Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dnaprawa
Last active November 18, 2020 13:00
Show Gist options
 • Save dnaprawa/6903cdf3f601cc9dcf1ee31baecea27c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save dnaprawa/6903cdf3f601cc9dcf1ee31baecea27c to your computer and use it in GitHub Desktop.

06.06.2020, Capgemini DevHours - Docker w praktyce

 • przed warsztatami upewnij się, że:
  • masz zainstalowanego i działającego (!) Dockera
   • sprawdź to za pomocą docker version lub docker container ls
 • Dobrze byłoby również mieć:
  • zainstalowanego git'a
  • jakiś edytor tekstu (polecane: VSCode)

Link do wydarzenia ONLINE

 • Używamy MS Teams
  • można dołączyć przez przeglądarkę
  • link znajduje się w mailu dotyczącym szczegółów szkolenia

TL;DR; 🙈

 • 📞 wdzwonić się będzie można ok. 8.50
 • 👨‍ tutaj (w komentarzach) pojawiać będą się fragmenty poleceń/kodu wykorzystywane w warsztatach
 • 🥛 przewidujemy minimum dwie krótkie przerwy (żeby rozprostować kości/uzupełnić płyny)
 • nie będzie nagrania - dlatego koniecznie bądź z nami do końca :)
@dnaprawa
Copy link
Author

dnaprawa commented Jun 6, 2020

Questions

docker-compose:

 • jaka bedzie różnica miedzy up, build run i start?
 • jeśli nazwa pliku jest inna niż docker-compose.yml to jak to odpalić?

@dnaprawa
Copy link
Author

dnaprawa commented Jun 6, 2020

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment