Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@crilleengvall
Created April 18, 2012 11:54
Show Gist options
  • Save crilleengvall/2413101 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save crilleengvall/2413101 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Episerver Relate Demo site translation in swedish
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<languages>
<language name="Swedish" id="sv">
<pagetitles>
<images>bilder</images>
<imagegalleries>bildgalleri</imagegalleries>
<myblog>blog</myblog>
<myfriends>vänner</myfriends>
<mypage>sida</mypage>
</pagetitles>
<taglisting>
<imagegalleriestagwith>Bildgalleri med tagg</imagegalleriestagwith>
<topicstaggedwith>Ämnen taggade med</topicstaggedwith>
<videostaggedwith>Filmer taggade med</videostaggedwith>
<blogstaggedwith>Bloginlägg taggade med</blogstaggedwith>
<imagestaggedwith>Bilder taggade med</imagestaggedwith>
<clubstaggedwith>Klubbar taggade med</clubstaggedwith>
<commaseperated>Kommaseparerat: tag1, tag2, tag3</commaseperated>
</taglisting>
<login>
<currentuser>Användare:</currentuser>
<username>E-post:</username>
<rememberme>Kom ihåg mig</rememberme>
<login>Logga in</login>
<register>Registrera</register>
<logout>Logga ut</logout>
<signup>Registrera dig och logga in!</signup>
<usernameerrormessage>Du måste ange ett användarnamn</usernameerrormessage>
<passworderrormessage>Du måste ange ett lösenord</passworderrormessage>
<loginfailure>Inloggning misslyckades</loginfailure>
<youareloggedinas>Du är inloggad som:</youareloggedinas>
<forgotyourpassword>Glömt ditt lösenord?</forgotyourpassword>
<newpasswordmailbody>Ditt nya lösenord: {0}</newpasswordmailbody>
<newpasswordmailsubject>Ditt nya lösenord</newpasswordmailsubject>
<logintext>Klicka på logga in för att fortsätta</logintext>
</login>
<search>
<nosearchresult>Inga träffar matchade sökningen</nosearchresult>
<nosearchresultforkeyword>Inget träffar för </nosearchresultforkeyword>
<search>Sök</search>
<searchresult>Sökresultat</searchresult>
<directlink>Länk till sök:</directlink>
<filterbytype>Filtrering</filterbytype>
<searchfor>Du sökte efter: </searchfor>
<resultcountfound>({0} - {1} av {2} träffar)</resultcountfound>
<resultcountnotfound>({0} träffar)</resultcountnotfound>
<filter>
<all>Resultat</all>
<image>Bilder</image>
<video>Filmer</video>
<blog>Bloggar</blog>
<forum>Forum</forum>
<member>Medlemmar</member>
<club>Klubbar</club>
<article>Artiklar och nyheter</article>
<file>Filer</file>
</filter>
</search>
<registration>
<signup>Registrera</signup>
<required>Du måste fylla i alla fält</required>
<confirmpassword>Upprepa lösenord:</confirmpassword>
<newaccount>Nytt konto</newaccount>
<firstnamemissing>Du måste ange ett förnamn</firstnamemissing>
<lastnamemissing>Du måste ange ett efternamn</lastnamemissing>
<emailmissing>Du måste ange en epost-adress</emailmissing>
<emailwrongformat>Du måste ange en giltig epost-adress</emailwrongformat>
<passwordmissing>Du måste ange ett lösenord</passwordmissing>
<passwordnotmatching>Lösenorden stämmer inte överrens</passwordnotmatching>
<emailinuse>En användare med E-posten {0} finns redan</emailinuse>
<emailservermissing>Ingen SMTP server konfigurerad</emailservermissing>
<nouserexistswithemail>Det finns ingen användare med angiven epost-address</nouserexistswithemail>
<duplicateemail>Epost existerar redan</duplicateemail>
</registration>
<mypage>
<personalinfo>
<age>Ålder:</age>
<livesin>Ort:</livesin>
<birthday>Födelsedag:</birthday>
<mysettings>Redigera inställningar</mysettings>
<contactrequest>Lägg till som vän</contactrequest>
<requested>Vänförfrågan skickad</requested>
<approvefriendship>Acceptera vänförfrågan</approvefriendship>
</personalinfo>
<wall>
<nomessages>Inga meddelanden</nomessages>
<postedby>Postad av:</postedby>
<writemessageheader>Skriv</writemessageheader>
<postcomment>Skriv kommentar</postcomment>
<newcommentheader>KOMMENTAR</newcommentheader>
<invalidcomment>Du måste fylla i en kommentar</invalidcomment>
<confirmdeletequestion>Vill du ta bort kommentaren?</confirmdeletequestion>
<wall>Vägg</wall>
<writeonuserwall>Skriv på {0}'s vägg</writeonuserwall>
<message>Meddelande:</message>
</wall>
<messages>
<inbox>Inbox</inbox>
<sentbox>Skickade</sentbox>
<newmessage>Nytt meddelande</newmessage>
<newmessageheader>NYTT MEDDELANDE</newmessageheader>
<recipient>Till:</recipient>
<subject>Ämne:</subject>
<message>Meddelande:</message>
<from>Från:</from>
<to>Till:</to>
<confirmdeletequestion>Vill du ta bort meddelandet?</confirmdeletequestion>
<replysubject>RE:</replysubject>
<nomessages>Inga meddelanden</nomessages>
<subjectmissing>Du måste ange ett ämne</subjectmissing>
<messagestitle>Inbox ({0})</messagestitle>
<multiplerecipients>Flera mottagare</multiplerecipients>
</messages>
<blogentries>
<noentries>Inga inlägg funna!</noentries>
<title>Blogginlägg</title>
<editblog>Redigera blogg</editblog>
</blogentries>
<friends>
<title>Vänner</title>
<editfriends>Redigera vänner</editfriends>
<friendssince>Vänner sedan:</friendssince>
<approvefriendship>Acceptera</approvefriendship>
<declinefriendship>Avböj</declinefriendship>
<nofriends>Inga vänner hittade</nofriends>
<requestheading>Du har en vänförfrågan</requestheading>
</friends>
<visitors>
<title>Senaste besökare</title>
<novisitors>Inga besökare</novisitors>
</visitors>
<images>
<title>Senaste bilderna</title>
<noimages>Inga bilder funna!</noimages>
<editimages>Redigera bilder</editimages>
</images>
<feed>
<minifeedtitle>Mini feed</minifeedtitle>
<newsfeedtitle>Nyheter</newsfeedtitle>
<noentries>Inga inlägg än!</noentries>
</feed>
</mypage>
<mysettings>
<mysettingstitle>Mina inställningar</mysettingstitle>
<backtomypage>Tillbaka till min sida</backtomypage>
<editaccount>
<unlockinformation>Ange lösenord och klicka på redigera inställningar</unlockinformation>
<editaccountheader>Redigera konto</editaccountheader>
<deleteaccount>Ta bort konto</deleteaccount>
<newpassword>Nytt lösenord:</newpassword>
<confirmpassword>Upprepa lösenord:</confirmpassword>
<email>E-post:</email>
<currentpassword>Lösenord:</currentpassword>
<passwordrequirements>(minst 6 tecken)</passwordrequirements>
<invalidemail>Du måste ange en giltig epost-adress</invalidemail>
<validateemail>En användare med eposten {0} finns redan</validateemail>
<invalidpassword>Felaktigt lösenord</invalidpassword>
<invalidpasswordformat>Lösenordet måste vara minst 6 tecken</invalidpasswordformat>
<unlock>Lås upp</unlock>
<emailchanged>Din epost-adress har uppdaterats</emailchanged>
<passwordchanged>Ditt lösenord har ändrats!</passwordchanged>
<invalidpasswordcompare>Lösenorden stämmer inte överrens</invalidpasswordcompare>
<confirmdelete>Vill du verkligen ta bort ditt konto?</confirmdelete>
</editaccount>
<editprofile>
<editprofileheader>Redigera profil</editprofileheader>
<profileupdated>Profilen har uppdaterats</profileupdated>
<birthday>Födelsedag:</birthday>
<livesin>Ort:</livesin>
<portraitimage>Profilbild:</portraitimage>
<category>Kategori</category>
<tag>Tag</tag>
<imagesizeinvalid>Storleken på bilder måste vara mindre än {0} kB</imagesizeinvalid>
<imageformatinvalid>Bildformatet stöds ej</imageformatinvalid>
<imageuploaderror>Ett problem uppstod medans din bild laddades upp</imageuploaderror>
<invalidbirthday>Felaktigt datum</invalidbirthday>
<skypeusername>Skype-användarnamn:</skypeusername>
</editprofile>
<msn>
<connecttomsn>Koppla ihop ditt Windows Live ID till communityt och dela dina Windows Live messenger statusar</connecttomsn>
<generalerror>Något gick fel, försök igen!</generalerror>
<connected>Ditt Windows Liev ID är nu anslutet</connected>
<declined>Du kommer inte att dela med dig av dina Windows Live Messenger statusar</declined>
<msnstatus>Windows Live Messenger Status</msnstatus>
<disconnect>Koppla från</disconnect>
<skypeheader>Anslut till Skype!</skypeheader>
<skypecontent>Lägg till ditt skype-användarnamn på din profil och spara</skypecontent>
</msn>
</mysettings>
<cmspage>
<postcomment>Publicera kommentar</postcomment>
<confirmdeletequestion>Vill du verkligen ta bort inlägget?</confirmdeletequestion>
<commentcontent>Kommentar</commentcontent>
<commentcontents>Kommentarer</commentcontents>
<commenttitle>Titel för kommentar</commenttitle>
<invalidcommenttitle>Du måste ange en titel</invalidcommenttitle>
<tags>
<cmspagetagwith>Sidor taggade med</cmspagetagwith>
<title>Sidor</title>
</tags>
</cmspage>
<blog>
<bloglistingtitle>Blogginlägg</bloglistingtitle>
<noentries>Inga blogginlägg hittade</noentries>
<confirmdeletequestion>Vill du verkligen ta bort blogginlägget?</confirmdeletequestion>
<presentationimagealttext>Presentationsbild för {0}'s blogg</presentationimagealttext>
<editblog>Redigera blogg</editblog>
<createentry>Skapa nytt inlägg</createentry>
<reportblogger>Anmäl bloggare</reportblogger>
<reportentry>Anmäl blogginlägg</reportentry>
<archive>Arkiv</archive>
<viewallentries>Visa alla inlägg</viewallentries>
<mostactivebloggers>Mest aktiva bloggare</mostactivebloggers>
<blogentrytitle>Blogginlägg</blogentrytitle>
<editentry>Redigera inlägg</editentry>
<noentrycomments>Det finns inga kommentarer än</noentrycomments>
<noentrypingbacks>Det finns inga pingbacks än</noentrypingbacks>
<postcomment>Publicera kommentar</postcomment>
<commenttitle>Titel:</commenttitle>
<commentcontent>Kommentar:</commentcontent>
<invalidcommenttitle>Du måste ange en titel</invalidcommenttitle>
<deletecomment>Ta bort kommentar</deletecomment>
<confirmdeletecommentquestion>Vill du verkligen ta bort kommentaren?</confirmdeletecommentquestion>
<newentryheader>Nytt blogginlägg</newentryheader>
<editentryheader>Redigera blogginlägg</editentryheader>
<entrytitle>Titel:</entrytitle>
<entrycontent>Text:</entrycontent>
<invalidentrytitle>Du måste ange en titel</invalidentrytitle>
<editblogtitle>Redigera blogg</editblogtitle>
<blogname>Namn:</blogname>
<presentation>Presentation:</presentation>
<presentationimage>Presentationsbil:</presentationimage>
<invalideblogname>Du måste ange ett namn för bloggen</invalideblogname>
<imagesizeinvalid>Bildstorleken får inte vara mer än {0} kB</imagesizeinvalid>
<imageformatinvalid>Bildformatet stöds ej</imageformatinvalid>
<imageuploaderror>Nånting gick fel!</imageuploaderror>
<backtoblogs>Tillbaka till bloggarna</backtoblogs>
<blogentriestitle>Blogginlägg</blogentriestitle>
<backtoentries>Tillbaka till blogginläggen</backtoentries>
<blogsyndicationtitle>Distribuera bloggen</blogsyndicationtitle>
<blogfeedUrl>RSS-Feed URL</blogfeedUrl>
<feedlist>Feeds</feedlist>
<emptyfeedurl>du måste ange en URL</emptyfeedurl>
<invalidfeedurl>Ogiltig URL</invalidfeedurl>
<syndicateblog>Distribuera blog</syndicateblog>
</blog>
<videogallery>
<videolistingtitle>Filmer</videolistingtitle>
<novideos>Inga filmer funna!</novideos>
<confirmdeletequestion>Vill du verkligen ta bort filmen?</confirmdeletequestion>
<uploadvideo>Ladda upp film</uploadvideo>
<presentationtext>Presentations text</presentationtext>
<videotitle>Filmtitel:</videotitle>
<tag>Tagg:</tag>
<newtag>Ny Tagg</newtag>
<uploaded>Uppladdad:</uploaded>
<views>Visad:</views>
<newvideocomment>Publicera kommentar</newvideocomment>
<published>Publiserad</published>
<comment>Kommentar</comment>
<nocomments>Inga kommentarer</nocomments>
<reportvideo>Anmäl film</reportvideo>
<editvideo>Redigera film</editvideo>
<confirmdeletecommentquestion>Vill du verkligen ta bort denna kommentar?</confirmdeletecommentquestion>
<deletecomment>Ta bort kommentar</deletecomment>
<novidoesfound>Inga filmer hittade!</novidoesfound>
<encodingvideo>Filmen är inte tillgänglig för tillfället, försök senare.</encodingvideo>
<filemissingerror>Du måste ange en fil</filemissingerror>
<backtovideos>Tillbaka till filmer</backtovideos>
<notitle>Ingen filmtitel</notitle>
<noconfiguredaccount>Inget konto för film är konfigurerat</noconfiguredaccount>
</videogallery>
<imagegallery>
<title>Titel:</title>
<editimage>Redigera bild</editimage>
<titlerequired>Bildtitel är obligatorisk</titlerequired>
<usersimagegalleries>'s bildgalleri</usersimagegalleries>
<newgallery>Skapa nytt galleri</newgallery>
<editgallery>Redigera galleri</editgallery>
<description>Beskrivning:</description>
<myimagegalleries>{0} Gallerier</myimagegalleries>
<backtogallery>Tillbaka till galleri</backtogallery>
<image>Bild</image>
<reportimage>Anmäl bild</reportimage>
<noimages>Inga bilder funna</noimages>
<confirmdeletequestion>Vill du verkligen ta bort bilden?</confirmdeletequestion>
<galleryname>Gallerinamn:</galleryname>
<galleryerrormessage>Du måste ange ett namn på galleriet</galleryerrormessage>
<presentationtext>Presentationstext:</presentationtext>
<uploadimage>Ladda upp bild</uploadimage>
<images>Bilder</images>
<scrollheader>Bilder i galleriet</scrollheader>
<newimagegallery>Nytt bildgalleri</newimagegallery>
<imagegalleries>Bildgalleri</imagegalleries>
<gallerypreviewimagealttext>Förhandsgranskning bild för galleri</gallerypreviewimagealttext>
<confirmdeleteimagegalleryquestion>Vill du verkligen ta bort galleriet?</confirmdeleteimagegalleryquestion>
<scrollleft>Scrolla till vänster</scrollleft>
<scrollright>Scrolla till höger</scrollright>
<imagesizeinvalid>Bildstorleken får inte vara högre än {0} kB</imagesizeinvalid>
<backtousersgalleries>Tillbaka till {0}'s galleri</backtousersgalleries>
<backtoglobalgalleries>Tillbaka till globalt bildgalleri</backtoglobalgalleries>
<numberofimages>Antal bilder:</numberofimages>
<pendingstatustooltip>Väntar på godkännande</pendingstatustooltip>
</imagegallery>
<mycard>
<age>Ålder:</age>
<livesin>Ort:</livesin>
<birthday>Födelsedag:</birthday>
<mypage>Min sida</mypage>
<sendmessage>Skicka meddelande</sendmessage>
<contactrequest>Kontaktförfrågan</contactrequest>
</mycard>
<forum>
<noentries>Inga inlägg funna!</noentries>
<topiclistingtitle>Ämnen</topiclistingtitle>
<createtopic>Skapa ämne</createtopic>
<newtopicheader>Nytt ämne</newtopicheader>
<topicsubject>Ämne:</topicsubject>
<topicmessage>Meddelande:</topicmessage>
<invalidtopicsubject>Du måste ange ett ämne!</invalidtopicsubject>
<posts>Inlägg:</posts>
<noreplies>inga svar än!</noreplies>
<repliesheader>Svar</repliesheader>
<replyheader>Svara</replyheader>
<reply>Svar:</reply>
<invalidreply>Du måste ange ett svar</invalidreply>
<subject>ämne:</subject>
<announcement>Meddelande</announcement>
<prioritized>Prioriterat</prioritized>
<locked>Låst</locked>
<hot>Hett</hot>
<replies>Svar</replies>
<by>Av</by>
<views>Visningar</views>
<lastpost>Senaste inlägg</lastpost>
<editreply>Redigera svar</editreply>
<threadspost>Trådar/inlägg</threadspost>
<edittopic>Redigera ämne</edittopic>
<contentisedited>Innehållet har redigerats</contentisedited>
<confirmdeletereplyquestion>Vill du verkligen ta bort svaret?</confirmdeletereplyquestion>
<deletereply>Ta bort svar</deletereply>
<reporttopic>Anmäl ämne</reporttopic>
<reportreply>Anmäl svar</reportreply>
<clubtopic>Klubbämne - Otillräcklig behörighet</clubtopic>
<confirmdeletequestion>Vill du verkligen ta bort detta ämne?</confirmdeletequestion>
<backtoroom>Tillbaka</backtoroom>
<topicremovederror>Detta ämnet har tagits bort</topicremovederror>
</forum>
<member>
<membertags>Taggar från medlem</membertags>
<topclubs>Topp 5 klubbar</topclubs>
<allmembers>Alla medlemmar</allmembers>
<nousers>Inga användare funna!</nousers>
<deletefriendship>Ta bort</deletefriendship>
<confirmfriendshipdeletequestion>Vill du ta bort vänskapen?</confirmfriendshipdeletequestion>
<members>Medlemmar</members>
</member>
<general>
<firstname>Förnamn:</firstname>
<lastname>Efternamn:</lastname>
<email>E-post:</email>
<password>Lösenord:</password>
<forgotpassword>Glömt lösenordet?</forgotpassword>
<save>Spara</save>
<add>Lägg till</add>
<remove>Ta bort</remove>
<ok>Ok</ok>
<cancel>Avbryt</cancel>
<reply>Svara</reply>
<delete>Ta bort</delete>
<back>Tillbaka</back>
<close>Stäng</close>
<send>Skicka</send>
<post>Publicera</post>
<upload>Ladda upp</upload>
<to>till</to>
<author>Författare:</author>
<time>
<shortdatepattern>dd/MM/yy</shortdatepattern>
<longdatepattern>MMM dd yyyy</longdatepattern>
<year>år</year>
<month>månad</month>
<day>dag</day>
<days>dagar</days>
<hour>h</hour>
<hours>h</hours>
<minute>m</minute>
<minutes>m</minutes>
</time>
<and>och</and>
<at>vid</at>
<ago>sedan</ago>
<viewall>Visa alla ({0})</viewall>
<viewalltooltip>Visa alla</viewalltooltip>
<validinput>Giltigt indata</validinput>
<invalidinput>Ogiltig indata</invalidinput>
<gender>Kön:</gender>
<male>Man</male>
<female>Kvinna</female>
<category>Kategori:</category>
<tags>Taggar:</tags>
<tagstitle>Taggar</tagstitle>
<tagtolong>Taggen '{0}' innehåller mer än 50 tecken och kan inte sparas</tagtolong>
<numberoftaggeditems>Taggade objekt</numberoftaggeditems>
<selectcategory>Välj kategori</selectcategory>
<searchhere>Sök</searchhere>
<pagecommenttitle>Sidans kommentarer</pagecommenttitle>
<pager>
<first>Första</first>
<previous>föregående</previous>
<next>Nästa</next>
<last>Sista</last>
</pager>
<rating>
<filledstar>Ifylld stjärna</filledstar>
<notfilledstar>Ej ifylld stjärna</notfilledstar>
<averagerating>Genomsnitt:</averagerating>
<yourrating>Din värdering:</yourrating>
</rating>
<views>Visningar:</views>
<reportcomment>Anmäl kommentar</reportcomment>
<abusereporttitle>Anmäl</abusereporttitle>
<abusereportdescription>Beskrivning:</abusereportdescription>
<comments>Kommentarer:</comments>
<pingbacks>Pingbacks</pingbacks>
<posted>Publicerad:</posted>
<writtenby>av:</writtenby>
<newcomment>Ny kommentar</newcomment>
<commentneedconfirmation>Kommentaren måste godkännas av en administratör</commentneedconfirmation>
<removeimage>Ta bort bild</removeimage>
<mostrecent>Senaste</mostrecent>
<online>Online</online>
<alphabetical>Alfabetisk</alphabetical>
<mostactiveuser>Mest aktiva användare</mostactiveuser>
<mostpopular>Mest populär</mostpopular>
<mostviewed>Flest visningar</mostviewed>
<mostcommented>Flest kommentarer</mostcommented>
<mostmembers>Flest medlemmar</mostmembers>
<description>Beskrivning:</description>
<textmissing>Text saknas</textmissing>
<logotype>Logo</logotype>
<rss>RSS</rss>
<sitemap>Sitemap</sitemap>
<privacy>Säkerhet</privacy>
<copyrightnotice>Copyright © 2011 EPiServer AB</copyrightnotice>
<confirmtitle>Bekräfta</confirmtitle>
<joined>Gick med:</joined>
<systemmessage>Systemmeddelande</systemmessage>
<possessiveform>'s</possessiveform>
<imageformatinvalid>Formatet stöds ej</imageformatinvalid>
<notagsfound>Inga taggar hittade!</notagsfound>
<nocommentsfound>Inga kommentarer hittade!</nocommentsfound>
<pending>Avvaktar</pending>
<information>Information</information>
<noentityerror>Denna enhet har tagits bort</noentityerror>
</general>
<club>
<clublistingtitle>Klubbar</clublistingtitle>
<noentries>Inga klubbar hittade</noentries>
<confirmdeletequestion>Vill du verkligen ta bort denna klubben?</confirmdeletequestion>
<editclub>Redigera klubb</editclub>
<createclubtitle>Skapa klubb</createclubtitle>
<reportclub>Anmäl klubb</reportclub>
<joinclub>Gå med i klubb</joinclub>
<clubname>Namn på klubb:</clubname>
<clubowner>Klubbägare:</clubowner>
<presentation>Presentation:</presentation>
<presentationimage>Presentationsbild:</presentationimage>
<invalidclubname>Du måste ange ett namn för bilden</invalidclubname>
<imagesizeinvalid>Bildstorleken måste vara mindre än {0} kB</imagesizeinvalid>
<imageformatinvalid>Filformatet stöds ej</imageformatinvalid>
<imageuploaderror>Något gick fel!</imageuploaderror>
<presentationimagealttext>Presentationsbild för {0}'s klubb</presentationimagealttext>
<status>Status: </status>
<open>Öppen</open>
<closed>Stängd</closed>
<created>Skapad: </created>
<members>Medlemmar: </members>
<owner>Ägare: </owner>
<join>Gå med i klubb</join>
<recentlyjoined>Nyaste medlemmarna</recentlyjoined>
<nomembers>Inga medlemmar</nomembers>
<appliedmembers>Ansökningar</appliedmembers>
<okall>Ok på allt</okall>
<rejectall>Neka alla</rejectall>
<applied>Ansökningar:</applied>
<reject>Avvisa</reject>
<home>Hem</home>
<wall>Vägg</wall>
<forum>Forum</forum>
<imagegallery>Bildgalleri</imagegallery>
<member>Medlem</member>
<calendar>Kalender</calendar>
<eventauthor>Värd:</eventauthor>
<eventlocation>Vart:</eventlocation>
<when>När:</when>
<from>från</from>
<time>Tid:</time>
<attend>Delta</attend>
<newevent>Nytt event</newevent>
<editevent>Redigera event</editevent>
<clubeventtitle>Klubbevent</clubeventtitle>
<attendees>Deltagare</attendees>
<numberofattendees>Antal deltagare:</numberofattendees>
<requests>Begäran></requests>
<accept>Acceptera</accept>
<noevents>Inga nya event</noevents>
<notloggedin>Du måste vara inloggad för att registrera dig på detta event</notloggedin>
<emptyevent>Kan inte hitta eventet</emptyevent>
<eventfull>Eventet är otillgängligt</eventfull>
<neweventheader>Nytt Event</neweventheader>
<eventtitle>Eventnamn: *</eventtitle>
<eventlocation>Vart:</eventlocation>
<neweventlocation>Vart: *</neweventlocation>
<eventarranger>Arrangör:</eventarranger>
<eventmaximumregistrations>Max. antal registrerade: *</eventmaximumregistrations>
<eventstartdate>Startar: *</eventstartdate>
<eventenddate>Slutar: *</eventenddate>
<registrationstart>Registreringen öppnar:</registrationstart>
<registrationend>Registreringen stänger:</registrationend>
<registrationopen>Registratingen öppen:</registrationopen>
<eventimage>Eventbild:</eventimage>
<invalideventname>Du måste ange ett namn för eventet</invalideventname>
<noattendees>Inga deltagare för detta event</noattendees>
<membersboxtitle>Medlemmar</membersboxtitle>
<eventpresentationimagealttext>Presentationsbild för {0}'s event</eventpresentationimagealttext>
<invitations>Inbjudningar</invitations>
<attending>Närvarande</attending>
<notattending>Kommer ej</notattending>
<registrationnotopen>Registreringen ej öppen</registrationnotopen>
<eventfull>Eventet är fullt</eventfull>
<rsvpstatus>RSVP:</rsvpstatus>
<securitystatusopen>Öppen</securitystatusopen>
<securitystatusclosed>Stängd</securitystatusclosed>
<upcomingevents>Kommande event</upcomingevents>
<noclubaccesstitle>Du har inte behörighet till denna sida</noclubaccesstitle>
<noclubaccessbody>Du måste vara medlem i denna klubben för att se denna sida</noclubaccessbody>
<walltitle>Vägg</walltitle>
<articleinfotitle>Artiklar som är intressanta för klubben, som har publicerats i dess namn</articleinfotitle>
<clubarticlestitle>Artiklar</clubarticlestitle>
<noarticles>Inga artiklar funna!</noarticles>
<noowner>Ingen ägare angiven</noowner>
<leave>Lämna klubb</leave>
<confirmleavequestion>Är du säker på att du vill lämna klubben?</confirmleavequestion>
<membershiprequested>Begärd</membershiprequested>
<myclubs>Mina klubbar</myclubs>
<articleinfoiconalt>Info-ikon</articleinfoiconalt>
<description>Beskrivning:</description>
<unlimited>0 = obegränsat</unlimited>
<registrationinfo>Ange anmälningstid för eventet. (Valfritt)</registrationinfo>
<calendarbuttonalttext>Kalender</calendarbuttonalttext>
<dateemptyvaluemessage>Datum är obligatoriskt</dateemptyvaluemessage>
<dateinvalidmessage>Datumet är ogiltigt</dateinvalidmessage>
<startdatebeforecurrent>Eventets startdatum är före slutdatumet</startdatebeforecurrent>
<registrationenddateinvalid>Slutdatumet för registreringen är ogiltig</registrationenddateinvalid>
<registrationstartdateinvalid>Startdatum för registrering är ogiltig</registrationstartdateinvalid>
<registrationenddatebeforestartdate>Slutdatumet för registrering sker före stardatumet</registrationenddatebeforestartdate>
<registrationstartdateaftereventend>Startdatumet för för registering sker efter slutdatumet</registrationstartdateaftereventend>
<registrationenddateaftereventend>Slutdatum för registreringen är efter eventets slutdatum</registrationenddateaftereventend>
<endtimeisbeforestarttime>Eventet slutar innan starttiden</endtimeisbeforestarttime>
<datetooltipmessage>Ange datum och tid</datetooltipmessage>
<timeemptyvaluemessage>Tid är obligatoriskt</timeemptyvaluemessage>
<timeinvalidmessage>tiden är ogiltig</timeinvalidmessage>
<maxnumberregistrantsemptyvalue>Max antal anmälda är obligatoriskt</maxnumberregistrantsemptyvalue>
<maxnumregistrantsinvalidmessage>nummret är ogiltigt</maxnumregistrantsinvalidmessage>
<maxnumregistrantsminimumvalue>Värdet måste vara högre än 0</maxnumregistrantsminimumvalue>
<maxnumregistrantstooltip>Ange ett nummer mellan 0 och max antal anmälda</maxnumregistrantstooltip>
<missinglocation>Du måste ange en plats för eventet</missinglocation>
<required>Alla fält markerade med * är obligatoriska</required>
<cluberrortext>Klubben är antingen stängd eller så måste du gå med i klubben för att se innehållet.</cluberrortext>
<backtoclubs>Tillbaka till klubbar</backtoclubs>
</club>
<newsfeed>
<wroteon>skrev på</wroteon>
<possessiveform>'s</possessiveform>
<wall>Vägg</wall>
<blogentry>Blogginlägg</blogentry>
<commentedon>Kommenterade</commentedon>
<becamefriendswith>blev vän med</becamefriendswith>
<image>Bild</image>
<uploadedan>Laddade upp en</uploadedan>
<uploadeda>laddade upp en</uploadeda>
<video>Film</video>
<wroteanew>skrev en ny</wroteanew>
<posted>publicerade</posted>
<postedanew>publicerade en ny</postedanew>
<topic>ämne</topic>
<intheforum>i forumet</intheforum>
<reply>svara</reply>
<createdthe>skapade </createdthe>
<club>Klubb</club>
<joinedthe>Gick med i</joinedthe>
<Subscribe>Prenumerera</Subscribe>
<SubscribeToRSS>Prenumerera på RSS</SubscribeToRSS>
<SubscribeToAtom>Prenumerera på Atom</SubscribeToAtom>
</newsfeed>
<openid>
<openidauthbutton>Autentisera</openidauthbutton>
<openidlabel>OpenID</openidlabel>
<openidtitle>Ange ditt inloggningssätt:</openidtitle>
<openidlogintitle>Logga in med OpenID</openidlogintitle>
<authfailed>Autentiseringen misslyckades</authfailed>
<authenticated>Autentiserade : {0}</authenticated>
<invalididentifier>Ogiltig OpenID Identifier</invalididentifier>
<closeandattachopenid>Logga in och anslut</closeandattachopenid>
<authenticationnoaccountmsg>openid '{0}' är inte koppla mot något konto. klicka på '{1}' för att skapa ett nytt och länka det till openid eller om du redan har ett konto kan du stänga detta fönster och logga in</authenticationnoaccountmsg>
<message>openid '{0}' är inte koppla mot något kontot. klicka på '{1}' för att skapa ett nytt eller logga in om du redan har ett.</message>
<openidlisttitle>Kopplade OpenIDs</openidlisttitle>
<openidremovemessage>(*) Markera OpenIDs för borttagning</openidremovemessage>
<openidemptyfielderror>OpenID tillhandahållare kan inte vara tom</openidemptyfielderror>
<confirmdelete>Vill du verkligen ta bort kopplingen till openid</confirmdelete>
<provider>
<aol>Ange AOL-användarnamn</aol>
<myopenid>Ange MyOpenID användarnamn</myopenid>
<livejournal>Ange Livejournal användarnamn</livejournal>
<wordpress>Ange Wordpress.com användarnamn</wordpress>
<blogspot>Ange Blogger-konto</blogspot>
<verisign>Ange Verisign användarnamn</verisign>
<claimid>Ange ClaimID användarnamn</claimid>
<clickpass>Ange ClickPass användarnamn</clickpass>
<googleprofile>Ange Google Profile användarnamn</googleprofile>
</provider>
</openid>
<news>
<relatedclubs>Relaterade klubbar</relatedclubs>
<norelatedtopics>Inga relaterade ämnen funna!</norelatedtopics>
<relatedtopicstitle>Relaterade ämnen</relatedtopicstitle>
<newlisttitle>Nyheter</newlisttitle>
</news>
<article>
<relatedclub>Relaterad klubb</relatedclub>
<articlelisttitle>Artiklar</articlelisttitle>
</article>
<quicklinks>
<title>Snabblänkar</title>
<mypagelink>Min sida</mypagelink>
<myimagegallerieslink>Mina bildgalleri</myimagegallerieslink>
<mybloglink>Min blogg</mybloglink>
<myfirendslink>Mina vänner</myfirendslink>
<myclubs>Mina klubbar</myclubs>
</quicklinks>
<start>
<newimagegalleries>Nya bildgalleri</newimagegalleries>
<latestblogentries>Senaste blogginläggen</latestblogentries>
</start>
<epiui>
<customproperties>
<selectaroomdropdownitem>---välj ett rum---</selectaroomdropdownitem>
<selectaclubdropdownitem>---starta en klubb---</selectaclubdropdownitem>
</customproperties>
</epiui>
<headings>
<heading name="SiteSettings">
<description>Sidinställningar</description>
</heading>
</headings>
<pagetypes>
<common>
<property name="MyImagesPage">
<caption>Mina bilder</caption>
<help>Länka till mina bilder</help>
</property>
<property name="ViewImagePage">
<caption>Visa bildsida</caption>
<help>Länk till visa bildsida</help>
</property>
<property name="MyImageGalleryPage">
<caption>Mitt bildgalleri</caption>
<help>Länk till mitt bildgalleri</help>
</property>
<property name="MyBlogPage">
<caption>Min blogg</caption>
<help>Länk till min blogg</help>
</property>
<property name="VideoPlayerPage">
<caption>Filmsida</caption>
<help>Länk till mina filmer</help>
</property>
<property name="MySettingsPage">
<caption>Mina inställningar</caption>
<help>Länk till mina inställningar</help>
</property>
<property name="MyPage">
<caption>Min sida</caption>
<help>Länk till min sida</help>
</property>
<property name="MyFriendsPage">
<caption>Mina vänners sidor</caption>
<help>Länk till mina vänners sidor</help>
</property>
<property name="ClubPage">
<caption>Klubbsida</caption>
<help>Länk till klubbsida</help>
</property>
<property name="ClubHomePage">
<caption>Klubbhemsida</caption>
<help>Länk till klubbhemsida</help>
</property>
<property name="TopicPage">
<caption>Sida med ämnen</caption>
<help>Länk till sida med ämnen</help>
</property>
<property name="RoomPage">
<caption>Rumsida</caption>
<help>Länk till rumsida</help>
</property>
<property name="PrivacyPage">
<caption>Integritetsinställnignar </caption>
<help>Länk till integritetsinställningar</help>
</property>
<property name="NewsPage">
<caption>Nyhetssida</caption>
<help>Länk till nyhetssida</help>
</property>
<property name="VideoGalleryPage">
<caption>Filmgalleri</caption>
<help>Länk till filmgalleri</help>
</property>
<property name="TagsPage">
<caption>Taggar</caption>
<help>Länk till taggar</help>
</property>
<property name="ImageGalleriesPage">
<caption>Bildgalleri</caption>
<help>Länk till bildgalleri</help>
</property>
<property name="ClubEventPage">
<caption>Klubbevent</caption>
<help>Länka till klubbevent</help>
</property>
<property name="ClubMembersPage">
<caption>Klubbmedlemmar</caption>
<help>Länk till klubbmedlemmar</help>
</property>
<property name="ClubForumPage">
<caption>KLubbforum</caption>
<help>Länk till klubbforum</help>
</property>
<property name="ClubImageGalleryPage">
<caption>Klubb-bildgalleri</caption>
<help>Länk till klubbens bildgalleri</help>
</property>
<property name="SiteMapPage">
<caption>Sitemap</caption>
<help>Länk till sitemap</help>
</property>
<property name="NotMemberPage">
<caption>Sida för ickemedlemmar</caption>
<help>Länk till sida för ickemedlemmar</help>
</property>
<property name="ErrorPage">
<caption>Felsida</caption>
<help>Länk till felsida</help>
</property>
<property name="MainBody">
<caption>Intro</caption>
<help>Intro</help>
</property>
<property name="IntroImageUrl">
<caption>Intro bild Url</caption>
<help>Intro bild Url</help>
</property>
<property name="IntroImageAlt">
<caption>Introbild Alt Text</caption>
<help>Introbild Alt Text</help>
</property>
<property name="Heading">
<caption>Heading</caption>
<help>Heading</help>
</property>
<property name="Introduction">
<caption>Introduktion</caption>
<help>Introduktion</help>
</property>
<property name="CommunityTags">
<caption>Community-taggar</caption>
<help>Community-taggar</help>
</property>
<property name="ForumRoomAssociation">
<caption>Forumets rum association</caption>
<help>Forumets rum association</help>
</property>
<property name="ClubAssociation">
<caption>Klubbassociation</caption>
<help>Klubbassociation</help>
</property>
<property name="AuthorName">
<caption>Författare</caption>
<help>Författare</help>
</property>
<property name="InfoBoxHeader">
<caption>InfoBox Header</caption>
<help>InfoBox Header</help>
</property>
<property name="InfoBoxBody">
<caption>InfoBox Body</caption>
<help>InfoBox Body</help>
</property>
<property name="RightBody">
<caption>Right Body</caption>
<help>Right Body</help>
</property>
</common>
</pagetypes>
<entitytypes>
<episervercommunityblogblog>Blogg</episervercommunityblogblog>
<episervercommunityblogentry>Blogginlägg</episervercommunityblogentry>
<episervercommonsecurityiuser>Medlemm</episervercommonsecurityiuser>
<episervercommunityimagegalleryimage>Bild</episervercommunityimagegalleryimage>
<episervercommunityimagegalleryimagegallery>Bildgalleri</episervercommunityimagegalleryimagegallery>
<episervercommunityimagegalleryimagecomment>Bildkommentar</episervercommunityimagegalleryimagecomment>
<episervercommunityforumforum>Forum</episervercommunityforumforum>
<episervercommunityforumroombase>Forum-rum</episervercommunityforumroombase>
<episervercommunityforumtopic>Forum Ämne</episervercommunityforumtopic>
<episervercommunityforumreply>Forum Svar</episervercommunityforumreply>
<episervercommunityvideogalleryvideo>Film</episervercommunityvideogalleryvideo>
<episervercommunityvideogalleryvideogallery>Filmgalleri</episervercommunityvideogalleryvideogallery>
<episervercommunityvideogalleryvideocomment>Videokommentar</episervercommunityvideogalleryvideocomment>
<episerverwebhostingunifiedfile>Fil</episerverwebhostingunifiedfile>
<episervercommunityclubclub>Klubb</episervercommunityclubclub>
<pagetypearticle>Artikel</pagetypearticle>
<pagetypenews>Nyheter</pagetypenews>
</entitytypes>
<contextmenuplugin>
<adminmode>Administrera Community</adminmode>
<moderationmode>Moderera Community</moderationmode>
</contextmenuplugin>
</language>
</languages>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment