Instantly share code, notes, and snippets.

View TurkishNumberUtils.java
public final class TurkishNumberUtils {
private static final String SPACE = " ";
private static final String EMPTY = "";
private static final String[] PERIOD_NAMES = {EMPTY, "bin", "milyon", "milyar", "trilyon", "katrilyon", "kentilyon"};
private static final String[] UNITS_TEXTS = {EMPTY, "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz"};
View learn-which-process-has-allocated-the-tcp-port.sh
lsof -i tcp:8080
# Example output:
# COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
# java 86935 ...
View hi_groob.py
#!/usr/bin/python
from Foundation import NSWorkspace, NSURL
import urllib
def show_gists():
NSWorkspace.sharedWorkspace().openURL_(NSURL.URLWithString_('https://gist.github.com/search?q=%40pudquick&ref=searchresults'))
def search_gists(search_string):
NSWorkspace.sharedWorkspace().openURL_(NSURL.URLWithString_('https://gist.github.com/search?q=%%40pudquick+%s&ref=searchresults' % search_string))
View AsyncConfiguration.java
package ...configuration;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.Profile;
import org.springframework.scheduling.annotation.EnableAsync;
@Configuration
@EnableAsync
@Profile("!test")
public class AsyncConfiguration {
View grep-excluding.sh
| grep -v "sen gelme ulan ayı"
View ApplicationContextHolder.java
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ApplicationContextAware;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class ApplicationContextHolder implements ApplicationContextAware {
private static ApplicationContext applicationContext;
View find-out-slower-tests.sh
#!/bin/bash
# Run tests
mvn clean test --fail-never
# Print header
echo
echo "TEST NAME, TESTS COUNT, FAILURES COUNT, ERRORS COUNT, SKIPPED COUNT, TIME ELAPSED"
# Prepare report
View find-out-stale-branches.sh
#!/bin/bash
# DESCRIPTION
# -----------
#
# Produces CSV output like this:
#
# LAST CHANGE TIME, TIME ELAPSED, AUTHOR, BRANCH
# 2017-01-16 14:56:26 +0000, 3 months ago, john.doe@example.com, origin/bug-fix-1
# 2017-01-23 18:27:53 +0300, 2 months ago, john.doe@example.com, origin/new-feature-1
View ComparingUtils.java
public class ComparingUtils {
public static <T extends Comparable<T>> ComparisonBuilder<T> is(T comparable) {
return new ComparisonBuilder<>(comparable);
}
public static class ComparisonBuilder<T> {
private Comparable<T> subject;
View detail.md

alt text

Nedir?

Creative coding (yaratıcı programlama) işlevsel olmasından çok yaratıcılığı ön plana çıkarmak için bilgisayar programları yazma işine verilen isimdir. Ortaya çıkan sonuçlar işitsel, görsel ya da başka herhangi bir formda olabilir.

Otomat, sürekli CRUD uygulamalar yapmaktan sıkılmış geliştiriciler olarak birlikte çok ilginç projeler geliştireceğimiz bir hackathon/creative coding partisi. 19-20 Kasım tarihlerinde (gece dahil) bir araya gelerek çok güzel görsel/işitsel ürünler üretip, çok güzel sohbetler edeceğiz.

Neler yapacağız?

Ne yapmak istiyorsanız! Yapılacak şey ve konu üzerine herhangi bir sınırlandırmamız yok. Ama etkinlik günü söyleyeceğimiz bazı teknik sınırlandırmalarımız olacak :) Bireysel olarak ya da grup olarak katılımak konusunda serbestsiniz. Hatta en güzeli herkesle yardımlaşmanız :)