Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Komma igång med GitHub

Hämta msysgit

Jag har version 1.7.3.1.msysgit.0. msysgit google.code

Git Alias

Sätt upp git med ditt namn och några alias:

C:\Users\Daniel>git config --global --list
user.name=Daniel Lidstrom
user.email=dlidstrom@gmail.com
alias.co=checkout
alias.ci=commit
alias.st=status
color.ui=auto
core.autocrlf=true

Så här gör du:

C:\Users\Daniel>git config --global user.name "Daniel Lidstrom"
C:\Users\Daniel>git config --global user.email dlidstrom@gmail.com
C:\Users\Daniel>git config --global alias.co checkout
C:\Users\Daniel>git config --global alias.ci commit
C:\Users\Daniel>git config --global alias.st status
C:\Users\Daniel>git config --global color.ui auto
C:\Users\Daniel>git config --global core.autocrlf true

GitHub

Skapa ett konto på GitHub.

SSH

Generera ssh-nycklar som du kan använda. Se http://help.github.com/msysgit-key-setup/. Här använder du antingen dina egna nycklar, eller så skapar du nya i Git Bash som följer med msysgit.

Git för .NET-projekt

 1. Gör "git init ." i din rot-katalog.
 2. Kolla status med "git st".
 3. Många filer ska uteslutas (bin och obj och *.user, för att nämna några).
 4. Skapa en .gitignore.

.gitignore

*.user
*.suo
GridBook.Console/bin
GridBook.Console/obj
GridBook/bin
GridBook/obj
GridBook.Test/GridBook.TestResult.xml
GridBook.Test/TestResult.xml
GridBook.Test/GridBook.Test.VisualState.xml
GridBook.Test/GridBook.Test.csproj.VisualState.xml
GridBook.Test/bin
GridBook.Test/obj

Ovanstående är från mitt GridBook-projekt. Du får ändra så att det passar dig. Kolla med "git st" så ser du vilka filer som är kvar, dvs inte ignorerade.

Git ignore

När du har gjort klart din .gitignore gör du följande: git add . git ci -m "Initial commit."

Git Push

Pusha till GitHub:

Första gången måste du lägga till ett remote repo

git remote add origin git@github.com:dlidstrom/GridBook.git  # lägg till ett remote repo med namnet origin

Sen kan du pusha så här

git push origin master                    # pusha master till origin

Gör likadant nästa gång du pushar, men då kan du utesluta parametrarna 'origin master' för dom har sparats.

Typiskt Git-flöde

 • Lägg till någon fil, eller ändra en befintlig.
 • Gör "git st" för att inspektera ändringar.
 • Gör "git add ." för att lägga till ändringarna i stage area.
  • Alternativt gör "git add path/to/file" för att bara lägga till en enstaka fil i stage area.
 • Gör 'git ci -m "meddelande"' för att checka in det som är lagt i stage area.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment