Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
try-with-resources sample
/*geleneksel try-catch-finally bloku:
* genellikle finally blokunda kullanılan stream, reader vs. kapatılır
*/
static String readFirstLineFromFileWithFinallyBlock(String path)
throws IOException {
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path));
try {
return br.readLine();
} finally {
//bu örnekteki kaynağı kapatmasanız belki sorun
//çıkarmayacaktır fakat bu durum yine de bir bellek sızıntısına
//memory-leak sebep verir. bu pek sevilmez.
//örneğin android'te böyle arızalar çıkaracak olursanız
//uygulamanız özellikle SQLite vs. kullanırken Cursor gibi sınıflarda
//sistem belleğine iyi davranmıyor olacaktır.
if (br != null) br.close();
}
}
//src: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html
/*yeni try-with-resources yapısı
* elbette burada da finally bloku kullanımı mümkün. illâ
* kaynakları kapatmak için finally bloku kullanmıyoruz sonuçta.
*/
static String readFirstLineFromFile(String path) throws IOException {
try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path))) {
return br.readLine();
//romantik bir kısa hâl. BufferedReader'a benzer çok stream
//ile alakalı sınıf var Android'te. kaynağı oluştur ve kullan,
//yok edilmesine karışma. güzel duruyor.
}
}
//src: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment