Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dlidstrom
Last active Sep 23, 2015
Embed
What would you like to do?

“Straighter is greater” — Walter Ray Williams, legendar

“Älska att vinna; få aldrig nog av att göra strike. Alla kan göra strike men vinnaren gör även spärr. Spärra så får du chansen att vinna.” — Lidas, Fredrikshof IF

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment