Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🎯
Focusing

Jeffrey Crowell crowell

🎯
Focusing
View GitHub Profile
@crowell
crowell / keybase.md
Created Jun 9, 2021
keybase identity
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am crowell on github.
  • I am crowell (https://keybase.io/crowell) on keybase.
  • I have a public key whose fingerprint is 18FE A02F 514F 0686 6F9D D996 31FC C941 8A1C 34BC

To claim this, I am signing this object:

View i-hate-heap-leak.c
/*
first malloc(16) : 0x1a61450
eh.. and malloc(-1) : (nil)
second malloc(16) : 0x7fe57c0008c0
FYI, libc.so address is : 0x7fe5837dc000
let's calculate! : 0x7fe580000000
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
View gist:ce7c976ecfb5df41413e5535ffaebe0c
sftp-3 ~ » dig @75.75.75.75 example.com
; <<>> DiG 9.8.3-P1 <<>> @75.75.75.75 example.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 49393
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
View -
f0VMRgECAQAAAAAAAAAAAAACABQAAAABEAADAAAAADQAAA84AAAAAAA0ACAABwAoAB0AGgAAAAYA
AAA0EAAANBAAADQAAADgAAAA4AAAAAUAAAAEAAAAAwAAARQQAAEUEAABFAAAAA0AAAANAAAABAAA
AAEAAAABAAAAABAAAAAQAAAAAAAGbAAABmwAAAAFAAEAAAAAAAEAAAZsEAEGbBABBmwAAAEsAAAB
MAAAAAYAAQAAAAAAAgAABoAQAQaAEAEGgAAAAPAAAADwAAAABgAAAAQAAAAEAAABJBAAASQQAAEk
AAAARAAAAEQAAAAEAAAABGR05VEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAQL2xpYi9sZC5z
by4xAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAUdOVQAAAAAAAAAAAgAAAAYAAAAgAAAABAAAABQAAAADR05VAGpO
Hzw6QibadtZIhfyXfSuWjPoWAAAAAgAAAAUAAAABAAAABSAAIAAAAAAAAAAABcDjS60AAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAHwAAAAAAAAAAEgAAAAAAABoAAAAAAAAAABIAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAgAAAA
AAAAJgAAAAAAAAAAEgAAAAAAAAsQAAY8AAAABBEAAA4AbGliYy5zby42AF9JT19zdGRpbl91c2Vk
AHB1dHMAcHJpbnRmAF9fbGliY19zdGFydF9tYWluAF9fZ21vbl9zdGFydF9fAEdMSUJDXzIuMABH
View -
diff --git a/src/ngx_pagespeed.cc b/src/ngx_pagespeed.cc
index 0e298b7..45e8708 100644
--- a/src/ngx_pagespeed.cc
+++ b/src/ngx_pagespeed.cc
@@ -686,14 +686,20 @@ char* ps_loc_configure(ngx_conf_t* cf, ngx_command_t* cmd, void* conf);
// not NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET or NGX_HTTP_MAIN_CONF_OFFSET.
ngx_command_t ps_commands[] = {
{ ngx_string("pagespeed"),
- NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_CONF_TAKE1|NGX_CONF_MULTI|
+ NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_CONF_TAKE1|
View setup_task.rb
require 'pty'
require 'fileutils'
def execmd cmd
begin
PTY.spawn(cmd) do |r, w, pid|
begin
r.each { |line| print line;}
rescue Errno::EIO
end
View bkpscoreboard.json
{"standings":[{"pos":1,"team":"HITCON","score":"96"},{"pos":2,"team":"b1o0p","score":"96"},{"pos":3,"team":"PPP","score":"96"},{"pos":4,"team":"LC↯BC","score":"88"},{"pos":5,"team":"PartOfShellphish","score":"87"},{"pos":6,"team":"Eat Sleep Pwn Repeat","score":"82"},{"pos":7,"team":"binja","score":"82"},{"pos":8,"team":"Wizards of [N|R]ops\t","score":"77"},{"pos":9,"team":"RoKyc","score":"71"},{"pos":10,"team":"p4","score":"69"},{"pos":11,"team":"Dragon Sector","score":"68"},{"pos":12,"team":"!SpamAndHex","score":"67"},{"pos":13,"team":"KAIST GoN","score":"67"},{"pos":14,"team":"TokyoWesterns","score":"66"},{"pos":15,"team":"DCIETS","score":"66"},{"pos":16,"team":"KaisHack","score":"65"},{"pos":17,"team":"Tasteless","score":"65"},{"pos":18,"team":"Zeal","score":"59"},{"pos":19,"team":"Samurai","score":"58"},{"pos":20,"team":"meepwn","score":"55"},{"pos":21,"team":"H4x0rPsch0rr","score":"54"},{"pos":22,"team":"Lab RATs","score":"53"},{"pos":23,"team":"PwnThyBytes","score":"51"},{"pos":24,"team":"\tkhack40","sc
View -
diff --git a/libr/anal/esil.c b/libr/anal/esil.c
index 7b5cf2d..0ff8a72 100644
--- a/libr/anal/esil.c
+++ b/libr/anal/esil.c
@@ -1988,14 +1988,16 @@ static int esil_dup(RAnalEsil *esil) {
}
static int esil_swap (RAnalEsil *esil) {
- char *tmp;
+ char *tmp1;
View -
00000000: 7f45 4c46 0101 0100 0000 0000 0000 0000 .ELF............
00000010: 0200 0300 0100 0000 a080 0408 3400 0000 ............4...
00000020: dc00 0000 0000 0000 3400 2000 0200 2800 ........4. ...(.
00000030: 0600 0300 0100 0000 0000 0000 0080 0408 ................
00000040: 0080 0408 a800 0000 a800 0000 0500 0000 ................
00000050: 0010 0000 0400 0000 7400 0000 7480 0408 ........t...t...
00000060: 7480 0408 2400 0000 2400 0000 0400 0000 t...$...$.......
00000070: 0400 0000 0400 0000 1400 0000 0300 0000 ................
00000080: 474e 5500 f7c9 6c3a 1ebd c1a7 2a73 3257 GNU...l:....*s2W
00000090: f291 2172 9b3f b818 0000 0000 0000 0000 ..!r.?..........