Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@antlionguard
Last active August 1, 2023 15:30
  • Star 2 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save antlionguard/51c08f2030f8d4df46ccb8fb8509fe87 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Ekşi sözlük hesabınızdaki entry'leri otomatize bir şekilde silmeniz için kullanabileceğiniz script. Detaylı açıkama kodun ilk satırlarında.
// Ekşi sözlük hesabınızdaki entry'leri otomatize bir şekilde silmeniz için kullanabileceğiniz script.
// Profil sayfanıza gidip sağ tık yapıp (inspect/incele) veya f12 tuşuna basıp "Console/Konsol" kısmına bu script'i yapıştırıp enter'a basarsanız her 61 saniyede bir(ekşi sözlük rate limiti 60 saniye. garantiye almak için 61 yaptım) entarilerinizi silecektir.
// Süreyi kısaltırsanız entarileriniz silinmez.
// Kod yapıştırdıktan 61 saniye sonra başlamakta.
// Ekstra olarak günlük entry silme sınırından sonra silinmiş gözükse de silinmiyor. Tam hesaplamasam da 40-50 civarı bir sınırı var galiba.
setInterval(async () => {
// ilk entarinin 3 nokta ile açılan ayar menüsünü bul ve aç
const entari = document.querySelector('#topic > .topic-item');
// eğer entari varsa silmeye devam
if (entari) {
const entari_ayarlari = entari.querySelector('.other.dropdown .dropdown-menu.toggles-menu');
await entari_ayarlari.classList.add('open');
console.log('entari ayarları açıldı');
// Entarinin ayar menüsündeki 3. yani sil butonuna tıkla
await entari_ayarlari.querySelector('li:nth-child(3) > a').click();
console.log('sil butonuna tıklandı');
// Ekrana çıkan onay pop-up'ındaki kesin butonuna tıkla. bumm entari gitti.
await document.querySelector('#delete-self-form').querySelector('button[type="submit"]').click();
console.log('pop-up onaylandı');
// Entariyi ekrandan uçur
entari.remove();
console.log('entari ekrandan silindi');
} else {
// eğer entari kalmamışsa yenilerini yükle.
document.querySelector('.load-more-entries').click();
}
}, 61000);
@zinzinzibidi
Copy link

Düzgün çalışıyor teşekkürler.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment