Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am andyczerwonka on github.
 • I am andyczerwonka (https://keybase.io/andyczerwonka) on keybase.
 • I have a public key whose fingerprint is EFC2 5E51 4624 1F09 9816 4206 8E6B 8028 281F 91B1

To claim this, I am signing this object:

{
 "body": {
  "key": {
   "eldest_kid": "01017c4345d6adae3a8a80b2210546a33c597b5f34b573ed9391600c60b7f5e06c8c0a",
   "fingerprint": "efc25e5146241f09981642068e6b8028281f91b1",
   "host": "keybase.io",
   "key_id": "8e6b8028281f91b1",
   "kid": "01017c4345d6adae3a8a80b2210546a33c597b5f34b573ed9391600c60b7f5e06c8c0a",
   "uid": "dd1a83677f7fbea76947ff4442873f19",
   "username": "andyczerwonka"
  },
  "service": {
   "name": "github",
   "username": "andyczerwonka"
  },
  "type": "web_service_binding",
  "version": 1
 },
 "ctime": 1520887200,
 "expire_in": 157680000,
 "prev": "74117eaf77591074a0da281d83f64b30e3ee5982f4299dd0da45608354d2920a",
 "seqno": 3,
 "tag": "signature"
}

with the key EFC2 5E51 4624 1F09 9816 4206 8E6B 8028 281F 91B1, yielding the signature:

-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: Keybase OpenPGP v2.0.76
Comment: https://keybase.io/crypto

yMIcAnicrZJbSBRRHMbXajdSAqWnyNYY0QpEz5k5M2fGtDthWgShUHZZzpk5406b
s9vM7uom1otdqHww1weLqCAl7K50wYp0EwukJOxBukcXogtFLxZhNLPUW9BLT4fz
/3/fj4+P/9DMqZ7MjPqaQ1X67q2dGSODnTFPbfebE00cDWsJrrSJC7H0w7ZrzI4G
QobGlXIAAohVJCBRk4hGmEBkIgPK8xCISCKCoIoKpqIuICpigWmKoEAJAFUCFOsi
A5Iqq4BwRZxumHXMiliGGXWwTFd5kYkQSTyCOlAUGUqIB5LMJCoDXuZlqCuQQscY
DNuuwwlHic2KjbAzcz6BdLy/6P9z7lgap2mQyIKEsY51ygiWFIR1HSHEy1jQoeIK
bWaZpJ45amJqCXUnsxrCZohwzUWcs4obKnPb/S2pM6LBGP2HLZqIuPMGRgO/CQFq
mJrTpGOMM8s2wiZXCh2lGjVcBBR5IMuYB6CIY40Rw2IBw1WIWJIBcKcRi8UdJEYQ
YkZ0jEUFAowI0IjToSYLuoSoAJjAmKjIvI54RdE0Z4tECciCiDRe4dPF2GyHGeZK
BScmqXOQtlFnkmjMYlxzamDzNE9GpsfnneJemCdzRvafu0tOTJ/Maf86/GWg1Vfx
7XnIukYfveTailYlk4Wpmy2XN3MJ7xY+ucybNXoke/2lDYsL/H0rZmVuaDl4N/mq
Qiinb2lPHinP6F2af2Nko39th5Yar+6qneP7GBhOVVbS+ffOT/Tv+n525djCrCXi
heX5e04+He3wx4pPDc07VnBlX9eWTY9r8973etvjP/IeRkZ9n5ro0s62t+8exGsW
vCjIXldd5Q32P++arL549cDso09ycW5OTqh/7qrBRT8b7ftVN4+/fnbd7+05Xvih
ve3K2cKrfT19nw9NlL0cHzyjPw7iEnB4eP/eemVytW9szbZnt84dbKP+F6cv30m2
lnXP55tulxQ3/AJkRT7Z
=65l1
-----END PGP MESSAGE-----

And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.

My publicly-auditable identity:

https://keybase.io/andyczerwonka

From the command line:

Consider the keybase command line program.

# look me up
keybase id andyczerwonka
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment