Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@bruuteuzius
Last active July 12, 2019 06:06
Show Gist options
  • Save bruuteuzius/9231c1178822d3e74271bab6ae8b5ce9 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save bruuteuzius/9231c1178822d3e74271bab6ae8b5ce9 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Goedemorgen <naam recruiter>,
Bedankt voor je persoonlijke bericht! En wat fijn dat we tutoyeren! En wat fijn dat je mijn naam goed hebt gespeld!
Dat waardeer ik altijd zo van de mensen van <bedrijf>, de persoonlijke notitie in een bericht.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik net van school kwam en werd overladen door recruiters met de meest fantastische droombanen die ik maar kon wensen.
Dat gevoel dat je uniek bent, dat vond ik leuk! Hartverwarmend gewoon.
Maar later bleek dat de recruiters willekeurig naar trefwoorden zochten (zoals .NET en C # en SQL, maar ook Angular, React, Knockout, Fullstack, MongoDb, Backend en blockchain) in een zoekmachine en dat mijn naam met vele duizenden tegelijk uit die zoekmachine kwam.
Of ook tenenkrommend : dat mijn emailadres blijkbaar in een grote lijst onzorgvuldig geselecteerde lotgenoten stond en daar een zeer ontactische email naar gestuurd wordt waaruit later bleek dat de persoon in kwestie geen idee had wie ik was en gewoon maar wat deed…
Of nog erger, dat ik er achter kwam dat geen enkel bericht persoonlijk was, maar slechts 1 op 1 uit een vacaturesite werd gehaald, in een zogenaamd sjabloon werd gegoten, mijn naam boven was geplaatst, keuze uit 3 verschillende soorten begroeting en de mailing klaar was om misschien 10.000 mensen te benaderen.
Dat was een enorme teleurstelling voor mij en deed me veel pijn. Tot ik in contact kwam met <bedrijf>!
Maar misschien moet ik mijn excuses aanbieden, want ik denk niet dat mijn vorige bericht is aangekomen.
Nadat ik een tijdje niets van jullie heb gehoord, ben ik op zoek gegaan naar een interessante vacature.
Ik werk nu al weer <werkzame jaren> werkzaam bij <huidige werkgever> en dat bevalt me heel goed!
Natuurlijk wens ik je het allerbeste en nogmaals bedankt voor je persoonlijke berichten, <naam recruiter>!
Veel succes met verder zoeken naar geschikte kandidaten en een fijne dag!
met vriendelijk groet,
Bert-Jan Diedering
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment