Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@auremoser
Created May 23, 2018 22:45
Show Gist options
  • Save auremoser/9e480e02be093c44881c7eef755eedb7 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save auremoser/9e480e02be093c44881c7eef755eedb7 to your computer and use it in GitHub Desktop.
maastricht

hoi hoi.

to do

  • Vrijthof, de kapel van Maria Sterre der Zee (honderden kaarsjes) de Helpoort en het Jekerkwartier en Jekerdal
  • pleintjes en terrasjes + mooie wandeling
  • VVV
  • Bonnefantenmuseum - Avenue Ceramique 250, 6221 KX Maastricht | 11:00-17:00
  • de Servaasbrug - mooieste en oudste brug van Nederland
  • Stokstraat of "aan de overkant van de Maas, is het erg leuk winkelen. Genoeg te doen!"

restaurants

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment