Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

CodeMobiles codemobiles

Block or report user

Report or block codemobiles

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View angular_swu.txt
https://www.mongodb.com/download-center/community
View reactjs.txt
router.get("/product/name/:keyword", async (req,res)=>{
let doc = await Product.find({name: new RegExp("^.*" + req.params.keyword + ".*$", "i")})
res.json(doc)
})
View rn_cat.txt
https://drive.google.com/open?id=17WkwKIO6N1OBfazTexuRMB7qbwmul8xY
https://drive.google.com/open?id=1cASxdlvx9wenW-JDB-P-1gVDbgbGciGV
View react-native.txt
https://drive.google.com/open?id=1Qm31QGdBJeTbprLqRqcpjx20Kc3AVy7B
View Core iOS Golf
https://www.uplabs.com/
https://medium.com/@nickmeehan/actionsheet-popover-on-ipad-in-swift-5768dfa82094
https://www.cocoacontrols.com/
https://ivomynttinen.com/blog/ios-design-guidelines
View UXUI
Slide+Worshop Files : https://drive.google.com/file/d/1BnnV4Chd7g6h4cnBnu6XWrTxrCu7LQM9/view?usp=sharing
View lek_android_kotlin.txt
https://drive.google.com/open?id=1AizPLiGQ9_ke357m29BWp0m2XJBwdrZh
- Navigation
- AppNavigationContainner
- StackNavigation
- TabBottomNavigation
- SwitchNavigation
- Pass forward and backward parameter
- JSX
- Flexlayout
View codemobiles_iot.txt
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Header>
<WSCorIDSOAPHeader xmlns="http://www.wilytech.com/" CorID="A0AA20E20A78121502CB7C0E72A6072A,1:1,0,0,,,AgAAAjhIQgAAAAFGAAAAAQAAABFqYXZhLnV0aWwuSGFzaE1hcAAAAAhIQgAAAAJGAAAAAgAAABBqYXZhLmxhbmcuU3RyaW5nABBBcHBNYXBDYWxsZXJIb3N0SEIAAAADRQAAAAIADUhRLVNQWFdFQi1TMDFIQgAAAARFAAAAAgAQQXBwTWFwQ2FsbGVyVHlwZUhCAAAABUUAAAACAAdTZXJ2bGV0SEIAAAAGRQAAAAIAClR4blRyYWNlSWRIQgAAAAdFAAAAAgAhQTBBQTFFNzIwQTc4MTIxNTAyQ0I3QzBFM0Q5Qjg3OEIwSEIAAAAIRQAAAAIAEUFwcE1hcENhbGxlckFnZW50SENIQgAAAAlFAAAAAgAOQXBwTWFwQXBwTmFtZXNIQgAAAApGAAAAAwAAABNqYXZhLnV0aWwuQXJyYXlMaXN0AAAAAkhCAAAAC0UAAAACAApXZWJTZXJ2aWNlSEIAAAAMRQAAAAIACldlYlNlcnZpY2VIQgAAAA1FAAAAAgAWQXBwTWFwQ2FsbGVyTWV0aG9kTmFtZUhCAAAADkUAAAACACVTeW5jU2Vzc2lvbmxlc3NIYW5kbGVyfFByb2Nlc3NSZXF1ZXN0SEIAAAAPRQAAAAIAE0FwcE1hcENhbGxlclByb2Nlc3NIQgAAABBFAAAAAgAMLk5FVCBQcm9jZX
You can’t perform that action at this time.