Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@crioux
Created October 3, 2017 16:10
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save crioux/2c739004b2f9250071f776320ea20746 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save crioux/2c739004b2f9250071f776320ea20746 to your computer and use it in GitHub Desktop.
### Keybase proof
I hereby claim:
* I am crioux on github.
* I am dildog (https://keybase.io/dildog) on keybase.
* I have a public key ASD4rV9iukMIm9tjqt1YLgf1HC-deCdhITvwxwOfQsy65go
To claim this, I am signing this object:
```json
{
"body": {
"key": {
"eldest_kid": "0120f8ad5f62ba43089bdb63aadd582e07f51c2f9d782761213bf0c7039f42ccbae60a",
"host": "keybase.io",
"kid": "0120f8ad5f62ba43089bdb63aadd582e07f51c2f9d782761213bf0c7039f42ccbae60a",
"uid": "9e9bfd726398fea44d3e874209b84219",
"username": "dildog"
},
"merkle_root": {
"ctime": 1507047007,
"hash": "cd0670f684caf3801016b17f89517851d737bde6f4b3ca205423d63607e29546abf126e8554a9cc865bb4a0a60cd50c35ab6ff73487a86db58a5f7ad5bc60b4f",
"hash_meta": "7e977609d581c06de60d491e14d1821575ad76c14a0018c22e99fdb74464b37b",
"seqno": 1489349
},
"service": {
"name": "github",
"username": "crioux"
},
"type": "web_service_binding",
"version": 1
},
"client": {
"name": "keybase.io go client",
"version": "1.0.31"
},
"ctime": 1507047008,
"expire_in": 504576000,
"prev": "da9efc007835f36e376b8c03662881cba4a9f10f5950328e8398258bb23df068",
"seqno": 8,
"tag": "signature"
}
```
with the key [ASD4rV9iukMIm9tjqt1YLgf1HC-deCdhITvwxwOfQsy65go](https://keybase.io/dildog), yielding the signature:
```
hKRib2R5hqhkZXRhY2hlZMOpaGFzaF90eXBlCqNrZXnEIwEg+K1fYrpDCJvbY6rdWC4H9RwvnXgnYSE78McDn0LMuuYKp3BheWxvYWTFAzh7ImJvZHkiOnsia2V5Ijp7ImVsZGVzdF9raWQiOiIwMTIwZjhhZDVmNjJiYTQzMDg5YmRiNjNhYWRkNTgyZTA3ZjUxYzJmOWQ3ODI3NjEyMTNiZjBjNzAzOWY0MmNjYmFlNjBhIiwiaG9zdCI6ImtleWJhc2UuaW8iLCJraWQiOiIwMTIwZjhhZDVmNjJiYTQzMDg5YmRiNjNhYWRkNTgyZTA3ZjUxYzJmOWQ3ODI3NjEyMTNiZjBjNzAzOWY0MmNjYmFlNjBhIiwidWlkIjoiOWU5YmZkNzI2Mzk4ZmVhNDRkM2U4NzQyMDliODQyMTkiLCJ1c2VybmFtZSI6ImRpbGRvZyJ9LCJtZXJrbGVfcm9vdCI6eyJjdGltZSI6MTUwNzA0NzAwNywiaGFzaCI6ImNkMDY3MGY2ODRjYWYzODAxMDE2YjE3Zjg5NTE3ODUxZDczN2JkZTZmNGIzY2EyMDU0MjNkNjM2MDdlMjk1NDZhYmYxMjZlODU1NGE5Y2M4NjViYjRhMGE2MGNkNTBjMzVhYjZmZjczNDg3YTg2ZGI1OGE1ZjdhZDViYzYwYjRmIiwiaGFzaF9tZXRhIjoiN2U5Nzc2MDlkNTgxYzA2ZGU2MGQ0OTFlMTRkMTgyMTU3NWFkNzZjMTRhMDAxOGMyMmU5OWZkYjc0NDY0YjM3YiIsInNlcW5vIjoxNDg5MzQ5fSwic2VydmljZSI6eyJuYW1lIjoiZ2l0aHViIiwidXNlcm5hbWUiOiJjcmlvdXgifSwidHlwZSI6IndlYl9zZXJ2aWNlX2JpbmRpbmciLCJ2ZXJzaW9uIjoxfSwiY2xpZW50Ijp7Im5hbWUiOiJrZXliYXNlLmlvIGdvIGNsaWVudCIsInZlcnNpb24iOiIxLjAuMzEifSwiY3RpbWUiOjE1MDcwNDcwMDgsImV4cGlyZV9pbiI6NTA0NTc2MDAwLCJwcmV2IjoiZGE5ZWZjMDA3ODM1ZjM2ZTM3NmI4YzAzNjYyODgxY2JhNGE5ZjEwZjU5NTAzMjhlODM5ODI1OGJiMjNkZjA2OCIsInNlcW5vIjo4LCJ0YWciOiJzaWduYXR1cmUifaNzaWfEQLJgbwoSrvP/G9EEEVViWNXvpGflo9HAdMpDadEqqXU8/6j33NH5M5Ur62os/JWUjlc4E9UMDR9IeSRgEfSkCAioc2lnX3R5cGUgpGhhc2iCpHR5cGUIpXZhbHVlxCAKplawBQuMKKrj8Q35j2kZmsATZ+gEcusUGQWrllfc1KN0YWfNAgKndmVyc2lvbgE=
```
And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.
### My publicly-auditable identity:
https://keybase.io/dildog
### From the command line:
Consider the [keybase command line program](https://keybase.io/download).
```bash
# look me up
keybase id dildog
```
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment