Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🅱️
usy

Jeffrey Crowell crowell

🅱️
usy
Block or report user

Report or block crowell

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View i-hate-heap-leak.c
/*
first malloc(16) : 0x1a61450
eh.. and malloc(-1) : (nil)
second malloc(16) : 0x7fe57c0008c0
FYI, libc.so address is : 0x7fe5837dc000
let's calculate! : 0x7fe580000000
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
View gist:ce7c976ecfb5df41413e5535ffaebe0c
sftp-3 ~ » dig @75.75.75.75 example.com
; <<>> DiG 9.8.3-P1 <<>> @75.75.75.75 example.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 49393
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
View -
f0VMRgECAQAAAAAAAAAAAAACABQAAAABEAADAAAAADQAAA84AAAAAAA0ACAABwAoAB0AGgAAAAYA
AAA0EAAANBAAADQAAADgAAAA4AAAAAUAAAAEAAAAAwAAARQQAAEUEAABFAAAAA0AAAANAAAABAAA
AAEAAAABAAAAABAAAAAQAAAAAAAGbAAABmwAAAAFAAEAAAAAAAEAAAZsEAEGbBABBmwAAAEsAAAB
MAAAAAYAAQAAAAAAAgAABoAQAQaAEAEGgAAAAPAAAADwAAAABgAAAAQAAAAEAAABJBAAASQQAAEk
AAAARAAAAEQAAAAEAAAABGR05VEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAQL2xpYi9sZC5z
by4xAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAUdOVQAAAAAAAAAAAgAAAAYAAAAgAAAABAAAABQAAAADR05VAGpO
Hzw6QibadtZIhfyXfSuWjPoWAAAAAgAAAAUAAAABAAAABSAAIAAAAAAAAAAABcDjS60AAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAHwAAAAAAAAAAEgAAAAAAABoAAAAAAAAAABIAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAgAAAA
AAAAJgAAAAAAAAAAEgAAAAAAAAsQAAY8AAAABBEAAA4AbGliYy5zby42AF9JT19zdGRpbl91c2Vk
AHB1dHMAcHJpbnRmAF9fbGliY19zdGFydF9tYWluAF9fZ21vbl9zdGFydF9fAEdMSUJDXzIuMABH
View -
diff --git a/src/ngx_pagespeed.cc b/src/ngx_pagespeed.cc
index 0e298b7..45e8708 100644
--- a/src/ngx_pagespeed.cc
+++ b/src/ngx_pagespeed.cc
@@ -686,14 +686,20 @@ char* ps_loc_configure(ngx_conf_t* cf, ngx_command_t* cmd, void* conf);
// not NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET or NGX_HTTP_MAIN_CONF_OFFSET.
ngx_command_t ps_commands[] = {
{ ngx_string("pagespeed"),
- NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_CONF_TAKE1|NGX_CONF_MULTI|
+ NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_CONF_TAKE1|
View setup_task.rb
require 'pty'
require 'fileutils'
def execmd cmd
begin
PTY.spawn(cmd) do |r, w, pid|
begin
r.each { |line| print line;}
rescue Errno::EIO
end
View bkpscoreboard.json
{"standings":[{"pos":1,"team":"HITCON","score":"96"},{"pos":2,"team":"b1o0p","score":"96"},{"pos":3,"team":"PPP","score":"96"},{"pos":4,"team":"LC↯BC","score":"88"},{"pos":5,"team":"PartOfShellphish","score":"87"},{"pos":6,"team":"Eat Sleep Pwn Repeat","score":"82"},{"pos":7,"team":"binja","score":"82"},{"pos":8,"team":"Wizards of [N|R]ops\t","score":"77"},{"pos":9,"team":"RoKyc","score":"71"},{"pos":10,"team":"p4","score":"69"},{"pos":11,"team":"Dragon Sector","score":"68"},{"pos":12,"team":"!SpamAndHex","score":"67"},{"pos":13,"team":"KAIST GoN","score":"67"},{"pos":14,"team":"TokyoWesterns","score":"66"},{"pos":15,"team":"DCIETS","score":"66"},{"pos":16,"team":"KaisHack","score":"65"},{"pos":17,"team":"Tasteless","score":"65"},{"pos":18,"team":"Zeal","score":"59"},{"pos":19,"team":"Samurai","score":"58"},{"pos":20,"team":"meepwn","score":"55"},{"pos":21,"team":"H4x0rPsch0rr","score":"54"},{"pos":22,"team":"Lab RATs","score":"53"},{"pos":23,"team":"PwnThyBytes","score":"51"},{"pos":24,"team":"\tkhack40","sc
View -
diff --git a/libr/anal/esil.c b/libr/anal/esil.c
index 7b5cf2d..0ff8a72 100644
--- a/libr/anal/esil.c
+++ b/libr/anal/esil.c
@@ -1988,14 +1988,16 @@ static int esil_dup(RAnalEsil *esil) {
}
static int esil_swap (RAnalEsil *esil) {
- char *tmp;
+ char *tmp1;
View -
00000000: 7f45 4c46 0101 0100 0000 0000 0000 0000 .ELF............
00000010: 0200 0300 0100 0000 a080 0408 3400 0000 ............4...
00000020: dc00 0000 0000 0000 3400 2000 0200 2800 ........4. ...(.
00000030: 0600 0300 0100 0000 0000 0000 0080 0408 ................
00000040: 0080 0408 a800 0000 a800 0000 0500 0000 ................
00000050: 0010 0000 0400 0000 7400 0000 7480 0408 ........t...t...
00000060: 7480 0408 2400 0000 2400 0000 0400 0000 t...$...$.......
00000070: 0400 0000 0400 0000 1400 0000 0300 0000 ................
00000080: 474e 5500 f7c9 6c3a 1ebd c1a7 2a73 3257 GNU...l:....*s2W
00000090: f291 2172 9b3f b818 0000 0000 0000 0000 ..!r.?..........
View boringssl.patch
diff --git a/crypto/cpu-intel.c b/crypto/cpu-intel.c
index 924bab0..cb48bb3 100644
--- a/crypto/cpu-intel.c
+++ b/crypto/cpu-intel.c
@@ -116,7 +116,7 @@ static uint64_t OPENSSL_xgetbv(uint32_t xcr) {
return (uint64_t)_xgetbv(xcr);
#else
uint32_t eax, edx;
- __asm__ volatile ("xgetbv" : "=a"(eax), "=d"(edx) : "c"(xcr));
+ __asm__ volatile (".byte 0x0f,0x01,0xd0" : "=a"(eax), "=d"(edx) : "c"(xcr));
You can’t perform that action at this time.