Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@belidzs

belidzs/szamlarend.py

Last active Mar 3, 2019
Embed
What would you like to do?
Számlarend személyes pénzügyekhez
Assets:A/Receivable # mások tartozásai felénk, fejenként új alszámla
Assets:Current Assets:Cash Box # pénzkazetta
Assets:Current Assets:Checking Account # bankszámla, intézetenként új alszámla
Assets:Current Assets:Safe # széf
Assets:Current Assets:Wallet # pénztárca
Assets:Fixed Assets # fix vagyontárgyak, pl. autó
Assets:Investments # ide kerülnek a tartós befektetések, pl TBSZ számlák, befektetési jegyek, stb
# Ha az ember pozitív vagyonnal nyit, akkor az Equity számlák összege negatív
Equity:Opening Balances # ezzel állítjuk szembe a kezdőegyenlegeket
Expenses:Adjustment # ha sehogy sem jön ki egy számla (pl. pénztárca) egyenlege, akkor ide könyveljük a hiányzó összeget
Expenses:Bank Service Charge # banki költségek: számlavezetés, átutalás díja, stb
Expenses:Charity # adományozás
Expenses:Clothes # ruhavásárlás
Expenses:Commissions # jutalékok (pl. részvényvásárlás)
Expenses:Computer # számítástechnikával kapcsolatos költségek, pl új hardver
Expenses:Dining # étkezés
Expenses:Education # oktatási költségek, pl. tandíj, tankönyvek
Expenses:Electronics # pl. új TV ára
Expenses:Entertainment:Dining Out # éttermi vacsora
Expenses:Entertainment:Music/Movies # koncertek
Expenses:Entertainment:Recreation # pub, diszkó, stb
Expenses:Gifts # ajándék másoknak
Expenses:Groceries # bevásárlás
Expenses:Hobbies # kinek mi, ha több is van, akkor érdemes alszámlákat nyitni
Expenses:Home Improvement # IKEA és társai
Expenses:Medical Expenses # gyógyszer, magánorvos
Expenses:Online Services # nem ismétlődő online szolgáltatások, pl. on-demand kölcsönzés
Expenses:Phone # telefonszámla
Expenses:Public Transportation # tömegközlekedés
Expenses:Rent # lakbér
Expenses:Subscriptions # előfizetések, pl. Spotify
Expenses:Taxes # adók, pl. SZJA, KATA, IPA
Expenses:Utilities # közművek, pl. ELMŰ, FŐTÁV
Expenses:Vehicle:Depreciation # jármű avulása
Expenses:Vehicle:Gas # tankolás
Expenses:Vehicle:Parking # parkolás
Expenses:Vehicle:Repair and Maintenance # szerviz
Expenses:Vehicle:Tax # járműadó
# Az Income számlák negatív irányba nőnek: pl. -200.000 HUF fizetés
Income:Adjustment # ha nem tudjuk helyrehozni egy számla egyenlegét bizonylatok híján, ide egyenlíthetünk
Income:Apróhirdetés # eladott dolgok bevétele
Income:Capital Gain # tőkenyereség, pl. olcsón vett, drágán eladótt részvény
Income:Credit Card Reward # hitelkártya-visszatérítés
Income:Dividend Income # részvények osztalékai
Income:Interest Income:Checking Interest # kamatjövedelem, pl. bankszámlán tárolt egyenlegből
Income:Interest Income:Bond Interest # kamatjövedelem kötvényből vagy állampapírból
Income:Salary # havi fizetés alkalmazottként
# A Liabilities (kötelezettségek) számlák is negatív irányba nőnek: pl. -20.000.000 HUF lakáshitel
Liabilities:A/Payable # tartozások magánszemélyek felé
Liabilities:Credit Card # hitelkártya-tranzakciók
Liabilities:Loan # banki kölcsön
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.