Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@bramus bramus/cv.md Secret
Last active Jan 24, 2020

Embed
What would you like to do?
cv.md

Curriculum Vitae Bram(us) Van Damme

0. In't kort

Omdat ook jouw tijd belangrijk is, de korte versie (Engels):

Webgeek who understands that webdevelopment is a craft, with 20 years of experience (of which 15 professionally).

Creative coder, specialized in both frontend (JavaScript/ES2015, HTML, CSS) and backend (PHP, MySQL, NodeJS) development, with an eye for UX and Design.

Known for his broad knowledge, delivering quality, working in an organized & structured manner, and his leadership skills.

Distinguishes himself from the crowd by having good communication skills, being on top of his game, learning fast, and taking an inventive approach.

Technology-namedropping: JavaScript (ES2015+), React, Redux, React Native, Websockets, Grunt, Gulp, Webpack, NodeJS, Express, CoffeeScript, Stylus, Less, Jade, Angular, Ionic1, npm, yarn, PHP, Silex, PHPUnit, Composer, Symfony, Twig, REST API Design, Hypermedia APIs, HTTPS & certificates, MySQL, Temporal Databases, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Redis, Memcache, InfluxDB, RabbitMQ, Travis-CI, Circle-CI, Bitrise, Git, CLI, SSH, Deployment, Google Cloud Platform, Terraform, Cloud Functions, Heroku, Responsive Web Design, Frontend Optimization, CSS, CSS3, CSS Flexbox, CSS Grid, SVG, Web Components, jQuery, Lodash, UTF-8, Iñtërnâtiônàlizætiøn, GIS, Markdown, ...

Benieuwd naar de formele versie? Nood aan meer woorden? Lees gerust verder ...

1. Wie is Bram(us)?

 • Naam: Van Damme
 • Voornaam: Bram
 • Adres: Lotenhullestraat 26, 9800 VINKT
 • GSM: +32 475 90 38 25
 • Website: https://www.bram.us/
 • E-mail: bramus@bram.us
 • Twitter: @bramus
 • Github: https://github.com/bramus/
 • Geboortedatum: 26 december 1983
 • Geboorteplaats: Gent
 • Burgerlijke staat: Ongehuwd
 • Nationaliteit: Belg
 • Rijbewijs: Categorie B (31/07/2002, Permanent)
 • Papa van Finn (°2009, co-ouderschap), Tila (°2011, co-ouderschap), en Noah (°2020)

2. Welke opleidingen heef hij genoten?

Professionele Bachelor ICT, onderscheiding (2005)

KaHo Sint-Lieven Campus Rabot
Gebroeders Desmetstraat 1
9000 Gent

Trimesterprojecten: Instant Messenger (Java) & Cisco switch SNMP Monitor (C#)
Afstudeerproject: “Programmatie en implementatie van een dynamische bedrijfsspecifieke intranetsite met behulp van PHP en MySQL.”

Informaticabeheer, laureaat (2002)

K.A. Erasmus
Volhardingslaan 11
9800 Deinze

3. Is dat alles?

Neen, er is meer.

Zoals het volgen van deze opleidingen/workshops:

 • 2015: “Stuff that talks to the internet” (Arduino)
 • 2014: Programming in Objective-C
 • 2014: iOS App Development
 • 2004: Cisco Networking Academy Program

Alsook actieve deelname aan volgende conferenties (selectie):

 • Fronteers Conference, Amsterdam (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Spring, 2017, 2018, 2019)
 • Mobilism, Amsterdam (2012, 2013, 2015)
 • Phonegap Day (2014)
 • Responsive Day Out Brighton (2013, 2014, 2015)
 • CSS Day, Amsterdam (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
 • DevOps Days, Gent (2014)
 • DotJS, Paris (2012, 2013)
 • FOWD, London (2008)
 • The Web and Beyond (2006)
 • JSConf.be (2017, 2018, 2019)
 • Frontend United (2018)
 • Full Stack Europe (2019)

En verder nog het bijwonen van enkele (vaak maandelijkse) meetups zoals:

 • Fronteers België
 • Full Stack Ghent / Full Stack Antwerp
 • JavaScript Usergroup Belgium (JSBE)

4. Heeft hij eigenlijk al wat werkervaring?

Ja hoor ...

Owner, Founder, Masterchief @ 3RDS, Vinkt

(April 2007 – Heden)

Actief als zelfstandige in bijberoep (April 2007 - Juni 2017), later omgevormd tot 3RDS BVBA (Juli 2017 - Heden)

Klanten/Projecten in de kijker:

Software Engineer @ Small Town Heroes, Gent

(Oktober 2015 – Juni 2017)

Projecten in de kijker:

 • App “Karrewiet(React Native)
 • Zender Live Webplayer (React): o.a. Ketnet Koekenbak, lancering De Krook, The Passion 2017
 • Zender Stories Webplayer (React): o.a. CultureClub Magazine
 • App “De Allesweter(Ionic)
 • Games voor Ketnet & Ketnet Junior Apps: Zoek de 7 verschillen, Memory, Quiz, Pollvote, etc. (HTML, Coffeescript, Stylus)
 • The Passion 2017: Testimonials (React, Canvas), integratie met Zender Live Platform

Lector “Web & Mobile” @ Odisee, Gent

(Oktober 2008 – Oktober 2015)

Vakken:

 • Webtech (HTML, CSS)
 • Programming 1 (Java)
 • Clientside Webscripting (JS)
 • Serverside Webscripting (PHP)
 • Advanced Webscripting (Adv. PHP, API Design)
 • Databases (MySQL)
 • Web & Mobile Specialty Course (Adv. JS, Responsive Web Design, Web Apps, Hybrid Apps)

Web Developer @ Netlog NV, Gent

(Augustus 2008 – Oktober 2008)

Frontend- en backend development.

Web Developer @ Netlash, Gent

(September 2007 – Augustus 2008)

Frontend- en backend development. Mee ontwikkelen (eerste versies) Fork CMS.

Project in de kijker: Website Ancienne Belgique (Lead).

New Media Developer @ Wax Interactive, Sint-Martens-Latem

(Februari 2006 – September 2007)

Frontend- en backend development geënt op eigen Wax CMS.

Project in de kijker: Iedereen Leeft Mee, media campagne HLN

Web Developer @ Tallieu & Tallieu, Deinze

(September 2005 – Februari 2006)

In de kijker: E-shop Internetlenzen.be

5. Doet hij verder nog iets, naast z'n job?

Bubbledivers, recreatieve duikclub te Gentbrugge

Kort: Lid, Werkgroepverantwoordelijke

Voluit:

 • Lid Bubbledivers vzw (2015 - heden)
 • Verantwoordelijke werkgroep “Zwembadtrainingen” (2017 - heden)

Scouts- en Gidsen Vlaanderen / Scouting Deinze

Kort: Lid, Leider, Groepsleider, Voorzitter Lokaalcomité, Medebestuurder VZW

Voluit:

 • Lid Scouting Deinze (1989 - heden)
 • Leider Scouting Deinze (2001 - 2007)
 • Lid “VT Team” Scouting Deinze (2002 - 2010)
 • Groepsleider Scouting Deinze (2005 - 2007)
 • Lid “Feestcomité” VZW Scouting Deinze (2009 - 2014)
 • Lid “Lokaalcomité” VZW Scouting Deinze (2008 - 2017)
 • Voorzitter “Lokaalcomité” VZW Scouting Deinze (2010 - 2015)
 • Medebestuurder VZW Scouting Deinze (2005 - 2007, 2010 - 2015)
 • HO Fourier Gouw Gent, Scouts- en Gidsen Vlaanderen (2010 - 2015)

Fronteers, vakverening voor front-end developers

Kort: Lid, Gastspreker, Commissie Onderwijs

Voluit:

 • Lid Fronteers (2010 - heden)
 • Gastspreker Fronteers België Meetups (2012 - heden)
 • Lid “Commissie Onderwijs” Fronteers (2014 - 2016)

Overige

 • Klasverantwoordelijke gedurende hogere opleiding (2002 – 2005)
 • Medebeheerder studentenforum ICT-Blue.be gedurende hogere opleiding (2002 – 2005)
 • Lid opleidingscommissie elektronica-ICT, richting ICT gedurende hogere opleiding (2004 – 2005)
 • Lid studentenraad gedurende hogere opleiding (2004 – 2005)
 • Lid theatergroep “Vereenigde Tael & Kunstminnaers” , onder kenspreuk “Vooruit”, Deinze (1992 – 2008)

6. Nog andere zaken die we moeten weten?

Gepassioneerd duiker, +300 gelogde duiken

Bestemmingen:

 • België: Steengroeves, PvE, Zilvermeer, Blaarmeersen, … (continu)
 • Nederland: Grevelingenmeer en Oosterschelde (continu)
 • Egypte: Rode Zee (najaar 2015, voorjaar 2017, najaar 2018)
 • Australië (zomer 2008)
 • Malta (zomer 2015, najaar 2019)
 • Tenerife (najaar 2015)
 • Malediven (voorjaar 2016, najaar 2020)
 • Thailand (najaar 2017)
 • Filipijnen (zomer 2018)
 • Gran Canaria (najaar 2018)
 • Mexico (najaar 2019)

Recreatieve Duikbrevetten:

 • SSI Open Water Diver (20/07/2009)
 • SSI Adventure Diver (21/07/2009)
 • PADI Night Diver (08/07/2015)
 • PADI Enriched Air Diver (08/07/2015)
 • PADI Advanced Open Water Diver (08/07/2015)
 • PADI Deep Diver (12/07/2015)
 • PADI Wreck Diver (30/07/2015)
 • PADI Underwater Navigator (22/08/2015)
 • Emergency First Responder (13/12/2015)
 • PADI Drift Diver (18/05/2016)
 • PADI Dry Suit Diver (28/05/2016)
 • PADI Rescue Diver (29/05/2016)
 • PADI Master Scuba Diver (29/05/2016)

Professionele Duikbrevetten:

 • PADI Divemaster (augustus 2017, brevetnummer #405966)
 • PADI DSD Leader (verwacht)

Fervent gebruiker sociale media

Tech blogger

7. Van waar zouden we hem nog moeten kennen?

Spreker op meetups en conferenties

Meetups

 • Fronteers België

  • Geoshizzle, braintwists of a mapping afficionado (2013) (writeup + slides)
  • RESTful APIs (2012)
  • JavaScript Roots: Core Language Essentials (2014) (writeup + slides)
  • Hybrid Apps with Ionic Framework (2015) (writeup + slides)
  • What's next for JavaScript (2018)
 • Full Stack Ghent / Full Stack Antwerpen

  • ESNext: Proposals to look forward to (Full Talk, Antwerpen, 2019) (writeup + slides)
  • ESNext: Proposals to look forward to (Full Talk, Gent, 2019) (writeup + slides)
 • JSBE.io

  • ESNext: Proposals to look forward to (Full Talk, Mechelen, 2018)

Conferences

 • Frontend United

 • JSConf.be

  • What's next for JavaScript (Full Talk, Brugge, 2018)
 • Fronteers

  • ESNext: Proposals to look forward to (Jam Session / Lightning Talk, Amsterdam 2018) (video)
  • JavaScript Yellow (Jam Session / Lightning Talk, Amsterdam, 2019)
 • Full Stack Europe

  • React from Scratch (Workshop, Antwerpen, 2019) (slides)
  • JavaScript Yellow (Lightning Talk, Antwerpen, 2019) (video)
  • ESNext: Proposals to look forward to (Full Talk, Antwerpen, 2019) (writeup + slides)

Publicaties

Open Source Projecten

Oudere Open Source Projecten

Overige

8. Nog niet overtuigd?

Vraag gerust aan één van deze mensen:

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.