2de druk 0 1856 1923 Winschoten proza roman Willem Paap Vincent Haman paap002vinc01_01.xml paap002vinc01,paap002vinc03 Willem Paap 0 0 0 0 11 37 9 4 7 2
seip002immo01 seip002 1898 1898 1ste druk 0 1837 1896 Roermond proza novelle(n),verhalen Emile Seipgens Een immortellenkrans. Laatste novellen seip002immo01_01.xml seip002immo01 Emile Seipgens 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0
witm001krui01 witm001 1899 1899 1ste druk 1 1870 1899 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Tine van Berken Kruidje-roer-me-niet witm001krui01_01.xml witm001krui01 Tine van Berken 0 0 0 0 2 6 0 1 0 0
coen006blee01 coen006 1899 1899 1ste druk 0 1866 1936 Amsterdam proza roman Frans Coenen Bleeke levens coen006blee01_01.xml coen006blee01 Frans Coenen 0 0 0 0 13 54 4 0 0 13
domp005saki01 domp005 1899 1899 1ste druk 0 proza roman G. Dompers Sakinum domp005saki01_01.xml domp005saki01 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
gogh002leve01 gogh002 1899 1919 3de druk 1 1869 1960 Velsen proza,jeugdliteratuur roman Anna van Gogh-Kaulbach Levensdoel gogh002leve01_01.xml gogh002leve01,gogh002leve02 Anna van Gogh-Kaulbach 0 0 0 0 2 67 2 0 0 5
hich002oeho01 hich002 1899 1899 1ste druk 1 1860 1939 Nes proza,jeugdliteratuur roman Nynke van Hichtum Oehoehoe I. Hoe een kleine kafferjongen page bij den koning werd hich002oeho01_01.xml hich002oeho01 Nienke van Hichtum 0 0 0 2 21 36 0 0 0 1
jaeg007toga01 jaeg007 1899 1899 1ste druk 0 proza roman W. Jaeger Toga en degen jaeg007toga01_01.xml jaeg007toga01 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
ortt001naar01 ortt001 1899 1899 1ste druk 0 1866 1959 Groningen proza roman Felix Louis Ortt Naar het groote licht ortt001naar01_01.xml ortt001naar01 Felix Ortt 0 0 0 0 12 8 1 0 0 3
reyn008hart02 reyn008 1899 1899 1ste druk 1 1874 1951 Soerakarta indon01 proza roman Jeanne Reyneke van Stuwe Hartstocht reyn008hart02_01.xml reyn008hart02 Jeanne Reyneke van Stuwe 0 0 0 0 4 141 1 0 0 7
scha042cath02 scha042 1899 1907 2de druk 1 1869 1957 Zutphen proza roman Margo Scharten-Antink Catherine scha042cath02_01.xml scha042cath01,scha042cath02 Margo Scharten-Antink 0 0 0 0 2 51 4 0 0 0
witm001vane03 witm001 1900 1900 1ste druk 1 1870 1899 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Tine van Berken Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen witm001vane03_01.xml witm001vane03 Tine van Berken 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
bore002zusj01 bore002 1900 1920 3de druk 0 1869 1933 Dordrecht proza roman Henri Borel Het zusje bore002zusj01_01.xml bore002zusj01,bore002zusj02 Henri Borel 0 0 0 0 15 48 1 0 0 13
buys009nlee01 buys009 1900 1900 1ste druk 0 1859 1932 Nevele proza roman Cyriel Buysse 'n Leeuw van Vlaanderen buys009nlee01_01.xml buys009scho01,buys009rech02,buys009wroe01,buys009rech01,buys009optb01,buys009daar01,buys009surs01,buys009nlee01,buys009meac01,buys009verz01 Cyriel Buysse 0 0 0 4 38 166 24 0 0 7
coup002stil01 coup002 1900 1900 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus De stille kracht coup002stil01_01.xml coup002stil01 Louis Couperus 1 0 1 28 197 372 24 2 0 2
eede003vand04 eede003 1900 2004 1ste druk 0 1860 1932 Haarlem proza roman Frederik van Eeden Van de koele meren des doods eede003vand04_01.xml eede003vand04,eede003vank01 Frederik van Eeden 1 0 0 6 87 301 20 70 982 46
gras028henk01 gras028 1900 1900 1ste druk 0 proza,jeugdliteratuur roman H. Gras Henk Blik gras028henk01_01.xml gras028henk01 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
hich002oeho04 hich002 1900 1919 4de druk 1 1860 1939 Nes proza,jeugdliteratuur roman Nynke van Hichtum Oehoehoe in de wildernis hich002oeho04_01.xml hich002oeho02,hich002oeho04 Nienke van Hichtum 0 0 0 2 21 36 0 0 0 1
kiev001uitd01 kiev001 1900 1927 3de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman,historische roman C.J. Kieviet Uit den riddertijd. Een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197 kiev001uitd01_01.xml kiev001uitd01,kiev001uitd02 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
lief001uitd01 lief001 1900 1900 1ste druk 0 1814 1869 Amsterdam proza,jeugdliteratuur novelle(n) Jan de Liefde Uit drie landen lief001uitd01_01.xml lief001uitd01 Jan de Liefde 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0
penn006leeu01 penn006 1900 1900 1ste druk 0 1854 1927 Waardhuizen proza,jeugdliteratuur historische roman Louwrens Penning De leeuw van Modderspruit penn006leeu01_01.xml penn006leeu01 Louwrens Penning 0 0 0 0 1 10 0 0 0 2
stam006drie04 stam006 1900 1922 5de druk 0 1858 1936 Wilhelminadorp proza,jeugdliteratuur roman Jacob Stamperius Drie kwajongens stam006drie04_01.xml stam006drie04,stam006drie02 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
tess001rech01 tess001 1900 1900 1ste druk 0 proza novelle(n),detective P. Tesselhoff jr. Het succes van den rechercheur tess001rech01_01.xml tess001rech01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wage014droo02 wage014 1900 1900 1ste druk 0 1859 1944 Amsterdam proza roman Maurits Wagenvoort De droomers. Deel 1 wage014droo02_01.xml wage014droo02 Maurits Wagenvoort 0 0 0 0 4 30 2 0 0 7
wage014droo03 wage014 1900 1900 1ste druk 0 1859 1944 Amsterdam proza roman Maurits Wagenvoort De droomers. Deel 2 wage014droo03_01.xml wage014droo03 Maurits Wagenvoort 0 0 0 0 4 30 0 0 0 7
andr018pret01 andr018 1901 1911 5de druk 0 1815 1877 Den Haag proza,jeugdliteratuur roman P.J. Andriessen Prettige uurtjes andr018pret01_01.xml andr018pret01,andr018pret02 Pieter Jacob Andriessen 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0
boek001koff01 boek001 1901 1901 1ste druk 0 1867 1930 Amsterdam proza roman Boeka Een koffieopziener boek001koff01_01.xml boek001koff01 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0
boek001paht01 boek001 1901 1901 1ste druk 0 1867 1930 Amsterdam proza roman Boeka Pàh Troeno boek001paht01_01.xml boek001paht01 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0
bore002vlin01 bore002 1901 1921 2de druk 0 1869 1933 Dordrecht proza roman Henri Borel Vlindertje bore002vlin01_01.xml bore002vlin02,bore002vlin01 Henri Borel 0 0 0 0 15 48 2 0 0 13
coup002babe02 coup002 1901 1993 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza novelle(n) Louis Couperus Babel coup002babe02_01.xml coup002babe01,coup002babe02 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 5 0 0 2
coup002boek04 coup002 1901 1991 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus De boeken der kleine zielen. Deel 1 en 2 coup002boek04_01.xml coup002boek07,coup002boek06,coup002boek04 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 2 0 0 2
eman001inwi01 eman001 1901 1901 1ste druk 0 1848 1923 Voorburg proza roman Marcellus Emants Inwijding eman001inwi01_01.xml eman001inwi01 Marcellus Emants 1 0 0 3 13 102 7 5 2 20
hich002kaff04 hich002 1901 1918 2de druk 1 1860 1939 Nes proza,jeugdliteratuur roman Nynke van Hichtum Een Kaffersche heldin, of Oehoehoe en Oezinto hich002kaff04_01.xml hich002kaff01,hich002kaff04 Nienke van Hichtum 0 0 0 2 21 36 0 0 0 1
koll003verw01 koll003 1901 1901 1ste druk 0 1857 1942 Amersfoort proza roman R.A. Kollewijn Verweghe en zijn vrouw (onder ps. C.P. Brandt van Doorne) koll003verw01_01.xml koll003verw01 Roeland Anthonie Kollewijn 0 0 0 0 4 28 1 0 0 1
molt003alew01 molt003 1901 1901 1ste druk 0 1874 1943 proza,jeugdliteratuur historische roman E. Molt Alewijn, de lijfeigene molt003alew01_01.xml molt003alew01 Evert Lambert Molt 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
penn006held03 penn006 1901 1927 6de druk 0 1854 1927 Waardhuizen proza,jeugdliteratuur historische roman Louwrens Penning De held van Spionkop. Verhaal uit den Boeren-oorlog (1899-1902) penn006held03_01.xml penn006held01,penn006held03 Louwrens Penning 0 0 0 0 1 10 0 0 0 2
quer002leve01 quer002 1901 1901 1ste druk 0 1872 1932 Amsterdam proza roman Israël Querido Levensgang: roman uit de diamantwerkerswereld quer002leve01_01.xml quer002leve01 Israël Querido 0 0 0 0 7 61 6 0 0 26
ram_002slac01 ram_002 1901 1901 1ste druk 1 1858 1901 Antwerpen proza novelle(n) Hilda Ram Slachtoffers voor Transvaal ram_002slac01_01.xml ram_002slac01 Hilda Ram 0 0 0 0 2 24 0 0 0 4
robb002brui01 robb002 1901 1901 1ste druk 0 1868 1937 Rotterdam proza roman Herman Robbers De bruidstijd van Annie de Boogh robb002brui01_01.xml robb002brui01 Herman Robbers 0 0 0 0 13 51 2 0 0 9
stre009oogs03 stre009 1901 1938 9de druk 0 1871 1969 Heule proza roman Stijn Streuvels De oogst stre009oogs03_01.xml stre009oogs01,stre009oogs03 Stijn Streuvels 1 0 0 2 84 236 9 11 31 1
timm010adri01 timm010 1901 1948 1ste druk 0 1886 1947 Lier proza roman Felix Timmermans Adriaan Brouwer timm010adri01_01.xml timm010adri01 Felix Timmermans 0 0 0 1 72 129 0 0 0 2
vlet002palj01 vlet002 1901 1902 2de druk 0 1866 1935 Scheveningen proza,jeugdliteratuur roman A.C.C. de Vletter Paljas vlet002palj01_01.xml vlet002palj04,vlet002palj01 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0
wyth002klav01 wijt013 1901 1901 1ste druk 1 1861 1949 proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Wijthoff Het klaverblad van vieren wyth002klav01_01.xml wyth002klav01 Henriëtte Wijthoff 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
coen006zond01 coen006 1902 1902 1ste druk 0 1866 1936 Amsterdam proza roman Frans Coenen Zondagsrust coen006zond01_01.xml coen006zond01 Frans Coenen 0 0 0 0 13 54 9 1 0 13
coup002boek05 coup002 1902 1991 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus De boeken der kleine zielen. Deel 3 en 4 coup002boek05_01.xml coup002boek09,coup002boek08,coup002boek05 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 1 0 0 2
hove006vank01 hove006 1902 1902 1ste druk 1 1860 1941 Den Haag proza roman Thérèse Hoven Van Koningsplein naar Gang Ketàpan hove006vank01_01.xml hove006vank01 Thérèse Hoven 0 0 0 0 0 28 0 0 0 1
knut002lent01 knut002 1902 1929 2de druk 1 1857 1944 Batavia indon01 proza,jeugdliteratuur roman Elise Knuttel-Fabius Lentestormen knut002lent01_01.xml knut002lent01,knut002vanl01 Elise Knuttel-Fabius 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
oost053gero01 oost053 1902 1922 3de druk 0 1877 1964 Oostwold proza,jeugdliteratuur roman Harm Oost Geroepen. Een verhaal uit den Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog oost053gero01_01.xml oost053gero02,oost053gero01 Harm Oost 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
albe002kroo01 albe002 1903 1903 1ste druk 1 1848 1908 Amsterdam proza roman Catharina Alberdingk Thijm Kroonprinses albe002kroo01_01.xml albe002kroo01 Catharina Alberdingk Thijm 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6
boud007belo01 boud007 1903 1903 1ste druk 1 1875 1966 Amsterdam proza roman Ina Boudier-Bakker Het beloofde land boud007belo01_01.xml boud007belo01 Ina Boudier-Bakker 1 0 0 0 15 53 5 0 0 1
brus002boef01 brus002 1903 1915 13de druk 0 1873 1941 Amsterdam proza roman M.J. Brusse Boefje brus002boef01_01.xml brus002boef02,brus002boef01 Marie Joseph Brusse 0 0 0 0 8 21 7 1 0 5
cant003kalv01 cant003 1903 1903 1ste druk 0 1871 1956 Utrecht proza roman Bernard Canter Kalverstraat cant003kalv01_01.xml cant003kalv01 0 0 0 0 1 13 1 0 0 6
coen006indu02 coen006 1903 1981 2de druk 0 1866 1936 Amsterdam proza novelle(n) Frans Coenen In duisternis coen006indu02_01.xml coen006indu01,coen006indu02 Frans Coenen 0 0 0 0 13 54 7 0 0 13
coup002ode_02 coup002 1903 1990 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza novelle(n) Louis Couperus De ode coup002ode_02_01.xml coup002ode_02,coup002ode_01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 5 1 0 2
gogh002jeug01 gogh002 1903 1903 1ste druk 1 1869 1960 Velsen proza roman Anna van Gogh-Kaulbach Jeugd gogh002jeug01_01.xml gogh002jeug01 Anna van Gogh-Kaulbach 0 0 0 0 2 67 1 0 0 5
hich002afke07 hich002 1903 1931 9de druk 1 1860 1939 Nes proza,jeugdliteratuur roman Nynke van Hichtum Afke's tiental hich002afke07_01.xml hich002afke07,hich002afke01 Nienke van Hichtum 0 0 0 2 21 36 5 31 128 1
hoog222gelu07 hoog222 1903 1914 2de druk 1 1869 1924 proza,jeugdliteratuur roman Aletta Hoog Een gelukkig viertal hoog222gelu07_01.xml hoog222gelu04,hoog222gelu07 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
hove006zoom01 hove006 1903 1903 1ste druk 1 1860 1941 Den Haag proza roman Thérèse Hoven Zoo men zaait hove006zoom01_01.xml hove006zoom01 Thérèse Hoven 0 0 0 0 0 28 0 0 0 1
kiev001aben05 kiev001 1903 1906 2de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet Ab en z'n vrienden kiev001aben05_01.xml kiev001aben05,kiev001aben07 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
kiev001club02 kiev001 1903 1907 3de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet De club op reis kiev001club02_01.xml kiev001club03,kiev001club02 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
mont003amma01 mont003 1903 1903 1ste druk 0 1857 1931 Wambeek proza historische roman Pol de Mont De amman van Antwerpen mont003amma01_01.xml mont003amma01 Pol de Mont 0 0 0 0 21 106 1 0 0 17
quer002mens01 quer002 1903 1903 1ste druk 0 1872 1932 Amsterdam proza roman Israël Querido Menschenwee. Roman van het land. Deel 2 quer002mens01_01.xml quer002mens01 Israël Querido 0 0 0 0 7 61 4 5 0 26
quer002mens02 quer002 1903 1903 1ste druk 0 1872 1932 Amsterdam proza roman Israël Querido Menschenwee. Roman van het land. Deel 1 quer002mens02_01.xml quer002mens02 Israël Querido 0 0 0 0 7 61 0 5 0 26
ram_002sche01 ram_002 1903 1903 1ste druk 1 1858 1901 Antwerpen proza novelle(n),schetsen,verhalen Hilda Ram Schetsen, novellen en vertellingen ram_002sche01_01.xml ram_002sche01 Hilda Ram 0 0 0 0 2 24 1 0 0 4
stra018verb01 stra018 1903 1903 1ste druk 1 1852 1908 Zeist proza roman,detective Louise Stratenus Een verborgen bladzijde uit het leven van Sherlock Holmes stra018verb01_01.xml stra018verb01 Louise Stratenus 0 0 0 0 1 18 0 0 0 4
stre009minn01 stre009 1903 1903 1ste druk 0 1871 1969 Heule proza roman Stijn Streuvels Minnehandel. Deel 1 stre009minn01_01.xml stre009minn01 Stijn Streuvels 1 0 0 2 84 236 1 0 0 1
stre009minn02 stre009 1903 1903 1ste druk 0 1871 1969 Heule proza roman Stijn Streuvels Minnehandel. Deel 2 stre009minn02_01.xml stre009minn02 Stijn Streuvels 1 0 0 2 84 236 0 0 0 1
wit_001godi02 wit_001 1903 1903 1ste druk 1 1864 1939 Sibolga (Sumatra) indon01 proza roman Augusta de Wit De godin die wacht wit_001godi02_01.xml wit_001godi02 Augusta de Wit 0 0 0 2 4 37 5 0 0 20
wit_001orph01 wit_001 1903 1903 1ste druk 1 1864 1939 Sibolga (Sumatra) indon01 proza roman Augusta de Wit Orpheus in de dessa wit_001orph01_01.xml wit_001orph01 Augusta de Wit 0 0 0 2 4 37 5 10 44 20
boek001pahk01 boek001 1904 1904 1ste druk 0 1867 1930 Amsterdam proza roman Boeka Pàhkasinum boek001pahk01_01.xml boek001pahk01 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0
boov001trop01 boov001 1904 1904 1ste druk 0 1877 1964 Haarlem proza reisverhalen,roman Henri van Booven Tropenwee boov001trop01_01.xml boov001trop01 Henri van Booven 0 0 0 0 5 14 5 0 0 7
coup002dion01 coup002 1904 1904 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza,poëzie roman,gedichten / dichtbundel Louis Couperus Dionyzos coup002dion01_01.xml coup002dion01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 11 13 15 2
gogh002inhe01 gogh002 1904 1904 1ste druk 1 1869 1960 Velsen proza,jeugdliteratuur roman Anna van Gogh-Kaulbach In het bloembollenland gogh002inhe01_01.xml gogh002inhe01 Anna van Gogh-Kaulbach 0 0 0 0 2 67 1 0 0 5
haan008pijp01 haan008 1904 1974 1ste druk 0 1881 1924 Smilde proza roman Jacob Israël de Haan Pijpelijntjes haan008pijp01_01.xml haan008pijp01,haan008wjsi01 Jacob Israël de Haan 0 0 1 2 30 70 8 27 155 19
hart028sjof01 hart028 1904 1904 1ste druk 0 1869 1904 Schiedam proza roman Henri Hartog Sjofelen hart028sjof01_01.xml hart028sjof01 Henri Hartog 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
heij011diam01 heij011 1904 1904 1ste druk 0 1864 1924 Rotterdam proza roman Herman Heijermans Diamantstad heij011diam01_01.xml heij011diam01 Herman Heijermans 1 0 0 0 58 86 6 0 0 1
kiev001okke02 kiev001 1904 1907 2de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman,schelmenverhaal C.J. Kieviet Okke Tannema kiev001okke02_01.xml kiev001okke02,kiev001okke01 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 1 0 0
loui001jann01 loui001 1904 1904 1ste druk 1 1859 1913 Padang indon01 proza roman Louise B.B. Janneke de pionierster loui001jann01_01.xml loui001jann01 Louise de Neve 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0
love002twis01 love002 1904 1904 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza roman Virginie Loveling De twistappel love002twis01_01.xml love002twis01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 6 0 0 13
noor019nina03 noor019 1904 1926 4de druk 1 1869 1928 Den Haag proza,jeugdliteratuur roman Cornélie Noordwal Nina Donker noor019nina03_01.xml noor019nina03,noor019nina04 Cornélie Noordwal 0 0 0 0 0 16 0 3 2 0
penn006wate03 penn006 1904 1904 1ste druk 0 1854 1927 Waardhuizen proza,jeugdliteratuur roman Louwrens Penning De watervloed. Een verhaal van den Sint-Elizabethsvloed penn006wate03_01.xml penn006wate03 Louwrens Penning 0 0 0 0 1 10 0 0 0 2
quer002zege01 quer002 1904 1904 1ste druk 0 1872 1932 Amsterdam proza roman Israël Querido Zegepraal quer002zege01_01.xml quer002zege01 Israël Querido 0 0 0 0 7 61 2 4 0 26
rikk001codj01 rikk001 1904 1904 1ste druk 0 1863 1908 Paramaribo surin01 proza roman F.H. Rikken Codjo, de brandstichter rikk001codj01_01.xml rikk001codj01 Henri François Rikken 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
sche034zwer01 sche034 1904 1904 1ste druk 0 1874 1946 Batavia indon01 proza roman Arthur van Schendel Een zwerver verliefd sche034zwer01_01.xml alco002minn01,sche034berg01,sche034pand01,sche034tris01,sche034safi01,sche034zwer02,sche034rose01,sche034verh01,sche034verz02,sche034ouit01,sche034angi01,sche034shak01,sche034mens01,sche034verz03,sche034drog01,sche034scho01,sche034blan01,sche034blid01,sche034zwer01 Arthur van Schendel 1 1 0 2 17 165 56 4 3 1
snel011moed01 snel011 1904 1904 1ste druk 1 1862 1948 Utrecht jeugdliteratuur roman Agatha Snellen Moeder Marianne snel011moed01_01.xml snel011moed01 Agatha Snellen 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
stij007hard01 stij007 1904 1904 1ste druk 0 1850 1905 Mullem proza roman Reimond Stijns Hard labeur stij007hard01_01.xml stij007hard01 Reimond Stijns 0 0 0 0 10 12 3 0 0 7
verm011last01 verm011 1904 1904 1ste druk 0 1877 1924 Veurne proza roman Gustaaf Vermeersch De last verm011last01_01.xml verm011last01 Gustaaf Vermeersch 0 0 1 0 4 10 6 0 0 8
albe002koni03 albe002 1905 1906 1ste druk 1 1848 1908 Amsterdam proza roman Catharina Alberdingk Thijm Koningsliefde. Het drama in Servië albe002koni03_01.xml albe002koni03 Catharina Alberdingk Thijm 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6
boud007kind01 boud007 1905 1905 1ste druk 1 1875 1966 Amsterdam proza novelle(n) Ina Boudier-Bakker Kinderen boud007kind01_01.xml boud007kind01 Ina Boudier-Bakker 1 0 0 0 15 53 10 0 0 1
buys009leve01 buys009 1905 1927 3de druk 0 1859 1932 Nevele proza roman Cyriel Buysse Het leven van Rozeke van Dalen buys009leve01_01.xml buys009vanh01,buys009stri01,buys009tbol01,buys009leve03,buys009leve01,buys009verz02,buys009tbol02,buys009nach01,buys009ezel01,buys009voll01,buys009ezel02 Cyriel Buysse 0 0 0 4 38 166 37 0 0 7
coup002berg02 coup002 1905 1993 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus De berg van licht coup002berg02_01.xml coup002berg01,coup002berg02 Louis Couperus 1 1 0 28 197 372 15 0 0 2
coup002vano01 coup002 1905 1988 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan... coup002vano01_01.xml coup002vano01,coup002vano03 Louis Couperus 1 0 1 28 197 372 22 9 18 2
eman001waan01 eman001 1905 1968 2de druk 0 1848 1923 Voorburg proza roman Marcellus Emants Waan eman001waan01_01.xml eman001waan02,eman001waan01 Marcellus Emants 1 0 0 3 13 102 6 0 0 20
ever121klei01 ever121 1905 1905 1ste druk 1 proza,jeugdliteratuur roman,vertaling: Brits-Engels / Nederlands Evelyn Everett Green Kleine lady Clare ever121klei01_01.xml ever121klei01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gogh002rika01 gogh002 1905 1917 2de druk 1 1869 1960 Velsen proza roman Anna van Gogh-Kaulbach Rika gogh002rika01_01.xml gogh002rika02,gogh002rika01 Anna van Gogh-Kaulbach 0 0 0 0 2 67 6 0 0 5
hoek132manv01 hoek132 1905 1905 1ste druk 0 proza roman,detective Henri van der Hoek De man van Timbuctu hoek132manv01_01.xml hoek132manv01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hove006naar01 hove006 1905 1905 1ste druk 1 1860 1941 Den Haag proza roman Thérèse Hoven Naar Holland en terug hove006naar01_01.xml hove006naar01 Thérèse Hoven 0 0 0 0 0 28 0 0 0 1
jehu001neld03 jehu001 1905 1914 2de druk 1 1865 1956 Breda jeugdliteratuur roman Felicie Jehu Nel de ontembare jehu001neld03_01.xml jehu001neld01,jehu001neld03 Felicie Jehu 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
kiev001huti02 kiev001 1905 1916 2de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet De hut in het bosch kiev001huti02_01.xml kiev001huti02,kiev001huti01 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 1 0 0 0
lamb004heks02 lamb004 1905 1944 ? 0 1856 1941 Pasoeroean (Java) indon01 proza roman L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck De heks van Heinsbroek lamb004heks02_01.xml lamb004heks01,lamb004heks02 L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0
love002erfe01 love002 1905 1906 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza roman Virginie Loveling Erfelijk belast love002erfe01_01.xml love002erfe01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 1 0 0 13
maur005opre01 maur005 1905 1912 2de druk 0 1846 1904 Amsterdam proza novelle(n) Justus van Maurik Op reis en thuis maur005opre01_01.xml maur005opre02,maur005opre01 Justus van Maurik jr. 0 0 0 0 10 27 0 0 0 5
mees009geer01 mees009 1905 1917 3de druk 0 1860 1931 Harderwijk proza roman Johan de Meester Geertje (2 delen) mees009geer01_01.xml mees009geer01,mees009geer02 Johan de Meester 0 0 0 0 25 59 13 1 0 1
scha042spro01 scha042 1905 1905 1ste druk 1 1869 1957 Zutphen proza,jeugdliteratuur roman,roman (populair/bestseller) Margo Scharten-Antink Sprotje scha042spro01_01.xml scha042spro01 Margo Scharten-Antink 0 0 1 0 2 51 6 6 3 0
schl016kast03 schl016 1905 1920 4de druk 1 1877 1946 proza,jeugdliteratuur roman Alberdina Hermanna Schlüter Kasteel Rompersburgen schl016kast03_01.xml schl016kast03,schl016kast01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
verm011mann01 verm011 1905 1905 1ste druk 0 1877 1924 Veurne proza roman Gustaaf Vermeersch Mannenwetten. Deel 1 verm011mann01_01.xml verm011mann01 Gustaaf Vermeersch 0 0 0 0 4 10 6 0 0 8
wehl002bosc01 wehl002 1905 1932 3de druk 1 1880 1944 Den Haag proza,jeugdliteratuur roman Nannie van Wehl De Boschjes-club wehl002bosc01_01.xml wehl002bosc01,wehl002bosc02 Nannie van Wehl 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
albe002hare01 albe002 1906 1906 1ste druk 1 1848 1908 Amsterdam proza roman Catharina Alberdingk Thijm Den harem ontvlucht. Een Turksch verhaal uit onze dagen (juni 1904-1906) albe002hare01_01.xml albe002hare01 Catharina Alberdingk Thijm 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6
brus002land01 brus002 1906 1906 1ste druk 0 1873 1941 Amsterdam proza roman M.J. Brusse Landlooperij brus002land01_01.xml brus002land01 Marie Joseph Brusse 0 0 0 0 8 21 3 0 0 5
buys009tbol01 buys009 1906 1917 2de druk 0 1859 1932 Nevele proza roman Cyriel Buysse 't Bolleken buys009tbol01_01.xml buys009vanh01,buys009stri01,buys009tbol01,buys009leve01,buys009leve03,buys009verz02,buys009tbol02,buys009nach01,buys009ezel01,buys009voll01,buys009ezel02 Cyriel Buysse 0 0 0 4 38 166 37 0 0 7
feit004uitp07 feit004 1906 1911 4de druk 0 1874 1944 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Jan Feith Uit Piet's vlegeljaren feit004uitp07_01.xml feit004uitp07,feit004uitp01 Jan Feith 0 0 0 0 9 23 0 0 0 0
huf_001twee01 huf_001 1906 1906 1ste druk 0 1843 1910 Avezaat bij Tiel proza novelle(n) J. Huf van Buren De twee invasies. Hoe grootvaders broer uit den oost weerkeerde huf_001twee01_01.xml huf_001twee01 Johan Adriaan Heuff 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0
jowa001claa01 jowa001 1906 1906 1ste druk 1 1880 1965 Enschede proza,jeugdliteratuur roman A. Jowal Claartje jowa001claa01_01.xml jowa001claa01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kiev001twee09 kiev001 1906 1906 1ste druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur historische roman C.J. Kieviet De twee broeders. Een Kennemer legende uit de jaren 1420-1436 kiev001twee09_01.xml kiev001twee09 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 8 0 0
oord001warh01 oord001 1906 1924 3de druk 0 1865 1910 Dresden duits01 proza historische roman Adriaan van Oordt Warhold oord001warh01_01.xml oord001warh02,oord001warh01 Adriaan van Oordt 0 0 0 0 1 22 9 0 0 4
such003quia01 such003 1906 1906 1ste druk 0 1878 1949 Amsterdam proza roman,non-fictie/geschiedenis/tijdsbeeld(en) Nico van Suchtelen Quia absurdum such003quia01_01.xml such003quia01 Nico van Suchtelen 0 0 1 0 10 45 9 1 1 0
vlet002admi03 vlet002 1906 1923 3de druk 0 1866 1935 Scheveningen proza,jeugdliteratuur roman A.C.C. de Vletter Admiraal Snor vlet002admi03_01.xml vlet002admi01,vlet002admi03 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
abko001bert03 abko001 1907 1920 4de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Bert en Bram abko001bert03_01.xml abko001bert03,abko001bert01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 1 1 2
abko001holl02 abko001 1907 1912 2de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Hollandsche jongens abko001holl02_01.xml abko001holl01,abko001holl02 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
brug004insc01 brug004 1907 1907 1ste druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen In de schaduw (van kinderleven) brug004insc01_01.xml brug004inde01,brug004insc01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 4 3 5 0
goud005zoek01 goud005 1907 1918 2de, herziene druk 0 1884 1954 Kampen proza roman Sam Goudsmit Zoekenden goud005zoek01_01.xml goud005zoek03,goud005zoek01 Sam Goudsmit 0 0 0 0 1 13 6 0 0 5
hube006tant02 hube006 1907 1917 2de druk 1 1882 1926 Breda proza,jeugdliteratuur roman Anna Hubert van Beusekom Tante Loesje hube006tant02_01.xml hube006tant02,hube006tant01 Anna Hubert van Beusekom 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
hulz002ontr01 hulz002 1907 1907 1ste druk 0 1860 1940 Zwolle proza roman Gerard van Hulzen De ontredderden. Eerste bundel hulz002ontr01_01.xml hulz002ontr01 Gerard van Hulzen 0 0 0 0 0 27 0 0 0 8
jehu001geni02 jehu001 1907 1917 2de druk 1 1865 1956 Breda proza,jeugdliteratuur roman Felicie Jehu Een geniaal zestal jehu001geni02_01.xml jehu001geni02,jehu001geni01 Felicie Jehu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maas003peel01 maas003 1907 1969 1ste druk 0 1877 1958 Oostrum proza roman H.H.J. Maas Peel omnibus maas003peel01_01.xml maas003peel01,maas003goud01,maas003goud02,maas003vers02,maas003land01,maas003vers01 H.H.J. Maas 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
maas003vers02 maas003 1907 1930 4de druk 0 1877 1958 Oostrum proza roman H.H.J. Maas Verstooteling maas003vers02_01.xml maas003peel01,maas003goud01,maas003goud02,maas003vers02,maas003land01,maas003vers01 H.H.J. Maas 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
sabb002filo01 sabb002 1907 1918 4de druk 0 1873 1938 Brugge proza novelle(n) Maurits Sabbe De filosoof van 't Sashuis sabb002filo01_01.xml sabb002filo01,sabb002filo02 Maurits Sabbe 0 0 0 0 20 71 7 2 0 1
salo001meis01 salo001 1907 1907 1ste druk 1 1885 1980 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Annie Salomons Een meisje-studentje salo001meis01_01.xml salo001meis01 Annie Salomons 0 0 0 0 10 41 6 0 0 0
sche034zwer02 sche034 1907 1907 1ste druk 0 1874 1946 Batavia indon01 proza roman Arthur van Schendel Een zwerver verdwaald sche034zwer02_01.xml alco002minn01,sche034berg01,sche034pand01,sche034tris01,sche034safi01,sche034zwer02,sche034rose01,sche034verh01,sche034verz02,sche034ouit01,sche034angi01,sche034shak01,sche034mens01,sche034verz03,sche034drog01,sche034scho01,sche034blan01,sche034blid01,sche034zwer01 Arthur van Schendel 1 1 0 2 17 165 56 6 11 1
stre009vlas01 stre009 1907 1907 1ste druk 0 1871 1969 Heule proza roman Stijn Streuvels De vlaschaard stre009vlas01_01.xml stre009vlas01 Stijn Streuvels 1 0 0 2 84 236 20 2 1 1
verm043vanz02 verm043 1907 1920 2de druk 0 1857 1944 Kortrijk proza roman René Vermandere Van Zon-zaliger. Door hem zelf verm043vanz02_01.xml verm043vanz02,verm043vanz01 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
waal007noor01 waal007 1907 1907 1ste druk 1 1868 1922 Den Haag proza roman Jacqueline van der Waals Noortje Velt waal007noor01_01.xml waal007noor01 Jacqueline E. van der Waals 0 0 0 0 8 23 3 0 0 7
werm001boy_02 werm001 1907 1930 1ste druk 0 1886 1964 proza roman Henri van Wermeskerken Boy werm001boy_02_01.xml werm001boy_01,werm001boy_02 0 0 0 0 2 12 3 0 0 1
wit_001dure01 wit_001 1907 1920 3de druk 1 1864 1939 Sibolga (Sumatra) indon01 proza roman Augusta de Wit Het dure moederschap wit_001dure01_01.xml wit_001dure01,wit_001dure02 Augusta de Wit 0 0 0 2 4 37 3 0 0 20
oliv001quas01 oliv001 1907 1907 1ste druk 0 1886 1944 Amsterdam proza roman E. d'Oliveira Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 1 oliv001quas01_01.xml oliv001quas01 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0
oliv001quas02 oliv001 1907 1907 1ste druk 0 1886 1944 Amsterdam proza roman E. d'Oliveira Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen. Deel 2 oliv001quas02_01.xml oliv001quas02 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
abko001hein01 abko001 1908 1908 1ste druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Hein Stavast abko001hein01_01.xml abko001hein01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
abko001will02 abko001 1908 1920 3de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Willem's verjaarsgeschenk abko001will02_01.xml abko001will01,abko001will02 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 4 0 2
been001padd01 been001 1908 1908 1ste druk 0 1859 1930 Brielle proza,jeugdliteratuur reisverhalen,historische roman Joh. H. Been Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter been001padd01_01.xml been001padd01 Johan Been 0 0 0 0 3 14 1 1 0 0
bosb002drie01 bosb002 1908 1913 2de druk 1 1812 1886 Alkmaar proza novelle(n) A.L.G. Bosboom-Toussaint Drie vergeten novellen bosb002drie01_01.xml bosb002drie01,bosb002drie02 Geertruida Bosboom-Toussaint 0 0 0 0 6 127 0 0 0 0
feit004reis01 feit004 1908 1908 1ste druk 0 1874 1944 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Jan Feith De reis om de wereld in veertig dagen of De zoon van Phileas Fogg feit004reis01_01.xml feit004reis01 Jan Feith 0 0 0 0 9 23 0 0 0 0
haan008gvan01 haan008 1908 1975 1ste druk 0 1881 1924 Smilde proza roman Jacob Israël de Haan Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With haan008gvan01_01.xml haan008path01,haan008gvan01 Jacob Israël de Haan 0 0 0 2 30 70 6 0 0 19
heij011joep01 heij011 1908 1924 2de druk 0 1864 1924 Rotterdam proza roman Herman Heijermans Joep's wonderlijke avonturen heij011joep01_01.xml heij011joep02,heij011joep01 Herman Heijermans 1 0 0 0 58 86 0 0 0 1
hulz002ontr02 hulz002 1908 1908 1ste druk 0 1860 1940 Zwolle proza roman Gerard van Hulzen De ontredderden. Tweede bundel hulz002ontr02_01.xml hulz002ontr02 Gerard van Hulzen 0 0 0 0 0 27 0 1 0 8
kiev001inde03 kiev001 1908 1929 5de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur historische roman C.J. Kieviet In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813 kiev001inde03_01.xml kiev001inde03,kiev001inde01 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
paap002dood01 paap002 1908 1908 1ste druk 0 1856 1923 Winschoten proza roman Willem Paap De doodsklok van het Damrak paap002dood01_01.xml paap002dood01 Willem Paap 0 0 0 0 11 37 3 0 0 2
scha043huis02 scha043 1908 1920 10de druk 0 1878 1950 Middelburg proza roman Carel Scharten Een huis vol menschen scha043huis02_01.xml scha043huis01,scha043huis02 Carel Scharten 0 0 0 0 1 45 2 0 0 0
schl016lotm05 schl016 1908 1917 2de druk 1 1877 1946 proza,jeugdliteratuur roman Alberdina Hermanna Schlüter Lot Mertens schl016lotm05_01.xml schl016lotm05,schl016lotm01 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
thij006bare01 thij006 1908 1908 1ste druk 0 1879 1943 Amsterdam proza roman Theo Thijssen Barend Wels thij006bare01_01.xml thij006bare01 Theo Thijssen 1 0 0 15 34 27 5 1 2 2
zegg001goud01 zegg001 1908 1908 1ste druk 1 1870 1957 Den Haag proza,jeugdliteratuur roman Marie C. van Zeggelen De gouden kris zegg001goud01_01.xml zegg001goud01 Marie van Zeggelen 0 0 0 0 2 19 0 0 0 3
bodd003rosw01 bodd003 1909 1916 2de druk 1 1844 1914 Middelburg jeugdliteratuur historische roman Marie Agathe Boddaert Roswitha. Verhaal uit de dertiende eeuw bodd003rosw01_01.xml bodd003rosw03,bodd003rosw01 Marie Boddaert 0 0 0 0 3 12 3 1 0 0
boud007armo01 boud007 1909 1936 12de druk 1 1875 1966 Amsterdam proza roman Ina Boudier-Bakker Armoede boud007armo01_01.xml boud007armo01,boud007armo02 Ina Boudier-Bakker 1 0 0 0 15 53 10 0 0 1
boud007dorr01 boud007 1909 1909 1ste druk 1 1875 1966 Amsterdam proza roman Ina Boudier-Bakker Een dorre plant boud007dorr01_01.xml boud007dorr01 Ina Boudier-Bakker 1 0 0 0 15 53 1 0 0 1
broe019hofs01 broe019 1909 1909 1ste druk 0 1877 1946 Batavia indon01 proza roman Johan W. Broedelet Hofstad. Deel 1 broe019hofs01_01.xml broe019hofs01 Johan Broedelet 0 0 0 0 0 15 2 8 23 0
broe019hofs02 broe019 1909 1909 1ste druk 0 1877 1946 Batavia indon01 proza roman Johan W. Broedelet Hofstad. Deel 2 broe019hofs02_01.xml broe019hofs02 Johan Broedelet 0 0 0 0 0 15 0 8 23 0
brug004goen01 brug004 1909 1909 1ste druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen Goenong-Djatti brug004goen01_01.xml brug004goen01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 2 0 0 0
eede003nach01 eede003 1909 1909 1ste druk 0 1860 1932 Haarlem proza roman Frederik van Eeden De nachtbruid eede003nach01_01.xml eede003nach01 Frederik van Eeden 1 0 0 6 87 301 8 0 0 46
huls013will02 huls013 1909 1963 13de druk 0 1879 1963 Utrecht proza,jeugdliteratuur historische roman W.G. van de Hulst Willem Wijcherts huls013will02_01.xml huls013will01,huls013will02 Willem Gerrit van de Hulst 0 0 0 0 17 23 2 0 0 2
leop011joli03 leop011 1909 1917 2de druk 1 1867 proza,jeugdliteratuur roman Marie Leopold Een jolig troepje leop011joli03_01.xml leop011joli01,leop011joli03 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
maas003goud02 maas003 1909 1944 3de druk 0 1877 1958 Oostrum proza roman H.H.J. Maas Het goud van de Peel maas003goud02_01.xml maas003peel01,maas003goud01,maas003goud02,maas003vers02,maas003land01,maas003vers01 H.H.J. Maas 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0
scha042spro02 scha042 1909 1909 1ste druk 1 1869 1957 Zutphen proza roman Margo Scharten-Antink Sprotje heeft een dienst scha042spro02_01.xml scha042spro02 Margo Scharten-Antink 0 0 0 0 2 51 2 2 0 0
soer001cath01 soer001 1909 1909 1ste druk 1 1854 1948 Den Helder proza historische roman Elise Soer Catharina soer001cath01_01.xml soer001cath01 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0
thij006jong03 thij006 1909 1933 1ste druk 0 1879 1943 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Theo Thijssen Jongensdagen thij006jong03_01.xml thij006jong03,thij006jong01 Theo Thijssen 1 0 0 15 34 27 2 0 0 2
wehl002voor01 wehl002 1909 1909 1ste druk 1 1880 1944 Den Haag proza,jeugdliteratuur roman Nannie van Wehl Vooruitgestuurd wehl002voor01_01.xml wehl002voor01 Nannie van Wehl 0 0 0 0 0 6 0 2 1 0
abko001time01 abko001 1910 1910 1ste druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Tim en Tom abko001time01_01.xml abko001time01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
witm001alst01 witm001 1910 1910 1ste druk 1 1870 1899 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Tine van Berken Als 't buiten regent witm001alst01_01.xml witm001alst01 Tine van Berken 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
blaa012loee03 blaa012 1910 1916 2de druk 1 1875 1949 Veenwouden proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Blaauw Loe en Jettie blaa012loee03_01.xml blaa012loee03,blaa012loee02 Henriëtte Blaauw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blaa012vrie01 blaa012 1910 1930 5de druk 1 1875 1949 Veenwouden proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Blaauw Vriendinnen blaa012vrie01_01.xml blaa012vrie02,blaa012vrie01 Henriëtte Blaauw 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
brug004verl02 brug004 1910 1910 1ste druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen De verlatene brug004verl02_01.xml brug004verl02 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 6 0 0 0
buys009ezel02 buys009 1910 1925 2de druk 0 1859 1932 Nevele proza roman Cyriel Buysse Het ezelken buys009ezel02_01.xml buys009vanh01,buys009stri01,buys009tbol01,buys009leve03,buys009leve01,buys009verz02,buys009tbol02,buys009nach01,buys009ezel02,buys009ezel01,buys009voll01 Cyriel Buysse 0 0 0 4 38 166 37 0 0 7
kind008wond01 kind008 1910 1910 1ste druk 0 1863 1943 Antwerpen proza,jeugdliteratuur roman Constant de Kinder De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees kind008wond01_01.xml kind008wond01 Constant de Kinder 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
looy001wond01 looy001 1910 1925 1ste druk 0 1855 1930 Haarlem proza roman Jac. van Looy De wonderlijke avonturen van Zebedeus looy001wond01_01.xml looy001wond01 Jacobus van Looy 0 0 0 0 16 132 4 4 1 18
looy001wond02 looy001 1910 1925 1ste druk 0 1855 1930 Haarlem proza roman Jac. van Looy De wonderlijke avonturen van Zebedeus looy001wond02_01.xml looy001wond02 Jacobus van Looy 0 0 0 0 16 132 1 4 1 18
looy001wond03 looy001 1910 1925 1ste druk 0 1855 1930 Haarlem proza roman Jac. van Looy De wonderlijke avonturen van Zebedeus looy001wond03_01.xml looy001wond03 Jacobus van Looy 0 0 0 0 16 132 0 4 1 18
robb002roma03 robb002 1910 1920 4de druk 0 1868 1937 Rotterdam proza roman Herman Robbers Roman van een gezin. Deel 2. Eén voor één robb002roma03_01.xml robb002roma04,robb002roma03 Herman Robbers 0 0 0 0 13 51 4 1 0 9
savo001omde01 savo001 1910 1914 2de druk 1 1868 1930 Assen proza roman Anna de Savornin Lohman Om de eere Gods savo001omde01_01.xml savo001omde02,savo001omde01 Catharina Anna Maria de Savornin Lohman 0 0 0 0 2 98 2 0 0 9
tous004land01 tous004 1910 1910 1ste druk 0 1875 1947 Anderlecht proza novelle(n) Fernand Toussaint van Boelaere Landelijk minnespel tous004land01_01.xml tous004land01 Fernand Victor Toussaint van Boelaere 0 0 0 0 1 46 7 0 0 1
valk022aero01 valk022 1910 1910 1ste druk 0 1862 1952 jeugdliteratuur roman Kees Valkenstein De aeroplaan van m'nheer Vliegenthert valk022aero01_01.xml valk022aero01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verm011roll01 verm011 1910 1910 1ste druk 0 1877 1924 Veurne proza roman Gustaaf Vermeersch Het rollende leven. Deel 1 verm011roll01_01.xml verm011roll01 Gustaaf Vermeersch 0 0 0 0 4 10 0 0 0 8
verm011roll02 verm011 1910 1910 1ste druk 0 1877 1924 Veurne proza roman Gustaaf Vermeersch Het rollende leven. Deel 2 verm011roll02_01.xml verm011roll02 Gustaaf Vermeersch 0 0 0 0 4 10 0 0 0 8
vlet002rood03 vlet002 1910 1910 1ste druk 0 1866 1935 Scheveningen proza,jeugdliteratuur roman A.C.C. de Vletter De roode molen vlet002rood03_01.xml vlet002rood03 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
wehl002doen01 wehl002 1910 1919 2de druk 1 1880 1944 Den Haag proza,jeugdliteratuur roman Nannie van Wehl Do en Lo Verster wehl002doen01_01.xml wehl002doen01,wehl002doen02 Nannie van Wehl 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0
abko001bobz07 abko001 1911 1937 7de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Bob zonder zorg abko001bobz07_01.xml abko001bobz02,abko001bobz07 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 1 0 2
coup002anti01 coup002 1911 1911 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza historische roman Louis Couperus Antiek toerisme coup002anti01_01.xml coup002anti01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 9 19 50 2
coup002xerx02 coup002 1911 1993 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza historische roman Louis Couperus Xerxes coup002xerx02_01.xml coup002xerx02,coup002xerx01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 5 0 0 2
cour006geme01 cour006 1911 1911 1ste druk 1 1811 1890 Oudegem proza roman Johanna Desideria Courtmans-Berchmans De gemeente-onderwijzer cour006geme01_01.xml cour006geme01 Johanna Courtmans-Berchmans 0 0 0 0 2 29 0 0 0 2
erck003lote01 erck003 1911 1911 ? 0 1822 1899 proza historische roman,verhalen Emile Erckmann De loteling van 1813 erck003lote01_01.xml erck003lote01 Émile Erckmann 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
love002revo01 love002 1911 1911 1ste druk 1 1836 1923 Nevele proza roman Virginie Loveling Een revolverschot love002revo01_01.xml love002revo01 Virginie Loveling 0 0 0 1 14 74 9 0 0 13
prin003heil01 prin003 1911 1927 3de druk 0 1860 1922 Schiedam proza roman Arij Prins De heilige tocht prin003heil01_01.xml prin003heil03,prin003heil01 Arij Prins 0 0 0 0 4 43 8 0 0 8
stee024abdi01 stee024 1911 1911 1ste druk 1 1871 1933 Rotterdam proza historische roman Albertine Steenhoff-Smulders Een abdisse van Thorn stee024abdi01_01.xml stee024abdi01 Albertine Steenhoff-Smulders 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0
abko001manm01 abko001 1912 1917 2de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude De man met de poppenkast abko001manm01_01.xml abko001manm02,abko001manm01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
abko001onge03 abko001 1912 1923 4de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Een ongeluksvogel abko001onge03_01.xml abko001onge03,abko001onge01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
eede003siri02 eede003 1912 1980 1ste druk 0 1860 1932 Haarlem proza roman Frederik van Eeden Sirius en Siderius eede003siri02_01.xml eede003siri02,eede003siri01 Frederik van Eeden 1 0 0 6 87 301 7 0 0 46
feit004avon01 feit004 1912 1943 5de druk 0 1874 1944 Amsterdam proza,jeugdliteratuur detective Jan Feith De avonturen van Flip en zijn speurhond feit004avon01_01.xml feit004avon04,feit004avon01 Jan Feith 0 0 0 0 9 23 0 4 1 0
heij011ducz01 heij011 1912 1912 1ste druk 0 1864 1924 Rotterdam proza roman Herman Heijermans Duczika heij011ducz01_01.xml heij011ducz01 Herman Heijermans 1 0 0 0 58 86 2 0 0 1
mees009zond01 mees009 1912 1912 1ste druk 0 1860 1931 Harderwijk proza roman Johan de Meester De zonde in het deftige dorp mees009zond01_01.xml mees009zond01 Johan de Meester 0 0 0 0 25 59 5 0 0 1
moer010onde01 moer010 1912 1921 2de druk 0 1877 1951 Middelburg proza roman P.H. van Moerkerken jr. De ondergang van het dorp moer010onde01_01.xml moer010onde02,moer010onde01 Pieter Hendrik van Moerkerken jr 0 0 0 0 0 26 6 5 10 0
naef002voor01 naef002 1912 1929 8ste druk 1 1878 1953 Dordrecht proza roman Top Naeff Voor de poort naef002voor01_01.xml naef002voor01,naef002voor04 Top Naeff 0 0 0 3 23 65 9 0 0 1
quer002jord02 quer002 1912 1912 1ste druk 0 1872 1932 Amsterdam proza roman Israël Querido De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 1 quer002jord02_01.xml quer002jord02 Israël Querido 0 0 0 0 7 61 6 0 0 26
quer002jord03 quer002 1912 1914 1ste druk 0 1872 1932 Amsterdam proza roman Israël Querido De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 2: Van Nes en Zeedijk quer002jord03_01.xml quer002jord03 Israël Querido 0 0 0 0 7 61 3 0 0 26
quer002jord04 quer002 1912 1924 1ste druk 0 1872 1932 Amsterdam proza roman Israël Querido De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 4: Mooie Karel quer002jord04_01.xml quer002jord04 Israël Querido 0 0 0 0 7 61 0 0 0 26
quer002manu01 quer002 1912 1922 1ste druk 0 1872 1932 Amsterdam proza roman Israël Querido De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 3: Manus Peet quer002manu01_01.xml quer002manu01 Israël Querido 0 0 0 0 7 61 4 0 0 26
sabb002nood01 sabb002 1912 1912 1ste druk 0 1873 1938 Brugge proza roman Maurits Sabbe De nood der Bariseele's sabb002nood01_01.xml sabb002nood01 Maurits Sabbe 0 0 0 0 20 71 6 0 0 1
schl016jong03 schl016 1912 1912 1ste druk 1 1877 1946 proza,jeugdliteratuur roman Alberdina Hermanna Schlüter De jongste thuis schl016jong03_01.xml schl016jong03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
schu012katj03 schu012 1912 1925 4de druk 0 1875 1960 Franeker proza,jeugdliteratuur roman J.B. Schuil De Katjangs schu012katj03_01.xml schu012katj03,schu012katj01 Jouke Broer Schuil 0 0 0 0 3 11 0 0 0 1
abko001janb01 abko001 1913 1913 1ste druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Jan Boenders. Hoe een echt Hollandsche jongen in Amerika rijk werd abko001janb01_01.xml abko001janb01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
abko001pink02 abko001 1913 1918 3de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude De Pinkertonnetjes abko001pink02_01.xml abko001pink01,abko001pink02 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
abko001voet02 abko001 1913 1932 7de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude De voetbalclub abko001voet02_01.xml abko001voet02,abko001voet01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
brug004hele01 brug004 1913 1913 1ste druk 1 1881 1932 Smilde proza non-fictie/autobiografie-memoires,roman Carry van Bruggen Heleen: een vroege winter brug004hele01_01.xml brug004hele01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 5 0 0 0
coup002hera02 coup002 1913 1994 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza historische roman Louis Couperus Herakles coup002hera02_01.xml coup002hera02,coup002hera01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 8 0 0 2
koen006hofk01 koen006 1913 1941 6de druk 1 1879 1959 's-Hertogenbosch proza roman Marie Koenen Het hofke koen006hofk01_01.xml koen006hofk02,koen006hofk01 Marie Koenen 0 0 0 0 7 50 0 4 1 3
sche034berg01 sche034 1913 1913 1ste druk 0 1874 1946 Batavia indon01 proza roman Arthur van Schendel De berg van droomen sche034berg01_01.xml alco002minn01,sche034berg01,sche034pand01,sche034tris01,sche034safi01,sche034zwer02,sche034rose01,sche034verh01,sche034verz02,sche034ouit01,sche034angi01,sche034shak01,sche034mens01,sche034verz03,sche034drog01,sche034scho01,sche034blan01,sche034blid01,sche034zwer01 Arthur van Schendel 1 1 0 2 17 165 56 1 0 1
sinc001sanc01 sinc001 1913 1913 1ste druk 0 1873 1953 proza,jeugdliteratuur roman F. de Sinclair Sancta musica sinc001sanc01_01.xml sinc001sanc01 F. de Sinclair 0 0 0 1 0 28 1 0 0 1
ufke004vroo01 ufke004 1913 1913 1ste druk 0 proza,jeugdliteratuur roman Jo Ufkes Een vroolijke Frans ufke004vroo01_01.xml ufke004vroo01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
abko001inst02 abko001 1914 1917 2de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Instituut Sparrenheide abko001inst02_01.xml abko001inst01,abko001inst02 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
abko001piet04 abko001 1914 1914 1ste druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Pietje Bell, of de lotgevallen van een ondeugenden jongen abko001piet04_01.xml abko001piet04 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 217 4263 2
brug004jood01 brug004 1914 1919 2de druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen Het Joodje brug004jood01_01.xml brug004jood02,brug004jood01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 3 0 0 0
chap003weel01 chap003 1914 1924 2de druk 1 1856 1923 Den Haag jeugdliteratuur roman Suze la Chapelle-Roobol Weelde-drang chap003weel01_01.xml chap003weel02,chap003weel01 Suze la Chapelle-Roobol 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
coup002onge04 coup002 1914 1994 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus De ongelukkige coup002onge04_01.xml coup002onge01,coup002onge04 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 8 0 0 2
hoog222holl03 hoog222 1914 1914 1ste druk 1 1869 1924 proza,jeugdliteratuur roman Aletta Hoog Een Hollandsch meisje in Amerika hoog222holl03_01.xml hoog222holl03 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
jehu001blin02 jehu001 1914 1919 2de druk 1 1865 1956 Breda jeugdliteratuur roman Felicie Jehu Blind zuske jehu001blin02_01.xml jehu001blin01,jehu001blin02 Felicie Jehu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
keni001roma01 keni001 1914 1914 1ste druk 0 1885 1934 Bocholt proza roman Paul Kenis De roman van een jeugd. Een ondergang in Parijs keni001roma01_01.xml keni001roma01 Paul Kenis 0 0 0 0 0 8 2 0 0 10
lamb015wing01 lamb015 1914 1914 1ste druk 0 1865 1932 Hoeselt proza roman Lambrecht Lambrechts Het wingewest lamb015wing01_01.xml lamb015wing01 Lambrecht Lambrechts 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
moer010bevr01 moer010 1914 1921 2de druk 0 1877 1951 Middelburg proza roman P.H. van Moerkerken jr. De bevrijders moer010bevr01_01.xml moer010bevr02,moer010bevr01 Pieter Hendrik van Moerkerken jr 0 0 0 0 0 26 4 0 0 0
ouds001will01 ouds001 1914 1914 1ste druk 0 1876 1951 Den Haag proza roman J. van Oudshoorn Willem Mertens' levensspiegel ouds001will01_01.xml ouds001will01 J. van Oudshoorn 1 0 0 0 6 67 16 1 6 1
rutt004onde01 rutt004 1914 1914 1ste druk 0 1882 1971 Sittard proza novelle(n) Felix Rutten Onder den rook der mijn rutt004onde01_01.xml rutt004onde01 Felix Rutten 0 0 0 0 3 12 0 0 0 3
abko001jaap01 abko001 1915 1915 1ste druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Jaap Snoek van Volendam abko001jaap01_01.xml abko001jaap01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
abko001wate02 abko001 1915 1918 2de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude De waterratten. Het waterkamp op de Friesche meren abko001wate02_01.xml abko001wate01,abko001wate02 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
brug004coqu01 brug004 1915 1916 2de druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen Een coquette vrouw brug004coqu01_01.xml brug004coqu01,brug004coqu02 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 6 0 0 0
hill001onde01 hill001 1915 1915 1ste druk 1 1881 1958 Zwolle proza,jeugdliteratuur roman C.M. van Hille-Gaerthé Onder het stroodak hill001onde01_01.xml hill001onde01 0 0 0 0 0 12 1 1 0 0
ido_001paup03 ido_001 1915 1915 1ste druk 0 1869 1948 Soerabaya indon01 proza roman Victor Ido De paupers ido_001paup03_01.xml ido_001paup03 Victor Ido 0 0 0 3 0 6 0 0 0 1
osen002wild01 osen002 1915 1919 2de druk 1 proza,jeugdliteratuur roman C.J. van Osenbruggen Wilde Jo osen002wild01_01.xml osen002wild01,osen002wild02 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
schu012afce02 schu012 1915 1959 7de druk 0 1875 1960 Franeker proza,jeugdliteratuur roman,non-fictie/sport J.B. Schuil De A.F.C.-ers schu012afce02_01.xml schu012afce02,schu012afce01 Jouke Broer Schuil 0 0 1 0 3 11 1 0 0 1
sonn014wimh01 sonn014 1915 1915 1ste druk 0 proza,jeugdliteratuur roman H.W. Sonnega Ez Wim Hens. Lotgevallen van een pleegkind sonn014wimh01_01.xml sonn014wimh01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
webs001vade04 webs001 1915 1920 4de druk 0 1876 1916 New York proza,jeugdliteratuur briefroman,vertaling Jean Webster Vadertje Langbeen webs001vade04_01.xml webs001vade04,webs001vade02 Jean Webster 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
abko001frit03 abko001 1916 1928 4de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Frits van Duuren abko001frit03_01.xml abko001frit02,abko001frit03 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
abko001joli02 abko001 1916 1916 1ste druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Jolig strandleven abko001joli02_01.xml abko001joli02 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
buhr003jet_01 buhr003 1916 1916 1ste druk 1 proza,jeugdliteratuur roman Lize Bührs Jet buhr003jet_01_01.xml buhr003jet_01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
coup002zwev02 coup002 1916 1994 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza roman Louis Couperus Het zwevende schaakbord coup002zwev02_01.xml coup002zwev02,coup002zwev01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 7 16 26 2
eman001lief01 eman001 1916 1916 1ste druk 0 1848 1923 Voorburg proza roman Marcellus Emants Liefdeleven eman001lief01_01.xml eman001lief01 Marcellus Emants 1 0 0 3 13 102 6 1 0 20
ouds001lout02 ouds001 1916 1916 1ste druk 0 1876 1951 Den Haag proza roman J. van Oudshoorn Louteringen ouds001lout02_01.xml ouds001lout02 J. van Oudshoorn 1 0 0 0 6 67 1 2 0 1
such003stil01 such003 1916 1916 1ste druk 0 1878 1949 Amsterdam proza roman Nico van Suchtelen De stille lach such003stil01_01.xml such003stil01 Nico van Suchtelen 0 0 0 0 10 45 10 0 0 0
timm010pall01 timm010 1916 1916 1ste druk 0 1886 1947 Lier proza roman (populair/bestseller) Felix Timmermans Pallieter timm010pall01_01.xml timm010pall01 Felix Timmermans 0 0 1 1 72 129 23 0 0 2
velt023trou01 velt023 1916 1916 1ste druk 0 1857 1938 Drachten proza,jeugdliteratuur roman Jan Veltman Trouwe vrienden velt023trou01_01.xml velt023trou01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
abko001hoej01 abko001 1917 1917 1ste druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg abko001hoej01_01.xml abko001hoej01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
boer123erfd01 boer123 1917 1917 1ste druk 0 1888 1951 Oldeholtwolde proza roman Jan L. de Boer De erfdochter van de Doorwerth boer123erfd01_01.xml boer123erfd01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
boud007spie01 boud007 1917 1921 6de druk 1 1875 1966 Amsterdam proza roman Ina Boudier-Bakker Het spiegeltje boud007spie01_01.xml boud007spie02,boud007spie01 Ina Boudier-Bakker 1 0 0 0 15 53 5 0 0 1
brug007alsg01 brug007 1917 1917 1ste druk 0 1874 1960 Den Helder proza roman Kees van Bruggen Als ge niet.... dan! brug007alsg01_01.xml brug007alsg01 Kees van Bruggen 0 0 0 0 2 14 2 0 0 0
coup002kome02 coup002 1917 1992 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza historische roman Louis Couperus De komedianten coup002kome02_01.xml coup002kome04,coup002kome02 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 0 20 67 2
coup002verl02 coup002 1917 1994 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza novelle(n) Louis Couperus De verliefde ezel coup002verl02_01.xml coup002verl02,coup002verl01 Louis Couperus 1 0 0 28 197 372 1 1 0 2
kiev001gehe01 kiev001 1917 1917 1ste druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman,non-fictie/geschiedenis/Eerste Wereldoorlog C.J. Kieviet Het geheim van den Canadees kiev001gehe01_01.xml kiev001gehe01 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
koen006moed01 koen006 1917 1917 1ste druk 1 1879 1959 's-Hertogenbosch proza roman Marie Koenen De moeder koen006moed01_01.xml koen006moed01 Marie Koenen 0 0 0 0 7 50 4 1 0 3
looy001jaap01 looy001 1917 1917 1ste druk 0 1855 1930 Haarlem proza non-fictie/autobiografie-memoires,roman Jac. van Looy Jaapje looy001jaap01_01.xml looy001jaap01 Jacobus van Looy 0 0 0 0 16 132 10 6 11 18
mees009kind01 mees009 1917 1917 1ste druk 0 1860 1931 Harderwijk proza,drama roman Johan de Meester De kindsheid van Harlekijntje mees009kind01_01.xml mees009kind01 Johan de Meester 0 0 0 0 25 59 5 0 0 1
terv003toet01 terv003 1917 1917 1ste druk 1 1874 1954 proza,jeugdliteratuur roman Lina Tervooren Toetie Roetmop terv003toet01_01.xml terv003toet01 Lina Tervooren 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
timm010kind01 timm010 1917 1964 16de druk 0 1886 1947 Lier proza roman Felix Timmermans Het kindeken Jezus in Vlaanderen timm010kind01_01.xml timm010kind01,timm010kind03 Felix Timmermans 0 0 0 1 72 129 8 1 0 2
timm010zeer01 timm010 1917 1918 1ste druk 0 1886 1947 Lier proza novelle(n) Felix Timmermans De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen timm010zeer01_01.xml timm010zeer01 Felix Timmermans 0 0 0 1 72 129 4 0 0 2
tous004petr01 tous004 1917 1917 1ste druk 0 1875 1947 Anderlecht proza novelle(n) Fernand Toussaint van Boelaere Petrusken's einde tous004petr01_01.xml tous004petr01 Fernand Victor Toussaint van Boelaere 0 0 0 0 1 46 1 0 0 1
blaa012onde01 blaa012 1918 1918 1ste druk 1 1875 1949 Veenwouden proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Blaauw Onder één dak blaa012onde01_01.xml blaa012onde01 Henriëtte Blaauw 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
brug004omde01 brug004 1918 1918 1ste druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen Om de kinderen brug004omde01_01.xml brug004omde01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 1 0 0 0
buys009roma01 buys009 1918 1918 1ste druk 0 1859 1932 Nevele proza roman Cyriel Buysse De roman van den schaatsenrijder buys009roma01_01.xml buys009roma01,buys009stem01,buys009verz03,buys009uitd01,buys009twee01,buys009type01,buys009ulek01,buys009tant01,buys009uitl01,buys009oorl01,buys009cont01,buys009kher01,buys009kere01,buys009scha01,buys009verz05 Cyriel Buysse 0 0 0 4 38 166 32 0 0 7
hoek087alie01 hoek087 1918 1918 1ste druk 1 proza,jeugdliteratuur roman Nelly Hoekstra-Kapteijn Ali en haar vriendje hoek087alie01_01.xml hoek087alie01 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
kiev001gehe02 kiev001 1918 1918 1ste druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet De geheimzinnige koepel kiev001gehe02_01.xml kiev001gehe02 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
krie012eddy02 krie012 1918 1930 3de druk 0 1873 1945 Laag-Keppel proza,jeugdliteratuur roman Charles Krienen Eddy en Freddy (onder ps. P. Koekoek) krie012eddy02_01.xml krie012eddy03,krie012eddy02 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
marx002hoog02 marx002 1918 1950 6de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Het hoogfatsoen van Herr Feuer. Herinneringen uit mijn Duitse kantoortijd marx002hoog02_01.xml marx002hoog02,marx002hoog01 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
osta002gbor02 osta002 1918 1973 1ste druk 0 1896 1928 Antwerpen proza,sec - letterkunde non-fictie/autobiografie-memoires,roman Paul van Ostaijen Het landhuis in het dorp en De jongen osta002gbor02_01.xml osta002land01,osta002gbor02 Paul van Ostaijen 1 0 0 24 59 248 1 0 0 21
quer001gesl01 quer001 1918 1918 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. De verweerde jaren (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl01_01.xml quer001gesl01 0 0 0 5 0 12 4 0 0 0
scha043tgel01 scha043 1918 1918 1ste druk 0 1878 1950 Middelburg proza roman Carel Scharten 't Geluk hangt als een druiventros scha043tgel01_01.xml scha043tgel01 Carel Scharten 0 0 0 0 1 45 4 2 0 0
wess008gust02 wess008 1918 1932 2de druk 0 1891 1954 Den Haag proza novelle(n) Constant van Wessem Gustaaf wess008gust02_01.xml wess008gust04,wess008gust02 Constant van Wessem 0 0 0 0 5 46 2 0 0 18
boov001kind01 boov001 1919 1919 1ste druk 0 1877 1964 Haarlem proza roman Henri van Booven Kinderleven boov001kind01_01.xml boov001kind01 Henri van Booven 0 0 0 0 5 14 2 0 0 7
boov001sche01 boov001 1919 1919 1ste druk 0 1877 1964 Haarlem proza roman Henri van Booven De scheiding boov001sche01_01.xml boov001sche01 Henri van Booven 0 0 0 0 5 14 3 0 0 7
clae004name01 clae004 1919 1962 3de druk 0 1885 1968 Zichem proza roman Ernest Claes Namen 1914 clae004name01_01.xml clae004name02,clae004name01 Ernest Claes 0 0 0 5 45 73 2 0 0 4
clae004oorl01 clae004 1919 1919 1ste druk 0 1885 1968 Zichem proza novelle(n) Ernest Claes Oorlogsnovellen clae004oorl01_01.xml clae004oorl01 Ernest Claes 0 0 0 5 45 73 3 0 0 4
fran007blij01 fran007 1919 1929 ? 0 1893 1969 Antwerpen proza roman Fritz Francken De blijde kruisvaart fran007blij01_01.xml fran007blij02,fran007blij01 0 0 0 0 0 12 3 0 0 3
marx002hbst03 marx002 1919 1926 8ste druk 1 1889 1948 Oranjewoud jeugdliteratuur briefroman Cissy van Marxveldt De H.B.S. tijd van Joop ter Heul marx002hbst03_01.xml marx002hbst01,marx002hbst03 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
quer001gesl02 quer001 1919 1919 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. Het licht dat gloorde (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl02_01.xml quer001gesl02 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
quer001gesl03 quer001 1919 1919 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. De dorrende akker kiemt (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl03_01.xml quer001gesl03 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
quer001gesl04 quer001 1919 1919 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. De revolte-dagen (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl04_01.xml quer001gesl04 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
sabb002tpas01 sabb002 1919 1942 4de druk 0 1873 1938 Brugge proza roman Maurits Sabbe 't Pastorken van Schaerdycke sabb002tpas01_01.xml sabb002tpas01,sabb002past01 Maurits Sabbe 0 0 0 0 20 71 6 0 0 1
blaa012weer03 blaa012 1920 1925 3de druk 1 1875 1949 Veenwouden proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Blaauw Weer veilig thuis blaa012weer03_01.xml blaa012weer04,blaa012weer03 Henriëtte Blaauw 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
brin030voor03 brin030 1920 1920 1ste druk 1 1880 1936 Alkmaar proza,jeugdliteratuur roman Tine Brinkgreve-Wicherink Voor 't eerst van huis brin030voor03_01.xml brin030voor03 Tine Brinkgreve-Wicherink 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0
brug004uitl01 brug004 1920 1985 2de druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen Uit het leven van een denkende vrouw brug004uitl01_01.xml brug004uitl02,brug004uitl01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 2 0 0 0
brus002verb01 brus002 1920 1920 1ste druk 0 1873 1941 Amsterdam proza roman M.J. Brusse In 't verbouwereerde oude stadje brus002verb01_01.xml brus002verb01 Marie Joseph Brusse 0 0 0 0 8 21 0 0 0 5
clae004witt01 clae004 1920 1928 25ste duizendtal 0 1885 1968 Zichem proza roman,roman (populair/bestseller) Ernest Claes De Witte clae004witt01_01.xml clae004witt01,clae004witt04 Ernest Claes 0 0 1 5 45 73 9 0 0 4
coen011eila02 coen011 1920 1920 1ste druk 0 1883 1936 Wageningen proza roman Ed Coenraads Eiland van geluk coen011eila02_01.xml coen011eila02 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
cohe004inde01 cohe004 1920 1936 3de druk 0 1886 1965 Deventer proza roman Josef Cohen In dezelfde spiegel cohe004inde01_01.xml cohe004zonn01,cohe004inde01 Josef Cohen 0 0 0 0 3 24 1 0 0 0
coup002iska02 coup002 1920 1995 1ste druk 0 1863 1923 Den Haag proza historische roman Louis Couperus Iskander. De roman van Alexander den Groote coup002iska02_01.xml coup002iska01,coup002iska02 Louis Couperus 1 1 0 28 197 372 8 7 5 2
_pad001padv01 _pad001 1920 1920 1ste druk 0 jeugdliteratuur roman anonymous De padvinder _pad001padv01_01.xml _pad001padv01 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0
gogh002hoog01 gogh002 1920 1920 1ste druk 1 1869 1960 Velsen proza roman Anna van Gogh-Kaulbach De hooge toren gogh002hoog01_01.xml gogh002hoog01 Anna van Gogh-Kaulbach 0 0 0 0 2 67 3 0 0 5
holt075broe01 holt075 1920 1920 1ste druk 0 1881 1948 Deventer proza roman,detective William Holt De broeders des verderfs holt075broe01_01.xml holt075broe01 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
holt075scho01 holt075 1920 1920 1ste druk 0 1881 1948 Deventer proza roman,detective William Holt Het schot op het spook holt075scho01_01.xml holt075scho01 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
kiev001vroo03 kiev001 1920 1929 3de druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet Het vroolijke trio kiev001vroo03_01.xml kiev001vroo03,kiev001vroo04 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 2 0 0
koen006parc01 koen006 1920 1926 2de druk 1 1879 1959 's-Hertogenbosch jeugdliteratuur roman Marie Koenen Parcival koen006parc01_01.xml koen006parc03,koen006parc01 Marie Koenen 0 0 0 0 7 50 2 0 0 3
naef002vrie01 naef002 1920 1920 1ste druk 1 1878 1953 Dordrecht proza roman Top Naeff Vriendin naef002vrie01_01.xml naef002vrie01 Top Naeff 0 0 0 3 23 65 6 1 2 1
quer001gesl05 quer001 1920 1920 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. Het wonderschone rijpen (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl05_01.xml quer001gesl05 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
quer001gesl06 quer001 1920 1920 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. 's Wasdoms volle tooi (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl06_01.xml quer001gesl06 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
rola003held02 rola003 1920 1926 2de druk 1 1869 1952 Noordwijk proza,non-fictie non-fictie/biografie,historische roman Henriette Roland Holst-van der Schalk De held en de schare rola003held02_01.xml rola003held02,rola003held03 Henriette Roland Holst 1 0 0 5 55 165 5 0 0 57
sabb002tkwa01 sabb002 1920 1920 1ste druk 0 1873 1938 Brugge proza roman Maurits Sabbe 't Kwartet der Jacobijnen sabb002tkwa01_01.xml sabb002tkwa01 Maurits Sabbe 0 0 0 0 20 71 3 0 0 1
schu012arta02 schu012 1920 1930 8ste druk 0 1875 1960 Franeker proza,jeugdliteratuur roman J.B. Schuil De Artapappa's schu012arta02_01.xml schu012arta02,schu012arta01 Jouke Broer Schuil 0 0 0 0 3 11 1 0 0 1
smed001mens01 smed001 1920 1920 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Menschen uit een stil stadje smed001mens01_01.xml smed001mens01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0
stij007htei01 stij007 1920 1920 1ste druk 0 1850 1905 Mullem proza roman Reimond Stijns Arme menschen stij007htei01_01.xml stij007htei01 Reimond Stijns 0 0 0 0 10 12 2 0 0 7
teir001nieu01 teir001 1920 1920 1ste druk 0 1879 1967 Sint-Jans-Molenbeek proza roman Herman Teirlinck De nieuwe Uilenspiegel teir001nieu01_01.xml teir001nieu01 Herman Teirlinck 1 0 0 2 236 164 5 0 0 9
thij006taai01 thij006 1920 1932 1ste druk 0 1879 1943 Amsterdam proza roman,roman (populair/bestseller) Theo Thijssen Het taaie ongerief thij006taai01_01.xml thij006taai01 Theo Thijssen 1 0 1 15 34 27 0 0 15 2
thir001scho01 thir001 1920 1920 1ste druk 0 1888 1954 Leuven proza roman Antoon Thiry Het schoone jaar van Carolus thir001scho01_01.xml thir001scho01 Antoon Thiry 0 0 0 0 3 25 3 1 0 0
zegg001kolo01 zegg001 1920 1920 1ste druk 1 1870 1957 Den Haag proza roman Marie C. van Zeggelen Koloniaaltje zegg001kolo01_01.xml zegg001kolo01 Marie van Zeggelen 0 0 0 0 2 19 0 0 0 3
zern001vrou01 zern001 1920 1920 1ste druk 1 1891 1982 Amsterdam proza roman Elisabeth Zernike Een vrouw als zij zern001vrou01_01.xml zern001vrou01 Elisabeth Zernike 0 0 0 0 5 22 2 0 0 1
blaa012mini01 blaa012 1921 1921 1ste druk 1 1875 1949 Veenwouden proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Blaauw Minister Tom blaa012mini01_01.xml blaa012mini01 Henriëtte Blaauw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blaa012prin01 blaa012 1921 1921 1ste druk 1 1875 1949 Veenwouden proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Blaauw Prins Edelhart blaa012prin01_01.xml blaa012prin01 Henriëtte Blaauw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blaa012ridd01 blaa012 1921 1921 1ste druk 1 1875 1949 Veenwouden proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Blaauw Ridder Weetniet blaa012ridd01_01.xml blaa012ridd01 Henriëtte Blaauw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
brug004indi01 brug004 1921 1921 1ste druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen Een Indisch huwelijk brug004indi01_01.xml brug004indi01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 1 0 0 0
brug007freu01 brug007 1921 1921 1ste druk 0 1874 1960 Den Helder proza novelle(n) Kees van Bruggen De freule brug007freu01_01.xml brug007freu01 Kees van Bruggen 0 0 0 0 2 14 3 0 0 0
brug007koni01 brug007 1921 1921 1ste druk 0 1874 1960 Den Helder proza roman Kees van Bruggen Koning Adam brug007koni01_01.xml brug007koni01 Kees van Bruggen 0 0 0 0 2 14 5 0 0 0
brug007leve01 brug007 1921 1921 1ste druk 0 1874 1960 Den Helder proza roman Kees van Bruggen Het leven van Joost Welgemoed brug007leve01_01.xml brug007leve01 Kees van Bruggen 0 0 0 0 2 14 2 0 0 0
hend001maai01 hend001 1921 1921 1ste druk 0 1862 1938 proza roman,detective Fr. Hendrichs De maaier van den dood (onder ps. Edw. Halliwells) hend001maai01_01.xml hend001maai01 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
keni001klei01 keni001 1921 1921 1ste druk 0 1885 1934 Bocholt proza roman Paul Kenis De kleine Mademoiselle Cérisette keni001klei01_01.xml keni001klei01 Paul Kenis 0 0 0 0 0 8 2 0 0 10
marx002joop10 marx002 1921 1927 6de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Joop ter Heul's problemen marx002joop10_01.xml marx002joop10,marx002joop03 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 1 0 0
quer001gesl07 quer001 1921 1921 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. 's Werelds daverende wedloop. Eerste boek (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl07_01.xml quer001gesl07 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
scha004heer01 scha004 1921 1936 ? 1 1882 1973 Terhorne proza roman Nine van der Schaaf Heerk Walling scha004heer01_01.xml scha004heer01,scha004frie01 Nine van der Schaaf 0 0 0 0 1 19 4 0 0 2
schi031jans01 schi031 1921 1921 1ste druk 0 1867 1954 proza,jeugdliteratuur roman Willem Schippers Jan Starheim schi031jans01_01.xml schi031jans01 Willem Schippers 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
timm010anne01 timm010 1921 1922 3de druk 0 1886 1947 Lier proza roman Felix Timmermans Anna-Marie timm010anne01_01.xml timm010anne01,timm010anne02 Felix Timmermans 0 0 0 1 72 129 5 0 0 2
baer008twee01 baer008 1922 1922 1ste druk 0 1897 1966 Deinze proza roman Clovis Baert Het tweede leven van Wieske Veyt baer008twee01_01.xml baer008twee01 Clovis Baert 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
brug004avon01 brug004 1922 1922 1ste druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen Avontuurtjes brug004avon01_01.xml brug004avon01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 1 0 0 0
brug004vers01 brug004 1922 1922 1ste druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen Het verspeelde leven (onder ps. Justine Abbing) brug004vers01_01.xml brug004vers01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 1 0 0 0
kess045kerm01 kess045 1922 1922 1ste druk 0 1858 1932 Heerlen proza,non-fictie roman,non-fictie/culturele antropologie-volkenkunde M.J.H. Kessels Kermis. Eene Limburgsche schets kess045kerm01_01.xml kess045kerm01 Mathijs Joseph Hubertus Kessels 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
man_002aard01 man_002 1922 1922 1ste druk 0 1898 1946 Woerden proza roman Herman de Man Aardebanden man_002aard01_01.xml man_002aard01 Herman de Man 0 0 0 1 21 41 6 0 0 1
marx002joop08 marx002 1922 1930 9de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Joop van Dil-ter Heul marx002joop08_01.xml marx002joop08,marx002joop02 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
marx002king02 marx002 1922 1926 4de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt De Kingfordschool marx002king02_01.xml marx002king01,marx002king02 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 1 0 0
smed001ster01 smed001 1922 1922 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Sterke webben smed001ster01_01.xml smed001ster01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 3 0 0 0
abko001krui04 abko001 1923 1930 4de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Kruimeltje abko001krui04_01.xml abko001krui04,abko001krui01 Chris van Abkoude 0 0 1 1 17 8 3 2 12 2
baek004robi01 baek004 1923 1949 1ste druk 0 1879 1965 Antwerpen proza roman Lode Baekelmans Robinson baek004robi01_01.xml baek004robi01 Lode Baekelmans 0 0 0 0 5 48 0 0 0 12
blaa012gehe02 blaa012 1923 1931 3de druk 1 1875 1949 Veenwouden proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Blaauw Het geheim van Tante Saar blaa012gehe02_01.xml blaa012gehe01,blaa012gehe02 Henriëtte Blaauw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
boer123myst01 boer123 1923 1923 1ste druk 0 1888 1951 Oldeholtwolde proza roman,detective Jan L. de Boer Het mysterie van het Veluwehuis (onder ps. J. van Callant) boer123myst01_01.xml boer123myst01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bore002karm01 bore002 1923 1923 1ste druk 0 1869 1933 Dordrecht proza roman Henri Borel Karma bore002karm01_01.xml bore002karm01 Henri Borel 0 0 0 0 15 48 0 0 0 13
brug004verg01 brug004 1923 1923 1ste druk 1 1881 1932 Smilde proza roman Carry van Bruggen De vergelding (onder ps. Justine Abbing) brug004verg01_01.xml brug004verg01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 0 0 0 0
coen011fakk01 coen011 1923 1923 1ste druk 0 1883 1936 Wageningen proza roman Ed Coenraads Fakkeldragers coen011fakk01_01.xml coen011fakk01 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1
cohe020uitd01 cohe020 1923 1930 3de druk 1 1884 1923 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Paulina Jacoba Cohen-de Vries Uit de school geklapt cohe020uitd01_01.xml cohe020uitd01,cohe020uitd02 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
looy001jaap02 looy001 1923 1923 1ste druk 0 1855 1930 Haarlem proza non-fictie/autobiografie-memoires,roman Jac. van Looy Jaap looy001jaap02_01.xml looy001jaap02 Jacobus van Looy 0 0 0 0 16 132 4 0 0 18
oeve003inwe01 oeve003 1923 1923 1ste druk 0 1879 1926 Antwerpen proza novelle(n) Karel van den Oever Het inwendig leven van Paul oeve003inwe01_01.xml oeve003inwe01 Karel van den Oever 0 0 0 0 11 54 3 0 0 1
rola002over03 rola002 1923 1925 3de druk 0 1868 1938 Amsterdam proza roman Richard Roland Holst Overpeinzingen van een bramenzoeker rola002over03_01.xml rola002over03,rola002over01 Richard Roland Holst 0 0 0 0 31 58 3 9 0 0
snie002kraa01 snie002 1923 1923 1ste druk 0 1812 1888 Bladel proza roman Jan Renier Snieders Het kraaien-nest snie002kraa01_01.xml snie002kraa01 Renier Snieders 0 0 0 0 6 8 0 0 0 7
thij006kees01 thij006 1923 1923 1ste druk 0 1879 1943 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Theo Thijssen Kees de jongen thij006kees01_01.xml thij006kees01 Theo Thijssen 1 0 0 15 34 27 7 1 2 2
thir001droo01 thir001 1923 1923 1ste druk 0 1888 1954 Leuven proza roman Antoon Thiry De droomer thir001droo01_01.xml thir001droo01 Antoon Thiry 0 0 0 0 3 25 2 0 0 0
timm010past02 timm010 1923 1930 8ste druk 0 1886 1947 Lier proza roman Felix Timmermans De pastoor uit de bloeyenden wijngaerdt timm010past02_01.xml timm010past02,timm010past01 Felix Timmermans 0 0 0 1 72 129 4 0 0 2
tous004gesp01 tous004 1923 1923 1ste druk 0 1875 1947 Anderlecht proza novelle(n) Fernand Toussaint van Boelaere Het gesprek in Tractoria tous004gesp01_01.xml tous004gesp01 Fernand Victor Toussaint van Boelaere 0 0 0 0 1 46 6 0 0 1
velt023zoon01 velt023 1923 1923 1ste druk 0 1857 1938 Drachten proza,jeugdliteratuur roman Jan Veltman Een zoon en zijn moeder velt023zoon01_01.xml velt023zoon01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verm025piot01 verm025 1923 1923 1ste druk 0 1861 1934 Beselare poëzie roman Edward Vermeulen Piot (onder ps. Warden Oom) verm025piot01_01.xml verm025piot01 Edward Vermeulen 0 0 0 0 6 19 1 0 0 2
aals010lotg01 aals010 1924 1924 1ste druk 0 1897 1925 proza,jeugdliteratuur roman George van Aalst Lotgevallen van een voetbalschoen aals010lotg01_01.xml aals010lotg01 George van Aalst 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
blom062lang01 blom062 1924 1924 1ste druk 1 proza,jeugdliteratuur roman W. Blomberg-Zeeman Langs een omweg blom062lang01_01.xml blom062lang01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
boud007stra01 boud007 1924 1924 1ste druk 1 1875 1966 Amsterdam proza novelle(n) Ina Boudier-Bakker De straat boud007stra01_01.xml boud007stra01 Ina Boudier-Bakker 1 0 0 0 15 53 3 6 7 1
buys009tant01 buys009 1924 1924 1ste druk 0 1859 1932 Nevele proza roman Cyriel Buysse Tantes buys009tant01_01.xml buys009roma01,buys009stem01,buys009verz03,buys009uitd01,buys009twee01,buys009type01,buys009ulek01,buys009tant01,buys009uitl01,buys009oorl01,buys009cont01,buys009kher01,buys009kere01,buys009scha01,buys009verz05 Cyriel Buysse 0 0 0 4 38 166 32 0 0 7
fabr005sche01 fabr005 1924 2003 23ste druk 0 1899 1981 Bandung indon01 jeugdliteratuur reisverhalen,historische roman Johan Fabricius De scheepsjongens van Bontekoe fabr005sche01_01.xml fabr005sche02,fabr005sche01 Johan Fabricius 0 0 1 0 27 27 2 139 3083 2
heij011droo01 heij011 1924 1924 1ste druk 0 1864 1924 Rotterdam proza roman Herman Heijermans Droomkoninkje. Een verhaal voor groote kinderen heij011droo01_01.xml heij011droo01 Herman Heijermans 1 0 0 0 58 86 0 1 0 1
homo004hofn01 homo004 1924 1924 1ste druk 0 proza historische roman J.C. Homoet De hofnar van Gelre homo004hofn01_01.xml homo004hofn01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
houw008nove01 houw008 1924 1924 1ste druk 0 1899 1987 Breda proza novelle(n) Roel Houwink Novellen (1920-'22) houw008nove01_01.xml houw008nove01 Roel Houwink 0 0 0 3 5 39 2 0 0 16
kiev001woel02 kiev001 1924 1924 1ste druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman C.J. Kieviet De Woelwater kiev001woel02_01.xml kiev001woel02 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
marx002nieu03 marx002 1924 1928 3de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Het nieuwe begin marx002nieu03_01.xml marx002nieu03,marx002nieu01 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
marx002reke02 marx002 1924 1929 4de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Rekel marx002reke02_01.xml marx002reke02,marx002reke01 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
quer001gesl08 quer001 1924 1924 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. 's Werelds daverende wedloop. Tweede boek (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl08_01.xml quer001gesl08 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
robb002mann02 robb002 1924 1924 1ste druk 0 1868 1937 Rotterdam proza roman Herman Robbers Een mannenleven. Deel 2. Op hooge golven robb002mann02_01.xml robb002mann02 Herman Robbers 0 0 0 0 13 51 1 0 0 9
scha042jeug01 scha043 1924 1926 17de druk 0 1878 1950 Middelburg proza roman Carel Scharten De jeugd van Francesco Campana scha042jeug01_01.xml scha042jeug02,scha042jeug01 Carel Scharten 0 0 0 0 1 45 9 1 0 0
smed001acht01 smed001 1924 1924 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Achter het anker smed001acht01_01.xml smed001acht01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 2 0 0 0
thir001mees01 thir001 1924 1924 1ste druk 0 1888 1954 Leuven proza novelle(n) Antoon Thiry Meester Vindevogel thir001mees01_01.xml thir001mees01 Antoon Thiry 0 0 0 0 3 25 1 0 0 0
treg001ramp01 treg001 1924 1924 1ste druk 0 1844 1925 Maastricht proza historische roman Arnaud de Trega Ramp en misdaad. 1623-1638 treg001ramp01_01.xml treg001ramp01 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
wilm001mens01 wilm001 1924 1924 1ste druk 1 1873 1967 Zetten proza roman Wilma Menschenhanden wilm001mens01_01.xml wilm001mens01 Wilma Vermaat 0 0 0 0 2 16 1 0 0 0
amme001opst01 amme001 1925 1925 1ste druk 1 1884 1966 Noordeloos proza roman,roman (populair/bestseller) Jo van Ammers-Küller De opstandigen amme001opst01_01.xml amme001opst01 Jo van Ammers-Küller 0 0 1 0 3 67 9 2 0 1
blaa012zesv01 blaa012 1925 1925 1ste druk 1 1875 1949 Veenwouden proza,jeugdliteratuur roman Henriëtte Blaauw Zes versjes blaa012zesv01_01.xml blaa012zesv01 Henriëtte Blaauw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
brug004klas02 brug004 1925 1926 2de druk 1 1881 1932 Smilde jeugdliteratuur roman Carry van Bruggen De klas van twaalf brug004klas02_01.xml brug004klas02,brug004klas01 Carry van Bruggen 1 0 0 4 18 68 2 0 0 0
gend001klei01 gend001 1925 1925 1ste druk 0 1886 1942 Buitenzorg indon01 proza roman,roman (populair/bestseller) Reinier van Genderen Stort Kleine Inez gend001klei01_01.xml gend001klei01 Reinier van Genderen Stort 0 0 1 0 1 21 9 1 0 1
graa089vant01 graa089 1925 1925 1ste druk 0 1889 1945 proza novelle(n),schetsen Johan Graafland Van toen en thans graa089vant01_01.xml graa089vant01 J.A.I.H. Graafland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
heij011moor01 heij011 1925 1925 2de druk 0 1864 1924 Rotterdam proza roman Herman Heijermans De moord in de trein heij011moor01_01.xml heij011moor02,heij011moor01 Herman Heijermans 1 0 0 0 58 86 1 0 0 1
heij011vuur01 heij011 1925 1925 1ste druk 0 1864 1924 Rotterdam proza roman Herman Heijermans Vuurvlindertje heij011vuur01_01.xml heij011vuur01 Herman Heijermans 1 0 0 0 58 86 1 4 4 1
hers004beug04 hers004 1925 1938 4de druk 1 1885 1968 Oud-Beijerland proza,jeugdliteratuur roman Anna Hers Het beugeljong hers004beug04_01.xml hers004beug04,hers004beug01 Anna Gerardina Hers 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0
jong003meri04 jong003 1925 1925 1ste druk 0 1888 1943 Nieuw Vossemeer proza roman,roman (populair/bestseller) A.M. de Jong Merijntje Gijzen's jeugd. Deel 1. Het verraad jong003meri04_01.xml jong003meri04 A.M. de Jong 0 0 0 0 39 48 2 0 0 1
lamb004beul01 lamb004 1925 1925 1ste druk 0 1856 1941 Pasoeroean (Java) indon01 proza roman,limburg L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck Het beulsjong lamb004beul01_01.xml lamb004beul01 L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
man_002wass01 man_002 1925 1933 14de druk 0 1898 1946 Woerden proza roman Herman de Man Het wassende water man_002wass01_01.xml man_002wass03,man_002wass01 Herman de Man 0 0 0 1 21 41 5 4 140 1
marx002joop12 marx002 1925 1926 2de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Joop en haar jongen marx002joop12_01.xml marx002joop01,marx002joop12 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
marx002stor03 marx002 1925 1926 2de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt De stormers marx002stor03_01.xml marx002stor03,marx002stor01 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
ouds001tobi01 ouds001 1925 1925 1ste druk 0 1876 1951 Den Haag proza roman J. van Oudshoorn Tobias en de dood ouds001tobi01_01.xml ouds001tobi01 J. van Oudshoorn 1 0 0 0 6 67 6 0 0 1
quer001gesl09 quer001 1925 1925 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. 's Werelds daverende wedloop. Derde boek (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl09_01.xml quer001gesl09 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
smed001wazi01 smed001 1925 1925 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Het wazige land smed001wazi01_01.xml smed001wazi01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0
thij006scho01 thij006 1925 1926 2de druk 0 1879 1943 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Theo Thijssen Schoolland thij006scho01_01.xml thij006scho04,thij006scho01 Theo Thijssen 1 0 0 15 34 27 3 4 21 2
ucee001spoo01 ucee001 1925 1925 1ste druk 0 1890 1963 Meester Cornelis indon01 proza roman,detective Ucee Het spookhuis van Tandjong-Priok ucee001spoo01_01.xml ucee001spoo01 Ucee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
valk023opzo01 valk023 1925 1925 1ste druk 0 1884 1954 proza,jeugdliteratuur reisverhalen,roman J.P. Valkema Blouw Op zoek naar de schatten van Bidoux valk023opzo01_01.xml valk023opzo01 Jan Paul Valkema Blouw 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
vlet002zeve09 vlet002 1925 1930 3de druk 0 1866 1935 Scheveningen proza,jeugdliteratuur roman A.C.C. de Vletter De zeven vroolijke vinken vlet002zeve09_01.xml vlet002zeve05,vlet002zeve09 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
zern001over01 zern001 1925 1925 1ste druk 1 1891 1982 Amsterdam proza roman Elisabeth Zernike De overgave zern001over01_01.xml zern001over01 Elisabeth Zernike 0 0 0 0 5 22 1 0 0 1
abko001circ02 abko001 1926 1931 2de druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude De circusclown of de lotgevallen van Daantje abko001circ02_01.xml abko001circ02,abko001circ01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
jong003meri05 jong003 1926 1926 1ste druk 0 1888 1943 Nieuw Vossemeer proza roman,roman (populair/bestseller) A.M. de Jong Merijntje Gijzen's jeugd. Deel 2. Flierefluiters oponthoud jong003meri05_01.xml jong003meri05 A.M. de Jong 0 0 0 0 39 48 3 0 0 1
knip034blau01 knip034 1926 1926 1ste druk 0 1908 1989 proza roman,detective J.M.W. Knipscheer De blauwe draak knip034blau01_01.xml knip034blau01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marx002kwik03 marx002 1926 1930 2de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Kwikzilver marx002kwik03_01.xml marx002kwik01,marx002kwik03 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 5 8 0
naef002letj01 naef002 1926 1926 1ste druk 1 1878 1953 Dordrecht proza,jeugdliteratuur roman Top Naeff Letje, of de weg naar het geluk naef002letj01_01.xml naef002letj01 Top Naeff 0 0 0 3 23 65 5 0 0 1
stre009leve02 stre009 1926 1926 1ste druk 0 1871 1969 Heule proza novelle(n) Stijn Streuvels 'Het leven en de dood in den ast' stre009leve02_01.xml stre009leve02 Stijn Streuvels 1 0 0 2 84 236 9 2 12 1
thir001vogh01 thir001 1926 1949 1ste druk 0 1888 1954 Leuven proza novelle(n) Antoon Thiry Voghelen in der muyte thir001vogh01_01.xml thir001drie01,thir001mijn01,thir001bazi01,thir001vogh01 Antoon Thiry 0 0 0 0 3 25 2 0 0 0
timm010naar01 timm010 1926 1940 4de druk 0 1886 1947 Lier proza roman Felix Timmermans Naar waar de appelsienen groeien timm010naar01_01.xml timm010naar01,timm010naar02 Felix Timmermans 0 0 0 1 72 129 1 0 0 2
ucee001moor01 ucee001 1926 1926 1ste druk 0 1890 1963 Meester Cornelis indon01 proza roman,detective Ucee De moordende hand ucee001moor01_01.xml ucee001moor01 Ucee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zegg001bijh01 zegg001 1926 1926 1ste druk 1 1870 1957 Den Haag proza roman Marie C. van Zeggelen Bij het hart van Indië zegg001bijh01_01.xml zegg001bijh01 Marie van Zeggelen 0 0 0 0 2 19 0 1 0 3
zoom001klei01 zoom001 1926 1926 1ste druk 1 1880 1968 Rheden jeugdliteratuur roman J.P. Zoomers-Vermeer Een klein meisje alleen zoom001klei01_01.xml zoom001klei01 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
avan003doll01 avan003 1927 1927 1ste druk 0 proza roman,detective T. Avany Dolly de danseres avan003doll01_01.xml avan003doll01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cool004hung01 cool004 1927 1927 1ste druk 0 1897 1961 Wijlre proza roman Antoon Coolen Hun grond verwaait cool004hung01_01.xml cool004hung01 Antoon Coolen 0 0 0 0 30 60 2 0 0 1
holt075bijd01 holt075 1927 1927 1ste druk 0 1881 1948 Deventer proza roman,detective William Holt Bij den twaalfden klokslag holt075bijd01_01.xml holt075bijd01 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
huet028club01 huet028 1927 1931 1ste druk 0 proza,jeugdliteratuur detective B. van Huët De club uit Rustoord huet028club01_01.xml huet028club01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jong003meri06 jong003 1927 1927 1ste druk 0 1888 1943 Nieuw Vossemeer proza roman,roman (populair/bestseller) A.M. de Jong Merijntje Gijzen's jeugd. Deel 3. Onnozele kinderen jong003meri06_01.xml jong003meri06 A.M. de Jong 0 0 0 0 39 48 3 0 0 1
_kli002klim01 _kli002 1927 1927 1ste druk 0 jeugdliteratuur roman anonymous Klimop. Deel 5 _kli002klim01_01.xml _kli002klim01 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0
leeu003iken01 leeu003 1927 1927 1ste druk 0 1876 1931 Delft proza roman Aart van der Leeuw Ik en mijn speelman leeu003iken01_01.xml leeu003iken01 Aart van der Leeuw 0 0 0 0 8 51 7 4 2 3
marx002zome01 marx002 1927 1927 1ste druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Een zomerzotheid marx002zome01_01.xml marx002zome01 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 2 2 150 0
roel004kome01 roel004 1927 1931 2de druk 0 1895 1966 Gent proza roman Maurice Roelants Komen en gaan roel004kome01_01.xml roel004kome03,roel004kome01 Maurice Roelants 0 0 0 0 14 77 12 0 0 4
scha043naru01 scha042 1927 1927 1ste druk 1 1869 1957 Zutphen proza roman Margo Scharten-Antink De nar uit Maremmen. Deel 1: Massano scha043naru01_01.xml scha043naru01 Margo Scharten-Antink 0 0 0 0 2 51 3 0 0 0
sell001lijs01 sell001 1927 1932 1ste druk 1 1875 1957 Utrecht proza,jeugdliteratuur roman J.M. Selleger-Elout Lijsje Lorresnor sell001lijs01_01.xml sell001lijs01 Johanna Madeleine Elout 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
simo012eerv01 simo012 1927 1999 10de druk 0 1888 1948 Oelegem proza roman,non-fictie/geschiedenis/Eerste Wereldoorlog Jozef Simons Eer Vlaanderen vergaat simo012eerv01_01.xml simo012eerv01,simo012eerv02 Jozef Simons 0 0 1 0 11 26 4 0 0 6
smed001alse01 smed001 1927 1927 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Als een bes in een hofje smed001alse01_01.xml smed001alse01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0
smed001zond01 smed001 1927 1927 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding De zondaar smed001zond01_01.xml smed001zond01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0
stre009tele02 stre009 1927 1970 7de druk 0 1871 1969 Heule proza roman Stijn Streuvels De teleurgang van de Waterhoek stre009tele02_01.xml stre009tele02,stre009tele01 Stijn Streuvels 1 0 0 2 84 236 16 0 0 1
thij006grij01 thij006 1927 1927 1ste druk 0 1879 1943 Amsterdam jeugdliteratuur roman Theo Thijssen Het grijze kind thij006grij01_01.xml thij006grij01 Theo Thijssen 1 0 0 15 34 27 4 3 0 2
verm025miet01 verm025 1927 1927 1ste druk 0 1861 1934 Beselare proza,poëzie roman Edward Vermeulen Mietje Mandemakers & Cie. verm025miet01_01.xml verm025miet01 Edward Vermeulen 0 0 0 0 6 19 0 0 0 2
wit_001avon01 wit_001 1927 1927 1ste druk 1 1864 1939 Sibolga (Sumatra) indon01 proza roman Augusta de Wit De avonturen van den muzikant wit_001avon01_01.xml wit_001avon01 Augusta de Wit 0 0 0 2 4 37 1 0 0 20
zern001spro01 zern001 1927 1927 1ste druk 1 1891 1982 Amsterdam proza novelle(n) Elisabeth Zernike Een sprookje zern001spro01_01.xml zern001spro01 Elisabeth Zernike 0 0 0 0 5 22 1 0 0 1
blon001miel01 blon001 1928 1928 1ste druk 0 1874 1950 Pittem proza roman Hendrik Blondeel Mielke blon001miel01_01.xml blon001miel01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
brug007verl01 brug007 1928 1928 1ste druk 0 1874 1960 Den Helder proza roman Kees van Bruggen De verlaten man brug007verl01_01.xml brug007verl01 Kees van Bruggen 0 0 0 0 2 14 1 0 0 0
cara005twee01 cara005 1928 1928 1ste druk 1 1884 Dordrecht proza,jeugdliteratuur roman Cara De tweelingzusjes Wil en Til cara005twee01_01.xml cara005twee01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dam_093fred01 dam_093 1928 1928 1ste druk 0 proza,jeugdliteratuur roman C.F. van Dam Fred Donders onder de Arabieren dam_093fred01_01.xml dam_093fred01 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
dekk007zijn01 dekk007 1928 1928 1ste druk 0 1896 1962 Amsterdam proza roman Maurits Dekker Zijn wereld dekk007zijn01_01.xml dekk007zijn01 Maurits Dekker 0 0 0 1 10 27 2 0 0 1
fran007aanh01 fran007 1928 1928 1ste druk 0 1893 1969 Antwerpen proza roman Fritz Francken Aan het vinkentouw fran007aanh01_01.xml fran007aanh01 0 0 0 0 0 12 1 0 0 3
fran018hakb01 fran018 1928 1928 1ste druk 0 1880 1957 Middelie proza,jeugdliteratuur roman Simon Franke Hakbek, de kraai fran018hakb01_01.xml fran018hakb01 Simon Franke 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
holt075gehe01 holt075 1928 1928 1ste druk 0 1881 1948 Deventer proza roman,detective William Holt De geheime kamer van het Cecil-hotel holt075gehe01_01.xml holt075gehe01 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
jong003meri07 jong003 1928 1928 1ste druk 0 1888 1943 Nieuw Vossemeer proza roman,roman (populair/bestseller) A.M. de Jong Merijntje Gijzen's jeugd. Deel 4. In de draaikolk jong003meri07_01.xml jong003meri07 A.M. de Jong 0 0 0 0 39 48 1 0 0 1
koen006watw01 koen006 1928 1928 2de druk 1 1879 1959 's-Hertogenbosch proza historische roman,verhalen,legende-mythe-sage,limburg Marie Koenen Wat was en werd. Verhalen uit Limburgs legende en historie koen006watw01_01.xml koen006watw02,koen006watw01 Marie Koenen 0 0 0 0 7 50 1 0 0 3
marx002lout02 marx002 1928 1930 2de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt De louteringkuur marx002lout02_01.xml marx002lout01,marx002lout02 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
scha043naru02 scha042 1928 1928 1ste druk 1 1869 1957 Zutphen proza roman Margo Scharten-Antink De nar uit Maremmen. Deel 2: Florence, de drie blinden scha043naru02_01.xml scha043naru02 Margo Scharten-Antink 0 0 0 0 2 51 2 0 0 0
sche034frat01 sche034 1928 1928 1ste druk 0 1874 1946 Batavia indon01 proza novelle(n) Arthur van Schendel Fratilamur sche034frat01_01.xml sche034verl01,sche034mero01,sche034verz04,sche034freg01,sche034flor01,sche034verd01,sche034bijb01,sche034eila01,sche034frat01 Arthur van Schendel 1 0 0 2 17 165 23 0 0 1
smed001tijn01 smed001 1928 1928 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Tijne van Hilletje smed001tijn01_01.xml smed001tijn01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0
smed001tuss03 smed001 1928 1936 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Tusschen de menschen smed001tuss03_01.xml smed001tuss03 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
terv003verl01 terv003 1928 1928 1ste druk 1 1874 1954 proza,jeugdliteratuur roman Lina Tervooren Het verloren zusje terv003verl01_01.xml terv003verl01 Lina Tervooren 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
tien010scha01 tien016 1928 1943 2de druk 0 1886 1965 Gorinchem proza,poëzie,jeugdliteratuur roman,plaatwerk / prentenboek A. van Tienhoven De schatten van Jantje tien010scha01_01.xml tien010scha01,tien010scha02 Arius van Tienhoven 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
timm010piet01 timm010 1928 1928 1ste druk 0 1886 1947 Lier proza roman Felix Timmermans Pieter Breughel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken timm010piet01_01.xml timm010piet01 Felix Timmermans 0 0 0 1 72 129 3 0 0 2
brug007gesc01 brug007 1929 1929 1ste druk 0 1874 1960 Den Helder proza roman Kees van Bruggen De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen brug007gesc01_01.xml brug007gesc01 Kees van Bruggen 0 0 0 0 2 14 2 0 0 0
cauw004lich01 cauw004 1929 1929 1ste druk 0 1885 1945 O.L. Vrouw-Lombeek proza roman August van Cauwelaert Het licht achter den heuvel cauw004lich01_01.xml cauw004lich01 August Van Cauwelaert 0 0 0 0 4 41 6 0 0 6
cool004donk01 cool004 1929 1930 4de druk 0 1897 1961 Wijlre proza roman Antoon Coolen Het donkere licht cool004donk01_01.xml cool004donk01,cool004donk02 Antoon Coolen 0 0 0 0 30 60 5 0 0 1
dekk007waar01 dekk007 1929 1946 2de druk 0 1896 1962 Amsterdam proza roman Maurits Dekker Waarom ik niet krankzinnig ben dekk007waar01_01.xml dekk007waar02,dekk007waar01 Maurits Dekker 0 0 0 1 10 27 3 0 0 1
diem001heks01 diem001 1929 1929 1ste druk 0 1868 1956 jeugdliteratuur roman N.W. van Diemen de Jel De heks van het Colenbargerbroek diem001heks01_01.xml diem001heks01 N.W. van Diemen de Jel 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
gend001hinn01 gend001 1929 1929 1ste druk 0 1886 1942 Buitenzorg indon01 proza roman Reinier van Genderen Stort Hinne Rode gend001hinn01_01.xml gend001hinn01 Reinier van Genderen Stort 0 0 0 0 1 21 7 0 0 1
kemp004bont01 kemp004 1929 1954 2de druk 0 1890 1964 Maastricht proza roman Mathias Kemp De bonte storm kemp004bont01_01.xml kemp004bont01,kemp004bont02 Mathias Kemp 0 0 0 0 2 21 4 0 0 0
marx002mari03 marx002 1929 1948 11de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Marijke marx002mari03_01.xml marx002mari03,marx002mari01 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 10 128 0
ouds001pink01 ouds001 1929 1929 1ste druk 0 1876 1951 Den Haag proza novelle(n) J. van Oudshoorn Pinksteren ouds001pink01_01.xml ouds001pink01 J. van Oudshoorn 1 0 0 0 6 67 5 0 0 1
phil006wond01 phil006 1929 1929 1ste druk 1 1886 1951 Amsterdam proza roman Marianne Philips De wonderbare genezing phil006wond01_01.xml phil006wond01 Marianne Philips 0 0 0 3 11 11 2 0 0 1
quer001gesl10 quer001 1929 1929 1ste druk 0 1871 1943 Amsterdam proza roman Em. Querido Het geslacht der Santeljano's. De hooge lichte kim der stilte (onder ps. Joost Mendes) quer001gesl10_01.xml quer001gesl10 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0
scha043naru03 scha043 1929 1929 1ste druk 0 1878 1950 Middelburg proza roman Carel Scharten De nar uit Maremmen. Deel 3: Naar de eeuwige stad scha043naru03_01.xml scha043naru03 Carel Scharten 0 0 0 0 1 45 1 0 0 0
smed001ontm01 smed001 1929 1929 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding De ontmoetingen van Rieuwertje Brand smed001ontm01_01.xml smed001ontm01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 3 0 0 0
thij006egel01 thij006 1929 1946 1ste druk 0 1879 1943 Amsterdam proza novelle(n) Theo Thijssen Egeltje thij006egel01_01.xml thij006egel01 Theo Thijssen 1 0 0 15 34 27 0 0 0 2
thir001izeg01 thir001 1929 1929 1ste druk 0 1888 1954 Leuven proza novelle(n) Antoon Thiry Izegrim thir001izeg01_01.xml thir001izeg01 Antoon Thiry 0 0 0 0 3 25 0 2 0 0
vlet002lang03 vlet002 1929 1929 1ste druk 0 1866 1935 Scheveningen proza,jeugdliteratuur roman A.C.C. de Vletter De lange mid-voor van T.T.T. Een verhaal voor voetballiefhebbers vlet002lang03_01.xml vlet002lang03 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
vemo001uite02 vemo001 1929 1930 2de druk 1 proza,jeugdliteratuur roman Ella Vémor Uit één gezin vemo001uite02_01.xml vemo001uite01,vemo001uite02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wals004adel01 wals004 1929 1929 1ste druk 0 1898 1989 Londerzeel (Sint-Jozef) proza roman Gerard Walschap Adelaïde wals004adel01_01.xml wals004adel01 Gerard Walschap 1 0 0 1 39 164 13 0 0 19
zern001loop01 zern001 1929 1929 1ste druk 1 1891 1982 Amsterdam proza roman Elisabeth Zernike De loop der dingen zern001loop01_01.xml zern001loop01 Elisabeth Zernike 0 0 0 0 5 22 0 0 0 1
adem001vers01 adem001 1930 1930 1ste druk 0 1885 1960 Middelburg jeugdliteratuur roman Tjeerd Adema De verslaggever van de Nieuwsbode adem001vers01_01.xml adem001vers01 Tjeerd Adema 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
amme001vrou01 amme001 1930 1930 1ste druk 1 1884 1966 Noordeloos proza roman Jo van Ammers-Küller Vrouwenkruistocht amme001vrou01_01.xml amme001vrou01 Jo van Ammers-Küller 0 0 0 0 3 67 3 0 0 1
boud007klop01 boud007 1930 1930 1ste druk 1 1875 1966 Amsterdam proza roman,roman (populair/bestseller) Ina Boudier-Bakker De klop op de deur boud007klop01_01.xml boud007klop01 Ina Boudier-Bakker 1 0 1 0 15 53 7 0 0 1
cler019blij01 cler019 1930 1937 1ste druk 1 1902 1985 Palembang indon01 proza,jeugdliteratuur roman F.J. de Clercq Zubli De blijde stilte cler019blij01_01.xml cler019blij01 F.J. de Clercq Zubli 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
cont001vijf01 cont001 1930 1930 2de druk 0 1907 1984 Antwerpen proza,jeugdliteratuur roman Lode Conté Vijf jongens en een geheim cont001vijf01_01.xml cont001vijf02,cont001vijf01 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
fore002alei01 fore002 1930 1930 1ste druk 1 1878 1959 Maassluis proza roman Ellen Forest Aleid fore002alei01_01.xml fore002alei01 Ellen Forest 0 0 0 0 4 14 1 0 0 0
goud005jank01 goud005 1930 1930 1ste druk 0 1884 1954 Kampen proza roman Sam Goudsmit Jankef's oude sleutel goud005jank01_01.xml goud005jank01 Sam Goudsmit 0 0 0 0 1 13 0 0 0 5
helm003sere02 helm003 1930 1979 2de druk 0 1903 1996 Paramaribo surin01 proza roman Albert Helman Serenitas helm003sere02_01.xml helm003sere02,helm003sere01 Albert Helman 0 0 0 4 39 144 3 8 0 4
kiev001moor01 kiev001 1930 1930 1ste druk 0 1858 1931 Hoofddorp proza,jeugdliteratuur roman,detective C.J. Kieviet De moord bij den hertenkamp. Detective-roman kiev001moor01_01.xml kiev001moor01 Cornelis Johannes Kieviet 0 0 0 0 6 11 0 0 0 0
king008vaan01 king008 1930 1930 1ste druk 0 1894 Zierikzee jeugdliteratuur roman Hugo Kingmans De vaandrig van den prins king008vaan01_01.xml king008vaan01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
knaa004opde01 knaa004 1930 1930 1ste druk 0 jeugdliteratuur roman A.J. van der Knaap Op den Hallenburg knaa004opde01_01.xml knaa004opde01 A.J. van der Knaap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koen006korr02 koen006 1930 1941 2de druk 1 1879 1959 's-Hertogenbosch proza roman Marie Koenen De korrel in de voor koen006korr02_01.xml koen006korr01,koen006korr02 Marie Koenen 0 0 0 0 7 50 2 0 0 3
koen006wass01 koen006 1930 1947 1ste druk 1 1879 1959 's-Hertogenbosch proza roman Marie Koenen Wassend graan koen006wass01_01.xml koen006wass01 Marie Koenen 0 0 0 0 7 50 1 0 0 3
leeu003klei01 leeu003 1930 1942 8ste druk 0 1876 1931 Delft proza roman Aart van der Leeuw De kleine Rudolf leeu003klei01_01.xml leeu003klei02,leeu003klei01 Aart van der Leeuw 0 0 0 0 8 51 5 1 4 3
looy001jaco01 looy001 1930 1930 1ste druk 0 1855 1930 Haarlem proza non-fictie/autobiografie-memoires,roman Jac. van Looy Jacob looy001jaco01_01.xml looy001jaco01 Jacobus van Looy 0 0 0 0 16 132 1 0 0 18
ouds001inme01 ouds001 1930 1930 1ste druk 0 1876 1951 Den Haag proza roman J. van Oudshoorn In memoriam ouds001inme01_01.xml ouds001inme01 J. van Oudshoorn 1 0 0 0 6 67 3 0 0 1
prij001bewo01 prij001 1930 1930 1ste druk 1 1876 1933 Amsterdam proza roman Sientje Prijes Een bewogen vrijdag op de Breestraat (onder pseudoniem Sani van Bussum) prij001bewo01_01.xml prij001bewo01 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
schu012hoed02 schu012 1930 1952 3de druk 0 1875 1960 Franeker proza,jeugdliteratuur roman,non-fictie/sport J.B. Schuil Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen schu012hoed02_01.xml schu012hoed02,schu012hoed01 Jouke Broer Schuil 0 0 0 0 3 11 0 0 0 1
sell001mari02 sell001 1930 1940 2de druk 1 1875 1957 Utrecht proza,jeugdliteratuur roman J.M. Selleger-Elout Marian en Marion sell001mari02_01.xml sell001mari01,sell001mari02 Johanna Madeleine Elout 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
smed001domi01 smed001 1930 1930 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding De domineesvrouw van Blankenstein smed001domi01_01.xml smed001domi01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 2 0 0 0
smed001inde01 smed001 1930 1930 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza novelle(n) Alie Smeding In de witte stilte smed001inde01_01.xml smed001inde01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
spie009urug01 spie009 1930 1930 1ste druk 0 1898 1972 Hertogenbosch jeugdliteratuur roman Kees Spierings De Uruguees spie009urug01_01.xml spie009urug01 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
verm025reis01 verm025 1930 1930 1ste druk 0 1861 1934 Beselare proza roman Edward Vermeulen De reis door het leven verm025reis01_01.xml verm025reis01 Edward Vermeulen 0 0 0 0 6 19 0 0 0 2
_vic001vict01 _vic001 1930 1930 1ste druk 0 jeugdliteratuur roman anonymous Victory _vic001vict01_01.xml _vic001vict01 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0
wit_001wijd01 wit_001 1930 1930 1ste druk 1 1864 1939 Sibolga (Sumatra) indon01 proza roman Augusta de Wit De wijdere wereld wit_001wijd01_01.xml wit_001wijd01 Augusta de Wit 0 0 0 2 4 37 3 0 0 20
zern001gere01 zern001 1930 1930 1ste druk 1 1891 1982 Amsterdam proza roman Elisabeth Zernike De gereede glimlach zern001gere01_01.xml zern001gere01 Elisabeth Zernike 0 0 0 0 5 22 4 0 0 1
ziel003duis01 ziel003 1930 1930 1ste druk 0 1901 1944 Antwerpen proza roman Lode Zielens Het duistere bloed ziel003duis01_01.xml ziel003duis01 Lode Zielens 0 0 0 1 6 24 5 0 0 2
abko001hoef01 abko001 1931 1931 1ste druk 0 1880 1960 Rotterdam proza,jeugdliteratuur roman Chr. van Abkoude Hoe Fred aviateur werd abko001hoef01_01.xml abko001hoef01 Chris van Abkoude 0 0 0 1 17 8 0 0 0 2
balj001vleg01 balj001 1931 1931 1ste druk 0 1902 1974 Vlissingen proza,jeugdliteratuur roman J.P. Baljé De vlegeljaren van een H.B.S.-er balj001vleg01_01.xml balj001vleg01 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
braa002hamp01 braa002 1931 1931 1ste druk 0 1902 1940 Eibergen proza roman Menno ter Braak Hampton Court braa002hamp01_01.xml braa002pant01,braa002abso01,braa002drdu01,braa002hamp01,braa002verz02,braa002dema01,braa002cine01 Menno ter Braak 1 0 0 6 75 295 53 7 0 17
cool004goed01 cool004 1931 1951 8ste druk 0 1897 1961 Wijlre proza roman Antoon Coolen De goede moordenaar cool004goed01_01.xml cool004goed01,cool004goed02 Antoon Coolen 0 0 0 0 30 60 6 0 0 1
crof001wiei01 crof001 1931 1931 1ste druk 0 proza roman,detective Edward G. Croffts Wie is S.S. 777? crof001wiei01_01.xml crof001wiei01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dekk007amst01 dekk007 1931 1931 1ste druk 0 1896 1962 Amsterdam proza roman Maurits Dekker Amsterdam dekk007amst01_01.xml dekk007amst01 Maurits Dekker 0 0 0 1 10 27 3 4 1 1
dekk007mand01 dekk007 1931 1931 1ste druk 0 1896 1962 Amsterdam proza roman Maurits Dekker De man die een ander was dekk007mand01_01.xml dekk007mand01 Maurits Dekker 0 0 0 1 10 27 0 0 0 1
dool001drui01 dool001 1931 1931 1ste druk 0 1901 1994 Zwolle proza roman A. den Doolaard De druivenplukkers dool001drui01_01.xml dool001drui01 A. den Doolaard 0 0 0 0 21 39 7 1 1 1
fabr005vene02 fabr005 1931 1976 4de druk 0 1899 1981 Bandung indon01 proza roman Johan Fabricius Venetiaans avontuur fabr005vene02_01.xml fabr005vene02,fabr005vene01 Johan Fabricius 0 0 0 0 27 27 1 0 0 2
feen003kobu01 feen003 1931 1931 1ste druk 0 1904 1974 proza,jeugdliteratuur roman Ruurd Feenstra Kobus Wempe feen003kobu01_01.xml feen003kobu01 Ruurd Feenstra 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
gisb002hoev01 gisb002 1931 1931 1ste druk 0 proza,jeugdliteratuur roman V. van Gisbergen De hoeve van Aptonga. Verhaal uit den tijd van den H. Cyprianus, bisschop van Carthago gisb002hoev01_01.xml gisb002hoev01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
helm003stil02 helm003 1931 1981 17de, herziene druk 0 1903 1996 Paramaribo surin01 proza roman Albert Helman De stille plantage helm003stil02_01.xml helm003stil01,helm003stil02,helm003stil03 Albert Helman 0 0 1 4 39 144 12 1 1 4
mars005dood01 mars005 1931 1933 1ste druk 0 1899 1940 Zeist proza roman H. Marsman De dood van Angèle Degroux mars005dood01_01.xml mars005dood01 Hendrik Marsman 1 0 0 2 32 242 7 21 108 4
mars005vijf02 mars005 1931 1962 1ste druk 0 1899 1940 Zeist proza roman H. Marsman Vijf versies van 'Vera' mars005vijf02_01.xml mars005vera01,mars005vijf02 Hendrik Marsman 1 0 0 2 32 242 1 4 0 4
marx002puck01 marx002 1931 1931 1ste druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Puck van Holten marx002puck01_01.xml marx002puck01 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
reyn008roma02 reyn008 1931 1931 1ste druk 1 1874 1951 Soerakarta indon01 proza roman Jeanne Reyneke van Stuwe De roman der getrouwde vrouwen reyn008roma02_01.xml reyn008roma02 Jeanne Reyneke van Stuwe 0 0 0 0 4 141 0 0 0 7
scha043wond01 scha043 1931 1931 1ste druk 0 1878 1950 Middelburg proza roman Carel Scharten Het wonder der liefde scha043wond01_01.xml scha043wond01 Carel Scharten 0 0 0 0 1 45 1 0 0 0
smed001harl01 smed001 1931 1931 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Harlekijntje smed001harl01_01.xml smed001harl01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0
snie001vill01 snie001 1931 1931 1ste druk 0 1825 1904 Bladel proza roman August Snieders Werken. Deel 38. Villa Pladelle snie001vill01_01.xml snie001vill01 August Snieders 0 0 0 0 9 31 0 0 0 26
szek002koel01 szek002 1931 1932 1ste druk 1 1899 1958 Soerabaja indon01 proza roman M.H. Székely-Lulofs Koelie szek002koel01_01.xml szek002koel01 Madelon Székely-Lulofs 0 0 0 2 6 38 10 0 0 0
szek002rubb01 szek002 1931 1931 1ste druk 1 1899 1958 Soerabaja indon01 proza roman (populair/bestseller) M.H. Székely-Lulofs Rubber szek002rubb01_01.xml szek002rubb01 Madelon Székely-Lulofs 0 0 1 2 6 38 12 0 0 0
wals004eric01 wals004 1931 1931 1ste druk 0 1898 1989 Londerzeel (Sint-Jozef) proza roman Gerard Walschap Eric wals004eric01_01.xml wals004eric01 Gerard Walschap 1 0 0 1 39 164 5 0 0 19
wess008cell02 wess008 1931 1937 2de druk 0 1891 1954 Den Haag proza roman Constant van Wessem Celly. Lessen in charleston wess008cell02_01.xml wess008cell01,wess008cell02 Constant van Wessem 0 0 0 0 5 46 3 0 0 18
amme001appe01 amme001 1932 1932 1ste druk 1 1884 1966 Noordeloos proza roman Jo van Ammers-Küller De appel en Eva amme001appe01_01.xml amme001appe01 Jo van Ammers-Küller 0 0 0 0 3 67 2 1 0 1
artz002acht01 artz002 1932 1932 1ste druk 0 proza,jeugdliteratuur roman Marcel J.A. Artz Achter ronkende motoren artz002acht01_01.xml artz002acht01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
brug007twee01 brug007 1932 1932 1ste druk 0 1874 1960 Den Helder proza roman Kees van Bruggen Tweestroomenland brug007twee01_01.xml brug007twee01 Kees van Bruggen 0 0 0 0 2 14 1 0 0 0
camp014chin01 camp014 1932 1932 1ste druk 0 1902 1943 Spijkenisse proza roman,detective Jan Campert Het Chineesche mysterie camp014chin01_01.xml camp014chin01 Jan Campert 0 0 0 8 88 29 0 0 0 1
dekk007broo01 dekk007 1932 1932 1ste druk 0 1896 1962 Amsterdam proza roman Maurits Dekker Brood dekk007broo01_01.xml dekk007broo01 Maurits Dekker 0 0 0 1 10 27 5 0 0 1
dekk007refl01 dekk007 1932 1932 1ste druk 0 1896 1962 Amsterdam proza roman Maurits Dekker Reflex dekk007refl01_01.xml dekk007refl01 Maurits Dekker 0 0 0 1 10 27 2 0 0 1
eerb001lich01 eerb001 1932 1932 1ste druk 0 1898 1937 Zwolle proza roman J.K. van Eerbeek Lichting '18 eerb001lich01_01.xml eerb001lich01 J.K. van Eerbeek 0 0 0 0 7 18 1 0 0 0
kelk001jans01 kelk001 1932 1932 1ste druk 0 1901 1981 Amsterdam proza roman,historische roman C.J. Kelk Jan Steen kelk001jans01_01.xml kelk001jans01 Cees Kelk 0 0 0 3 5 34 6 0 0 1
marx002haze01 marx002 1932 1932 1ste druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Het hazenhart marx002haze01_01.xml marx002haze01 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
marx002toek02 marx002 1932 1938 5de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt De toekomst van Marijke marx002toek02_01.xml marx002toek01,marx002toek02 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
revi002810001 revi002 1932 1932 1ste druk 0 1904 1973 Zeist proza roman M. Revis 8.100.000 m³ zand revi002810001_01.xml revi002810001 M. Revis 0 0 0 0 1 11 4 0 0 0
rive001paul01 rive001 1932 1932 1ste druk 0 1906 1985 Amsterdam proza,jeugdliteratuur roman Hans de la Rive Box Paul's avontuur in Limburg. Een spannend verhaal voor jongens rive001paul01_01.xml rive001paul01 Hans de la Rive Box 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
scha033uits01 scha033 1932 1932 1ste druk 1 1895 1984 Amsterdam proza roman Jeanne van Schaik-Willing Uitstel van executie scha033uits01_01.xml scha033uits01 0 0 0 1 1 16 3 0 0 1
sche034janc01 sche034 1932 1932 1ste druk 0 1874 1946 Batavia indon01 proza roman Arthur van Schendel Jan Compagnie sche034janc01_01.xml sche034grau01,sche034nach01,sche034were01,sche034janc01,sche034holl01,sche034zome01,sche034drie01,sche034avon01,sche034heri01,sche034wate01,sche034verz06,sche034verz05,sche034rijk01 Arthur van Schendel 1 0 1 2 17 165 81 6 0 1
slau001verb01 slau001 1932 1932 1ste druk 0 1898 1936 Leeuwarden proza roman J. Slauerhoff Het verboden rijk slau001verb01_01.xml slau001verb01 Jan Jacob Slauerhoff 1 0 0 3 37 231 11 1 6 41
smed001naak01 smed001 1932 1932 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Naakte waarheid smed001naak01_01.xml smed001naak01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 2 0 0 0
thir001gast01 thir001 1932 1932 1ste druk 0 1888 1954 Leuven proza roman Antoon Thiry Gasten in het huis ten halven thir001gast01_01.xml thir001gast01 Antoon Thiry 0 0 0 0 3 25 0 0 0 0
vlet002club01 vlet002 1932 1932 1ste druk 0 1866 1935 Scheveningen proza,jeugdliteratuur roman A.C.C. de Vletter De club van tweemaal zeven vlet002club01_01.xml vlet002club01 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
wess008ijze01 wess008 1932 1932 1ste druk 0 1891 1954 Den Haag proza historische roman Constant van Wessem De ijzeren maarschalk. Het leven van Daendels, 'soldat de fortune' wess008ijze01_01.xml wess008ijze01 Constant van Wessem 0 0 0 0 5 46 1 0 0 18
wit_001gods01 wit_001 1932 1934 2de druk 1 1864 1939 Sibolga (Sumatra) indon01 proza roman Augusta de Wit Gods goochelaartjes wit_001gods01_01.xml wit_001gods01,wit_001gods02 Augusta de Wit 0 0 0 2 4 37 2 1 0 20
berg063bloe01 berg063 1933 1933 1ste druk 0 1879 1948 proza roman J.H. Bergmans-Beins Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een vertelling uit het Drentsche boerenleven berg063bloe01_01.xml berg063bloe01 J.H. Bergmans-Beins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
braa002drdu01 braa002 1933 1933 1ste druk 0 1902 1940 Eibergen proza roman Menno ter Braak Dr. Dumay verliest... braa002drdu01_01.xml braa002pant01,braa002abso01,braa002drdu01,braa002hamp01,braa002verz02,braa002dema01,braa002cine01 Menno ter Braak 1 0 0 6 75 295 53 0 0 17
clae004kobe02 clae004 1933 1937 7de druk 0 1885 1968 Zichem proza roman Ernest Claes Kobeke clae004kobe02_01.xml clae004kobe01,clae004kobe02 Ernest Claes 0 0 0 5 45 73 3 0 0 4
cool004manm01 cool004 1933 1933 1ste druk 0 1897 1961 Wijlre proza roman Antoon Coolen De man met het Jan Klaassenspel cool004manm01_01.xml cool004manm01 Antoon Coolen 0 0 0 0 30 60 6 0 0 1
helm003waar01 helm003 1933 1933 1ste druk 0 1903 1996 Paramaribo surin01 proza roman Albert Helman Waarom niet helm003waar01_01.xml helm003waar01 Albert Helman 0 0 0 4 39 144 6 2 1 4
kort010mens01 kort010 1933 1933 1ste druk 0 1898 1993 Rotterdam proza roman Pieter Korthuys Menschen in malaise kort010mens01_01.xml kort010mens01 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
last001part01 last001 1933 1933 1ste druk 0 1898 1972 Den Haag proza roman Jef Last Partij remise last001part01_01.xml last001part01 Jef Last 0 0 0 0 22 61 10 0 0 15
man_002stoo01 man_002 1933 1933 3de druk 0 1898 1946 Woerden proza roman Herman de Man Een stoombootje in den mist man_002stoo01_01.xml man_002stoo02,man_002stoo01 Herman de Man 0 0 0 1 21 41 4 3 0 1
salo001huis01 salo001 1933 1933 1ste druk 1 1885 1980 Rotterdam proza roman Annie Salomons Het huis in de hitte: drie jaar Deli salo001huis01_01.xml salo001huis01 Annie Salomons 0 0 0 0 10 41 1 0 0 0
sche034drie01 sche034 1933 2010 1ste druk 0 1874 1946 Batavia indon01 proza roman Arthur van Schendel Drie Hollandse romans sche034drie01_01.xml sche034grau01,sche034nach01,sche034were01,sche034janc01,sche034holl01,sche034zome01,sche034drie01,sche034avon01,sche034heri01,sche034wate01,sche034verz06,sche034verz05,sche034rijk01 Arthur van Schendel 1 0 1 2 17 165 81 0 0 1
schm016gril01 schm016 1933 1933 1ste druk 1 1883 1972 Haarlem proza,jeugdliteratuur roman Marie Schmitz De gril van Marion de Greeff schm016gril01_01.xml schm016gril01 0 0 0 0 0 17 0 0 0 3
smed001ijze01 smed001 1933 1933 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding De ijzeren greep smed001ijze01_01.xml smed001ijze01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0
smed001lief01 smed001 1933 1937 3de druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Liefde smed001lief01_01.xml smed001lief01,smed001lief02 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 2 0 0 0
timm010pijp01 timm010 1933 1933 1ste druk 0 1886 1947 Lier proza roman Felix Timmermans Pijp en toebak timm010pijp01_01.xml timm010pijp01 Felix Timmermans 0 0 0 1 72 129 2 0 0 2
vrie011bart01 vrie011 1933 1935 1ste druk 0 1904 1964 Assen proza roman,roman (populair/bestseller) Anne de Vries Bartje vrie011bart01_01.xml vrie011bart01 Anne de Vries 0 0 1 2 25 21 6 92 1475 1
wage010sjan01 wage010 1933 1933 1ste druk 0 1901 1968 Rotterdam proza roman Willem Adriaan Wagener Sjanghai wage010sjan01_01.xml wage010sjan01 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0
wals004carl01 wals004 1933 1933 1ste druk 0 1898 1989 Londerzeel (Sint-Jozef) proza roman Gerard Walschap Carla wals004carl01_01.xml wals004carl01 Gerard Walschap 1 0 0 1 39 164 8 0 0 19
wess008vuis01 wess008 1933 1933 1ste druk 0 1891 1954 Den Haag proza roman Constant van Wessem De vuistslag wess008vuis01_01.xml wess008vuis01 Constant van Wessem 0 0 0 0 5 46 1 0 0 18
back004long01 back004 1934 1934 1ste druk 0 1891 1961 Aalst proza roman,non-fictie/geschiedenis/Eerste Wereldoorlog Franz de Backer Longinus back004long01_01.xml back004long01 Franz De Backer 0 0 1 0 0 5 5 0 0 3
camp014diei02 camp014 1934 1934 1ste druk 0 1902 1943 Spijkenisse proza roman Jan Campert Die in het donker... camp014diei02_01.xml camp014diei02 Jan Campert 0 0 0 8 88 29 2 0 0 1
cool004dorp01 cool004 1934 1934 1ste druk 0 1897 1961 Wijlre proza roman,roman (populair/bestseller) Antoon Coolen Dorp aan de rivier cool004dorp01_01.xml cool004dorp01 Antoon Coolen 0 0 1 0 30 60 4 22 385 1
dool001orie01 dool001 1934 1934 1ste druk 0 1901 1994 Zwolle proza roman A. den Doolaard Oriënt-Express dool001orie01_01.xml dool001orie01 A. den Doolaard 0 0 0 0 21 39 6 13 201 1
eerb001stro01 eerb001 1934 1934 1ste druk 0 1898 1937 Zwolle proza roman J.K. van Eerbeek Strooschippers eerb001stro01_01.xml eerb001stro01 J.K. van Eerbeek 0 0 0 0 7 18 2 0 0 0
fabr005leeu01 fabr005 1934 1934 1ste druk 0 1899 1981 Bandung indon01 proza roman Johan Fabricius Leeuwen hongeren in Napels fabr005leeu01_01.xml fabr005leeu01 Johan Fabricius 0 0 0 0 27 27 5 2 0 2
helm003orka02 helm003 1934 1976 herdruk 0 1903 1996 Paramaribo surin01 proza roman Albert Helman Orkaan bij nacht helm003orka02_01.xml helm003orka02,helm003orka01 Albert Helman 0 0 0 4 39 144 3 1 3 4
huls013roze10 huls013 1934 1946 8ste druk 0 1879 1963 Utrecht proza,jeugdliteratuur roman W.G. van de Hulst Rozemarijntje naar school huls013roze10_01.xml huls013roze04,huls013roze10 Willem Gerrit van de Hulst 0 0 0 0 17 23 0 0 0 2
kelk001bacc01 kelk001 1934 1948 2de druk 0 1901 1981 Amsterdam proza roman C.J. Kelk Baccarat kelk001bacc01_01.xml kelk001bacc01,kelk001bacc02 Cees Kelk 0 0 0 3 5 34 5 0 0 1
kemp004vall01 kemp004 1934 1934 1ste druk 0 1890 1964 Maastricht proza roman Mathias Kemp Vallende vogels kemp004vall01_01.xml kemp004vall01 Mathias Kemp 0 0 0 0 2 21 4 0 0 0
koen006nieu01 koen006 1934 1934 1ste druk 1 1879 1959 's-Hertogenbosch proza,jeugdliteratuur roman Marie Koenen Het nieuwe begin koen006nieu01_01.xml koen006nieu01 Marie Koenen 0 0 0 0 7 50 2 0 0 3
kuyl001jona01 kuyl001 1934 1934 1ste druk 0 1904 1958 Utrecht proza roman,bijbel / bijbeltekst(en) Albert Kuyle Jonas kuyl001jona01_01.xml kuyl001jona01 Albert Kuyle 0 0 0 0 10 37 1 0 0 1
last001zuid01 last001 1934 1934 1ste druk 0 1898 1972 Den Haag proza roman Jef Last Zuiderzee last001zuid01_01.xml last001zuid01 Jef Last 0 0 0 0 22 61 3 0 0 15
mars005hede02 mars005 1934 1965 5de druk 0 1899 1940 Zeist proza non-fictie/brieven,roman H. Marsman Heden ik, morgen gij mars005hede02_01.xml mars005hede01,mars005hede02 Hendrik Marsman 1 0 0 2 32 242 11 0 0 4
marx002mari02 marx002 1934 1934 1ste druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt Marijke's bestemming marx002mari02_01.xml marx002mari02 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
mees067meme01 mees067 1934 1934 1ste druk 0 proza roman,detective J.T. de Meesters Memento mori mees067meme01_01.xml mees067meme01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pons009jong01 pons009 1934 1934 1ste druk 0 1897 1987 Nijverdal proza,jeugdliteratuur roman A. Ponsteen Jong Holland vliegt pons009jong01_01.xml pons009jong01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
smed001ikve01 smed001 1934 1934 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Ik verwacht het geluk smed001ikve01_01.xml smed001ikve01 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0
szek002ande02 szek002 1934 1946 5de druk 1 1899 1958 Soerabaja indon01 proza roman M.H. Székely-Lulofs De andere wereld szek002ande02_01.xml szek002ande02,szek002ande01 Madelon Székely-Lulofs 0 0 0 2 6 38 4 0 0 0
thir001zeve01 thir001 1934 1934 1ste druk 0 1888 1954 Leuven proza roman Antoon Thiry De zevenslager thir001zeve01_01.xml thir001zeve01 Antoon Thiry 0 0 0 0 3 25 2 0 0 0
verm025dagb01 verm025 1934 1934 1ste druk 0 1861 1934 Beselare proza roman Edward Vermeulen Dagboek van een banneling verm025dagb01_01.xml verm025dagb01 Edward Vermeulen 0 0 0 0 6 19 0 0 0 2
boud007vrou01 boud007 1935 1935 1ste druk 1 1875 1966 Amsterdam proza historische roman Ina Boudier-Bakker Vrouw Jacob boud007vrou01_01.xml boud007vrou01 Ina Boudier-Bakker 1 0 0 0 15 53 3 6 6 1
buys010spok01 buys010 1935 1938 2de druk 0 1910 1987 Sluis proza roman Emile Buysse Spokenhof buys010spok01_01.xml buys010spok02,buys010spok01 Emile Buysse 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0
buys010vlam01 buys010 1935 1935 1ste druk 0 1910 1987 Sluis proza roman Emile Buysse Vlamingen buys010vlam01_01.xml buys010vlam01 Emile Buysse 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
camp014wier02 camp014 1935 1962 4de druk 0 1902 1943 Spijkenisse proza roman Jan Campert Wier camp014wier02_01.xml camp014wier02,camp014wier01 Jan Campert 0 0 0 8 88 29 3 0 0 1
dekk007oran01 dekk007 1935 1935 1ste druk 0 1896 1962 Amsterdam proza roman,historische roman Maurits Dekker Oranje en de opstand der Nederlanders dekk007oran01_01.xml dekk007oran01 Maurits Dekker 0 0 0 1 10 27 2 0 0 1
eyk_001gabr01 eyk_001 1935 1935 1ste druk 1 1897 1980 Amsterdam proza roman Henriëtte van Eyk Gabriël, de geschiedenis van een mager mannetje eyk_001gabr01_01.xml eyk_001gabr01 Henriëtte van Eyk 0 0 0 1 7 31 4 0 0 1
flee001brie01 flee001 1935 1935 1ste druk 0 1877 1948 Turnhout proza briefroman Emiel Fleerackers Brieven van Nonkel Pastoor flee001brie01_01.xml flee001brie01 Emiel Fleerackers 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
fran018djoj01 fran018 1935 1935 1ste druk 0 1880 1957 Middelie proza,jeugdliteratuur roman Simon Franke Djojo uit de kampong fran018djoj01_01.xml fran018djoj01 Simon Franke 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
helm003doll01 helm003 1935 1935 1ste druk 0 1903 1996 Paramaribo surin01 proza roman Albert Helman De dolle dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de Rosas helm003doll01_01.xml helm003doll01 Albert Helman 0 0 0 4 39 144 4 0 0 4
iepe001poll01 iepe001 1935 1935 1ste druk 0 1891 1970 Rotterdam proza roman Willem van Iependaal Polletje Piekhaar iepe001poll01_01.xml iepe001poll01 Willem van Iependaal 0 0 0 1 9 7 0 0 0 0
marx002enig02 marx002 1935 1936 2de druk 1 1889 1948 Oranjewoud proza,jeugdliteratuur roman Cissy van Marxveldt De enige weg marx002enig02_01.xml marx002enig01,marx002enig02 Cissy van Marxveldt 0 0 0 26 11 13 0 0 0 0
nowe001aren01 nowe001 1935 1935 1ste druk 0 1901 1958 Arnhem proza,jeugdliteratuur roman J. Nowee Arendsoog nowe001aren01_01.xml nowe001aren01 Jan Nowee 0 0 1 2 2 8 0 1 0 0
neve005muzi01 neve005 1935 1935 1ste druk 0 1889 1961 Tilburg proza roman Edouard de Nève Muziek voorop neve005muzi01_01.xml neve005muzi01 Jean Lenglet 0 0 0 0 3 8 2 0 0 0
du_p001land01 du_p001 1935 1962 4de druk 0 1899 1940 Jatinegara indon01 proza roman E. du Perron Het land van herkomst du_p001land01_01.xml du_p001verz05,du_p001land02,du_p001land01,du_p001scha01 E. du Perron 1 0 0 0 36 321 62 0 0 10
scha043litt01 scha042 1935 1935 1ste druk 1 1869 1957 Zutphen proza roman Margo Scharten-Antink Littoria scha043litt01_01.xml scha043litt01 Margo Scharten-Antink 0 0 0 0 2 51 4 0 0 0
smed001tuss02 smed001 1935 1935 1ste druk 1 1890 1938 Enkhuizen proza roman Alie Smeding Tusschen twee droomen smed001tuss02_01.xml smed001tuss02 Alie Smeding 0 0 0 0 0 25 2 0 0 0
timm010boer01 timm010 1935 1935 1ste druk 0 1886 1947 Lier proza roman Felix Timmermans Boerenpsalm timm010boer01_01.xml timm010boer01 Felix Timmermans 0 0 0