Navigation Menu

Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View zinzinzibidi's full-sized avatar
💭
let's go!

Yılmaz DALKIRAN zinzinzibidi

💭
let's go!
View GitHub Profile
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / python-ile-hipotez-testi.py
Created March 30, 2024 18:23
Python ile Hipotez Testi
from scipy.stats import t
def t_test(sample_mean, population_mean, std_dev, n):
# t değerini hesaplama
t_score = (sample_mean - population_mean) / (std_dev / (n ** 0.5))
# p-değeri hesaplamak için t'nin iki taraflı testini kullanma
p_value = t.sf(abs(t_score), df=n - 1) * 2 # df = serbestlik derecesi
# Sonuçları yazdırma
print(f"t skoru: {t_score}")
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / python-z-dagilimi-guven-araligi.py
Created March 17, 2024 14:49
Python ile z-Dağılımı için Güven Aralığı
from scipy.stats import norm
# Verilen değerler
n = 100 # örneklem büyüklüğü
x_bar = 36 # örneklem ortalaması
s = 8 # örneklem standart sapması
confidence_level = 0.95
# %95 güven düzeyi için Z skoru
z_critical = norm.ppf((1 + confidence_level) / 2)
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / python-t-dagilimi-guven-araligi.py
Created March 17, 2024 14:42
Python ile t-Dağılımı için Güven Aralığı
from scipy.stats import t
# Verilen değerler
n = 19 # örneklem büyüklüğü
x_bar = 64 # örneklem ortalaması
s = 12 # örneklem standart sapması
confidence_level = 0.95
# Serbestlik derecesi
df = n - 1
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / python-standart-normal-dagilim-grafigi.py
Last active March 3, 2024 13:10
Python ile Standart Normal Dağılım Grafiği
# Kütüphaneleri import ediyoruz.
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
# Veri setimizi okutuyoruz ve sütun başlığını "boy-uzunluklari" olarak belirliyoruz.
data = pd.read_csv('boy-uzunluklari.csv', header=None, names=['boy-uzunluklari'])
# Veriyi standartize ediyoruz.
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / python-normal-dagilim-grafigi.py
Created February 25, 2024 13:35
Python ile Normal Dağılım Grafiği
# Kütüphaneleri import ediyoruz.
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# boy-uzunluklari.csv dosyasını okutuyoruz ve sütun adını "boy-uzunluklari" yapıyoruz.
data = pd.read_csv('boy-uzunluklari.csv', header=None, names=['boy-uzunluklari'])
# Histogram grafiğinin stilini belirliyoruz.
sns.set(style="whitegrid")
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / data_types_genel_tekrar_uygulama_10_yanit.py
Created June 7, 2022 08:21
Data Types Genel Tekrar Uygulama 10 Yanıt
sayilar_1 = {2, 4, 5, 7, 8, 10}
sayilar_2 = {3, 5, 7, 9, 11, 13}
sayilar_3 = sayilar_1.intersection(sayilar_2)
print(sayilar_3)
#ya da
sayilar_3 = sayilar_1 & sayilar_2
print(sayilar_3)
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / data_types_genel_tekrar_uygulama_10.py
Created June 7, 2022 08:20
Data Types Genel Tekrar Uygulama 10
sayilar_1 = {2, 4, 5, 7, 8, 10}
sayilar_2 = {3, 5, 7, 9, 11, 13}
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / data_types_genel_tekrar_uygulama_09_yanit.py
Created June 7, 2022 08:15
Data Types Genel Tekrar Uygulama 09 Yanıt
degiskenler = ('ad','soyad','yaş','şehir','e-posta')
print(len(degiskenler))
print(type(degiskenler))
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / data_types_genel_tekrar_uygulama_09.py
Created June 7, 2022 08:12
Data Types Genel Tekrar Uygulama 09
degiskenler = ('ad','soyad','yaş','şehir','e-posta')
@zinzinzibidi
zinzinzibidi / data_types_genel_tekrar_uygulama_08_yanit.py
Created June 7, 2022 08:03
Data Types Genel Tekrar Uygulama 08 Yanıt
sozluk = {
'anahtar1' : 'deger1',
'anahtar2' : 'deger0',
'anahtar3' : 'deger3'
}
sozluk.update({'anahtar2':'deger2'})
print(sozluk)