Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@bver
Created August 24, 2011 12:53
Embed
What would you like to do?
Czech language for minad/olelo.git
diff --git a/lib/olelo/locale.yml b/lib/olelo/locale.yml
index ef2b424..a438ecc 100644
--- a/lib/olelo/locale.yml
+++ b/lib/olelo/locale.yml
@@ -184,3 +184,101 @@ de:
version_conflict: 'Versionskonflikt aufgetreten'
wrong_user_or_pw: 'Falscher Benutzername oder falsches Passwort'
wrong_password: 'Falsches Passwort'
+cs_CZ:
+ access_denied: 'Přístup odepřen'
+ actions: 'Akce'
+ already_exists: 'Stránka #{page} již existuje'
+ attribute_mime: 'Mime-Type'
+ attribute_no_title: 'Skrýt titulek'
+ attribute_title: 'Titulek'
+ attributes: 'Atributy'
+ attributes_edited: 'Atributy stránky #{page} editovány'
+ auth_unsupported: 'Autentizační služba nepodporuje #{name}'
+ author: 'Autor'
+ binary_file: 'Binární soubor'
+ by: 'od'
+ cancel: 'Zrušit'
+ change_password: 'Změnit heslo'
+ changes: 'Změny'
+ changes_of: 'Změny stránky #{page}'
+ changes_saved: 'Změny uloženy'
+ comment: 'Komentář'
+ compare: 'Porovnat #{name}'
+ confirm_password: 'Potvrdit heslo'
+ head: 'Nejnovější'
+ create_page: 'Vytvořit stránku #{page}'
+ create_redirect: 'Vytvořit přesměrování'
+ date: 'Datum'
+ delete: 'Smazat'
+ deleted: 'Smazáno'
+ delete_page: 'Smazat stránku #{page}'
+ description: 'Popis'
+ destination: 'Cíl'
+ edit: 'Editovat'
+ edit_page: 'Editace stránky #{page}'
+ edit_page_section: 'Editovat #{page} (Sekci)'
+ email: 'e-mail'
+ empty_password: 'Prázdné heslo'
+ error_binary: 'Stránka #{page} je binární typ #{type} a nemůže být editována jako textový soubor.'
+ error_occurred: 'Ouvej! Vyskytla se chyba.'
+ file: 'Soubor'
+ groups: 'Skupiny'
+ history: 'Historie'
+ history_of: 'Historie stránky #{page}'
+ invalid_email: 'e-mail je neplatný'
+ invalid_name: 'Jméno je neplatné'
+ invalid_path: 'Neplatná cesta'
+ last_modified: 'Poslední modifikace'
+ login: 'Přihlášení'
+ logout: 'Odhlášení'
+ menu_actions_edit: 'Editovat'
+ menu_actions_edit_delete: 'Smazat'
+ menu_actions_edit_move: 'Přesunout'
+ menu_actions_edit_new: 'Nová stránka'
+ menu_actions_history: 'Historie'
+ menu_actions_history_newer: 'Novější'
+ menu_actions_history_older: 'Starší'
+ menu_actions_history_head: 'Aktuální'
+ menu_actions_view: 'Zobrazit'
+ move: 'Přesunout'
+ move_page: 'Přesunout stránku #{page}'
+ name: 'Jméno'
+ newer: 'Novější'
+ new_page: 'Nová stránka'
+ no_changes: 'Žádné změny'
+ not_found: '#{id}: nenalezeno'
+ old_password: 'Staré heslo'
+ page: 'Stránka'
+ page_edited: 'Stránka #{page} editována'
+ page_not_found: 'Pardon, stránka, kterou hledáte, nebyla nalezena.'
+ page_uploaded: 'Stránka #{page} nahrána'
+ password: 'Heslo'
+ passwords_do_not_match: 'Hesla se neshodují'
+ parents: 'Rodiče'
+ path: 'Cesta'
+ profile_title: 'Profil uživatele #{user}'
+ really_delete: 'Opravdu smazat?'
+ reserved_path: 'Cesta je rezervována'
+ reset: 'Reset'
+ root: 'Hlavní strana'
+ page_deleted: 'Stránka #{page} smazána.'
+ page_moved: 'Stránka #{page} přesunuta do #{destination}.'
+ save: 'Uložit'
+ save_and_close: 'Uložit a zavřít'
+ search: 'Hledat'
+ settings: 'Nastavení'
+ signup: 'Registrovat se'
+ summary: 'Souhrn'
+ text: 'Text'
+ title: 'Titulek'
+ tree: 'Strom'
+ type_select: 'Vybrat hodnotu'
+ type_stringlist: 'Řetězce oddělené čárkou'
+ upload_file: 'Nahrát soubor'
+ upload: 'Nahrát'
+ user: 'Uživatel'
+ user_already_exists: 'Uživatel #{name} již existuje'
+ version: 'Verze'
+ version_conflict: 'Detekován konflikt verzí'
+ wrong_user_or_pw: 'Chybné jméno uživatele nebo heslo'
+ wrong_password: 'Chybné heslo'
diff --git a/plugins/aspects/locale.yml b/plugins/aspects/locale.yml
index 9bfa46e..d4e4215 100644
--- a/plugins/aspects/locale.yml
+++ b/plugins/aspects/locale.yml
@@ -38,3 +38,23 @@ de:
information: 'Information'
type: 'Typ'
value: 'Wert'
+cs_CZ:
+ attribute_aspect: 'Přednastavený vzhled'
+ download: 'Stáhnout'
+ aspect_documentbrowser: 'Document Browser'
+ aspect_download: 'Stažení (neupraveno)'
+ aspect_pageinfo: 'Informace o stránce'
+ aspect_highlight: 'Zvýrazněný zdroj'
+ aspect_imageinfo: 'Informace o obrázku'
+ aspect_image: 'Stažení obrázku'
+ aspect_source: 'Zdroj stránky'
+ aspect_subpages: 'Podstránky'
+ aspect_text: 'Stažení textu'
+ aspect_gallery: 'Galerie'
+ aspect_not_available: 'Vzhled #{aspect} není k dispozici pro stránku #{page} s typem #{type}.'
+ entry: 'Položka'
+ exif: 'Informace EXIF'
+ geometry: 'Geometrie'
+ information: 'Informace'
+ type: 'Typ'
+ value: 'Hodnota'
diff --git a/plugins/blog/locale.yml b/plugins/blog/locale.yml
index f0753ae..81c6361 100644
--- a/plugins/blog/locale.yml
+++ b/plugins/blog/locale.yml
@@ -6,3 +6,7 @@ de:
full_article: 'Ganzer Artikel'
written_by: 'verfasst von #{author}'
no_articles: 'Keine Artikel gefunden'
+cs_CZ:
+ full_article: 'Plný článek'
+ written_by: 'Napsal: #{author}'
+ no_articles: 'Žádné články nenalezeny'
diff --git a/plugins/editor/locale.yml b/plugins/editor/locale.yml
index b38ee5c..59b9185 100644
--- a/plugins/editor/locale.yml
+++ b/plugins/editor/locale.yml
@@ -10,3 +10,9 @@ de:
captcha_invalid: 'Ungültiges Captcha'
captcha_valid: 'Gültiges Captcha'
preview: Vorschau
+cs_CZ:
+ captcha: 'Captcha:'
+ enter_captcha: 'Vložte laskavě captcha kód.'
+ captcha_invalid: 'Neplatný captcha kód'
+ captcha_valid: 'Platný captcha kód'
+ preview: 'Náhled'
diff --git a/plugins/filters/locale.yml b/plugins/filters/locale.yml
index 05c53c7..90bbfdf 100644
--- a/plugins/filters/locale.yml
+++ b/plugins/filters/locale.yml
@@ -8,3 +8,8 @@ de:
attribute_no_editsection: 'Bearbeiten von Bereichen deaktivieren'
edit_section: 'Bearbeite Bereich "#{section}"'
section_edited: 'Bereich "#{section}" bearbeitet'
+cs_CZ:
+ attribute_toc: 'Vytvořit obsah'
+ attribute_no_editsection: 'Zablokovat editaci sekcí'
+ edit_section: 'Edituj sekci "#{section}"'
+ section_edited: 'Sekce "#{section}" editována'
diff --git a/plugins/repositories/git/locale.yml b/plugins/repositories/git/locale.yml
index 265f077..3906e2d 100644
--- a/plugins/repositories/git/locale.yml
+++ b/plugins/repositories/git/locale.yml
@@ -6,3 +6,7 @@ de:
search_results: 'Suchergebnisse für #{pattern}'
match: 'Ein Treffer'
match_plural: '#{count} Treffer'
+cs_CZ:
+ search_results: 'Výsledky hledání pro #{pattern}'
+ match: 'Jeden výsledek'
+ match_plural: '#{count} výsledků'
diff --git a/plugins/security/locale.yml b/plugins/security/locale.yml
index ed60f2e..c975622 100644
--- a/plugins/security/locale.yml
+++ b/plugins/security/locale.yml
@@ -12,3 +12,10 @@ de:
group_acl: 'Zugriffslisten'
persistent_login: 'Dauerhaft anmelden'
login_first: 'Sie müssen sich zuerst anmelden'
+cs_CZ:
+ attribute_acl_write: 'Právo zápisu'
+ attribute_acl_create: 'Vytvářet podstránky'
+ attribute_acl_delete: 'Mazat podstránky'
+ group_acl: 'Řízení přístupů (ACL)'
+ persistent_login: 'Trvalé přihlášení'
+ login_first: 'Musíte se nejprve přihlásit'
diff --git a/plugins/tags/locale.yml b/plugins/tags/locale.yml
index 2bd9752..e6fb21f 100644
--- a/plugins/tags/locale.yml
+++ b/plugins/tags/locale.yml
@@ -8,7 +8,7 @@ en:
math_latex: 'LaTeX Text'
math_mathjax: 'MathJax MathML (Recommended, Javascript)'
de:
- attribute_math: 'LaTeX-Formel-Prozessor'
+ attribute_math: 'LaTeX-Formel-Prozessor'
math_ritex: 'Ritex MathML'
math_itex: 'Itex MathML'
math_blahtexml: 'BlahTeX MathML (Empfohlen)'
@@ -16,3 +16,12 @@ de:
math_google: 'Google Charts Bild (Nur kurze Formeln)'
math_latex: 'LaTeX Text'
math_mathjax: 'MathJax MathML (Empfohlen, Javascript)'
+cs_CZ:
+ attribute_math: 'Matem. procesor LaTeX'
+ math_ritex: 'Ritex MathML'
+ math_itex: 'Itex MathML'
+ math_blahtexml: 'BlahTeX MathML (doporučeno)'
+ math_blahteximage: 'BlahTeX Image'
+ math_google: 'Google Charts Image (pouze krátké výrazy)'
+ math_latex: 'LaTeX Text'
+ math_mathjax: 'MathJax MathML (doporučeno, Javascript)'
diff --git a/plugins/treeview/script/init.js b/plugins/treeview/script/init.js
index 65505a6..93e36d1 100644
--- a/plugins/treeview/script/init.js
+++ b/plugins/treeview/script/init.js
@@ -7,6 +7,10 @@ $.translations({
de: {
menu: 'Menü',
tree: 'Baumansicht'
+ },
+ cs: {
+ menu: 'Menu',
+ tree: 'Strom'
}
});
diff --git a/static/script/09-olelo.unsaved.js b/static/script/09-olelo.unsaved.js
index 9b96f8e..d616556 100644
--- a/static/script/09-olelo.unsaved.js
+++ b/static/script/09-olelo.unsaved.js
@@ -8,6 +8,10 @@
de: {
confirmUnsaved: 'Die Seite wurde nicht gespeichert. Fortsetzen?',
pageUnsaved: 'Die Seite wurde nicht gespeichert.'
+ },
+ cs: {
+ confirmUnsaved: 'Stránka nebyla uložena. Pokračovat?',
+ pageUnsaved: 'Stránka nebyla uložena.'
}
});
diff --git a/static/script/14-olelo.timeago.js b/static/script/14-olelo.timeago.js
index f46f6d0..762e7fa 100644
--- a/static/script/14-olelo.timeago.js
+++ b/static/script/14-olelo.timeago.js
@@ -27,7 +27,20 @@
n_months_ago: 'vor #{n} Monaten',
one_year_ago: 'vor einem Jahr',
over_n_years_ago: 'vor über #{n} Jahren'
- }
+ },
+ cs: {
+ less_than_a_minute_ago: 'méně než 1 minuta',
+ a_minute_ago: 'před minutou',
+ n_minutes_ago: 'před #{n} minutami',
+ one_hour_ago: 'před hodinou',
+ n_hours_ago: 'před #{n} hodinami',
+ one_day_ago: 'jeden den',
+ n_days_ago: 'před #{n} dny',
+ one_month_ago: 'jeden měsíc',
+ n_months_ago: 'před #{n} měsíci',
+ one_year_ago: '1 rok',
+ over_n_years_ago: 'před #{n} lety'
+ }
});
function timeAgo(from) {
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment