Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@borgar
Last active January 1, 2020 09:17
Show Gist options
  • Save borgar/7576f55b6db7bbbe6eacf7e008d44a99 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save borgar/7576f55b6db7bbbe6eacf7e008d44a99 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Dreifing frambjóðenda á pólitíska rófinu
license: mit
height: 550
border: no
scrolling: no

Reynt er hér að giska á staðsetningu hvers frambjóðanda á pólitíska rófinu með því að reikna samtölur byggðar á völdum svörum úr Kosningaprófi RÚV, 2017.

Þótt reikningurinn séu ansi hæpnar ágiskanir er þó sama formúla notuð fyrir alla frambjóðendur og því gefur þetta áhugaverða leið til þess að bera afstöðu frambjóðenda saman

Hægt er að velja flokka í og úr birtingu með því að smella á nöfn þeirra.

/* globals d3 pv location */
const svg = d3.select('svg');
const margin = { top: 15, right: 0, bottom: 30, left: 0 };
const width = +svg.attr('width') - margin.left - margin.right;
const height = +svg.attr('height') - margin.top - margin.bottom;
const g = svg.append('g').attr('transform', `translate(${margin.left},${margin.top})`);
const axen = g.append('g');
const plot = g.append('g');
const tooltip = g.append('g').attr('class', 'toottip').style('display', 'none');
tooltip.append('rect')
.attr('height', 60)
.attr('width', 200);
const x = d3.scaleLinear().range([ 0, width ]);
const y = d3.scaleLinear().range([ 0, height ]);
const axX = axen.append('g')
.attr('class', 'rule')
.attr('transform', `translate(${0},${height / 2})`);
axX.append('line')
.attr('x2', width);
axX.append('text')
.attr('dy', '-.3em')
.text('Vinstri');
axX.append('text')
.attr('dy', '-.3em')
.attr('x', width)
.attr('text-anchor', 'end')
.text('Hægri');
const axY = axen.append('g')
.attr('class', 'rule')
.attr('transform', `translate(${width / 2},${0})`);
axY.append('line')
.attr('y2', height);
axY.append('text')
.text('Forsjárhyggja')
.attr('dy', '-.3em')
.attr('text-anchor', 'middle');
axY.append('text')
.text('Frjálslyndi')
.attr('y', height)
.attr('dy', '1em')
.attr('text-anchor', 'middle');
const voronoi = d3.voronoi()
.x(d => x(d.axis_l2r))
.y(d => y(d.axis_a2l))
.extent([ [ 0, 0 ], [ width, height ] ]);
const partyId = {
'Alþýðufylkingin': 'R',
'Björt Framtíð': 'A',
'Dögun': 'T',
'Flokkur heimilanna': 'I',
'Framsóknarflokkurinn': 'B',
'Hægri Grænir': 'G',
'Flokkur Fólksins': 'F',
'Miðflokkurinn': 'M',
'Viðreisn': 'C',
'Píratar': 'P',
'Regnboginn': 'J',
'Samfylkingin': 'S',
'Sjálfstæðisflokkurinn': 'D',
'Vinstrihreyfingin - Grænt Framboð': 'V',
'Vinstri græn': 'V'
};
// - is LEFT ** + is RIGHT
const left_to_right = {
'Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð': 0,
'Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax': 0,
'Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili': 1,
'Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum': 0,
'Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum': 0,
'Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum': 0,
'Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli': 0,
'Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld': -1,
'Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi': 0,
'Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann': 1,
'Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands': 0,
'Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni': -0.5,
'Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu': -0.5,
'LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán': -0.3,
'Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt': 0,
'Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs': 0,
'Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu': 0,
'Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu': -1.5,
'Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi': 0,
'Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum': 0,
'Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands': 0,
'Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum': -0.75,
'Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki': 1,
'Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu': 0,
'Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli': 0,
'Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu': 1.5,
'Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands': -0.3,
'Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum': 0,
'Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum': 1,
'Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar': 1
};
// - is AUTH ** + is LIB
const auth_to_lib = {
'Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð': 0,
'Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax': -1,
'Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili': 0,
'Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum': -0.2,
'Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum': 0,
'Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum': 0,
'Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli': -0.5,
'Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld': 0,
'Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi': 1,
'Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann': 0,
'Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands': 0.5,
'Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni': 0,
'Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu': 0,
'LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán': 0,
'Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt': -1,
'Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs': 0.25,
'Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu': -0.25,
'Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu': 0,
'Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi': -1,
'Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum': 1,
'Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands': 0,
'Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum': -1,
'Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki': 0,
'Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu': 0,
'Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli': 0,
'Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu': 0.25,
'Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands': 0,
'Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum': 0,
'Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum': 0,
'Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar': 0
};
function precalc_axis (population) {
const data = {
max_x: 0,
max_y: 0
};
// calculate candidates placement
population.forEach(cand => {
if (!cand._answered) { return; }
const l2r = [];
const a2l = [];
Object.keys(cand).forEach(key => {
const value = cand[key];
if (left_to_right[key]) {
l2r.push(value * left_to_right[key]);
}
if (auth_to_lib[key]) {
a2l.push(value * auth_to_lib[key]);
}
});
cand.axis_l2r = d3.mean(l2r.length ? l2r : [ 0 ]);
cand.axis_a2l = d3.mean(a2l.length ? a2l : [ 0 ]);
if (Math.abs(cand.axis_l2r) > data.max_x) {
data.max_x = Math.abs(cand.axis_l2r);
}
if (Math.abs(cand.axis_a2l) > data.max_y) {
data.max_y = Math.abs(cand.axis_a2l);
}
});
return data;
}
function visualize (data) {
x.domain([ -data.max_x, data.max_x ]).nice();
y.domain([ -data.max_y, data.max_y ]).nice();
plot.attr('class', data.hoverTarget ? 'hovering' : '');
const t = d3.transition()
.duration(250)
.ease(d3.easeLinear);
const cand = plot.selectAll('.point')
.data(data.table, d => d.id);
cand.exit().transition(t)
.style('opacity', 0).remove();
const candEnter = cand.enter()
.append('g')
.attr('id', d => `point_${d.id}`)
.style('opacity', 0);
candEnter.append('circle')
.attr('r', 4);
candEnter.transition(t)
.style('opacity', 1);
cand.merge(candEnter)
.attr('transform', d => `translate(${x(d.axis_l2r)},${y(d.axis_a2l)})`)
.attr('class', d => `point ${d === data.hoverTarget ? 'hovered' : ''} x${partyId[d.Flokkur]}`);
if (data.hoverTarget) {
const h = data.hoverTarget;
let hx = x(h.axis_l2r) + 10;
if (width - ~~hx < 300) { hx = x(h.axis_l2r) - 210; }
tooltip
.style('display', '')
.attr('class', `tooltip x${partyId[h.Flokkur]}`)
.attr('transform', `translate(${hx},${y(h.axis_a2l) - 10})`);
const lines = tooltip.selectAll('text')
.data([ h.Nafn, h.Flokkur, h.Kjördæmi ]);
const linesEnter = lines.enter().append('text');
lines.merge(linesEnter)
.text(d => d)
.attr('x', 10)
.attr('dy', '1.3em')
.style('font-weight', (d, i) => i ? '' : 'bold')
.attr('y', (d, i) => 3 + i * 16);
}
else {
tooltip.style('display', 'none');
}
}
d3.json('survey.json', (err, population) => {
if (err) throw err;
population.forEach((d, i) => {
d.id = `c${i + 1}`;
if (d.Flokkur === 'Vinstrihreyfingin - Grænt Framboð') {
d.Flokkur = 'Vinstri græn';
}
});
const data = precalc_axis(population);
let active = location.hash.replace(/#/, '') || 'ABCDFMPRSTV';
const label = d3.select('#controls')
.selectAll('label')
.data(d3.set(population.map(c => c.Flokkur)).values().sort());
label.exit().remove();
const labelEnter = label.enter().append('label');
labelEnter
.append('svg')
.attr('width', 20)
.attr('height', 20)
.append('circle')
.attr('cx', 10)
.attr('cy', 10)
.attr('r', 6);
labelEnter.append('span').text(String);
labelEnter.on('click', p => {
const id = partyId[p];
const on = active.indexOf(id) > -1;
const ids = active.split('').filter(d => d !== id);
if (!on) { ids.push(id); }
active = ids.sort().join('');
location.hash = active;
update();
});
function update () {
label.merge(labelEnter).attr('class', d => {
const on = active.indexOf(partyId[d]) > -1;
return `point x${partyId[d]} ${on ? 'active' : 'inactive'}`;
});
data.table = population
.filter(c => {
return c._answered && active.indexOf(partyId[c.Flokkur]) > -1;
});
data.voronoi = null;
visualize(data);
}
svg.on('mousemove', function (e) {
const p = d3.mouse(this);
data.voronoi = data.voronoi || voronoi(data.table);
const site = data.voronoi.find(
p[0] - margin.left, p[1] - margin.top,
20 // max distance from point
);
data.hoverTarget = site ? site.data : null;
visualize(data);
});
update();
});
<!DOCTYPE html>
<html>
<meta charset=utf8 />
<script src="//d3js.org/d3.v4.min.js"></script>
<style>@import url("style.css");</style>
<svg width="960" height="470"></svg>
<div id="controls"></div>
<script src="driver.js"></script>
html, body {
height: 100%;
width: 100%;
margin: 0;
padding : 0;
}
body {
background : #fff;
font: 14px sans-serif;
}
#controls {
padding: 0;
overflow: hidden;
}
label {
cursor: pointer;
float : left;
width : 24%;
font-size : 12px;
}
label:hover span {
text-decoration: underline;
}
label span {
display: inline-block;
vertical-align: top;
line-height: 20px;
}
.rule line {
stroke: #999;
stroke-dasharray: 2 2;
}
.rule text {
font: 12px sans-serif;
}
.point {
stroke: #aaa;
stroke-width: 1;
fill: #ccc;
fill-opacity: .5;
stroke-opacity: 1;
}
.point.inactive {
fill: none;
stroke: #444;
stroke-width: 1;
stroke-dasharray: 1 2;
}
.point.hovered {
fill-opacity: 1;
}
.hovering .point:not(.hovered) {
stroke-opacity: .25;
fill-opacity: .2;
}
.xR { fill: #bcbd22; stroke: #bcbd22; }
.xA { fill: #9467bd; stroke: #9467bd; }
.xT { fill: #ff7f0e; stroke: #ff7f0e; }
.xI { fill: #c5b0d5; stroke: #c5b0d5; }
.xB { fill: #2ca02c; stroke: #2ca02c; }
.xG { fill: #17becf; stroke: #17becf; }
.xF { fill: #c49c94; stroke: #c49c94; }
.xM { fill: #ffbb78; stroke: #ffbb78; }
.xC { fill: #8c564b; stroke: #8c564b; }
.xP { fill: #7f7f7f; stroke: #7f7f7f; }
.xJ { fill: #e377c2; stroke: #e377c2; }
.xS { fill: #d62728; stroke: #d62728; }
.xD { fill: #1f77b4; stroke: #1f77b4; }
.xV { fill: #98df8a; stroke: #98df8a; }
.tooltip rect {
fill: rgba(255, 255, 255, .9);
}
.tooltip text {
fill: black;
font-size: 12px;
stroke: none;
}
[
{
"_answered": true,
"Nafn": "Óttarr Proppé",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 48,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.13,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.16,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.16,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.25,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.4,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.25,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.25,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.25,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.3,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.4,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.25,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.4,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.4,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.35,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.17,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.25,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.25,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.3,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.3,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.4,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.25
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Auður Kolbrá Birgisdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 28,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.5,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.26,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.2,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.27,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.3,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.16,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.22,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Sunna Jóhannsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 43,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.01,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.14,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.35,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.1,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.1,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.18,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.18,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.21,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.49,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.35,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.27,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.12,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.31,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.19,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.13,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.23,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.31,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.2,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.04,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.19
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Ágúst Már Garðarsson",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 42,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.49,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.25,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.03,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.1,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.25,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.24,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.15,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.25,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.3,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.25
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Sigrún Gunnarsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 57,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.26,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.08,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.25,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.23,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.3,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.3,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.29,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.3,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.1,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.31,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.3,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.28,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.3,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.28,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.29,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.27,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.28,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.17,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.25,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.26,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.24,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.19,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.27,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.26,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.25,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.35,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.25,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.25,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.29,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.04
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Nichole Leigh Mosty",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 45,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi suður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.43,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.08,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.3,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.1,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.22,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.48,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.28,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.2,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.41,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.44,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.46,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.14,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.35,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.41,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.37,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.44,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.12,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.35,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.01,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.36,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.31,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.34,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.21,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.35,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.19,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.14,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.3,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.35,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.15
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Hörður Ágústsson",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 37,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi suður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.35,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.1,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.2,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.15,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.1,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.3,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.3,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.4,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.3,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.4,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.24,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.3,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.15,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.25,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.15,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.25,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.01,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.25,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.4
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Starri Reynisson",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 22,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi suður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.25,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.5,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.25,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.4,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.3,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.3,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.3,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.1,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.3,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.35,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.3,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.25,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.25,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.3,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.25,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.25,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.25,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.2,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.4,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.1
},
{
"_answered": false,
"Nafn": "Þórunn Pétursdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": null,
"Kyn": null
},
{
"_answered": false,
"Nafn": "Diljá Ámundadóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": null,
"Kyn": null
},
{
"_answered": false,
"Nafn": "Björt Ólafsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": null,
"Kyn": null
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Karólína Helga Símonardóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 32,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.4,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.26,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.25,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.5,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.31,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.2,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.25,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.35,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.4,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.3,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.29,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": -0.03,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.01,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.31
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Halldór Jörgensson",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 53,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.35,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.3,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.25,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.23,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.01,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.25,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.35,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.06,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.1,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.21,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.02,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.1,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.29,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.29,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.02,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.01,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.16,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.15,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.01,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.2,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.26,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.24,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.15,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.1,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "G. Valdimar Valdemarsson",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": null,
"Kyn": "",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.49,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.31,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.28,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.49,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.49,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.49,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.3,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.3,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.49,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.01,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.32,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.26,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.49,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.49,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.49,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.29,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.5
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Ragnhildur Reynisdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 45,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.49,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.26,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.49,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.27,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.1,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.28,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.2,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.21,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.24,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.27,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.26,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.25,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.27
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Jasmina Crnac",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 36,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.25,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.25,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.25,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.25,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.25,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.4,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.2,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.25,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.25,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.4,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.25,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.25,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.25,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.35,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.25,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.4,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.35,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.01,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.25
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Arnbjörn Ólafsson",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 44,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.3,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.4,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.25,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.35,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.25,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.4,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.1,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.3,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.41,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.3,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.4,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.4,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.35,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.25,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.4,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.01,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.01,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.31,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.09,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.4,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.2
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Valgerður Björk Ólafsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 30,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.31,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.5,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.36,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.21,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.18,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.04,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.37,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.41,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.23,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.11,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.18,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.06,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.18,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.35,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.3,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.03,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.49,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.37,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.31,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.41,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.38,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.31,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.35,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.42,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.41,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.31
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Drífa Kristjánsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": null,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.49,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": null,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": null,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": null,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.41,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": null,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.49,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": null,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.29,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.48,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.4,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.43,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.45,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": null,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.48,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": null,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": null,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": null,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": null
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Guðfinna Gunnarsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 44,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.28,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.09,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.04,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.1,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.32,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.47,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.24,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.3,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.1,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.18,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.26,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.11,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.02,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.01,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.06,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.5
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Guðlaug Kristjánsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 45,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.44,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.09,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.34,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.09,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.31,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.06,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.38,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.3,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.07,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.32,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.45,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.28,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.15,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.26,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.41,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.39,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.44,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.39,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.35,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.27,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.35,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.31,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.15,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.38,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.33,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.38,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.27,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.33,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.42,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.17
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Kristín Sigurgeirsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 42,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.01,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.01,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.4,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.49,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.47,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.01,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.35,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.13,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.49,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.32,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.1,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.44,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.2,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.49,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.3,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.01,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Elín Matthildur Kristinsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 45,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.25,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": -0.1,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.4,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.4,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.35,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.2,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.35,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.35,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.1,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.25,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.3
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Gunnsteinn Sigurðsson",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": null,
"Kyn": "",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.47,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.23,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": null,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": null,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": null,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": null,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": null,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": null,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": null,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": null,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": null,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": null,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": null,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": null,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": null,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": null,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": null,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": null,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": null,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": null,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": null,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": null,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": null,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": null,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": null,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": null,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": null,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": null,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": null,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": null
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Ásthildur Ósk Ragnarsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 39,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.25,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": null,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": null,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.3,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.21,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.2,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.2,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.25,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.21,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": null,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.15,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.15,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.2,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": null,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.15,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": null,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.09
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Arngrímur Viðar Ásgeirsson",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 49,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Norðausturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.37,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.38,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.23,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.18,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.45,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.45,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.48,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.07,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.48,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.47,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.19,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.07,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.14,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.4,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.21,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.4,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.42,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.02,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.45,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.37,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.29,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.02,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.38,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.41,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.02,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.01,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.01,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.41
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Halla Björk Reynisdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 50,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðausturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": -0.25,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.4,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.21,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.17,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.4,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.08,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.25,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.25,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.02,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.26,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.12,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.32,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.49,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.3,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.4,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.2
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Hörður Elís Finnbogason",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 38,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Norðausturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.18,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": -0.34,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.27,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.5,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.5
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Jónas Björgvin Sigurbergsson",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": 23,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Norðausturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.5,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.2,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": null,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.3,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.2,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": null,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": null,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": null,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": null,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": null,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.5
},
{
"_answered": false,
"Nafn": "Áshildur Hlín Valtýsdóttir",
"Flokkur": "Björt Framtíð",
"Aldur": null,
"Kyn": null
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Bjarni Benediktsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 47,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.3,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.25,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.25,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.15,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.25,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.25,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.25,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.25,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.3,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.25,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.05,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.15,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.25,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.25,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.24,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.2,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.4,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.4,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.25,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.4,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.1,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.3,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.1,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.05
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Bryndís Haraldsdóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 40,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.47,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.22,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.14,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.27,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.15,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.08,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.25,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.13,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.26,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.15,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.15,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.29,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.11,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.39,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.15,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.12,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.05,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.12,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.19,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.24,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.12,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.05,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.22,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.17,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.06,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.11,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.18,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.11,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.14,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.04
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Óli Björn Kárason",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 57,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": null,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": null,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.47,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.47,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.1,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.27,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.18,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.27,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.45,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.01,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": -0.02,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.32,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.24,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.46,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.01,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": null,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.01,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.12,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.31,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.18,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": null,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.29,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.18,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.17,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": -0.06,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.18,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.14,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.31
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Vilhjálmur Bjarnason",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 64,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.46,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.47,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.15,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.45,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.38,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.1,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.3,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.36,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.49,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.44,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": -0.1,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.13,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.4,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": -0.4,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.2,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.45,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.1,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.44,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.46,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.42,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.37,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.43,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": null,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.4,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.4,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.11,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.07,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.2,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.4,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.37
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Kristján Þór Júlíusson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 60,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Norðausturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.5,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.2,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.01,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.25,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.25,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.25,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.25,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.38,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.25,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.25,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.25
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Njáll Trausti Friðbertsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 47,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Norðausturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.49,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.4,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.27,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.15,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.31,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.25,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": -0.29,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.37,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.27,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.49,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.26,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.25,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.22,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.49,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.26,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": -0.36,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.32,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": -0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.34,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.5
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Valgerður Gunnarsdóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 62,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðausturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.5,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.21,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.36,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.22,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.16,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.48,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.18,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.08,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": -0.22,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.47,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.28,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.28,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.43,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.49,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.21,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.35,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": -0.18,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.17,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.18,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.37,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.24,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.24
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Arnbjörg Sveinsdóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 61,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðausturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.4,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.25,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.4,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.1,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.25,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.4,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.49,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.25,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.25,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.2,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.4,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.1,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.25,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.1,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.25,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.4,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.4,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.25,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.25,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": -0.25,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.4,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": -0.1,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.1,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.25,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.1
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Samúel K. Sigurðsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 50,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Norðausturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": null,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.22,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.44,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.01,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.2,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.46,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.02,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.03,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.41,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.47,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.02,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.01,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.01,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.5
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Sigríður Á. Andersen",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 46,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi suður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.49,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.5,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.5,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.4,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.2,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.34,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.35,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.44,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.19,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.41,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.16,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.4,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.23
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Brynjar Níelsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 57,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi suður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.45,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.49,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.34,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": -0.47,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.27,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.31,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.24,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.47,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.24,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.36,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": -0.13,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.45,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.48,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.46,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.46,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.48,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.37,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.33,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.36,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.45,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.21,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.27,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.29,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.46,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": -0.29,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.28,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.28,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.49,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.01,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.08
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Hildur Sverrisdóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 39,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi suður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.2,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.45,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.35,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.45,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.1,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.15,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.05,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.05,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.15,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.25,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.25,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.15,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.4,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.1,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.1,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.15,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.15,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.35,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.12,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.1,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.12,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.25,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.15
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Bessí Jóhannsdóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 69,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi suður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.29,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.49,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.33,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.19,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.29,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.38,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.16,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.27,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": -0.25,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.39,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.49,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.48,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.48,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.49,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.26,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.49,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.49,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.19,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.15,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.41,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.33,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.49,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.49,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.22,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.2,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.23,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.19
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Jóhannes Stefánsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 29,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi suður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": -0.01,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.5,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.5,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.15,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.35,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.35,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.4,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.4,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.5,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.35,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": -0.4,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.4,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.4,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.01,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.2,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.25,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.1,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": -0.4,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.25,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.35,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.25
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Guðlaugur Þór Þórðarson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 49,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.48,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.35,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.24,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.24,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.27,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.25,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.13,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.4,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.41,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.3,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.24,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.25,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.1,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.4,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.21,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.11,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.3,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.1,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.29,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.11,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.11
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 27,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.35,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.5,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.28,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.15,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.25,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.28,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.1,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.3,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.25,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.1,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.39,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.2,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.2,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.35,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.22,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.01,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.1,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.1,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.25,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.25,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.2,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.15
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Birgir Ármannsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 49,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.4,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.37,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.38,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.1,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.05,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.01,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.01,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.17,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.39,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.07,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": -0.01,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.2,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.4,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.3,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.14,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.48,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.01,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.1,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.21,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.36,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.2,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.36,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.35,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.29,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.08,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.05,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.01,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.2,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.16
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Albert Guðmundsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 26,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.35,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.5,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.3,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.01,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.3,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.3,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.29,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.2,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.15,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.32,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.26,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.24,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.25,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.16,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.39,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.25,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.25,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.15,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.3
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Herdís Anna Þorvaldsdóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 43,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Reykjavíkurkjördæmi norður",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.35,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.2,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.3,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.1,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.2,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.15,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.05,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.2,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.15,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.1,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.4,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.3,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.15,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.35,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.05,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.05,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.15,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.3,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.25,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.05,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.35,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.4,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.2,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.2,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.05,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.05,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.1,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.2
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Haraldur Benediktsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 51,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.43,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.03,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.41,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.15,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.14,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.27,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.01,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.31,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.36,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.3,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.29,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.31,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.32,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.39,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.36,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.43,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.16,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.42,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.34,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.14,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.39,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.46,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.44,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.41,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": -0.45,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.19,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.07,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.34,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.06,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.12
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 30,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.15,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.2,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.26,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": null,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.2,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.1,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.25,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.1,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.2,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.35,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.2,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.3,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.15,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": null,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.15,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.25,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.25,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.21,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.3,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.31,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": null,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.15,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.26,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.26,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.11,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": null
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Teitur Björn Einarsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 37,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.25,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.45,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.25,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.1,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.25,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.25,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.4,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.25,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.25,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.25,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.25,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.1,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.25,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.3,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.1,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.25,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.25,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.4
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Hafdís Gunnarsdóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 37,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.02,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.2,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.25,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.2,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.26,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.36,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.39,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.19,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.23,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.21,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.4,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.33,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.15,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.32,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.3,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.23,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.3,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.25,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.27,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.25,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.25,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.3,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.3,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.1,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.15,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.3,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.1,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.15
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Jónína Erna Arnardóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 50,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Norðvesturkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.49,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.48,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.35,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.3,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.49,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.35,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.2,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.3,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.15,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.1,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.3,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.1,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.25,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.25,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.3,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.3,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.3,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.1,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.35,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.26,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.25,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.1
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Páll Magnússon",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 63,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.17,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.18,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.28,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.45,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.25,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.28,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.02,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.24,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.45,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.1,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.38,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.28,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.41,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.35,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.35,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.16,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.1,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.01,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.27,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.19,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.4,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.27,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.1
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Ásmundur Friðriksson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 61,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.48,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": null,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.4,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.49,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": 0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.49,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.5,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.3,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": -0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.3,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.25
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Vilhjálmur Árnason",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 34,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.1,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.2,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.3,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0.1,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.2,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.2,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": null,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.3,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.2,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.31,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.1,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.05,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.2,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.09,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.28,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.34,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.06,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.11,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0.15,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.22
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Unnur Brá Konráðsdóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 43,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.47,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.5,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.26,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.5,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.17,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": -0.26,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.49,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": -0.48,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.47,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": -0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.06
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Kristín Traustadóttir",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": 45,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.47,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.3,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.36,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.47,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.3,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.41,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0.09,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": -0.31,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.44,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": 0.35,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.4,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.02,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": -0.43,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.36,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0.44,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": -0.47,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": -0.15,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.1,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.16,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": 0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.21,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.49,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.18,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": -0.25,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.22,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.15,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.21,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.32
},
{
"_answered": false,
"Nafn": "Jón Gunnarsson",
"Flokkur": "Sjálfstæðisflokkurinn",
"Aldur": null,
"Kyn": null
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Oddný G. Harðardóttir",
"Flokkur": "Samfylkingin",
"Aldur": 60,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.4,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.01,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": -0.5,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.5,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.4,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.3,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.25,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.2,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.3,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.4,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.2
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Njörður Sigurðsson",
"Flokkur": "Samfylkingin",
"Aldur": 43,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.03,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.04,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.43,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.43,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0.14,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.31,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.37,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.42,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.36,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.32,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.01,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.06,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.01,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.01,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.32,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.34,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.28,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.36
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Arna Ír Gunnarsdóttir",
"Flokkur": "Samfylkingin",
"Aldur": 47,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.5,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.5,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.5,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.5
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Marinó Örn Ólafsson",
"Flokkur": "Samfylkingin",
"Aldur": 21,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.35,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.25,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.49,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.4,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.2,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.2,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.45,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.2,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.3,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.4,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.15,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.15,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.1,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": -0.15,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.15,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.3,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.3,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.4,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.4
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Guðný Birna Guðmundsdóttir",
"Flokkur": "Samfylkingin",
"Aldur": 35,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðurkjördæmi",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.5,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.2,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.5,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": 0,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": 0,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.1,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.2,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.3,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.1,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.3,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": 0,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.4,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.35,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": -0.3,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.5,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.1,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.01,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": 0.01,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.3,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.5,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.25,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": 0,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": 0.2
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Guðmundur Andri Thorsson",
"Flokkur": "Samfylkingin",
"Aldur": 59,
"Kyn": "Karl",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": -0.29,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0.22,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.23,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.3,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": -0.5,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.5,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.48,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.47,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0.43,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": 0.11,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0.5,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.01,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.5,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.34,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.18,
"Stjórnvöld og Alþingi ættu að fara að tillögum verkefnastjórnar um rammaáætlun og hreyfa ekki við flokkun hennar á virkjanakostum": 0.5,
"Ríkið á að selja hlut sinn í orku- og veitufyrirtækjum": -0.5,
"Lækka þarf skuldir ríkissjóðs áður en ráðist er í umfangsmiklar innviðafjárfestingar": -0.5
},
{
"_answered": true,
"Nafn": "Margrét Tryggvadóttir",
"Flokkur": "Samfylkingin",
"Aldur": 45,
"Kyn": "Kona",
"Kjördæmi": "Suðvesturkjördæmi (Kraginn)",
"Allir landsmenn ættu að hafa aðgang að grunnheilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð": 0.5,
"Afnema ætti verðtryggingu á nýjum lánum strax": 0.25,
"Ríkið á að selja hluti sína í bönkunum á næsta kjörtímabili": 0,
"Herða ætti refsiramma laga í kynferðis- og heimilisofbeldismálum": 0.25,
"Taka ætti upp skólagjöld í opinberum háskólum": -0.5,
"Fjármagna ætti uppbyggingu vegakerfisins í nágrenni höfuðborgarsvæðisins með vegtollum": -0.5,
"Herða þarf reglur um móttöku hælisleitenda og veita færri hæli": -0.5,
"Gjöld fyrir nýtingu náttúruauðlinda ætti að hækka, þar á meðal veiðigjöld": 0.5,
"Lögleiða ætti notkun kannabisefna hér á landi": 0,
"Stjórnvöld eiga að láta markaðinn um að leysa húsnæðisvandann": -0.5,
"Taka ætti við fleiri kvótaflóttamönnum hingað til lands": 0.5,
"Hækka á örorku- og ellilífeyrisbætur svo þær samsvari lægstu launum hverju sinni": 0.5,
"Leggja ætti á hátekju- eða eignaskatta til að fjármagna innviðafjárfestingu": 0.5,
"LÍN ætti að veita háskólanemum námsstyrki frekar en námslán": 0.5,
"Ísland á að nýta heimild Dyflinnarreglugerðarinnar alltaf þegar það er hægt": -0.5,
"Nýtt þing verður að samþykkja breytingar á stjórnarskrá á kjörtímabilinu, byggðar á tillögum stjórnlagaráðs": 0.5,
"Hagsmunir náttúrunnar eiga að vega þyngra en fjárhagslegir hagsmunir við ákvarðanatöku stjórnvalda í atvinnuuppbyggingu": 0.5,
"Afnema ætti kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu": 0.5,
"Draga ætti úr fjölda ferðamanna til að verja náttúruna fyrir ágangi": 0,
"Íslenskir neytendur ættu að fá að kaupa áfengi í matvöruverslunum": -0.25,
"Íslenska krónan er framtíðargjaldmiðill Íslands": -0.5,
"Mikilvægt er að hið opinbera leysi vanda sauðfjárbænda með fjárframlögum": 0,
"Lækka ætti skatta og gjöld á fyrirtæki": -0.5,
"Mikilvægt er að ríkið beiti sér fyrir bættri aðstöðu á ferðamannastöðum í sinni eigu": 0.5,
"Það er mikilvægt að neytendur fái að kaupa innflutt, fersk matvæli": 0.25,
"Auka ætti einkarekstur í heilbrigðiskerfinu": -0.5,
"Stjórnvöld ættu að taka hærri gjöld eða skatta af erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands": 0.25,