Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🏠
Working from home

Ayhan BARIS ayhanbaris

🏠
Working from home
  • istanbul
View GitHub Profile
@ayhanbaris
ayhanbaris / arduino-7segment-progress-bar-animasyon.ino
Created Mar 1, 2021
arduino 7segment progress-bar animasyon, yuvarlak çizer
View arduino-7segment-progress-bar-animasyon.ino
void progressBar() {
digitalWrite(A,HIGH);
digitalWrite(B,HIGH);
digitalWrite(C,HIGH);
digitalWrite(D,HIGH);
digitalWrite(E,HIGH);
digitalWrite(F,HIGH);
digitalWrite(G,HIGH);
digitalWrite(A,LOW);
@ayhanbaris
ayhanbaris / arduino-7segment-sayi-yaz.ino
Created Mar 1, 2021
arduino 7 segment sayı (0-9) yazma fonksiyonu
View arduino-7segment-sayi-yaz.ino
void SayiYaz(int sayi){
switch(sayi)
{
case 0:
digitalWrite(E,LOW);
digitalWrite(D,LOW);
digitalWrite(C,LOW);
digitalWrite(B,LOW);
digitalWrite(A,LOW);
digitalWrite(F,LOW);
@ayhanbaris
ayhanbaris / explodeMonthToWeeks
Last active Aug 29, 2015
verilen bir yıl-ay için , o ay'ın haftalarının başlangic-bitiş tariherini döndüren bir php fonksiyonu
View explodeMonthToWeeks
/**
* verilen bir yıl-ay için , o ay'ın haftalarının başlangic-bitiş tariherini döndüren bir php fonksiyonu
* not 1: biraz uzuncana bir fonksiyon oldu ama idare edin :)
* not 2: haftanın son gunu "pazar" kabul edildi.
*/
function explodeMonthToWeeks($year, $month) {
$month = str_pad($month,2,'0',STR_PAD_LEFT);
$firstDayOfMonth = $year.'-'.$month.'-01';