Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Iyi pratik ornegi olarak Yaml dosyalarinda cift tirnak kullanimi

Yaml dosyalarda yes, on, true gibi degerlerin hepsi boolean true degerine eslestiriliyor. Bu da gozden kactiginda tespiti zor buglara neden oluyor.

Bu tarz sorunlardan bastan kacinmak icin string alanlari cift tirnak ile cevrelemek iyi bir pratik.

🚫 Kotu ornek:

watermark:
  - no
  - yes

Iyi ornek:

watermark:
  - "no"
  - "yes"
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment