Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
Bulgarian translations for Devise
# Additional translations at https://github.com/plataformatec/devise/wiki/I18n
bg:
errors:
messages:
expired: "е изтекъл, моля заявете нов"
not_found: "не е намерен"
already_confirmed: "е вече потвърден, моля опитайте да влезете в профила си с него"
not_locked: "не бе заключен"
not_saved:
one: "1 грешка попречи този %{resource} да бъде записан:"
other: "%{count} грешки попречиха този %{resource} да бъде записан:"
devise:
failure:
already_authenticated: 'Вече сте влязъл в профила си.'
unauthenticated: 'Трябва да влезете в профила си или да се регистрирате преди да продължите.'
unconfirmed: 'Трябва да потвърдите регистрацията си преди да продължите.'
locked: 'Профилът ви е заключен.'
invalid: 'Невалидна електронна поща или парола.'
invalid_token: 'Невалиден токен за самоличност.'
timeout: 'Сесията ви изтече, моля влезте отново за да продължите.'
inactive: 'Профилът ви все още не е активиран.'
sessions:
signed_in: 'Влязохте успешно.'
signed_out: 'Излязохте успешно.'
passwords:
send_instructions: 'Ще получите писмо с инструкции как да промените паролата си до няколко минути.'
updated: 'Паролата ви беше променена успешно. Влязохме успешно в профила ви.'
updated_not_active: 'Паролата ви беше променена успешно.'
send_paranoid_instructions: 'Ако вашата електронна поща съществува в базата ни ще получите там инструкции за промяна на вашата парола.'
confirmations:
send_instructions: 'Ще получите писмо с инструкции как да потвърдите вашия профил до няколко минути.'
send_paranoid_instructions: 'Ако вашата елекронна поща съществува в базата ни ще получите там инструкции за потвърждаването на вашия профил.'
confirmed: 'Вашият профил беше успешно потвърден. Влязохте успешно в него. '
registrations:
signed_up: 'Добре дошли! Вие се регистрирахте успешно.'
signed_up_but_unconfirmed: 'Писмо с връзка за потвърждаване беше изпратено на вашата електронна поща. Моля, натиснете връзката, за да активирате вашия профил.'
signed_up_but_inactive: 'Вие се регистирахте успешно. Въпреки това, не можете да влезете в профила си, защото той все още не е потвърден.'
signed_up_but_locked: 'Вие се регистрирахте успешно. Въпреки това, не можете да влезете в профила си, защото той е заключен.'
updated: 'Вие променихте профила си успешно.'
update_needs_confirmation: 'Вие променихте профила си успешно, но ние трябва да проверим новия адрес на електронната ви поща. Моля, проверете пощата си и натиснете връзката за потвърждаване на новия адрес там. '
destroyed: 'Довиждане! Вашият профил беше успешно изтрит. Надяваме се да ви видим скоро отново.'
unlocks:
send_instructions: 'Ще получите писно с инструкции как да отключите профила си до няколко минути.'
unlocked: 'Вашият профил беще отключен успешно. Моля, влезте в него за да продължите.'
send_paranoid_instructions: 'Ако вашия профил съществува в базата ни ще получите там инструкции за отключването му до няколко минути.'
omniauth_callbacks:
success: 'Успешно оторизиран от %{kind} профил.'
failure: 'Не успяхме да ви оторизираме от %{kind}, защото "%{reason}".'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Инструкции за потвърждаване'
reset_password_instructions:
subject: 'Инструкции за смяна на паролата'
unlock_instructions:
subject: 'Инструкции за отключване'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment