Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@auremoser
Created May 23, 2018 22:45
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
maastricht

hoi hoi.

to do

  • Vrijthof, de kapel van Maria Sterre der Zee (honderden kaarsjes) de Helpoort en het Jekerkwartier en Jekerdal
  • pleintjes en terrasjes + mooie wandeling
  • VVV
  • Bonnefantenmuseum - Avenue Ceramique 250, 6221 KX Maastricht | 11:00-17:00
  • de Servaasbrug - mooieste en oudste brug van Nederland
  • Stokstraat of "aan de overkant van de Maas, is het erg leuk winkelen. Genoeg te doen!"

restaurants

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment