Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Bloatware to be removed from Galaxy S8
#!/bin/bash
# dit zijn de paketten die IK van mijn (verder lege) telefoon heb verwijderd.
# gebruik op eigen risico: verwijderen op deze manier is niet makkelijk ongedaan te maken, en zeker niet zonder factory reset!
exit
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.bio.face.service
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.diotek.sec.lookup.dictionary
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.enhance.gameservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.appmanager
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.katana
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.system
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.duo
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.tachyon
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.videos
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.office.excel
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.office.powerpoint
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.office.word
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.skydrive
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.mobeam.barcodeService
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.osp.app.signin
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.aasaservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.allshare.service.fileshare
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.allshare.service.mediashare
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.allshare.servuce.mediashare
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.amcagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.aodservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.mirrorlink
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.omcagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.simplesharing
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.spage
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.talkback
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.vrsetupwizards
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.vrsetupwizardstub
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.withtc
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.withtv
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.beaconmanager
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bio.face.service
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.agent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.agent.dummy
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.es.globalaction
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.plmsync
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.voiceinput
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.wakeup
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.dlp.service
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.easysetup
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.fmm
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.game.gamehome
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.game.gametools
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.hmt.vrshell
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.hmt.vrsvc
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.intelligenceservice2
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.keyguardwallpaperupdator
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.lool
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.mateagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.mdm
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.oneconnect
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.providers.context
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.samsungpass
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.scloud
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.securitylogagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.slinkcloud
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.smartcallprovider
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.smartface
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.smartmirroring
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.spayfw
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.spdfnote
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.svoice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.unifiedprofile
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.visioncloudagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.visionintelligence
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.widgetapp.yagooedge.sport
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.widgetapp.yahooedge.finance
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.widgetapp.yahooedge.sport
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.dcmservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.faceservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.fresco.logging
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.klmsagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.know.securefolder.setuppage
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.knox.securefolder
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.knox.securefolder.setuppage
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.SMT
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.svoice.sync
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.apex
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.billing
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.clockpackage
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.easysetup
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.samsungapps
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.scloud
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.sns3
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.game.gamehome
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.mimae.gear360editor
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.mimage.gear360editor
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.servicehealth
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.service.health
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.widgetapp.samsungapps
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.widgetapp.webmanual
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.location.nsflp2
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.spp.push
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sem.factoryapp
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.skms.android.agent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.skype.raider
adb shell pm uninstall -k --user 0 de.axelspringer.yana.zeropage
# new for "samsung experience 9.0"/android 8
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.android.egg
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.antplus
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.sample.acquirechannels
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.server
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.service.socket
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.appsedge
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.galaxyfinder
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.watchmanagerstub
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.authfw
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.authfw
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bbc.bbcagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.clipboarduiservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.da.daagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.dqagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.rubin.app
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.samsungpassautofill
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.samsungpositioning
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.sdk.professionalaudio.app.audioconnectionservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.sdk.professionalaudio.utility.jammonitor
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.sm.devicesecurity
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.sm.policy
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.svcagent
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.clipboardsaveservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.crane
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.enhanceservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.sec.android.application.csc
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.samsung.systemui.bixby
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.desktoplauncher
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.desktopmode.uiservice
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.sec.epdgtestapp
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.trustonic.tuiservice
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment