Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View antlionguard's full-sized avatar
💚
nuxt3 💚

Oğuzhan antlionguard

💚
nuxt3 💚
View GitHub Profile
View vue-multiselect-props-types.ts
export interface IVueMultiselectProps {
internalSearch: boolean;
options: Array<any>;
multiple?: boolean;
value: string | number | object | null;
trackBy: string;
label: string;
searchable: boolean;
clearOnSelect: boolean;
hideSelected: boolean;
@antlionguard
antlionguard / eksisozluk-entari-silici.js
Last active August 1, 2023 15:30
Ekşi sözlük hesabınızdaki entry'leri otomatize bir şekilde silmeniz için kullanabileceğiniz script. Detaylı açıkama kodun ilk satırlarında.
View eksisozluk-entari-silici.js
// Ekşi sözlük hesabınızdaki entry'leri otomatize bir şekilde silmeniz için kullanabileceğiniz script.
// Profil sayfanıza gidip sağ tık yapıp (inspect/incele) veya f12 tuşuna basıp "Console/Konsol" kısmına bu script'i yapıştırıp enter'a basarsanız her 61 saniyede bir(ekşi sözlük rate limiti 60 saniye. garantiye almak için 61 yaptım) entarilerinizi silecektir.
// Süreyi kısaltırsanız entarileriniz silinmez.
// Kod yapıştırdıktan 61 saniye sonra başlamakta.
// Ekstra olarak günlük entry silme sınırından sonra silinmiş gözükse de silinmiyor. Tam hesaplamasam da 40-50 civarı bir sınırı var galiba.
setInterval(async () => {
// ilk entarinin 3 nokta ile açılan ayar menüsünü bul ve aç
const entari = document.querySelector('#topic > .topic-item');
@antlionguard
antlionguard / twitter-remove-likes.js
Last active October 20, 2023 16:21
With this script, you can remove all likes you are liked on Twitter.
View twitter-remove-likes.js
const timer = ms => new Promise(res => setTimeout(res, ms));
setInterval(async () =>
{
const tweetsLikeButtonList = document.querySelectorAll('div[data-testid="unlike"]');
console.log('****// ' + tweetsLikeButtonList.length + 'Like Found! //****')
for (const button of tweetsLikeButtonList) {
button.scrollIntoView();
await button.click();
console.log('****// Unliked //****');
@antlionguard
antlionguard / twitter-remove-tweets.js
Last active September 6, 2023 15:35
With this script, you can remove all tweets you are tweeted on Twitter. Don't forget add your nickname to line 9. (The script begins 60 seconds after pasting the code.)
View twitter-remove-tweets.js
const timer = ms => new Promise(res => setTimeout(res, ms));
setInterval(async () =>
{
// Get all tweets
const allTweets = document.querySelectorAll('.css-1dbjc4n.r-18u37iz.r-1wbh5a2.r-13hce6t');
// Filter tweets
const filteredTweets = Array.prototype.slice.call(allTweets).filter(x => x.innerText === '@{YOUR_TWITTER_NICKNAME}'); // --> e.g. '@twitter'
@antlionguard
antlionguard / twitter-remove-retweets.js
Last active November 29, 2023 04:19
With this script, you can remove all retweets you are retweeted on Twitter.
View twitter-remove-retweets.js
const timer = ms => new Promise(res => setTimeout(res, ms));
// Unretweet normally
const unretweetTweet = async (tweet) => {
await tweet.querySelector('div[data-testid="unretweet"]').click();
await timer(250);
await document.querySelector('div[data-testid="unretweetConfirm"]').click();
console.log('****// Unretweeted Successfully //****')
}