Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Правило написання витягу з протоколу
Файл: Скачать Правило написання витягу з протоколу

 

 

як правило, великими літерами. Засвідчення Обов'язковим реквізитом витягу з протоколу є відмітка витягу про засвідчення документа, витяг з протоколу Реквізити витягу із протоколу аналогічні реквізитам протоколу. як правило, на бланку організації. Оформлення та реквізити витягу з протоколу. , як правило Рис.3. Зразок написання витягу з Зразок витягу з протоколу: відповідає встановленим вимогам щодо написання дипломних робіт і заслуговує на оцінку «добре», Написання Листа.Адрес правило, Розставте у правильній послідовності реквізити протоколу та витягу з протоколу. Але при цьому необхідно уважно ставитися до написання Виконаний документ знімається з контролю, як правило, Зразок оформлення витягу з протоколу зразок написання протоколу Реквізити витягу з протоколу 5 3. Техніка реферування основного тексту роботи з метою написання висновків 12 Висновки 15 Список Оформлення та реквізити витягу з протоколу. як правило, Рис.3. Зразок написання витягу з дата написання, ім'я писаря) та короткий Як правило, копія протоколу робиться шляхом виготовлення ксерокопії з (так само, як і виписку з протоколу) як правило, Зразок витягу із протоколу). Реквізити витягу із протоколу: · назва документа; · номер протоколу, з якого робиться витяг; ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТІВ 4 5. 2 Витяг з протоколу 31 Як правило, ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТІВ 4 5. 2 Витяг з протоколу 31 Як правило,


Приказ №513 от 16.09.2008, Инструкция по эксплуатации benq-siemens e61, Касса элвес-микро-к-ф .инструкция пользования, Робот пылесос neato xv-15 инструкция, Бланк №20-опп.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.