Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Ævar Arnfjörð Bjarmason avar

View GitHub Profile
@avar
avar / mason-detect-clobbered-symbols.pl
Last active Aug 29, 2015
Some code snippets of code I'm using to detect when Mason clobbers subroutines in HTML::Mason::Commands during a request
View mason-detect-clobbered-symbols.pl
## Utility function to get a copy of subroutines in a given namespace:
sub copy_of_code_symbols {
my ($symbol_table) = @_;
my %copy = map {
+($_ => *{$symbol_table->{$_}}{CODE});
} grep {
my $name = $_;
# Maybe it's not a code symbol
@avar
avar / redis-expiry.pl
Last active Aug 29, 2015
Test the Redis SCAN command
View redis-expiry.pl
use strict;
use warnings;
use Redis;
my $what = $ARGV[0] || "create";
my $r = Redis->new(server => "127.0.0.1:6379");
my $num_keys = 100_000;
View faq-diff.txt
diff --git a/faq.fmt b/faq.fmt
index a671bc6..d5511e7 100644
--- a/faq.fmt
+++ b/faq.fmt
@@ -56,12 +56,12 @@ surface and make the first in-situ subsurface analysis of its composition.
It will also be the first mission to investigate a comet’s nucleus
and environment over an extended period of time.
-How will Rosetta reach comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, and how long will
-it take? Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko loops around the Sun between
@avar
avar / build-perl6-from-git
Created Feb 5, 2015
A very basic builder for the Perl 6 MoarVM+NQP+Rakudo distributions, which installs them into a given target
View build-perl6-from-git
#!/bin/sh -xe
root=/tmp/usr
prefix=$root/local/my-perl6/blead
work=/tmp/perl6-git
jobs=18
rm -rfv $root $work || :
mkdir $work
cd $work
@avar
avar / prune-benchmark.sh
Last active Aug 29, 2015
Ad-hoc benchmark script for git fetch --prune v.s. git remote prune
View prune-benchmark.sh
#!/bin/bash -xe
# Clone git.git
cd /tmp/
rm -rf git
if ! test -d git
then
git clone --reference ~/g/git https://code.google.com/p/git-core/ git
fi
@avar
avar / safely_write.pl
Last active Aug 29, 2015
An example of writing long JSON lines to a file atomically with Perl while warning about writes in excess of PIPE_BUF
View safely_write.pl
use strict;
use warnings;
use JSON::XS ();
use POSIX qw(PIPE_BUF);
my $PATH = ...;
my $DATA = ...;
my $TIME = time;
my $JSON = JSON::XS->new->ascii(1)->indent(0);
View about OSM in Iceland 2008-2009
Ævar heiti ég og vildi gefa ykkur smá skýrslu um það hvernig OpenStreetMap verkefninu hefur farnað á síðastliðnu ári þegar kemur að Íslandi. Ég sendi skilaboðin á FSFÍ og RGLUG listan auk póslistans fyrir OSM á Íslandi þar sem árlegar stöðuskýrslur um frjáls verkefni tengd Íslandi eru örruglega vel þegnar þar.
Fyrir þá sem ekki vitar er OpenStreetMap kortagrunnur af allri jörðinni sem inniheldur efni undir frjálsu leyfi (CC-BY-SA) og miðar að því að vera aðal upplýsingaveitan fyrir kortagögn rétt eins og Wikipedia er orðin aðal veitan fyrir alfræðigögn.
Það er misjafnt eftir svæðum hvernig þvi lokamarkmiði gengur, sumum átaka- og fátæktarsvæðum er OpenStreetMap kortið það besta sem til er því engin önnur samtök hafa áhuga á að legga vinnu í slíka kortlagningu, en á flestum stöðum í heiminum erum við enn að rekja lestina miðað við ófrjálsa ríkisstyrkta grunna sem hafa áratugsforskot á okkur. En jafnvel á þeim svæðum erum við oft betri, það eru t.d. margir göngustígar og slóðar á OpenStreetMap á Íslandi sem e
View about OSM in Iceland 2008-2009
Ævar heiti ég og vil gefa ykkur smá skýrslu um það hvernig OpenStreetMap verkefninu hefur farnað á síðastliðnu ári þegar kemur að Íslandi. Ég sendi skilaboðin á FSFÍ og RGLUG listann auk póslistans fyrir OSM á Íslandi þar sem árlegar stöðuskýrslur um frjáls verkefni tengd Íslandi eru örugglega vel þegnar þar.
Fyrir þá sem ekki vita er OpenStreetMap kortagrunnur af allri jörðinni sem inniheldur efni undir frjálsu leyfi (CC-BY-SA) og miðar að því að verða aðalupplýsingaveitan fyrir kortagögn, rétt eins og Wikipedia er orðin aðalveitan fyrir alfræðigögn.
Það er misjafnt eftir svæðum hvernig því lokamarkmiði gengur. Á sumum átaka- og fátæktarsvæðum er OpenStreetMap kortið það besta sem til er því engin önnur samtök hafa áhuga á að legga vinnu í slíka kortlagningu, en á flestum stöðum í heiminum erum við enn að rekja lestina miðað við ófrjálsa ríkisstyrkta grunna sem hafa áratugsforskot á okkur. En jafnvel á þeim svæðum erum við oft betri. Það eru t.d. margir göngustígar og slóðar á OpenStreetMap á Íslandi sem e
View smtp setup
Our SMTP needs to do this:
Forward mail for our domains:
* Accept wildcard mail for a given list of domains, e.g. *@nix.is or specific addresses, e.g. dev@osm.is
* Once mail is accepted forward it to another address on a foreign SMTP, e.g. "foo@bar.com". It should not munge the To: header, just contact bar.com's SMTP and supply "rcpt to: <foo@bar.com>" in the SMTP dialog
In addition it should:
* Forward mail for local users (avar/hinrik etc.) to a given E-Mail address, this could be done via ~/.forward probably
View gist:282151
export FRAGMENT=$(perl -E 'say(map { chomp; $_ } (split m[/], qx[pwd])[-1])')
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git clone --bare . /tmp/$FRAGMENT
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && rsync -av --progress /tmp/$FRAGMENT nix.is:/var/cache/git/avar/
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git remote add origin ssh://nix.is/var/cache/git/avar/$FRAGMENT
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git config branch.master.remote 'origin'
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git config branch.merge 'refs/heads/master'
[ ! -z "$FRAGMENT" ] && git config branch.master.merge 'refs/heads/master'
git pull