Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@creyn

creyn/index.js Secret

Created May 19, 2018
Embed
What would you like to do?
Droga Programisty : Szybkie Palce : funkcja CzyKoniecRundy
// Funkcja sprawdzajaca czy ktorys z graczy wygral
function CzyKoniecGry() {
if(punktyGracz1 >= liczbaRund && punktyGracz2 >= liczbaRund) {
Zwyciezca('Nieoczekiwany remis!');
return true;
}
if(punktyGracz1 >= liczbaRund) {
Zwyciezca('Gracz nr 1 zdobył punktów: ' + punktyGracz1 + '. Wygrywa Gracz nr 1!');
return true;
}
if(punktyGracz2 >= liczbaRund) {
Zwyciezca('Gracz nr 2 zdobył punktów: ' + punktyGracz2 + '. Wygrywa Gracz nr 2!');
return true;
}
// gra dalej trwa
return false;
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment