Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dme
Created October 9, 2017 16:20
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save dme/8e122472d4156848e6edb90545a1c80e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save dme/8e122472d4156848e6edb90545a1c80e to your computer and use it in GitHub Desktop.
### Keybase proof
I hereby claim:
* I am dme on github.
* I am davidedmondson (https://keybase.io/davidedmondson) on keybase.
* I have a public key ASDuOBZiQOZL_Hin1jiR0AjiFYSl-sloqZXuRn9toOyTTAo
To claim this, I am signing this object:
```json
{
"body": {
"key": {
"eldest_kid": "01200a0672bddbe1d7b1e3266a0c9102df5eed3731833589e8cdd645e48569207e600a",
"host": "keybase.io",
"kid": "0120ee38166240e64bfc78a7d63891d008e21584a5fac968a995ee467f6da0ec934c0a",
"uid": "eef4bef2869d030eb4b3fd6b246a3e19",
"username": "davidedmondson"
},
"merkle_root": {
"ctime": 1507565993,
"hash": "cde97fb083db0a4db827b08e4d61b9c1455ce0522e1304e2920c71b7ce66dee178ed696540a96888e1ac23f04b658c6d1b97ede62982e58298745b18ec0ed5e4",
"hash_meta": "8d6fd25b8246dd4948ea885273c3711c1d1d7cb4dcb4e03ca2ae4c351930d4ea",
"seqno": 1546173
},
"service": {
"name": "github",
"username": "dme"
},
"type": "web_service_binding",
"version": 1
},
"client": {
"name": "keybase.io go client",
"version": "1.0.33"
},
"ctime": 1507566002,
"expire_in": 504576000,
"prev": "a56c5ee48a3d23e4f6e362f6bb1b8cd0ca209cc07682834bb10022bfd6550316",
"seqno": 14,
"tag": "signature"
}
```
with the key [ASDuOBZiQOZL_Hin1jiR0AjiFYSl-sloqZXuRn9toOyTTAo](https://keybase.io/davidedmondson), yielding the signature:
```
hKRib2R5hqhkZXRhY2hlZMOpaGFzaF90eXBlCqNrZXnEIwEg7jgWYkDmS/x4p9Y4kdAI4hWEpfrJaKmV7kZ/baDsk0wKp3BheWxvYWTFAz57ImJvZHkiOnsia2V5Ijp7ImVsZGVzdF9raWQiOiIwMTIwMGEwNjcyYmRkYmUxZDdiMWUzMjY2YTBjOTEwMmRmNWVlZDM3MzE4MzM1ODllOGNkZDY0NWU0ODU2OTIwN2U2MDBhIiwiaG9zdCI6ImtleWJhc2UuaW8iLCJraWQiOiIwMTIwZWUzODE2NjI0MGU2NGJmYzc4YTdkNjM4OTFkMDA4ZTIxNTg0YTVmYWM5NjhhOTk1ZWU0NjdmNmRhMGVjOTM0YzBhIiwidWlkIjoiZWVmNGJlZjI4NjlkMDMwZWI0YjNmZDZiMjQ2YTNlMTkiLCJ1c2VybmFtZSI6ImRhdmlkZWRtb25kc29uIn0sIm1lcmtsZV9yb290Ijp7ImN0aW1lIjoxNTA3NTY1OTkzLCJoYXNoIjoiY2RlOTdmYjA4M2RiMGE0ZGI4MjdiMDhlNGQ2MWI5YzE0NTVjZTA1MjJlMTMwNGUyOTIwYzcxYjdjZTY2ZGVlMTc4ZWQ2OTY1NDBhOTY4ODhlMWFjMjNmMDRiNjU4YzZkMWI5N2VkZTYyOTgyZTU4Mjk4NzQ1YjE4ZWMwZWQ1ZTQiLCJoYXNoX21ldGEiOiI4ZDZmZDI1YjgyNDZkZDQ5NDhlYTg4NTI3M2MzNzExYzFkMWQ3Y2I0ZGNiNGUwM2NhMmFlNGMzNTE5MzBkNGVhIiwic2Vxbm8iOjE1NDYxNzN9LCJzZXJ2aWNlIjp7Im5hbWUiOiJnaXRodWIiLCJ1c2VybmFtZSI6ImRtZSJ9LCJ0eXBlIjoid2ViX3NlcnZpY2VfYmluZGluZyIsInZlcnNpb24iOjF9LCJjbGllbnQiOnsibmFtZSI6ImtleWJhc2UuaW8gZ28gY2xpZW50IiwidmVyc2lvbiI6IjEuMC4zMyJ9LCJjdGltZSI6MTUwNzU2NjAwMiwiZXhwaXJlX2luIjo1MDQ1NzYwMDAsInByZXYiOiJhNTZjNWVlNDhhM2QyM2U0ZjZlMzYyZjZiYjFiOGNkMGNhMjA5Y2MwNzY4MjgzNGJiMTAwMjJiZmQ2NTUwMzE2Iiwic2Vxbm8iOjE0LCJ0YWciOiJzaWduYXR1cmUifaNzaWfEQJKTXMFpyzhWK4Ayii3VQGH1jvtH6AfheQ7oKK/PZaORf5WOv/hBUSsjJ/Ojk7+HX3Sf5jr41afAhVE5EFhn5w2oc2lnX3R5cGUgpGhhc2iCpHR5cGUIpXZhbHVlxCCaaJALouztiv4aGpGhLusW2Kb2l4Z7825M2KgwMME4cqN0YWfNAgKndmVyc2lvbgE=
```
And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.
### My publicly-auditable identity:
https://keybase.io/davidedmondson
### From the command line:
Consider the [keybase command line program](https://keybase.io/download).
```bash
# look me up
keybase id davidedmondson
```
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment