Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@bver
Created March 27, 2011 20:05
Show Gist options
  • Save bver/889553 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save bver/889553 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Czech translation for Devise
#
# Czech translation for Devise - config/locales/devise.cz.yml
# 'cs' locale by https://github.com/bver
# Feel free to correct my translation.
#
# Note: devise.failure.invalid was intentionally changed from "email" to "identity" -
# - not all configurations use config.authentication_keys = [ :email ]
#
# Additional translations at http://github.com/plataformatec/devise/wiki/I18n
cs:
errors:
messages:
not_found: "nenalezen"
already_confirmed: "byl již potvrzen, prosím, zkuste se přihlásit"
not_locked: "nebyl uzamčen"
not_saved:
one: "%{resource} nebyl uložen kvůli chybě:"
other: "%{resource} nebyl uložen kvůli %{count} chybám:"
devise:
failure:
unauthenticated: 'Musíte se zaregistrovat nebo přihlásit, pak můžete pokračovat.'
unconfirmed: 'Musíte potvrdit svůj účet, pak můžete pokračovat.'
locked: 'Váš účet je uzamčen.'
invalid: 'Neplatná identita nebo heslo.'
invalid_token: 'Neplatný ověřovací symbol.'
timeout: 'Vaše relace vypršela, přihlašte se prosím znovu, pak můžete pokračovat.'
inactive: 'Váš účet ještě nebyl aktivován.'
already_authenticated: 'Přihlášení již proběhlo.'
sessions:
signed_in: 'Přihlášení úspěšné.'
signed_out: 'Odhlášení úspěšné.'
passwords:
send_instructions: 'Za několik minut obdržíte email s instrukcemi k nastavení nového hesla.'
updated: 'Vaše heslo bylo úspěšně změněno. Nyní jste přihlášen(a).'
confirmations:
send_instructions: 'Za několik minut obdržíte email s instrukcemi k potvrzení vašeho účtu.'
confirmed: 'Váš účet byl úspěšně potvrzen. Nyní jste přihlášen(a).'
registrations:
signed_up: 'Vítejte! Registrace byla úspěšná.'
inactive_signed_up: 'Registrace byla úspěšná. Nicméně, nemůžete se přihlásit, protože: "%{reason}".'
updated: 'Váš účet byl úspěšně aktualizován.'
destroyed: 'Nashle! Váš účet byl úspěšně zrušen. Doufáme, že se brzy opět uvidíme.'
unlocks:
send_instructions: 'Za několik minut obdržíte email s instrukcemi, jak odemknout svůj účet.'
unlocked: 'Váš účet byl úspěšně odemknut. Nyní jste přihlášen(a).'
omniauth_callbacks:
success: 'Úspěšná autorizace z účtu %{kind}.'
failure: 'Není možné autorizovat z %{kind}, protože: "%{reason}".'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Potvrzovací instrukce'
reset_password_instructions:
subject: 'Instrukce k nastavení nového hesla'
unlock_instructions:
subject: 'Instrukce k odemknutí účtu'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment