Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Europoslanci - kontakty
// k 21.3.2019, nejsou zde zastupci KSČM
Dita Charanzová <dita.charanzova@europarl.europa.eu>
Martina Dlabajová <martina.dlabajova@europarl.europa.eu>
Olga Sehnalová <olga.sehnalova@europarl.europa.eu>
Michaela Šojdrová <michaela.sojdrova@europarl.europa.eu>
Petr Ježek <petr.jezek@europarl.europa.eu>
Jan Keller <jan.keller@europarl.europa.eu>
Luděk Niedermayer <ludek.niedermayer@europarl.europa.eu>
Jiří Payne <jiri.payne@europarl.europa.eu>
Pavel Poc <pavel.poc@europarl.europa.eu>
Miroslav Poche <miroslav.poche@europarl.europa.eu>
Stanislav Polčák <stanislav.polcak@europarl.europa.eu>
Jiří Pospíšil <jiri.pospisil@europarl.europa.eu>
Jaromír Štětina <jaromir.stetina@europarl.europa.eu>
Pavel Svoboda <pavel.svoboda@europarl.europa.eu>
Pavel Telička <pavel.telicka@europarl.europa.eu>
Evžen Tošenovský <evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu>
Jan Zahradil <jan.zahradil@europarl.europa.eu>
Tomáš Zdechovský <tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment