Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@banyek

banyek/vector.c

Last active Dec 2, 2017
Embed
What would you like to do?
vektor.c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int scalar(int *v1, int *v2, int len){ // parameterek: a ket osszeszorzando vektorra mutato pointerek,
// es a ket vektor dimenzioszama
int acc = 0; // az akkumulatorba 0-t teszunk
for(int i=0; i < len; i++) { // ezzel a ciklussal vegiglepkedunk a vektorokon
acc += v1[i] * v2[i]; // az akkumulator ertekehez hozzaadjuk a ket tomb i-edik elemeinek a szorzatat
}
return acc; // visszaadjuk az akkumulator erteket
}
int *vectorial(int *v1, int *v2){ // Ez a fuggveny azt a pointert adja vissza, ami a ket osszeszorzott vektor altal letrehozott
// vektorra mutat.
int *v3 = malloc(3 * sizeof(int)); // a v3 valtozo egy olyan memoriacimre mutat, ami utan lefoglalunk
// egyben egy haromszor akkora memoriat, ami az int merete
// (Itt ugye azt a vektort taroljuk majd, ami a skalaris szorzat
// erteke lesz.)
v3[0] = v1[1] * v2[2] - v1[2] * v2[1]; // Az eredmenyvektor elso elemenek a kiszamitasa
v3[1] = v1[2] * v2[0] - v1[0] * v2[2]; // Az eredmenyvektor masodik elemenek a kiszamitasa
v3[2] = v1[0] * v2[1] - v1[1] * v2[0]; // Az eredmenyvektor harmadik elemenek a kiszamitasa
return v3; // Visszaadjuk a memroriacmet, ahol az eredmenyt tartjuk
}
int *readvector(int len){ // Ez a fuggveny egy pointert ad vissza, ami a beolvasott ektorra mutat.
// parameternek a beolvasando vektor hosszat varja.
char vread[1024]; // Ebbe a stringbe olvassuk be a vektort a billentyuzetrol
char *token; // Ez a string tartalmazza majd a vektorok elemeit
int *vector = malloc(len * sizeof(int)); // Lefoglalunk annyi memoriat, amennyi a beolvasando vektor hozza lesz
// (az adattipus merete, es a darabszam szorzata) es a vector nevu
// valtozoban eltaroljuk azt a memoriacimet, ahol ez kezdodik
int val; // Az a valtozo, amiben majd eltaroljuk a token erteket
scanf("%s", vread); // Beolvassuk a stringet a vread nevo tombbe (stringbe)
token = strtok(vread, ","); // A token valtozo erteke a vread string elso ','-g tarto resze lesz
int n=0; // ez a valtozo mutat majd a vector nevu tumb n-edik elemere.
while (token != NULL){ // Addig haladunk a vread stringen, ameddig a token nevu valtozo erteke nem NULL
val = atoi(token); // a val valtozoba beletesszuk a tokenben talalhato szamot, amit stringbol az
// atoi fuggvennyel (stdlib) alakitunk integerre
vector[n] = val; // a vector nevu tomb n-edik elemebe irjuk a val valtozo erteket
n++; // noveljuk az n valtozo erteket
token = strtok(NULL, ","); // a token valzoba beolvassuk a kovetkezo ,-ig tarto reszet
}
return vector; // visszaadjuk a beolvasott vektor (tomb) kezdo memoriacimet
}
int main(){
int *v1, *v2, *v3; // Ezekkel a pointerek mutatnak majd a vektorok memoriacimere
int len; // Ennyi dimenziosak lesznek a vektorok
int scalar_result; // Itt taroljuk majd a skalaris szorzat erteket
printf("Hany dimenzios vektorokat szorzunk?\n");
scanf("%d", &len); // a len valtozo memoriacimeben eltaroljuk a beolvasott integer erteket
int vector1[len]; // letrehozom az elso vektor szamara a tombot
int vector2[len]; // letrehozom a masodik vektor szamara a tombot
v1 = vector1; // a v1 pointert a az elso vektorra allitom
v2 = vector2; // a v2 pointert a masodik vektorra allitom
printf("Kerem az elso vektort!\n");
v1 = readvector(len); // a v1 pointerben eltarolom a readvector fuggveny altal
// visszaadott memoriacimet, ami a beolvasott tombre mutat
printf("Kerem a masodik vektort!\n");
v2 = readvector(len); // a v2 pointerben eltarolom a readvector fuggveny altal
// visszaadott memoriacimet, ami a beolvasott tombre mutat
scalar_result = scalar(v1, v2, len); // a scalar_result valtozoban taroljuk a skalaris szorzat erteket
printf("A skalaris szorzat eredmenye: %d\n", scalar_result);
if(len == 3){ // ha haromdimenzios vektoraink vannak, akkor vektorialisan is osszeszorozzuk oket
v3 = vectorial(v1,v2); // a v3 pointerben eltarolom a vectorial fuggveny altal visszaadott memoriacimet
//, ami az eredmenyvektorra mutat
printf("A vektorialis szorzat eredmenye: [%d,%d,%d]\n", v3[0], v3[1], v3[2]);
}
return 0; // ha a program sikerrel fut le, akkor 0-t adunk visszateresi erteknek.
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment