Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

CodeMobiles codemobiles

View GitHub Profile
View angular.txt
.swal2-cancel, .swal2-confirm {
margin: 8px !important;
padding: 20px !important;
}
.swal2-popup, .swal2-modal, .swal2-show {
font-size: initial !important;
}
View react-native.txt
https://drive.google.com/open?id=1Qm31QGdBJeTbprLqRqcpjx20Kc3AVy7B
View Core iOS Golf
https://www.youtube.com/watch?v=B_S1BizemiA
View UXUI
Slide+Worshop Files : https://drive.google.com/open?id=1vwr_yfdq-k79-kX6nq-8nrhUHYYExZ4e
View lek_android_kotlin.txt
https://drive.google.com/open?id=1AizPLiGQ9_ke357m29BWp0m2XJBwdrZh
- Navigation
- AppNavigationContainner
- StackNavigation
- TabBottomNavigation
- SwitchNavigation
- Pass forward and backward parameter
- JSX
- Flexlayout
View codemobiles_iot.txt
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Header>
<WSCorIDSOAPHeader xmlns="http://www.wilytech.com/" CorID="A0AA20E20A78121502CB7C0E72A6072A,1:1,0,0,,,AgAAAjhIQgAAAAFGAAAAAQAAABFqYXZhLnV0aWwuSGFzaE1hcAAAAAhIQgAAAAJGAAAAAgAAABBqYXZhLmxhbmcuU3RyaW5nABBBcHBNYXBDYWxsZXJIb3N0SEIAAAADRQAAAAIADUhRLVNQWFdFQi1TMDFIQgAAAARFAAAAAgAQQXBwTWFwQ2FsbGVyVHlwZUhCAAAABUUAAAACAAdTZXJ2bGV0SEIAAAAGRQAAAAIAClR4blRyYWNlSWRIQgAAAAdFAAAAAgAhQTBBQTFFNzIwQTc4MTIxNTAyQ0I3QzBFM0Q5Qjg3OEIwSEIAAAAIRQAAAAIAEUFwcE1hcENhbGxlckFnZW50SENIQgAAAAlFAAAAAgAOQXBwTWFwQXBwTmFtZXNIQgAAAApGAAAAAwAAABNqYXZhLnV0aWwuQXJyYXlMaXN0AAAAAkhCAAAAC0UAAAACAApXZWJTZXJ2aWNlSEIAAAAMRQAAAAIACldlYlNlcnZpY2VIQgAAAA1FAAAAAgAWQXBwTWFwQ2FsbGVyTWV0aG9kTmFtZUhCAAAADkUAAAACACVTeW5jU2Vzc2lvbmxlc3NIYW5kbGVyfFByb2Nlc3NSZXF1ZXN0SEIAAAAPRQAAAAIAE0FwcE1hcENhbGxlclByb2Nlc3NIQgAAABBFAAAAAgAMLk5FVCBQcm9jZX
View lek_codemobiles.txt
docker run -p 3000:3000 -v [..]:/usr/src/app/upload [0012e2430b33]
docker run --rm -p 3000:3000 -v /Training/ReactNative/Reative_Dist/yourworkshops/YourAuthenDemo/docker_demo/upload:/usr/src/app/upload 0012e2430b33
docker pull chaiyasitt/rn_upload:dev
#Xamarin
View android_lek
https://github.com/fwartner/mac-cleanup
View uninstall .net core sdk
https://github.com/dotnet/cli/blob/rel/1.0.0/scripts/obtain/uninstall/dotnet-uninstall-pkgs.sh
You can’t perform that action at this time.