Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View dpriskorn's full-sized avatar
💭
Looking for work as a developer 🚀

Dennis Priskorn dpriskorn

💭
Looking for work as a developer 🚀
  • Stockholm, Sweden
View GitHub Profile
@dpriskorn
dpriskorn / article.json
Created July 13, 2023 12:46
dehydrated article
View article.json
{
"wari_id": "en.wikipedia.org.999263.1078434942",
"lang": "en",
"page_id": 999263,
"dehydrated_references": [
{
"id": "cfa8b438",
"template_names": [],
"wikitext": "<ref name = \"Hartmann1\" />",
"type": "footnote",
@dpriskorn
dpriskorn / article.json
Created July 13, 2023 12:22
article including full references
View article.json
{
"wari_id": "en.wikipedia.org.999263.1078434942",
"lang": "en",
"page_id": 999263,
"dehydrated_references": [],
"references": [
{
"id": "cfa8b438",
"template_names": [],
"wikitext": "<ref name = \"Hartmann1\" />",
@dpriskorn
dpriskorn / epost
Created May 26, 2023 21:15
epost til dsl i dag
View epost
Hej!
Jeg ønsker mig DanNet frigivet under licensen CC0. Se https://repository.clarin.dk/repository/xmlui/handle/20.500.12115/25
Hvem kan jeg tale med for at få det til at blive virkelighed?
Endvidere vil jeg også gerne have alle ord og betydelser i DDO frigivet under samme licens. Er det muligt? Om jeg har forstået korrekt så er i finansieret af fonde og skattemidler, så ligger det ikke lige til højrebenet at frigive informationen for hvem som helst at anvende for almenhedens bedste?
Det her skulle kunne bidrage til at give den avancerede maskinlæring (på dansk) et ordentligt løft for Wikidata og koblingen mellem sprogene bruges flittigt til at træne algoritmer med. :)
@dpriskorn
dpriskorn / visualization.py
Created May 22, 2023 20:56
wcd-prototype visualization by [[Usuário:Danilo.mac]]
View visualization.py
#!/usr/bin/env python3
"""
@ Autor: [[Usuário:Danilo.mac]]
@ Licença: GNU General Public License 3.0 (GPL V3) e Creative Commons Attribution/Share-Alike (CC-BY-SA)
Descrição: Busca de referencias no dump dos históricos da Wikipédia lusófona, gera um gráfico da evolução
das referências e atualiza o gráfico no Commons.
@dpriskorn
dpriskorn / reference_graph.py
Last active May 22, 2023 20:55
wcd-prototype reference graph by pt [[Usuário:Danilo.mac]]
View reference_graph.py
#!/usr/bin/env python3
"""
@ Autor: [[Usuário:Danilo.mac]]
@ Licença: GNU General Public License 3.0 (GPL V3) e Creative Commons Attribution/Share-Alike (CC-BY-SA)
Descrição: Busca de referencias no dump dos históricos da Wikipédia lusófona e gera um ranking dos usuários
que mais referenciaram artigos.
@dpriskorn
dpriskorn / data.json
Created March 11, 2023 18:37
check-doi example json
View data.json
{
"wikidata": {
"details": {
"labels": {
"en": {
"language": "en",
"value": "Comparison of cyclooxygenase 2 expression in adenocarcinomas of the gastric cardia and distal oesophagus"
},
"ast": {
"language": "ast",
@dpriskorn
dpriskorn / data.json
Created March 3, 2023 10:45
v2 references output
View data.json
{
"total": 123,
"references": [
{
"id": "2b1132ee",
"template_names": [],
"type": "footnote",
"footnote_subtype": "named",
"flds": [],
"urls": [],
@dpriskorn
dpriskorn / data.json
Created March 2, 2023 11:55
v2 article response json
View data.json
{
"wari_id": "en.wikipedia.org.3973",
"lang": "en",
"page_id": 3973,
"references": [
"2b1132ee",
"dc4844ad",
"fed93121",
"fe1d5fdd",
"e6a39675",
@dpriskorn
dpriskorn / easter_island_including_general_references.json
Created January 8, 2023 16:47
Analysis of the Easter Island article with both citation and general references.
View easter_island_including_general_references.json
{
"number_of_bare_url_references": 0,
"number_of_citation_references": 134,
"number_of_citation_template_references": 6,
"number_of_citeq_references": 0,
"number_of_content_reference_with_at_least_one_template": 145,
"number_of_content_reference_with_no_templates": 11,
"number_of_content_references": 156,
"number_of_cs1_references": 105,
"number_of_general_references": 22,
@dpriskorn
dpriskorn / easter_island.json
Created January 3, 2023 09:59
Example output from wcdimportbot
View easter_island.json
{
"number_of_cs1_references": 84,
"number_of_citation_references": 6,
"number_of_bare_url_references": 0,
"number_of_citeq_references": 0,
"number_of_isbn_template_references": 0,
"number_of_multiple_template_references": 5,
"number_of_named_references": 28,
"number_of_content_references": 134,
"number_of_hashed_content_references": 134,