Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Ævar Arnfjörð Bjarmason avar

View GitHub Profile
View about OSM in Iceland 2008-2009
Ævar heiti ég og vildi gefa ykkur smá skýrslu um það hvernig OpenStreetMap verkefninu hefur farnað á síðastliðnu ári þegar kemur að Íslandi. Ég sendi skilaboðin á FSFÍ og RGLUG listan auk póslistans fyrir OSM á Íslandi þar sem árlegar stöðuskýrslur um frjáls verkefni tengd Íslandi eru örruglega vel þegnar þar.
Fyrir þá sem ekki vitar er OpenStreetMap kortagrunnur af allri jörðinni sem inniheldur efni undir frjálsu leyfi (CC-BY-SA) og miðar að því að vera aðal upplýsingaveitan fyrir kortagögn rétt eins og Wikipedia er orðin aðal veitan fyrir alfræðigögn.
Það er misjafnt eftir svæðum hvernig þvi lokamarkmiði gengur, sumum átaka- og fátæktarsvæðum er OpenStreetMap kortið það besta sem til er því engin önnur samtök hafa áhuga á að legga vinnu í slíka kortlagningu, en á flestum stöðum í heiminum erum við enn að rekja lestina miðað við ófrjálsa ríkisstyrkta grunna sem hafa áratugsforskot á okkur. En jafnvel á þeim svæðum erum við oft betri, það eru t.d. margir göngustígar og slóðar á OpenStreetMap á Íslandi sem e
View about OSM in Iceland 2008-2009
Ævar heiti ég og vil gefa ykkur smá skýrslu um það hvernig OpenStreetMap verkefninu hefur farnað á síðastliðnu ári þegar kemur að Íslandi. Ég sendi skilaboðin á FSFÍ og RGLUG listann auk póslistans fyrir OSM á Íslandi þar sem árlegar stöðuskýrslur um frjáls verkefni tengd Íslandi eru örugglega vel þegnar þar.
Fyrir þá sem ekki vita er OpenStreetMap kortagrunnur af allri jörðinni sem inniheldur efni undir frjálsu leyfi (CC-BY-SA) og miðar að því að verða aðalupplýsingaveitan fyrir kortagögn, rétt eins og Wikipedia er orðin aðalveitan fyrir alfræðigögn.
Það er misjafnt eftir svæðum hvernig því lokamarkmiði gengur. Á sumum átaka- og fátæktarsvæðum er OpenStreetMap kortið það besta sem til er því engin önnur samtök hafa áhuga á að legga vinnu í slíka kortlagningu, en á flestum stöðum í heiminum erum við enn að rekja lestina miðað við ófrjálsa ríkisstyrkta grunna sem hafa áratugsforskot á okkur. En jafnvel á þeim svæðum erum við oft betri. Það eru t.d. margir göngustígar og slóðar á OpenStreetMap á Íslandi sem e
View smtp setup
Our SMTP needs to do this:
Forward mail for our domains:
* Accept wildcard mail for a given list of domains, e.g. *@nix.is or specific addresses, e.g. dev@osm.is
* Once mail is accepted forward it to another address on a foreign SMTP, e.g. "foo@bar.com". It should not munge the To: header, just contact bar.com's SMTP and supply "rcpt to: <foo@bar.com>" in the SMTP dialog
In addition it should:
* Forward mail for local users (avar/hinrik etc.) to a given E-Mail address, this could be done via ~/.forward probably
View gist:282151
export FRAGMENT=$(perl -E 'say(map { chomp; $_ } (split m[/], qx[pwd])[-1])')
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git clone --bare . /tmp/$FRAGMENT
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && rsync -av --progress /tmp/$FRAGMENT nix.is:/var/cache/git/avar/
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git remote add origin ssh://nix.is/var/cache/git/avar/$FRAGMENT
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git config branch.master.remote 'origin'
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git config branch.merge 'refs/heads/master'
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git config branch.master.merge 'refs/heads/master'
git pull
View gist:293149
{
my $log_fh;
sub debug {
my ($line) = @_;
if (not $log_fh) {
open($log_fh, ">>", "/var/log/redmine_pm.log") or die $!;
}
print $log_fh $line, "\n";
}
}
View gist:293628
$ sudo tcpflow -i lo -c port 9292
tcpflow[9725]: listening on lo
127.000.000.001.43895-127.000.000.001.09292: POST /edit/eta_0 HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:9292
Connection: keep-alive
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/532.8 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.302.2 Safari/532.8
Content-Length: 38
Origin: chrome-extension://pcnigbkaeoldjecolfbanninfmcehpkl
Content-type: text/plain
Accept: */*
View Includer.php
<?php
$include_now = get_include_path();
var_dump( array( 'include_now' => $include_now ) );
set_include_path('One' . PATH_SEPARATOR . 'Two' . PATH_SEPARATOR . get_include_path());
$include_now = get_include_path();
var_dump( array( 'include_now_after_change' => $include_now ) );
View Hailo-moose-to-mouse.patch
diff --git a/Changes b/Changes
index a0cfc93..c19f1b7 100644
--- a/Changes
+++ b/Changes
@@ -1,3 +1,20 @@
+0.20 Sun Feb 28 00:29:32 GMT 2010
+
+ - Use Mouse instead of Moose by default but depend on both of
+ them.
+
View cl-closure.lisp
(defvar mysubs nil)
(dolist (i (loop for n from 1 to 10 collect n))
(push #'(lambda () i) mysubs))
(dolist (sub (reverse mysubs))
(print (funcall sub)))
1
2
3
4